Komerční provoz Wi-Fi sítí: ráj, nebo džungle?

Co všechno je potřeba ke komerčnímu provozování Wi-Fi sítě? Jsou potřeba povolení a doklady? Nebo se můžete stát lokálním bezdrátovým providerem prakticky bez investic a načerno? Pokud vás zajímají právní aspekty komerčního provozu Wi-Fi sítí a možnosti obrany proti nelegálním podnikavcům, čtěte dnešní článek.
Komerční provoz Wi-Fi sítí: ráj, nebo džungle?

Pravidelní čtenáři Živě si jistě vzpomenou, jak jsme před časem podrobně rozebírali některé otázky spojené s problematikou bezdrátových sítí – Wi-Fi. Zajímaly nás především právnické aspekty celé problematiky a kladli jsme si otázky související s neoprávněným využíváním cizích Wi-Fi sítí.

Z toho, jak jsou příslušné případy řešeny v zahraničí, i z toho, jaké odpovědi jsme se dozvěděli od českých právníků z kanceláře eAdvokacie.cz, je patrné, že právní aspekty světa Wi-Fi jsou zatím poněkud neusazené. Je to ostatně přirozené – každá nová technologie s sebou nese určité riziko zneužívání. Než stačí zákonodárci (ale i soudci) zareagovat, to nějakou dobu vždycky trvá.

Před nedávnem jsme do redakce dostali námět od jednoho z našich čtenářů. Jedná se sice o jinou oblast, avšak stále se pohybujeme ve světě bezdrátových sítí. Čtenář, který si z pochopitelných důvodů přál zůstat v anonymitě, nastolil některé zajímavé otázky týkající se jak komerčního provozu Wi-Fi sítí, tak zodpovědností i povinností dohledových orgánů a možností obrany proti nedovolenému podnikání v této oblasti.

Také nyní jsme požádali o vyjádření renomované právníky. Jak uvidíte, ani v tomto případě není právní hledisko úplně jasné. Pojďme se tedy na celý problém podívat podrobněji. Text, který následuje, byl zaslán naším pravidelným čtenářem.

Podnikání v oblasti Wi-Fi

Ještě zhruba před půlrokem, před přijetím liberalizace telekomunikačního zákona, musel komerční subjekt disponovat příslušným živnostenským oprávněním, které bylo buď koncesovanou živností, nebo živností vázanou. Po přijetí příslušného zákona došlo v této oblasti ke značné liberalizaci, v jejímž důsledku může z pohledu Českého telekomunikačního úřadu provozovat komerčně Wi-Fi sítě v podstatě kdokoliv, kdo o to požádá.

Hovořil jsem s řadou majitelů Wi-Fi sítí a nabývám dojmu, že se stupňuje řevnivost mezi danými subjekty. Množí se naschvály nejrůznějšího charakteru a přetrvávají nejasnosti v otázce práva spojeného s touto oblastí světa informačních technologií a komunikací.

Při diskusích se zmíněnými majiteli vystoupila na povrch celá řada otázek spojených s touto problematikou. Potíž je především v tom, že někteří provozovatelé Wi-Fi sítí se snaží disponovat všemi potřebnými doklady a oprávněními, zatímco jiní jednoduše spustí síť, aniž by se zajímali o cokoliv dalšího.

To ovšem logicky zlobí tu první skupinu, která na získání všemožných dokladů vynaložila nemalé časové a často i finanční prostředky. Časté jsou zejména úvahy následujícího typu:

  • jaké náležitosti musí splňovat komerční subjekt, aby mohl provozovat Wi-Fi sítě? (živnostenská oprávnění, povolení ČTÚ apod.)
  • je k montáži infrastruktury pro provozování Wi-Fi sítě zapotřebí živnostenské oprávnění - "montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení"? (pokud ano – nebudeme si nic nalhávat – víme o řadě subjektů, které touto živností nedisponují, a přesto komerčně Wi-Fi sítě provozují)
  • jak se proti případnému neoprávněnému podnikání bránit?

Nyní vyvstává další otázka: které úřady, jež se touto problematikou zabývají, mají povinnost takové otázky zodpovídat? O odpověď jsem požádal tři subjekty - ČTÚ, ČOI a živnostenský úřad. Velmi jsem se podivil odpovědi na ČTÚ, v níž se sděluje, že Český telekomunikační úřad zajímá pouze příslušná žádost o provozování sítě, zdali někdo nepřekračuje povolené hladiny signálu – a to je vše. Jinak řečeno, ČTÚ se nezajímá o to, zda má daný subjekt povolení k montáži takových zařízení.

Mělo by skutečně být ČTÚ jedno, zdali komerční subjekt disponuje příslušnou živností, a tedy oprávněním, které je k montáži Wi-Fi infrastruktury zapotřebí?

Co se týče České obchodní inspekce, její odpověď byla sice pochopitelná, nicméně stejně podivná. Údajně jsou zde proto, aby chránili koncové spotřebitele, takže přestože někdo podniká neoprávněně, pokud má koncový uživatel z této činnosti výhody, je to paradoxně jen dobře.

Zbývá tedy místní živnostenský úřad, ale ten je dle mého názoru velmi slabou pákou k zakročení proti neoprávněnému podnikání v této oblasti. V podstatě si umím představit, že si daný subjekt sežene dodatečně potvrzení nějaké firmy, že danou síť instalovala. Může se v tomto státě slušně podnikající subjekt vůbec těmto nešvarům bránit?

Co na to právo?

Protože nastolené otázky jsou velmi znepokojivé, požádali jsme o vyjádření právnickou kancelář Mgr. Daniela Maška (www.eAdvokacie.cz).

Podle samotných právníků, kteří se problematikou IT práva každodenně zabývají, je situace v oblasti Wi-Fi „poněkud nepřehledná“. Přesto se podařilo vytipovat několik pevných bodů, v nichž je situace bez ohledu na okolnosti zcela jasná.

Prvním bodem je podnikání v oblasti Wi-Fi. Nabytím účinnosti nového zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb.) byla zrušena vázaná živnost „poskytování telekomunikačních služeb“. Výkon komunikační činnosti podléhá nyní režimu zákona o elektronických komunikacích.

Další bezespornou oblastí je živnost „montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení“. Vázaná živnost „montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení“ (zahrnující montáž, údržbu a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln) zůstala nadále zachována.

Poslední kategorie otázek se týká neoprávněného podnikání v této oblasti. Zde lze dát jednoznačnou, avšak poměrně obecnou odpověď. Pokud fyzická osoba neoprávněně podniká (tj. provádí soustavnou samostatnou činnost, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku) v činnosti, která je předmětem živnosti vázané, hrozí uložení sankce živnostenským úřadem. A to pokuty do výše 100 000 Kč a v případě právnické osoby až do výše 750 000 korun. Je-li neoprávněné podnikání provozováno ve větším rozsahu, hrozí i trestněprávní sankce.

Orgánem, který by měl v obecném případě sankcionovat, je tedy skutečně živnostenský úřad. Realita, tedy jak snadno lze přimět živnostenský úřad k uložení sankce a jak snadno jej lze vůbec přesvědčit, že někdo ve vašem okolí podniká ve Wi-Fi neoprávněně, je ale bohužel otázka jiná.

Za spolupráci při tvorbě článku děkujeme právní kanceláři Mgr. Daniela Maška, www.eAdvokacie.cz, a to Mgr. Petru Kočímu a Mgr. Josefu Aujezdskému.

Diskuze (37) Další článek: Oživeno: Firefox 1.0.7 k dispozici

Témata článku: Wi-Fi, Síť, Servis, Komerční činnost, Právní hledisko, Montáž, Jasná odpověď, Komerční provoz, Úřad, Jednoznačná odpověď, Pravidelný čtenář, Poslední kategorie, Častá diskuse, Wi-fi síť, Slabé Wi-fi, Živnostenské oprávnění, Provoz, Ráj, Telekomunikační zařízení, Telekomunikační síť, Dohledový orgán, Jasný bod, Potřebné povolení, Pevný bod, Daniel


Určitě si přečtěte

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29

37 nejstrašnějších počítačů, které jste kdy viděli

37 nejstrašnějších počítačů, které jste kdy viděli

** Přehled nejhorších počítačů na světě ** Šílené konstrukce a materiály ** Jak to dopadne, když se o počítač nestaráte

Karel Javůrek | 22Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky