Konfigurace serveru Apache poprvé

Dnes se budeme věnovat souboru access.conf a omezování uživatelů, počítačů a přístupů do adresářů.
V souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\access.conf ($HOME/apache/etc/access.conf pro platformu Linux/Unix) lze provést omezení uživatelů, počítačů a přístupů do adresáře serveru.

Omezení činnosti v jednotlivých adresářích.
Jedním z nejdůležitějších parametrů je parametr Options pomocí kterého můžeme řídit akce, které se smějí či nesmějí provádět v jednotlivých adresářích. (tabulka 1)
Proměnná Popis
None není nic povoleno, vše je zakázáno
All je povoleno vše, mimo MultiViews
Indexes pokud není v adresáři soubor DirectoryIndex*, pak se vytvoří seznam souboru, které jsou v daném adresáři
Includes jsou povoleny všechny vsuvky, tj. textové i CGI skripty.
IncludesNOEXEC jsou povoleny vsuvky, ale jsou zakázány příkazy #include a #exec
FollowSymLinks jsou povoleny symbolické odkazy
ExecCGI jsou povoleny spouštět CGI skripty
MultiViews je povolena domluva s klientem
*DirectoryIndex je parametr konfiguračního souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\srm.conf ($HOME/apache/etc/srm.conf). Pokud URL odkaz směřuje pouze na adresář a není uveden soubor, pak server vybere soubor, který je definován jako DirectoryIndex (například index.html). Podrobnější popis najdete hned v příštím pokračování.

Dalším velmi důležitým příkazem je AllowOverride ,který může mít tyto proměnné: (tabulka 2)

Proměnná Popis
None jsou zakázány (ignorovány) soubory typy AccessFileName**
All je povoleno měnit úplně všechno
Indexes může se upravovat automatické vytváření obsahu souboru v aktuálním adresáři, pokud tam není soubor typu DirectoryIndex
Options je povolen příkaz Options (viz. Tabulka 1)
Limit Lze omezovat přístup do jednotlivých adresářů pomocí příkazů allow,order, a deny
FileInfo Lze upravovat popisy u souborů (příkazy AddEncoding, AddLanguage, Languagepriority, ...***)
AutoConfig
**AccessFileName je parametr konfiguračního souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\srm.conf ($HOME/apache/etc/srm.conf). Soubor se standardně jmenuje .htaccess a pomocí tohoto souboru, lze měnit přístupová práva v aktuálním adresáři.

***Příkazy AddEncoding, AddLanguage, Languagepriority, ... jsou parametry konfiguračního souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\srm.conf ($HOME/apache/etc/srm.conf). Tyto parametry, říkají jak se mají soubor chovat a zobrazovat.

Příklad
Řekněme, že chcete v celém adresářovém prostoru www serveru povolit serverem vkládané vsuvky (Includes), symbolické odkazy (FollowSymLinks), a pokud nebude v aktuálním adresáři soubor DirectoryIndex, pak vytvořit seznam souborů v aktuálním adresáři (Indexes). Dále chceme, aby na server měl přístup každý uživatel bez omezení (order, allow)

(příklad 1)

<Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs">

Options Indexes FollowSymLinks Includes

AllowOverride None

order allow,deny

allow from all

</Directory>

V případě Apache pro platformu Unix/Linux pouze změníme první řádek:

<Directory "$HOME/apache/share/htdocs">

Adresář C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs ($HOME/apache/share/htdocs) je DocumentRoot****. Příklad ukazuje většinou standardní nastavení adresáře typu DocumentRoot. Není dobré mít povoleno spouštění CGI skriptů kdekoliv na serveru. CGI skripty by se měly z hlediska bezpečnosti povolit pouze v jedno adresáři a tím je většinou adresář typu ScriptAlias*****. Zároveň však musí být povoleno spouštění CGI skriptů v konfiguračním souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\access.conf ($HOME/apache/share/access.conf). Povolení spouštět v adresáři typu ScriptAlias CGI skripty ukazuje tento příklad:

(příklad 2)

<Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache/cgi-bin">

AllowOverride None

Options FollowSymLinks ExecCGI

</Directory>

V případě Apache pro platformu Unix/Linux pouze změníme první řádek:

<Directory "$HOME/apache/share/cgi-bin">

****DocumentRoot je parametr konfiguračního souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\srm.conf ($HOME/apache/etc/srm.conf). V tomto adresáři jsou uloženy HTML soubory, které chceme umístit na www server.

*****ScriptAlias říká, že pokud se odkážete do adresáře /cgi-bin/, pak se tento odkaz přesměruje do

adresáře C:\Program Files\Apache Group\Apache\cgi-bin ($HOME/apache/share/cgi-bin)

Pochopitelně, že příkaz Directory (viz příklad 1 a 2) můžeme použít na jakýkoliv adresář. Všimněme si, že v příkladu 2 je povoleno pomocí parametru ExeCGI (viz. tabulka 1) povoleno spouštět CGI skripty.

Váš názor Další článek: Windows NT, Windows 95/98 a MS-DOS na jednom počítači

Témata článku: Software, Linux, Programování, Group, Options, Konfigurace, POP, Program Files, Apache, Share, Order

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Test 6 odolných telefonů a 22 powerbank

Srovnání technologií QLED a OLED

Měřte své sportovní výkony

Sady pro chytrou domácnost