Kubik SMS Dreamcom 3.33: Vynikající prográmek na SMSky

Pokud chcete něco víc na SMS, vyzkoušejte program Kubik SMS Dreamcom, který jsme si představovali téměř před rokem (tehdy ve verzi 1.25). Nutno uznat, že ač již tehdy šlo o špičkově provedenou aplikaci, ušel za tu dobu docela pěkný kus cesty vpřed.
Posíláte krátké textové zprávy na mobilní telefony z počítače? A jak to děláte? Ještě donedávna byl pro tyto účely použitelný komunikační program ICQ, který ovšem z nám neznámých důvodů funguje od jisté doby výhradně na telefony sítě Eurotel. Další možností je používání www bran jednotlivých operátorů. Tento způsob má své výhody, ale i nevýhody. Jednou z největších nevýhod je nutnost neustálého přepínání mezi branami jednotlivých operátorů, čekání na načtení stránky a práce v online režimu. Pokud chcete něco víc, vyzkoušejte program Kubik SMS Dreamcom, který jsme si představovali téměř před rokem (tehdy ve verzi 1.25). Nutno uznat, že ač již tehdy šlo o špičkově provedenou aplikaci, ušel za tu dobu docela pěkný kus cesty vpřed.

Instalace spočívá v rozbalení souboru do libovolné složky, případně ve vytvoření zástupce na ploše.

Po prvním spuštění se automaticky otevře okno s nastavením, které program automaticky získává z nastavení elektronické pošty. Můžete zadat adresu SMTP serveru, své jméno, e-mail a mobilní telefon. Dále lze určit, zda mají být v odesílaných zprávách zachovávána celá slova, jestli mají být odstraňována diakritická znaménka a jakým způsobem se má SMS Dreamcom minimalizovat (ocenění si zaslouží možnost minimalizace do system tray, takže aplikace nepřekáží na hlavní liště a přitom je kdykoli k dispozici). Kromě toho je možné zapnout automatické přidávání oslovení a podpisu (definovatelné zvlášť pro každého příjemce).

Poté, co nastavíte všechny důležité informace, se můžete vrhnout na plnění adresáře. Zde zadáváte jména, telefony, SMS e-mail, e-mail, výchozí způsob odesílání zpráv, oslovení a podpis. Adresář je možné exportovat i importovat do/z textového souboru odděleného středníkem, takže pečliví uživatelé mohou SMS Dreamcom používat také jako správce kontaktů s možností zálohování. Druhou možností pro zadání nového kontaktu do adresáře je přímo okno pro odesílání zpráv, ve kterém můžete buď vybrat příjemce z roletkového menu, nebo zadat jeho telefonní číslo v mezinárodním formátu. Zvolíte-li druhý způsob, nabídne program automaticky vytvoření nového kontaktu.

Nyní se dostáváme k hlavnímu oknu aplikace, které nabízí prakticky vše, co budete potřebovat. V horní části je několik tlačítek, jejichž funkci si nyní velice stručně vysvětlíme.

 • Nastavení - vyvolá dialog pro nastavení parametrů aplikace, který jsme si již stručně představili.
 • Adresář - okno pro práci s adresářem.
 • Operátoři - v tomto okně je možné nastavovat parametry odesílání zpráv pro jednotlivé mobilní operátory. Kromě předčíslí lze nastavit počet znaků první zprávy a následujících zpráv, maximální dovolený počet zpráv odeslaných najednou z www rozhraní a několik dalších parametrů.
 • Fronta - zde se dostanete ke zprávám připraveným k odeslání. Jak již možná začínáte tušit, umožňuje SMS Dreamcom zařazení zpráv do fronty (například v offline režimu) a jejich následné odeslání (po připojení k Internetu).
 • Historie - seznam již odeslaných zpráv. Kteroukoli zprávu je možné velice jednoduchým způsobem poslat znovu.
 • Předdefinované zprávy - jestliže často posíláte SMSky se stejným obsahem, můžete si je uložit jako předdefinované a místo neustálého vypisování vybrat velice jednoduchým způsobem z roletkového menu.
 • Poslat skupině - moc šikovná možnost, kterou využijete tehdy, když chcete poslat jednu a tutéž SMSku více lidem. Po stisku se zobrazí adresář, ve kterém si jednoduše pomocí zatržítek vyberete všechny příjemce. Skupiny je možné ukládat pod jménem, takže není problém, abyste je kdykoli použili znovu.
 • Posílání přímo na displej telefonu - tuto možnost podporují pouze mobilní operátoři Eurotel a Paegas. Zpráva není doručena standardním způsobem, ale zobrazí se přímo na displeji mobilního telefonu.
 • Doručenka - tato volba funguje pouze při odesílání SMS do sítě Paegas. Po odeslání SMSky vám přijde elektronickou poštou zpráva informující o úspěšnosti nebo neúspěšnosti doručení.
 • Nápověda - stručná, leč postačující nápověda ve formátu CHM.
Pod sérií tlačítek se nachází roletkové menu pro výběr příjemce zprávy z adresáře, nebo pro přímé zadání telefonního čísla. Pomocí přepínačů lze zvolit, jakým způsobem bude zpráva odeslána: přes www bránu operátora (doporučeno), přes SMS e-mail, elektronickou poštou nebo přes rozhraní služby MtnSMS.com.

Také okno pro psaní zprávy je maximálně účelné: po pravé straně je prostřednictvím sloupcového grafu zobrazováno, kolik znaků zbývá do konce aktuální zprávy, v dolní části pak můžete sledovat, zda a jak probíhá spojení s příslušnou odesílací branou, celkový počet napsaných znaků, kolik znaků zbývá do konce dané části zprávy a na kolik zpráv bude text rozdělen.

Po napsání zprávy máte několik možností, kterak zprávu odeslat. Vybrat tu vhodnou lze pomocí tlačítek:

 • Hned - využitelné v okamžiku, kdy je počítač připojen k Internetu. V takovém případě je zpráva odeslána ihned; pouze v případě čekání na vypršení limitu pro odeslání další zprávy (Paegas 2 minuty, Eurotel 30 vteřin) je zpráva zařazena do fronty.
 • Jindy - dovoluje přesně nastavit datum a čas odeslání zprávy, což je velice praktické například tehdy, když nechcete zapomenout popřát k svátku nebo upozornit na nějakou významnou událost. Kromě toho lze také nastavit opakované zasílání dané zprávy v libovolném počtu v zadané periodě (bývá často zneužíváno k "SMS-bombingu").
 • Fronta - zařadí zprávu do fronty a odešle ji až po připojení k Internetu.
Ve volné verzi přidává program na konec každé zprávy text Z www.kubiksms.com. Pokud se chcete této hlášky zbavit a chcete získat ještě další výhody, můžete si Kubik SMS Dreamcom za 100 Kč zaregistrovat.

Celkově vzato je tato aplikace skutečnou špičkou, která splní snad vše, co si příznivci krátkých textových zpráv mohou přát. Skoro se mi chce říci, že čím je Outlook v elektronické poště, tím by se mohl stát tento program v SMSkách odesílaných z počítače. Jak je vidět, v české kotlině stále vznikají zajímavé projekty, které mohou směle konkurovat zahraničním.

Licence: Shareware, Download, velikost: 685 kB

Diskuze (22) Další článek: Dell představil pracovní stanici Precision 530 se dvěma Intel Xeony

Témata článku: SMS, Mobilní telefony s tlačítky, Brána, Neznámá aplikace, Pro, Neustálé přepínání, Prográmek, Významná složka, Bran, Šikovná aplikace, Front, Hlavní nevýhoda, Libovolná aplikace