Kovový obr upozorňuje na recyklování PC, analytici na jejich zdražení

V srpnu vstoupí v platnost direktiva Evropské unie, podle níž musejí být elektronická a elektrická zařízení po ukončení své životnosti recyklována. Ve Velké Británii na novou legislativu a z ní plynoucí povinnosti upozorňuje sedmimetrový obr vytvořený z odpadu. V České republice připravují dovozci a výrobci počítačů vlastní systém recyklace.

Evropský parlament v únoru 2003 schválil směrnici WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady z 27. ledna 2003, o odpadu z elektrických a elektronických zařízení - OEEZ). Směrnice specifikuje povinnosti dodavatelů elektrických a elektronických zařízení v oblasti recyklace produktů, které dodávají na trh.

Od ledna 2006 budou mít všichni dodavatelé elektronických zařízení povinnost zajistit sběr a recyklaci svých výrobků poté, co doslouží. V české legislativě je tato direktiva zakotvena v zákonu 7/2005 Sb. (PDF) - zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Evropská direktiva specifikuje deset kategorií zařízení a pro každou z nich předepisuje úroveň recyklovatelnosti. Direktiva zároveň pod finančními sankcemi zakazuje od srpna 2005 dovoz zařízení, obsahujících více kadmia, olova, rtuti, šestimocného chrómu a sloučenin PBB nebo PBDE, které slouží ke snížení hořlavosti.

Nové povinnosti, nové výdaje

Od 13. srpna musí každý dodavatel elektronických zařízení zajistit zpracování odpadu ze zařízení prodávaných pod jeho značkou. Výrobci musejí zároveň poskytnout záruku, že dokáží zajistit nakládání s odpadem po finanční stránce. Tuto povinnost je možné obejít členstvím v kolektivním systému recyklace. Výrobci budou navíc muset výrobky označovat podle použitých materiálů, aby usnadnili jejich opětovné zpracování.

Dále bude nutné viditelně označit elektrická a elektronická zařízení, která by mohla skončit v běžném odpadu. Zvláštní označení musejí nést výrobky, které budou na trh uvedeny po 13. srpnu 2005. První ze dvou povinných označení uvádí jméno dodavatele, druhé pak potvrzuje skutečnost, že zařízení bylo na trh uvedeno právě po vstoupení směrnice v platnost. Uživatelé budou moci předat zařízení k recyklaci ve sběrných dvorech nebo při nákupu nového spotřebiče, jakousi výměnou kusu za kus.

Počítače o 1500 korun dražší

Zatímco nově uváděné produkty s identifikátory dodavatelů bude likvidovat dodavatel na své náklady, recyklace zařízení vyrobených a dodaných před vstoupením směrnice v platnost je řešena formou takzvané kolektivní zodpovědnosti. O náklady se podělí výrobci zúčastnění v systému financování zpracování odpadu.

Náklady na recyklaci nejsou nízké, analytici odhadují, že v případě jednoho osobního počítače může jeho cena na trzích Evropské unie vzrůst o přibližně 50 eur (1500 korun). Výše této částky ale není závislá na ceně počítače. Dá se proto předpokládat, že nejvíce reálně podraží nejlevnější počítače, zatímco u nejdražších sestav se zvýšené náklady výrobců mohou částečně rozpustit snížením marže, procentuální navýšení ceny také nebude tak výrazné.

Deset let s poplatkem za odpad

Směrnice Evropské unie definuje desetileté období, po které má být prováděn sběr "historického" odpadu, tedy vyřazené elektroniky vyrobené před vstupem směrnice v platnost. Během tohoto období bude probíhat nejen recyklace, ale také samotné budování recyklačního systému. Náklady, které ponesou výrobci, budou začleněny do ceny nových výrobků.

Část ceny, kterou tvoří tento poplatek, má být u cen výrobků viditelně vyznačena. Uživatel tak uvidí reálnou cenu spotřebiče a ekologickou přirážku. Výše tohoto poplatku nebude stanovena direktivně, určovat jej budou jednotliví provozovatelé kolektivních systémů recyklace elektronického odpadu a bude se odvíjet přímo od nákladů na recyklaci. Do deseti let musí tento příplatek zmizet a výrobci budou náklady na recyklaci nových zařízení kalkulovat do konečné ceny.

Obr nad Temží, klid v Česku

Na přicházející změny upozorňuje ve Velké Británii nezisková organizace Royal Society for encouragement of Arts, Manufacturers and Commerce ve spolupráci se společností Canon. Nejvýraznějším prvkem kampaně, která má upozornit spotřebitele i dodavatele elektrotechniky na povinnost recyklovat elektronická zařízení, je WEEE Man - sedmimetrová skulptura vytvořená z elektronického odpadu. Figura připomínající torzo muže má například zuby z počítačových myší. Celková hmotnost WEEE Mana je 3,3 tuny - to je průměrná hmotnost elektrického a elektronického odpadu, který vyprodukuje Evropan za svůj život.

V České republice se o kampani na podporu recyklace elektronického odpadu zatím nedá hovořit. Nejvýraznější aktivitou v této oblasti je vytvoření neziskové organizace REMA, kterou založili dovozci a výrobci výpočetní techniky. REMA byla ustanovena jako již zmíněný kolektivní systém recyklace OEEZ, zakládající členy tvoří eD` system, Konsigna, AT Computers, AAC, EDS, Softronic a Levi. Stránky REMA jsou zatím poměrně skoupé na konkrétní informace, částečně také proto, že doposud chybí prováděcí vyhláška ministerstva životního prostředí. Snad si s tím obnovená vláda premiéra Paroubka včas poradí.

Diskuze (45) Další článek: GfK odhaluje tajemství internetové populace

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,