Kroutíme Windows XP – 2. díl – Tweak UI

V úvodním dílu seriálu, ve kterém si postupně představíme ty nejlepší nástroje pro tweakování, tedy snadné ladění, Windows XP jsme "nakousli" jeden z nejlepších programů v této kategorii – Tweak UI. V dnešní části popis funkcí programu Tweak UI dokončíme – mimo jiné se dozvíte, jak upravit vzhled panelu nástrojů (Internet) Exploreru, jak nastavit jiný program pro zobrazení zdrojového kódu prohlížené stránky z prostředí IE nebo jak změnit dobu pro zrušení spořiče obrazovky bez zadání hesla.

Pokud o tweak nástrojích, které slouží pro rychlejší a snadnější nastavení programů, slyšíte poprvé, přečtěte si minulý úvodní článek, ve kterém také naleznete popis první poloviny zajímavých funkcí nástroje Tweak UI.

Nastavení plochy

V menu Desktop můžete změnit nastavení zobrazení ikon na ploše. Zobrazit nebo skrýt ikony Dokumenty, Internet Explorer, Místa v síti nebo Tento počítač není nic složitého ani v Ovládacích panelech – stačí přejít na modul Zobrazení.

Klepněte pro větší obrázek

Avšak s Košem to už tak jednoduché není – v případě, že na ploše ikonu Koše zobrazit nechcete, zrušte zatržení u položky Koš.

Obsah složky Tento počítač

Podobné nastavení zobrazení ikon nabízí i nabídka My Computer – ve výchozím nastavení se ve složce Tento počítače zobrazuje soubor ikon Soubory uložené v tomto počítači, a na druhou stranu zde oproti předchozím verzím Windows chybí ikona pro otevření Ovládacích panelů.

Nastavení zobrazení ikony Ovládací panely ve složce Tento počítač je možné i v dialogovém okně Možnosti složky, nicméně se seznamem souborů uložených na daném počítači to tak jednoduše nejde a musíte sáhnout do Editoru registru, nebo v seznamu odtrhnout položku Files Stored on This Computer.

Klepněte pro větší obrázek

V případě, že při běžném procházení disku nechcete ve složce Tento počítač zobrazit všechny nainstalované jednotky, stačí přejít do nabídky My Computer | Drives, kde jednoduchým zrušením zatržení u vybraných jednotek jejich zobrazení zakážete.

Klepněte pro větší obrázek

V podnabídce My Computer | Special Folders je možné změnit umístění speciálních systémových složek, jejichž seznam naleznete v nabídce Folder v horní části okna. Po stisknutí tlačítka Change Location se zobrazí nový dialog, kde vyhledejte složku, kterou chcete použít. Nezapomeňte, že změnou umístění vybrané složky se soubory uložené v původní složce do nového umístění nepřesunou!

Upozornění: Umístění systémových složek by měli měnit je zkušení uživatelé a správci systému. Nesprávné nastavení může způsobit nestabilitu Windows!

Nastavení automatického spouštění

Chcete-li u vybraných jednotek nastavit možnosti automatického spouštění, otevřete Tento počítač, klepněte na vybranou jednotku pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Vlastnosti. Požadované nastavení proveďte na kartě Přehrát automaticky.

V případě, že požadujete automatické spouštění u vybraných jednotek zakázat, stačí v nástroji Tweak UI přejít do menu My Computer | AutoPlay | Drives. V pravé části okna se objeví seznam jednotek – pro zakázání automatického spouštění stačí u vybrané položky zrušit zatržení políčka.

Podobné nastavení je možné provést v menu My Computer | AutoPlay | Types. Chcete-li povolit automatické spouštění pro jednotky CD a DVD, stačí zatrhnout možnost Enable Autoplay for CD and DVD drives. V případě, že v počítači máte nainstalovány jednotky výměnných disků (např. CompactFlash nebo SmartMedia), může se hodit povolit automatické spouštění i u těchto jednotek – v tom případě stačí aktivovat možnost Enable Autoplay for removable drives.

Klepněte pro větší obrázek

Chcete-li upravit aplikace používané pro automatické spouštění, přejděte do nabídky My Computer | AutoPlay | Handlers. Bližší informace o vybrané akci zobrazíte poklepáním na danou položku. Chcete-li vytvořit novou akci, stiskněte tlačítko Create, zadejte název a popis programu, vyberte podporovaný typ média pro danou akci a stiskněte tlačítko OK.

Ve výchozím nastavení systému se názvy jednotek zobrazují ve tvaru Název (X:) (tedy název jednotky a označení jednotky). V případě, že byste toto pořadí chtěli upravit, přejděte do nabídky My Computer | Drive Letters. Jestliže byste uvítali, aby se toto pořadí u všech jednotek prohodilo, tedy že bude nejprve uvedeno označení jednotky a následně její název ((C:) Název), aktivujte volbu Show all drive letters before the label. Pokud chcete označení síťových jednotek zobrazit před názvem a písmena místních jednotek zobrazit za názvem, zvolte možnost Show network drive letters before the label, and show local drive letters after the label. V případě, že požadujete, aby se písmeno, které slouží k označení jednotky, nezobrazovalo vůbec, vyberte možnost Never show drive letters. Pro výchozí nastavení, kdy se označení jednotky zobrazí ve tvaru Název (X:), vyberte možnost Show all drive letters after the label.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Nejeden uživatel koumá nad způsobem, jak z Ovládacích panelů skrýt některé moduly. Pokud pro provedení tohoto nastavení nechcete spouštět Editor registru, přejděte v Tweak UI do menu Control Panel. V pravé části okna se zobrazí seznam modulů ze složky Ovládací panely. V případě, že některé položky nechcete ve složce Ovládací panely zobrazit, zrušte zatržení u jejich názvů.

Vytvoření nových šablon

Pokud na volné místo na ploše nebo ve složce klepnete pravým tlačítkem myši a přejdete do submenu Nový, zobrazí se kromě možností Složka a Zástupce nabídka šablon vybraných programů. Vybráním požadované šablony se na daném umístění automaticky vytvoří odpovídající dokument.

V případě, že chcete některé položky z podnabídky Nový vymazat, přejděte v Tweak UI do menu Templates a u názvu vybraných šablon zrušte klepnutím levým tlačítkem myši zatržení políčka.

Zpětná lomítka v Internet Exploreru

Jestliže se při zadávání adres do adresového řádku v Internet Exploreru občas „zapomenete“ a za označení protokolu zadáte dvě zpětná lomítka (http:\\) namísto dvou lomítek normálních (http://), možná byste ocenili, kdyby prohlížeč orientaci lomítek automaticky upravil.

V tom případě přejděte v Tweak UI do nabídky Internet Explorer a v části okna Settings aktivujte volbu Autocorrect backslashes to slashes.

Změna vzhledu Internet Exploreru

Pomocí Tweak UI také můžete jednoduše nastavit pozadí na panel nástrojů v Internet Exploreru nebo Průzkumníku Windows. V levé části okna přejděte do menu Internet Explorer | Toolbar Background a podle požadovaného typu nastavení aktivujte volbu Use custom background for Internet Explorer toolbar nebo Use custom background for Explorer toolbar. Následně stiskněte tlačítko Change a na disku vyhledejte soubor ve formátu BMP, který chcete jako pozadí na panelu nástrojů použít.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Budete-li chtít v budoucnu obrázek z pozadí panelu nástrojů odstranit, stačí zrušit zatržení položky Use custom background for Internet Explorer toolbar nebo Use custom background for Explorer toolbar.

Tip: Před provedením tohoto nastavení nezapomeňte upravit velikost obrázku, který chcete použít.

Přejdete-li v menu Internet Explorer do podnabídky Small Animation nebo Large Animation můžete změnit nastavení daných animací, které se zobrazují v pravé horní části okna při práci Internet Exploreru (načítání stránky) a při jeho nečinnosti.

V seznamu v levé části okna vyberte požadovanou velikost animace a zaměřte se na podokno Small/Large Animation. Zde můžete přepínat mezi animací Windows (létající okénko na bílém podkladu), animací Internet Explorer známou ze starších verzí (zeměkoule otáčející se kolem loga Windows) nebo svou vlastní animací (volba Custom).

Klepněte pro větší obrázek

Chcete-li nastavit vlastní animaci, vyberte možnost Custom, stiskněte tlačítko Change Busy Image a na disku vyhledejte obrázek ve formátu BMP a velikost 26×26 pixelů, který se má zobrazit v době zaneprázdnění prohlížeče. Až poté, co nastavíte obrázek pro režim „zaneprázdněn“, se stane aktivním i tlačítko Change Idle Image pro nastavení obrázku v době nečinnosti prohlížeče.

Jestliže máte v možnostech Internet Exploreru nastaveno zobrazení panelu Obrázek, přejděte do nabídky Internet Explorer | Image Toolbar. U položky Minimum image size totiž můžete nastavit minimální velikost obrázku (v obrazových bodech) pro zobrazení panelu Obrázek.

Jiný program pro zobrazení zdrojového kódu

Pokud ve výchozím nastavení Internet Exploreru klepnete na volné místo na stránce pravým tlačítkem myši a zvolíte příkaz Zobrazit zdrojový kód, otevře se program Poznámkový blok, v němž se zobrazí zdrojový kód vybrané stránky.

Klepněte pro větší obrázek

Požadujete-li zdrojový kód místo v Poznámkovém bloku zobrazit v některém speciálním programu pro tvorbu webových stránek a nechcete kvůli tomu provádět změny v registru systému, přejděte v Tweak UI do nabídky Internet Explorer | View Source a v pravé části okna stiskněte tlačítko Change Program. Otevře se nové okno, kde vyhledejte požadovaný program a stiskněte tlačítko Otevřít.

Přihlášení k systému

V nabídce Tweak UI klepněte na položku Logon. V pravé části se zobrazí podokno Settings, kde můžete jednoduchým odtržením zakázat zobrazení daných uživatelských jmen v úvodní obrazovce. Pokud se vám v úvodní obrazovce neobjevuje uživatelské jméno Administrator, stačí pro jeho zobrazení zatrhnout položku Show „Administrator“ on Welcome screen.

Klepněte pro větší obrázek

Poznámka: Tím, že uživatelské účty odeberete z úvodní obrazovky, v žádném případě uživatelům nezabráníte v přihlášení k systému. Uživatelé se i nadále mohou k Windows přihlásit pomocí přihlašovacího dialogu, pro jehož zobrazení stačí dvakrát po sobě stisknout kombinaci kláves Ctrl + Alt + Del.

V menu Logon | Autologon je možné aktivovat automatické přihlášení k systému pod vybraným uživatelským jménem a heslem. Stejné nastavení však můžete provést i v okně Uživatelské účty, které zobrazíte stisknutím kláves Win + R a zadáním příkazu control userpasswords2.

Na úvodní obrazovce se u jednotlivých účtů zobrazuje počet nepřečtených e-mailů. Pokud se o tento údaj nechcete s ostatními uživateli dělit, můžete tuto možnost zakázat přechodem do menu Logon | Unread Mail a odtrhnutím položky Show unread mail on Welcome screen. V části Scope je možné navolit, zda se má provedené nastavení aktivovat jen pro vás (Apply setting to this user only), nebo pro všechny uživatele (Apply setting to all users).

Klepněte pro větší obrázek

Nastavení doby pro zrušení spořiče obrazovky bez zadání hesla

Pro vyšší zabezpečení systému je možné ve Windows nastavit, aby se poté, co stisknutím klávesy nebo pohnutím myší ukončíte spořič obrazovky, zobrazila úvodní obrazovka nebo dialog pro odemknutí počítače.

Pokud se tu a tam od počítače vzdalujete na delší dobu, je vhodné mít tuto možnost aktivní – máte zaručeno, že po chvíli se spustí spořič obrazovky a od té doby nebude moci s počítačem pracovat žádný neoprávněný uživatel. Na druhou stranu – pokud sedíte vedle počítače a zaobíráte se jinou prací, dojde po zadané době ke spuštění spořiče obrazovky taktéž a i když hned zareagujete a pohnete myší, není vám to nic platné – musíte se opět „přihlásit“...

Pokud tuto funkci používáte a ocenili byste, aby bylo možné několik sekund po aktivaci spořiče obrazovky spořič zrušit bez nutnosti znovu se „přihlásit“, přejděte v Tweak UI na možnost Logon | Screen Saver. V části okna Screen Saver vepište do kolonky Grace period dobu od aktivace spořiče obrazovky, po kterou bude možné spořič zrušit bez nutnosti „přihlášení“ k systému.

Klepněte pro větší obrázek

Zadáte-li například dobu 10 sekund, pak bude možné deset sekund od aktivace spořiče obrazovky spořič zrušit (např. pohnutím myší), aniž byste museli zadávat heslo. Pokud myší pohnete po deseti vteřinách od aktivace spořiče obrazovky, zadání hesla se nevyhnete.

Oprava součástí systému

V případě, že máte problém s některými systémovými součástmi, můžete se je pokusit opravit. Stačí přejít na položku Repair, z nabídky vybrat požadovanou možnost a stisknout tlačítko Repair Now.

Klepněte pro větší obrázek

Chcete-li obnovit všechny ikony Průzkumníka Windows (např. při zobrazování chybných ikon u zástupců a programů) nebo z paměti odebrat nepoužívané ikony, vyberte možnost Rebuild Icons. Pokud máte potíže se složkou Písmo, zvolte položku Repair Font Folder. Jestliže potřebujete obnovit ikonu složky Hudba, Obrázky nebo Filmy zvolte některou z možností Repair My Music icon, Repair My Pictures icon, Repair My Videos icon. Pokud jste zjistili, že se v programu Editor registru nezobrazují všechny sloupce, vyberte položku Repair Regedit. V případě, že požadujete resetovat počítání nepřečtených e-mailů v úvodní obrazovce, zvolte možnost Repair unread mail count.

Diskuze (17) Další článek: Nvidia pracuje na odlehčené GeForce 6800

Témata článku: Windows, Internet, Internet Explorer, Windows XP, Pravé tlačítko, Požadovaný program, Drive, Ovládací panel, Change, Chci, Backslash, Window, Provedené nastavení, Tweak, Enable, Windows +, Vybraný soubor, Vybrané okno, Obrazovka, Nastavení, Custom, Show, Nový dialog, Díl, Grace


Určitě si přečtěte

Co přijde po Netflixu a Amazonu? Tohle jsou streamovací služby, na které v Česku čekáme

Co přijde po Netflixu a Amazonu? Tohle jsou streamovací služby, na které v Česku čekáme

** Rozhodujete se mezi Netflixem a HBO Go? Věřte, bude hůř ** Na trhu je mnohem víc ambicióznějších streamovacích služeb ** Některé by mohly do ČR zamířit ještě letos

Lukáš Václavík | 45

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

** Honor u nás přichází s prvním telefonem bez Google Mobile Services ** Současný stav je lepší než na začátku, ideální ale není ** Zkusili jsme i hack s ručním přidáním služeb Googlu

Tomáš Holčík | 162


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest mobilů do 8 000 Kč

Test bezdrátových headsetů

Linux i pro začátečníky

Jak surfovat anonymně