Kroutíme Windows XP – 4. díl – FreshUI

Chcete vyzkoušet malý podvůdek ve hře Srdce, změnit ikonu a název jednotky ve složce Tento počítač, upřesnit pozici pozadí na ploše nebo upravit zobrazování hlášení Málo místa na disku? Abyste tato nastavení nemuseli provádět editací systémového registru, vyzkoušejte nástroj FreshUI. Zkrátka nezůstanou ani uživatelé starších verzí Windows – FreshUI podporuje všechny 32bitové operační systémy od Microsoftu.

FreshUI si můžete stáhnout přímo ze stránek FreshDevices.com nebo z naší sekce Soubory. Instalační program je veliký necelý megabajt, takže jeho stáhnutí je i při velmi pomalém připojení k internetu otázkou několika minut.

Program je pro nekomerční použití distribuován jako freeware, pokud jej však chcete používat déle než 11 dní, je třeba v nabídce Help | Register zadat uživatelské jméno a licenční číslo, které získáte zdarma registrací na webu výrobce.

Zálohování aktuální konfigurace

Při prvním spuštění programu se vytvoří speciální záložní soubor original.fbu, který je uložený ve složce, v níž je nástroj FreshUI nainstalován (ve výchozím nastavení C:\Program Files\FreshDevices\FreshUI). Pomocí něj můžete vrátit zpět všechna nastavení, která prostřednictvím tohoto programu provedete, a uvést systém do takového stavu, ve kterém se nacházel před instalací FreshUI.

Chcete-li si před provedením nového nastavení pomocí FreshUI vytvořit vlastní záložní soubor FBU se stávající konfigurací, máte možnost. V horní části programu otevřete nabídku File | Save Windows settings, vyberte složku pro uložení, zadejte požadovaný název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.

Klepněte pro větší obrázek

V případě, že budete chtít obnovit nastavení systému podle vybraného záložního souboru FBU, otevřete nabídku File | Restore Windows settings a vyhledejte požadovaný soubor FBU. Po stisknutí tlačítka Otevřít se zobrazí dialogové okno, v němž klepněte na tlačítko Yes. Nastavení se plně projeví při příštím spuštění operačního systému.

Zabezpečení FreshUI pro Windows 95/98/ME

Používáte-li program FreshUI v operačním systému postaveném na technologii NT (Windows NT/2000/XP), pak vám zabezpečení programu před použitím neoprávněným uživatelem nemusí dělat žádné starosti – i při práci s programem FreshUI mohou uživatelé provádět jen taková nastavení, ke kterým mají patřičná oprávnění.

Jelikož program funguje ve všech 32bitových operačních systémech od Microsoftu (tedy kromě výše zmíněných také ve Windows 95/98/ME), určitě uživatele těchto operačních systémů napadne dotaz, jak i na těchto verzích Windows zabezpečit, aby se softwarem mohli pracovat jen oni, a ne kdokoliv, kdo se program rozhodne spustit.

Klepněte pro větší obrázek

V horní části okna FreshUI přejděte do nabídky File | Set Password. Do kolek New Password a Confirm Password zadejte nové heslo a zatrhnutím požadovaných voleb níže nastavte, zda chcete heslo vyžadovat při každém spuštění programu (Ask Password to login) nebo se má program automaticky spouštět v módu „jen pro čtení“, kdy sice uživatelé mohou zobrazovat veškeré možnosti FreshUI, avšak pro změnu nastavení je vyžadováno heslo (Read-Only Mode).

Poznámka: I přes tuto možnost nastavení je však nutné podotknout, že dané zabezpečení je účinné pouze pro nezkušené uživatele. Zkušenější uživatelé dokážou ochranu heslem snadno obejít ...

Práce s FreshUI

Provádění nastavení pomocí tweak nástroje FreshUI je velice jednoduché. V levé části okna naleznete stromovou nabídku jednotlivých skupin; rozbalením vybrané kategorie a přechodem na požadovanou položku se v pravé části okna zobrazí seznam zařazených možností úprav. Poklepáním na vybranou položku se otevře dialogové okno, v němž se provádí dané nastavení. Bližší popis, který se váže k položkám zařazeným v dané sekci, naleznete v horní části okna FreshUI.

Poznámka: U jednotlivých položek v pravém podokně si všimněte sloupce Supported on – zda naleznete seznam verzí Windows, které dané nastavení podporují.

Klepněte pro větší obrázek

FreshUI nabízí velké množství nastavení – některá z nich jsou však naprosto shodná s nastaveními, jež jsme popisovali v první nebo druhé části programu Tweak UI nebo nástroje Tweak-XP. Proto se budeme věnovat převážně možnostem, které jsme v předchozích dílech nezmiňovali.

Nastavení aplikací

Editací systémového registru je možné nastavit text, který se zobrazí v titulkovém pruhu okna úplného zobrazení přehrávače Windows Media Playeru. Chcete-li titulek nastavit jednoduchým způsobem, přejděte do nabídky Applications | Media Player | Media Player Window Title a poklepejte na položku Window Title.

Klepněte pro větší obrázek

Nemůžete zvítězit nad počítačem v karetní hře Srdce? Co byste řekli malému podvůdku, pomocí něhož byste jednoduše zobrazili karty virtuálních protihráčů? (Ano, podvádět se nemá, ale počítač vám to snad promine ... ;)) Stačí otevřít nabídku Applications | MS Hearts | MS Hearts Cheat a aktivovat položku Enable MS Hearts Cheat. Pokud nyní spustíte program Srdce a v průběhu hry stisknete kombinaci kláves Ctrl + Alt + Shift + F12, zobrazí se v plné kráse karty vašich protivníků ...

Klepněte pro větší obrázek

Podobně jednoduchým způsobem jako titulek Windows Media Playeru můžete upravit nápis v titulkovém pruhu e-mailového klienta Outlook Express. Stačí otevřít složku Applications | Outook Express | Outlook Express Window Title a poklepat na položku Window Title.

Klepněte pro větší obrázek

Vadí vám, že se při každém spuštění Windows automaticky načítá Windows Messenger? Přejděte do nabídky Applications | Windows Messenger | Windows Messenger Options a zrušením zatržení u položky Run Windows Messenger during startup process jeho automatické spouštění zakažte.

Průzkumník Windows

Pokud občas pracujete s Příkazovým řádkem, možná by se vám v kontextových nabídkách hodil příkaz, po jehož vybrání by se spustil Příkazový řádek s načtenou cestou k vybrané položce. Pro jednoduchou aktivaci tohoto nastavení přejděte do nabídky Explorer | Drives Settings | Drives Context Menu a aktivujte položku Show „Run DOS Box from this drive“ command. Aby se příkaz zobrazil i v kontextových nabídkách složek, je nutné toto nastavení provést i v části Explorer | Folders Settings | Folders Context Menu (more).

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Dále se může hodit změnit standardní ikonu vybrané jednotky – přejděte do nabídky Explorer | Drives Settings | Change Drive Name and Icon a na stejnojmennou položku poklepejte levým tlačítkem myši. Z nabídky vyberte požadovanou jednotku, stiskněte tlačítko Pick your icon a vyhledejte ikonu, kterou chcete použít. Chcete-li změnit název jednotky (což zejména u zařízení s vyměnitelným úložištěm není až tak jednoduché), zadejte jej do políčka Label. Provedené nastavení uložte klepnutím na OK. (Pokud budete chtít v budoucnu nastavenou ikonu a název jednotky vymazat, stiskněte tlačítko Clear your icon, vymažte políčko Label a stiskněte tlačítko OK.)

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Pomocí nástroje Tweak UI jsme popisovali postup, jak zrušit zobrazování otravného bublinového hlášení Málo místa na disku, které se zobrazuje poté, co je na dané jednotce méně než 10% volného místa. Zakázat zobrazování tohoto hlášení tedy není problém – co však dělat v případě, kdy si toto hlášení přejete zobrazovat, avšak při jiném stavu volného místa? Ve FreshUI přejděte do nabídky Explorer | Drives Settings | Change Hard Disk Free Space Warning a poklepejte na položku Free Space Warning. Zobrazí se nové dialogové okno, kde tažením posuvného jezdce nadefinujte stav volného místa na disku, kdy se má hlášení Málo místa na disku začít zobrazovat. Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.

Klepněte pro větší obrázek

Omezení funkce klávesy Windows

Mezi klávesami Ctrl a Alt v levém a pravém rohu každé novější klávesnice se nachází klávesa Windows pro rychlé zobrazení nabídky Start nebo používání speciálních systémových klávesových zkratek. Pokud funkci klávesy Windows používat nechcete a požadujete ji zakázat, můžete tak učinit v menu Hardware | Keyboard | Keyboard Settings, kde aktivujte položku Disable the Windows Key. V případě, že klávesu Windows požadujete používat pouze pro zobrazení nabídky Start, ale chcete zakázat klávesové zkratky s touto klávesou (Win + klávesa, např. Win + R, Win+ E), přejděte do nabídky Windows Interface | Start Menu | Start Menu Advanced Options a zrušte zatržení u položky Enable Windows + X HotKeys.

Klepněte pro větší obrázek

Jako novinku oproti starším verzím Windows verze XP obsahuje nástroj pro jednoduché vypalování cédéček. V případě, že chcete vypalování cédéček pomocí tohoto nástroje zakázat, přejděte na položku Hardware | CD | CD Burning Option a zrušte zatržení u položky Enable Windows XP Integrated CD Burning Feature.

Úprava nastavení Windows

Chcete si přesně nadefinovat umístění vybraného pozadí na ploše? V dialogovém okně Zobrazení – vlastnosti sice na kartě Plocha naleznete nabídku Pozice, z níž můžete vybrat jednu ze tří položek, nicméně možnost přesného nastavení zobrazení zde chybí. Co byste řekli tomu, kdybyste přesně určili pozici na ploše, kde se má obrázek zobrazit? Ve FreshUI otevřete nabídku Windows Interface | Desktop | Wallpaper | Wallpaper Location a zaměřte se na pravé podokno – zde můžete u položek Origin Left a Origin Top přesně na pixel nastavit vzdálenost obrázku od levého a horního kraje obrazovky.

Klepněte pro větší obrázek

Pro zvýšení stability operačního systému je ve Windows XP aktivní funkce Kontrola systémových souborů, která skenuje všechny chráněné systémové soubory a v případě, že jsou přepsány, je automaticky nahradí správnou verzí souboru ze zálohy. Chcete-li změnit umístění složky pro ukládání zálohovaných souborů nebo nastavit maximální velikost této složky, přejděte do nabídky Windows System | File Systems | Windows File Protection Options. Prostřednictvím položek v pravém podokně můžete kromě úpravy výše uvedených možností také v případě potřeby používání této funkce deaktivovat.

Klepněte pro větší obrázek

Funkce Kontrola systémových souborů je standardně nastavena tak, aby skenovala chráněné systémové soubory při instalaci nových programů. Avšak pokud byste ocenili, aby tato funkce ověřila platnost všech chráněných systémových souborů při každém startu Windows, stačí přejít do nabídky Windows System | File Systems | Windows File Protection Scanning Frequency, kde u položky File Scanning Option vyberte možnost Scan during startup. (Nezapomeňte, že aktivací tohoto nastavení se zpomalí start operačního systému.)

Pomocí FreshUI můžete velice jednoduše nastavit zobrazení speciálního okna, které se otevře každému uživateli při přihlášení k systému. Postupným klepáním otevřete nabídku Windows System | StartUp/ShutDown | StartUp | Legal Notice Popup a poklepáním na položku Caption zadejte text, který se objeví v titulku okna, a poklepáním na Text vepište vlastní obsah zprávy.

Stisknutím klávesové zkratky Win + Pause zobrazíte dialogové okno Vlastnosti systému, kde na kartě Obecné naleznete údaje o oprávněném uživateli kopie systému. Chcete-li uvedené informace změnit, zobrazte nabídku Windows System | Other | Owner/Company Information a poklepáním na položku Registered Name a Registered Company požadované údaje upravte.

Klepněte pro větší obrázek

Poslední nabídka Covering Your Track je zajímavá zejména pro uživatele, kteří chtějí, aby po jejich práci na počítači nezůstala žádná stopa. Pokud se k systému přihlašujete pomocí přihlašovacího dialogu, pak jste si určitě všimli, že při jeho zobrazení se v políčku Uživatelské jméno objeví uživatelské jméno naposledy přihlášeného uživatele. Jestliže si zde tento údaj nepřejete zobrazit, otevřete nabídku Covering Your Track | Options | Options List 1 a aktivujte položku Don´t display last username. Pokud chcete, aby se při každém přihlášení automaticky vymazal seznam zadaných příkazů v dialogu Spustit, otevřených dokumentů, hledaných souborů apod., využijte možnosti v nabídce Covering Your Track | Clear Explorer History | Explorer Clear List.

Klepněte pro větší obrázek

Jestliže požadujete při každém přihlášení „pročistit“ Internet Explorer, konkrétně automaticky vymazat všechny soubory cookie, historii prohlížených webových stránek nebo obsah složky Temporary Internet Files, použijte předvolby v nabídce Covering Your Track | Clear IE History.

Klepněte pro větší obrázek

Diskuze (4) Další článek: T-Mobile má EDGE v testovacím provozu

Témata článku: Windows, Windows XP, Systémový program, Ask, Horní okno, Password, Pravé okno, Wallpaper, Vybrané okno, Options, Track, Confirm, Advanced Options, Nastavení, Licenční číslo, Windows Media Player, Icon, Přesné nastavení, Vybraný soubor, Label, Položka, History, Chci, Fil Restore, Startup


Určitě si přečtěte

Epic chce rozbít monopol Play Storu a App Storu. Nastražil trik s hrou Fortnite a žaluje Google i Apple

Epic chce rozbít monopol Play Storu a App Storu. Nastražil trik s hrou Fortnite a žaluje Google i Apple

** Apple a Google odstranili z obchodů s aplikacemi hru Fortnite ** Její vývojáři nejprve přichystali parodické video ** V žalobách viní obě firmy z monopolního chování

Karel Kilián | 134

WindowsFX: Nainstalujte to mamce a taťkovi. Ani nepoznají, že to je Linux

WindowsFX: Nainstalujte to mamce a taťkovi. Ani nepoznají, že to je Linux

** Po dvou měsících tu máme další linuxovou kopii ** Tentokrát jde o imitaci Desítek ** Sestavili ji brazilští geekové nad Ubuntu

Jakub Čížek | 144

Filmové pirátství asi jen tak nezmizí. Když už musíte, stahujte bezpečně v Seedru

Filmové pirátství asi jen tak nezmizí. Když už musíte, stahujte bezpečně v Seedru

** Máme HBO Go, máme Netflix... ** Ale stejně krademe filmy a seriály ** Když už musíte, stahujte torrenty bezpečně v Seedru

Jakub Čížek | 141

Je lepší hrát na PC, či na konzolích? Nebo jsou i jiné možnosti?

Je lepší hrát na PC, či na konzolích? Nebo jsou i jiné možnosti?

** Jaké jsou výhody a nevýhody hraní na počítači? ** Co mají společného a v čem se liší Xbox One, PS4 a Switch? ** Na čem hrát, když nemáte výkonné PC ani konzoli?

Lukáš Václavík | 125


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest mobilů do 8 000 Kč

Test bezdrátových headsetů

Linux i pro začátečníky

Jak surfovat anonymně