Komerčně, nebo zdarma?

Kupovat si vlastní doménu se vyplatí jen v některých případech. Většinou je užitečnější využít služeb někoho, kdo už za doménu zaplatil, a ušetřené peníze využít jinak.
Tento článek vyšel v časopisu Computer 1/02.

Marek Kocan: Většina zájemců o vystavení vlastní webové prezentace či služby na Internetu nevolí z finančních důvodů připojení vlastního serveru k Internetu nebo zřízení vysokorychlostní pevné linky. Místo toho si pronajme část prostoru u některého z poskytovatelů tzv. webhostingu. Firem poskytujících tuto službu je hodně a jednotlivé nabídky se od sebe značně liší.

Pronájem diskového prostoru a základních služeb na cizím hardwaru je nejrozšířenějším způsobem zpřístupnění webové prezentace okolnímu světu. Některé celosvětové odhady hovoří až o hranici osmdesáti procent u všech serverů s doménou druhé úrovně. Případní zájemci o webhosting mají na výběr ze dvou základních možností odvíjejících se od požadavků a finančních možností. První možností je využití komerčních služeb, druhou pak služeb webhostingu zdarma. Oba přístupy mají řadu kladů a záporů, zkusme se tedy na ně podívat z několika pohledů.

Pohled první: doména

Internet je založen na mnoha jednoduchých principech – jedním z nich jsou snadno zapamatovatelné adresy jednotlivých prezentací. Ty ale bývají k dispozici pouze v případě provozu vlastních domén druhého a třetího řádu (www.vasefirma.cz a vasefirma.hosting.cz). Adresy tohoto tvaru jsou k dispozici v případě komerčního webhostingu vždy, u pronájmu prostoru zdarma je v nejlepším případě možno získat doménu řádu třetího.

Formát adresy se může zdát zanedbatelný, skutečnost je ovšem jiná. Stejně jako v případě dalších pohledů i u adresy si musíte ujasnit, co webovou prezentací sledujete. Pokud se má jednat o rozsáhlý a komerčně úspěšný projekt, bez domény druhého řádu se neobejdete. Na druhou stranu, webová prezentace informující o občasných schůzkách fanoušků hokejového klubu vystačí s adresou www.hosting.cz/schuzky/index.html, kterou vám nabídne takřka každý provozovatel webhostingových služeb. Webhostingové systémy nabízející zdarma ještě složitější adresy jsou již spíše raritou.

Za provoz prezentace využívající doménu druhého řádu budete muset zaplatit – nemám na mysli jen poplatky správci domény, ale právě za samotné poskytování. Existuje sice několik výjimek, kde lze za určitých podmínek provozovat také doménu druhého řádu zdarma, ale to jsou nestandardní případy.

Pohled druhý: dostupnost

Kvalitní webová prezentace vyžaduje také vysokou dostupnost. Občasný výpadek trvající omezený čas lze ještě tolerovat, ale nedostupnost dvakrát za den je již obvykle vážným problémem. Samotná dostupnost je přitom ovlivněna zejména dvěma okolnostmi: propustností linek a zatížením, respektive výkonovým vyladěním serveru, na kterém je webhosting realizován.

Na rozdíl od doménových názvů neexistuje v případě dostupnosti jednoznačná rada, zda je stabilnější komerční systém nebo systém poskytující služby zdarma. Pravděpodobnější ale je, že více dostupnosti nabídne komerční webhosting zavedeného poskytovatele než pronájem zdarma malé firmičky začínající v oboru.

Pochopitelně i z tohoto pravidla existují výjimky, proto je vhodné se při rozhodování o umístění prezentace informovat o skutečných technických parametrech a poptat se i v okruhu svých známých, jak jsou se službou spokojeni.

Stejně jako v případě jakéhokoli zboží i z hlediska dostupnosti webhostingové služby platí, že nejlepšími informacemi jsou referenční prezentace – zapamatujte si tedy, že na dostupnosti záleží a podstatné informace získáte zejména od ostatních prezentací používajících stejnou webhostingovou službu. Uvědomte si, že problémy mohou být skryty i ve službách s přidanou hodnotou (například v poště či technické podpoře), které jinak než vlastní zkušeností nebo kontaktem na existující prezentace nezjistíte.

Pohled třetí: reklama

I provozovatelé webhostingových služeb zdarma musí z něčeho žít. Provoz této služby je zpravidla ztrátový a dotovaný z dalších aktivit vlastníka, proto se provozovatelé snaží získat nějakou konkurenční výhodu. Tou je v současném Internetu reklama. Mnohé webhostingové služby zdarma tak vyžadují zobrazení menšího či většího množství reklamy na vašich prezentacích. Forma je různá: od malé reklamní ikonky přes samostatně otevíranou reklamní stránku až po zobrazení vašich prezentací ve speciálním rámu.

Problémy s reklamou odpadají v případě placeného webhostingu, kde provozovateli přímo platíte za pronájem prostoru, a on se tak nemusí starat o vedlejší způsoby financování formou reklamy.

Omezení u služeb zdarma lze tolerovat v případě webových prezentací nekomerčního charakteru. Ostatně právě pro ně jsou webhostingy zdarma určeny. Komerční webové prezentace a aplikace provozované na serverech zdarma je možné považovat za nespolehlivé a nedůvěryhodné, v mnoha případech se bohužel může jednat o závažný omyl.

Vnucená reklama působí na některých stránkách velmi rušivě. V takovém případě nedoporučujeme porušovat pravidla a reklamu na své stránky neumisťovat; lepší je pokusit se domluvit s provozovatelem služby na výjimce. Tato možnost platí i v případě ostatních omezení a velkou šanci máte zejména u kvalitních a hodně navštěvovaných webových prezentací. Ovšem vždy je to něco za něco – obvykle za poděkování na vaší prezentaci.

Pohled čtvrtý: služby

Na rozdíl od předchozích pohledů může spektrum nabízených služeb ovlivnit rozhodování, zda zvolit komerční služby či služby zdarma. Zatímco v případě placeného webhostingu máte k dispozici takřka vše podle svých požadavků a zvoleného programu (lišících se cenou), u webhostingu zdarma tomu tak není.

Omezení je v takovém případě mnoho: od zpřístupnění malého prostoru přes dostupnost pouze základních služeb (na přenos pomocí FTP zapomeňte) až po nemožnost využití skriptovacích jazyků na straně serveru a databází. Limitujícím faktorem v dostupnosti služeb může být také operační systém, na kterém je webhosting realizován.

Důvody vedoucí k omezení jednotlivých služeb jsou především dva: finanční (firma poskytující webhosting zdarma provozuje současně také komerční webhosting) a bezpečnostní (mnoho služeb lze zneužít a správná administrace pak vyžaduje mnohem větší nároky). Na druhou stranu však lze považovat služby dostupné v rámci dnešních webhostingů zdarma za dostatečné pro většinu jednodušších webových prezentací.

K zakázání některých služeb dochází občas ale i v případě placeného webhostingu, proto se vždy u provozovatele informujte, zda umožňuje všechny služby, které chcete nyní i v blízké budoucnosti využívat. Velkou pozornost při dotazech věnujte zejména věcem, které považujete za naprostou samozřejmost. Divili byste se, kolik komerčních webhostingů v případě domény druhé úrovně nezpřístupňuje například odesílání pošty pomocí protokolu SMTP.

Pohled pátý: rozšiřitelnost

Velmi důležitá je také otázka následné rozšiřitelnosti webové prezentace, zejména z technologického hlediska. Spolu s růstem nároků na samotnou prezentaci se zvyšují nároky na prostor, na dostupné služby či na stabilitu a dostupnost. Lepší škálovatelnost lze předpokládat u komerčního webhostingu, ovšem většinou můžete začít s hostováním zdarma a poté, co vám tento způsob přestane vyhovovat, přejít ke komerční konkurenci. Pro snadné vyřešení takové situace jsou ideální firmy nabízející komerční webhosting i webhosting zdarma.

Nezapomínejte ani na to, že nároky se nemusí týkat pouze nových možností, ale také zajištění dostatečné dostupnosti v návaznosti na zvyšující se počet návštěvníků vaší prezentace. Lepší předpoklady na řešení máte opět v případě placeného webhostingu. Mnohdy se ovšem ale již nevyhnete přechodu k další fázi pronájmu – tzv. server hostingu, tedy připojení k Internetu celého svého či pronajatého počítače.

Při výběru vhodného místa pro provoz webové prezentace je proto i v tomto případě vhodné znát konkrétní technické podmínky, přičemž stranou by neměl zůstat ani zájem o současný počet uživatelů včetně nárůstů za poslední měsíce, investic do hardwaru apod. Za dotazy se v žádném případě nestyďte – jde přece o vaši prezentaci a o váš případný úspěch či neúspěch, zklamaný návštěvník zpravidla nebude pátrat, proč byly vaše stránky nedostupné.

Pohled šestý: náklady

Pro mnohé zájemce o webovou prezentaci budou pravděpodobně nejdůležitější náklady. Na první pohled jednoduchá záležitost ale zdaleka není tak triviální, protože náklady se mnohdy nerovnají poplatkům zaplaceným za vlastní hostování.

Součástí nákladů totiž bývají i okolnosti popsané v předchozích odstavcích. Pro domácího uživatele se sice většinou bude jednat o náklady časové, ale i ty pochopitelně něco stojí. Vedlejší náklady si vyžádá odstraňování problémů či nevhodný způsob přenosu dat na server – jak již bylo uvedeno, mnohé webhostingy zdarma nepodporují přenos pomocí protokolu FTP, ale pouze pomalý a drahý přenos přes webové rozhraní.

Vedlejší náklady by v případě využití komerčních služeb měly být nižší, ale nelze to brát jako pravidlo. Opět totiž záleží na mnoha okolnostech: od velikosti a složitosti prezentace přes denní počet návštěv až po pravidelnost a frekvenci aktualizací.

Jak se rozhodnout?

Rozhodnutí, jaký systém pro hostování své prezentace využít, tedy není jednoduché a záleží na konkrétních požadavcích. Neměli byste zapomínat ani na to, že stejně jako se ve svých nabídkách liší webhostingové systémy nabízející prostor zdarma, liší se i systémy komerční – nejen z hlediska cen, ale také z hlediska nabízených služeb a technologií. Námi zvolené pohledy představují pouze základní oblasti, kterým byste měli věnovat zvýšenou pozornost.

Již delší dobu se vedou diskuse o tom, zda placená forma webhostingu vůbec přežije. Nejspíše ano, ale provozovatelé budou získávat prostředky především ze služeb s přidanou hodnotou. Mezi ně bude patřit například zdokonalená administrace, technická podpora, neomezený objem dat apod. Prostoru pro obě kategorie je ještě hodně a při dobře stanovených pravidlech se mohou vhodně doplňovat.

Ať už se ale rozhodnete pro jakékoli hostování, uvědomte si, že tím nejdůležitějším zůstává (až na komerční výjimky) samotný obsah webové prezentace a služeb, které jsou na ní nabízeny. Sebelepší komerční webhosting bude k ničemu, budou-li vaše stránky špatné a naopak.

Webhostingové služby zdarma

Komerční webhostingové služby
Diskuze (19) Další článek: První "testy" GeForce4

Témata článku: Internet, Nestandardní případ, Jednoduchý princip, Webová služba, Druhý případ, Malá dostupnost, Omezený čas, Finanční problém, Třetí strana, Pronájem, Předchozí návštěvník, Dostatečná úroveň, Předchozí výběr, Finanční firma, Vhodná reklama, Omezená možnost, Základní stránka, Webová prezentace, Jednotlivá adresa, Špatná stabilita, Nejrozšířenější způsob, Vhodný font, Placená forma, Předchozí odstavec, Nevhodný způsob


Určitě si přečtěte

Wi-Fi 6 konečně začíná dostávat smysl. Poradíme, jak ji využít

Wi-Fi 6 konečně začíná dostávat smysl. Poradíme, jak ji využít

** Na trh míří první levné Wi-Fi 6 routery ** Nabídka zařízení, zejména notebooků, každý den roste ** Poradíme, jak nejlépe přejít s domácností na Wi-Fi 6

Tomáš Holčík | 28

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

** Je to velké jako Raspberry Pi ** Ale je to až o několik řádů rychlejší ** Dorazil nám exotický Google Coral s akcelerátorem Edge TPU

Jakub Čížek | 18

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

** Kolem baterií a akumulátorů koluje řada mýtů, nepravd a polopravd ** Dnes vám devět z nich zkusíme vyvrátit na základě faktů ** Většina z nich totiž neplatí pro moderní lithiové baterie

Karel Kilián, David Polesný | 99


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky