Kroutíme Windows XP – 5. díl – MagicTweak a CD Tray Pal

Editor registru – budí ve vás tento pojem více než oprávněný respekt? Přeskakujete všechny tipy, v nichž je název tohoto programu zmíněn, velkým obloukem? Vyzkoušejte MagicTweak – nástroj, pomocí něhož můžete provádět „skrytá“ nastavení Windows XP jednoduchým klepáním myší. Navíc vám také nabídneme program, prostřednictvím kterého je možné velmi snadno ovládat otevírání a zavírání dvířek CD a DVD mechaniky.

Program MagicTweak si můžete stáhnout z webových stránek MagicTweak.com nebo z naší sekce Soubory. Na webových stránkách MagicTweak.com také naleznete speciální program, pomocí něhož je možné do nástroje MagicTweak nahrát češtinu nebo slovenštinu.

Poznámka: MagicTweak nabízí velké množství zajímavých nastavení, některá z nich jsou však naprosto shodná s těmi, která jsem popisoval v prvním nebo druhém díle věnovaném programu Tweak UI, nebo v dalších dílech, kde jsem popisoval nástroj Tweak-XP a utilitu FreshUI. Proto se budu věnovat převážně možnostem, jež jsem v předchozích dílech nezmiňoval.

Instalace češtiny a ovládání programu

Klepněte pro větší obrázekPo instalaci patřičného jazykového balíčku by se měl program MagicTweak automaticky spustit v daném jazykovém rozložení. Pokud ne, přejděte do menu Options and Help | Options a u položky Language File stiskněte ikonku Browse. Následně ze složky Language vyberte soubor czech.ini nebo slovak.ini a stiskněte tlačítko Otevřít. Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko Save Settings. Vybrané jazykové nastavení se aktivuje při příštím spuštění programu.

Poznámka: V případě, že ve složce Language požadované soubory INI nenaleznete, pak jste zřejmě lokalizační jazykový balíček nainstalovali do nesprávné složky.

Klepněte pro větší obrázekOvládání programu MagicTweak je naprosto jednoduché. V levé části okna naleznete tři nabídky – Základní funkce, Nástroje a Nastavení programu. Rozbalením vybrané nabídky se zobrazí seznam zařazených ikon; klepnutím na vybranou ikonu se do pravé části okna načtou dostupné předvolby. Je-li nabídka předvoleb rozsáhlá, je okno rozděleno do několika částí – mezi jednotlivými podokny můžete procházet klepnutím na tlačítko Další volby nebo Zpět. Pro uložení provedeného nastavení nezapomeňte v daném podokně stisknout tlačítko Uložit volby.

Před tím, než začnete sKlepněte pro větší obrázek programem pracovat, nebo nejlépe před každou změnou nastavení, proveďte zálohu všech důležitých systémových souborů. Rozbalte nabídku Nastavení programu a klepněte na ikonu Zálohování. V části Výběr systémového souboru zatrhněte položky, jež požadujete zálohovat, a v dolní části okna stiskněte tlačítko Zálohovat. Seznam vytvořených záloh naleznete v sekci Datum uložení zálohy.

Nabídka Start a Průzkumník Windows

Klepněte pro větší obrázekPřejděte do menu Základní funkce. Stisknutím tlačítka Start menu můžete zatrhnutím vybrané položky v seznamu Skrýt položky ve Start menu zabránit jejímu zobrazení v nabídce Start. Chcete-li zakázat zobrazování uživatelského jména v horní části dvojpanelové nabídky Start, aktivujte volbu Zrušit uživ. název nahoře. V případě, že v nabídce Start požadujete zakázat přetahování položek myší, zatrhněte možnost Vypnout funkci Drag-and-Drop. U položky Maximální počet odkazů v dokumentech můžete nadefinovat počet položek, které se zobrazí v nabídce Start | Poslední dokumenty.

Pokud byste ocenili, kdyby se v kontextových nabídkách nezobrazovaly položky Nový nebo Odeslat, přejděte do menu System Tweak | Explorer. Požadované nastavení můžete provést zatrhnutím volby Hide „Send To“ Menu in Context Menu nebo Hide „New“ Menu in Context Menu.

Poznámka: Toto nastavení nefunguje v českém rozložení programu.

Informace o výrobci počítače, Ovládací panely

Klepněte pro větší obrázekKlepnutím na tlačítko Info uživatele můžete na záložku Obecné v okně Vlastnosti systému přidat nebo upravit informace o výrobci počítače. Údaje zadané do kolonek Registrovaná organizace a Název počítače se zobrazí přímo v dolní části záložky Obecné, chcete-li sem navíc uvést bližší informace o technické podpoře, zadejte je do textového pole Komentář. (Tyto informace uživatel zobrazí stisknutím tlačítka Informace o odborné pomoci v dolní části karty Obecné.) Klepnutím na tlačítko Vyhledat můžete vyhledat obrázek, který chcete zobrazit v levé dolní části záložky Obecné. Obrázek musí být uložený ve formátu BMP a měl by mít velikost 180 × 115 obrazových bodů. V opačném případě se obrázek zobrazí zdeformovaný.

Klepněte pro větší obrázekVadí vám, že se při spouštění e-mailového klienta Outlook Express na několik sekund zobrazuje „startovací okénko“? Můžete tomu jednoduše zabránit – stačí klepnout na ikonu Prostředí IE a zaškrtnout položku Zakázat úvodní obrazovku pro Outlook Express.

Potřebujete z nabídek v horní části okna Internet Exploreru skrýt některé položky nebo zakázat některé volby z okna Možnosti internetu? Přejděte na tlačítko Volby IE. Kromě výše zmiňovaných možností zde také můžete uživatelům Zakázat stahování souborů.

Klepněte pro větší obrázekPodobně jako většina tweak nástrojů nabízí i MagicTweak možnost skrytí některých modulů ze složky Ovládací panely – stačí přejít na volbu Ovládací panely 1. Co však některé ostatní tweak nástroje nenabízejí, je zavedení restrikcí v okně Zobrazení – vlastnosti. Pokud klepnete na tlačítko Ovládací panely 2, zobrazí se seznam předvoleb, pomocí nichž je možné zakázat zobrazení požadovaných karet v okně Zobrazení – vlastnosti, nebo přímo některých možností nastavení (např. nabídek Okna a tlačítka, Barevné schéma, Velikost písma). Samozřejmě nechybí ani omezení týkající se i jiných oblastí.

Další nastavení místních nabídek a odstranění nepotřebných souborů

Klepněte pro větší obrázekNěkolik řádků výše popisuji postup, jak z kontextových nabídek odstranit položky Nový a Odeslat. V případě, že tyto podnabídky používáte, ale chtěli byste z nich (bez editace registru Windows nebo procházení složky Documents and Settings) odstranit některé volby, přejděte do nabídky Nástroje a klepněte na ikonu Kontextové menu. Pro skrytí vybrané položky stačí v části okna Skrýt položku z podmenu Odeslat nebo Skrýt položku z podmenu Nový zatrhnout její název klepnutím levým tlačítkem myši.

Podobným jednoduchým způsobem si můžete do kontextových nabídek souborů přidat položku Kopírovat do složky nebo Přesunout do složky – v sekci Přidat do kontextového menu aktivujte položky Kopírovat do složky a Přesunout do složky.

Klepněte pro větší obrázekPokud máte systém Windows XP na počítači nainstalován již několik měsíců (případně let ;)) a čas od času nevymažete obsah složky C:\Windows\Temp, příp. nevyhledáte a neodstraníte další dočasné soubory na pevném disku, mohou tyto zbytečné soubory na vašem disku zabírat několik desítek nebo dokonce stovek megabajtů. Pro odstranění většiny zbytečných souborů nemusíte být žádný odborník – v MagicTweaku přejděte do menu Nástroje a klepněte na ikonu Vyčistit. V sekci Hledat na disku zatrhněte jednotky, které si přejete vyčistit, a v části Jak odstraňovat soubory nejlépe vyberte možnost Přesunout soubory do Koše. Pro zahájení vyhledávání stiskněte tlačítko Vyhledat. Po chvíli se zobrazí seznam nalezených souborů – položky, jež si přejete odstranit, zatrhněte a stiskněte tlačítko Zrušit vybrané soubory. Tím se vybrané soubory přesunou do Koše, odkud je v případě potřeby můžete obnovit.

Jednoduché softwarové ovládání dvířek mechaniky CD/DVD

Klepněte pro větší obrázekJe-li MagicTweak spuštěný, naleznete v Oznamovací oblasti na hlavním panelu speciální ikonu MagicTweak, pomocí níž můžete velice jednoduše ovládat vysunování a zasouvání dvířek nainstalované CD nebo DVD mechaniky.

Tuto funkci ocení zejména uživatelé, kteří mají case umístěný hluboko pod stolem a nechce se jim „šátrat naslepo“ po tlačítku pro vysunutí nebo zasunutí dvířek CD/DVD mechaniky. Je pravda, že možnost vysunutí dvířek CD/DVD mechaniky nabízí i Windows XP – stačí na ikonu mechaniky klepnout pravým tlačítkem myši a zvolit příkaz Vysunout. Je však otázkou, proč Microsoft „zapomněl“ na příkaz pro zasunutí dvířek; místečko pro přidání jedné položky, která navíc mnohým uživatelům Windows chybí, by se v kontextové nabídce určitě našlo ...

Klepněte pro větší obrázekPokud si softwarové otevírání a zavírání dvířek CD/DVD mechaniky oblíbíte natolik, že jej budete chtít používat i po patnácti dnech – co vám vyprší možnost bezplatného používání MagicTweaku – vyzkoušejte si nainstalovat freewarový prográmek CD Tray Pal. Program si můžete stáhnout ze stránek e-systems.ro nebo z naší sekce Soubory.

Nejprve rozbalte archiv, do kterého je nástroj CD Tray Pal komprimován, a poklepejte na program CDTray.exe. Při prvním spuštění je nutné program aktivovat – zadat registrační kód, který získáte vyplněním formuláře na webových stránkách výrobce. Registrační číslo se vám po stisknutí tlačítka Get Activation Code zobrazí přímo v prohlížeči, odkud jej přepište do patřičné kolonky v horní části okna CD Tray Pal a stiskněte tlačítko Activate.

Klepněte pro větší obrázekOvládání programu je velice jednoduché – na ikonu CD Tray Pal v Oznamovací oblasti klepněte pravým tlačítkem myši. Tím se zobrazí místní nabídka, pomocí níž je možné vysunout nebo zasunout dvířka vybrané mechaniky.

Vybráním položky Main Window nebo poklepáním na ikonu levým tlačítkem myši zobrazíte hlavní okno programu CD Tray Pal, v němž je možné provést podrobnější nastavení. Na kartě Information naleznete bližší informace o vloženém CD a tlačítka, pomocí nichž vysunete/zasunete dvířka vybrané mechaniky.

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekChcete-li nastavit automatické spouštění programu při každém startu Windows, zobrazte kartu Options a zatrhněte položku Autorun at startup. V části okna On System Shutdown můžete nastavit automatické vysunutí nebo zasunutí dvířek všech nainstalovaných mechanik při vypnutí systému.

Pro rychlejší ovládání programu přejděte na záložku HotKeys, kde si nadefinujte patřičné klávesové zkratky: V nabídce Select Drive označte požadovanou mechaniku, kurzor myši umístěte do vybraného políčka a stiskněte klávesovou zkratku, kterou chcete pro danou akci používat. Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko Save Hotkeys.

Diskuze (20) Další článek: Aktualizace Mozilly, Firefoxu a Thunderbirdu odstraňují bezpečnostní chyby

Témata článku: Windows, Windows XP, Menu, Vytvořený seznam, Mag, Window, Softwarové ovládání, Pravé okno, Okno, Send, Příští spuštění, Save, Vybraný soubor, Tlačítko, Browse, Jazykové nastavení, Poslední dokument, Speciální díl, Vybraný výrobce, Jednoduchý nástroj, Díl, Windows +, Mág, Registrační číslo, Speciální nástroj


Určitě si přečtěte

ATM jackpotting: Když hacker ovládne bankomat a stačí mu jen pár sekund

ATM jackpotting: Když hacker ovládne bankomat a stačí mu jen pár sekund

** Klasický malware pro PC už dnes nikoho nepřekvapí ** Bankomaty jsou ale také počítače ** Útočí se na ně dodnes

Jakub Čížek | 8

Co přijde po Netflixu a Amazonu? Tohle jsou streamovací služby, na které v Česku čekáme

Co přijde po Netflixu a Amazonu? Tohle jsou streamovací služby, na které v Česku čekáme

** Rozhodujete se mezi Netflixem a HBO Go? Věřte, bude hůř ** Na trhu je mnohem víc ambicióznějších streamovacích služeb ** Některé by mohly do ČR zamířit ještě letos

Lukáš Václavík | 45

Otestovali jsme 8 mobilů do 8 000 Kč: rozdíly ve výkonu jsou ohromné

Otestovali jsme 8 mobilů do 8 000 Kč: rozdíly ve výkonu jsou ohromné

** Mobil za 8 000 Kč uspokojí většinu uživatelů ** Klasické foťáky stačí, širokáče ale zklamaly ** Zásadní jsou rozdíly ve výkonu

Časopis Computer | 4

Je lepší hrát na PC, či na konzolích? Nebo jsou i jiné možnosti?

Je lepší hrát na PC, či na konzolích? Nebo jsou i jiné možnosti?

** Jaké jsou výhody a nevýhody hraní na počítači? ** Co mají společného a v čem se liší Xbox One, PS4 a Switch? ** Na čem hrát, když nemáte výkonné PC ani konzoli?

Lukáš Václavík | 125

Nvidia představila grafické karty GeForce RTX 3090, RTX 3080 a RTX 3070. Známe české ceny

Nvidia představila grafické karty GeForce RTX 3090, RTX 3080 a RTX 3070. Známe české ceny

** Nvidia uvedla nové desktopové grafické karty GeForce RTX 3000 ** Jedná se o modely GeForce RTX 3070, 3080 a 3090 ** K výrobě se používá 8nm technologii od Samsungu

Karel Javůrek | 67


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest mobilů do 8 000 Kč

Test bezdrátových headsetů

Linux i pro začátečníky

Jak surfovat anonymně