Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

5. prosince 1999
Dva tisíce obrázků SDÍLET NA FACEBOOKU TWEETNOUT
Mnoho z nás často poznává, že bez znalosti angličtiny to není vůbec jednoduché. Sehnat dobrou práci je bez znalosti cizích jazyků téměř nemožné. A hledáme-li se světem společný jazyk, pak ho dnes nalézáme právě v angličtině. Srovnali jsme tedy několik výukových programů, které se ji snaží naučit.
Oldřich Bajt: Mnoho z nás často poznává, že bez znalosti angličtiny to není vůbec jednoduché. Sehnat dobrou práci je bez znalosti cizích jazyků téměř nemožné. A hledáme-li se světem společný jazyk, pak ho dnes nalézáme právě v angličtině. Srovnali jsme tedy několik výukových programů, které se ji snaží naučit.

Autoři sledovaných produktů si uvědomují, že vybavenost případných zákazníků výpočetní technikou může pokulhávat za poslední módou a tak jsou hardwarové nároky a nároky na operační systém na velmi příjemné nízké úrovni. Většina z nich si vystačí s předchůdci Pentia a potřebná verze Windows začíná již trojkou.

Evidentní je i snaha o ozvučení všeho, co je napsáno anglicky, rodilými mluvčími. Téměř v žádném programu však není návod, jak vytvořit hlásku, která se vyslovuje jinak než v češtině. A v angličtině, která si potrpí na správnou výslovnost, je to podmínkou úspěšného zvládnutí jazyka. Opomíjení teorie gramatiky není také právě nejlepší cestou, jak se naučit cizí jazyk.

Domácí učitel angličtiny
Ihned po spuštění čeká na uživatele několik překvapení. Především je to jednoduchost, která začíná již instalací, resp. neinstalací. Vložíte-li CD do mechaniky, otevře se příjemné modročerveně laděné prostředí a můžete začít s výukou. Ale než opravdu začnete, doporučil bych vám pročíst si nejdříve manuál. V něm se dozvíte nejenom na kterou ikonku máte kliknout, ale především i to, jakým způsobem se máte učit, což je daleko důležitější.

Jste poučeni? Pak můžete začít pracovat. A to hezky zleva doprava. Výuka – procvičování – zkoušení –

tisk – konec. Dozvíte se základní gramatické poučky (to se jen tak v těchto programech nevidí!), vysvětlení gramatických termínů (sloveso, infinitiv, neurčitý člen atd.) a slovíčka. Konverzační okruhy doplňují i taková témata, jako je stát, vláda, politika, zeměpis nebo V čem se dělají chyby, tj. vazby odlišné od češtiny.

Procvičování nabízí několik typů cvičení – překladová, doplňovací, spojování dvojic, hledání chyb ve větě apod. Pokud si nejste jisti odpovědí a nechcete hádat, máte k dispozici klíč se správným řešením. Stejně funguje i zkoušení. Nemůžete-li si vzpomenout na nějaké slovíčko, najdete je ve slovníku. Tisknout můžete i gramatiku či slovní zásobu jednotlivých témat.

Domácí učitel angličtiny nasadil vyšší laťku a nelze ho jen tak přehlížet. A k tomu ještě ta krásná cena…

LingVista plus
LingVista (stejně tak i EuroPlus) je „náročnější“ na váš počítač (minimálně 16 MB RAM a Windows 95). Způsob výuky nabízí učení slov a frází bez snahy naučit a vysvětlit gramatiku. To ostatně autoři na obalu přiznávají. Uživatel se tedy naučí anglicky mluvit bez chyb, ale opravdu pouze mluvit, neboť mu program neumožní ani nic napsat. Nabízí totiž jenom čtení a audio-orální formu práce. Ne každý je však schopen naučené fráze obměňovat.

Výuka probíhá přes seznámení se s novými frázemi a pokračuje testem znalostí a testem náslechu. Sami se hodnotíte a při opakování je vám nabízeno především to, co neumíte.

Po registraci obdržíte od DTP Studia mikrofon zdarma. Ten se vám bude při nácviku výslovnosti a při nahrávání určitě hodit. Vaše výslovnost je ale pouze zvukově srovnávána s tou originální. Mohou ji však trénovat i cizinci učící se česky.

Program nabízí správu více studentů a u každého registruje jeho úspěšnost či neúspěšnost. Setkáte se i se slovníkem frází s oboustranným vyhledáváním. Nápověda je celkem dobře vyřešena přímo v programu a tištěný manuál byste neměli postrádat.

Vzhledem k tomu, že LingVista nabízí pouze výuku frází, je program vhodný i pro začátečníky. Cena produktu (která zahrnuje i mikrofon) si také zaslouží pozornost.

TS Angličtina
Terasoft se pojetím výuky angličtiny vymyká všem ostatním. Honosí se tím, že jeho produkt používá více než 2000 škol, a není nejmenšího důvodu, proč bychom tomu neměli věřit. Program je totiž určen především školám. Je založen na třech učebnicích, které se používají na základních školách: Project English a dvě učebnice nazvané stejně Angličtina pro 4. ročník ZŠ, jedna od Lacinové, druhá od Zahálkové.

Program tedy procvičuje hlavně látku probranou v uvedených učebnicích (výběrem učebnice nebo bez výběru ze všech učebnic) a testování dosažených znalostí. Po skončení si můžete výsledky nejen prohlédnout, ale i vytisknout.

Zajímavá je práce s obrázky, které vybíráte na základě poslechu. Taková vizuální práce vás naučí lépe v cizím jazyce myslet. Můžete se však učit i klasicky – přiřazovat dvojice, pravopis slovíček (výběr ze 4 možností) a gramatiku (opět různé typy cvičení, včetně překladových, doplňovacích apod.). Navíc produkt umožňuje spoustu individuálních nastavení.

Talk to Me
Novinka od Ledy nenaučí jazyk jako takový, ale zaměřuje se na výuku a procvičování konverzace a výslovnosti pro mírně pokročilé. Základem celého produktu se stalo rozpoznávání řeči. To je poměrně náročný a prozatím technologicky nedosažitelný problém. Tomu odpovídá i kvalita rozpoznávání.

Než se začnete zabývat zdokonalováním svých znalostí angličtiny, nastavíte si úroveň náročnosti, s jakou vás počítač bude hodnotit. Kromě základního cvičení založeného na výslovnosti se můžete procvičovat v některých hrách. I ty však vyžadují jistou úroveň znalosti angličtiny. Hodnocení se dozvíte až nakonec po kliknutí na patřičnou ikonu. Zajímavou a potřebnou novinkou je diktát. A to přesně takový, jaký je v klasické škole.

Výslovnost se trénuje pomocí grafického zobrazení hlasu. Díky němu si můžete překontrolovat, v čem se lišíte od rodilého mluvčího (když už to nerozeznáte vlastním uchem, oko vás určitě nezklame). Na první pohled vidíte, že dané slovo vyslovuje rodilý mluvčí výrazně lépe a vaše výslovnost značně pokulhává. Produktu totiž chybí jakékoliv zásady tvorby jednotlivých hlásek a tak se napodobování mluvčího zkouší pokusem a omylem, až se grafická znázornění podobají.

SuperMemo – Advanced English
Složitost ovládání, kterou jsem neočekával, mě zmátla hned zpočátku, kdy jsem v základní nabídce narazil na neuvěřitelné množství funkcí s popisem pouze v angličtině. Pak jsem však zjistil, že jsem se omylem přepnul do profesionálního rozhraní. Po návratu zpět do uživatelského se popis již zobrazoval česky a mohl jsem si vydechnout.

Samotná výuka je sice vedena v angličtině, ale v okně najdete ikonku kouzelné hůlky. Ta umožní zobrazení překladu do češtiny. Stačí si jen myší sáhnout na cizojazyčný text.

Program je skutečně rozsáhlý a dostatečně ozvučený. Autoři rozvrhli výuku na čtyři roky (denně asi 40 minut), což je ideální předpoklad pro to, aby se člověk jazyk opravdu dobře naučil. Samozřejmostí je nastavení rychlosti výuky. K dispozici máte slovník k vyhledávání pojmů a v pravém poli jejich praktické využití ve větách. Neznáte-li nějaké slovo, stačí na něj dvakrát kliknout a hned víte, o co jde.

Při cvičení a testování je možné si zobrazit přehled probraných vět i s chybami, které jste udělali. Sami pak hodnotíte, jak dobře jste reagovali. Při poslechu máte k dispozici text a jeho fonetickou transkripci (bohužel v oficiální mezinárodní podobě a kdo ji dnes zná?). Do jednotlivých okruhů si můžete slovíčka přidávat a stejně tak je z nich i odstraňovat. Vlastní výslovnost si lze nahrávat a v nabídce je i práce s videem.

EuroPLUS+ REWARD
Tento nováček od Media Tradu si mě od prvního okamžiku získal příjemným a přehledným prostředím, rozsahem, úrovní obsahu a způsobem výuky. Nabídka se snaží co nejvíce využít dostupných možností a technologií osobních počítačů.

Absolutní novinkou, kterou nemá žádný jiný program, je možnost vytvoření diskusní skupiny pomocí Internetu. Na základě toho si můžete v reálném čase vyměňovat zkušenosti s lidmi, kteří se učí angličtinu se stejným programem, a to jak písemně, tak i hlasově.

K dispozici máte také měsíčník, ve kterém jsou aktuální informace z celého světa v jazyce, který odpovídá úrovni vašich znalostí (podle úrovně programu, který vlastníte). V ceně produktu jsou i služby učitele, jemuž zasíláte napsané úkoly k opravě. Zpátky dostanete opravu a komentář k nejčastěji se vyskytujícím chybám. A jedna malá třešnička na dortu – pět jazykových her, které si můžete zahrát s kolegy z celého světa.

Informace a zadání úkolů jsou v angličtině, ale po kliknutí myší se zobrazí český text. Výuku doplňují i nejrůznější videosekvence. Nechybí jazykové prostředky a procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení). Nabídku rozšiřuje i záznam výslovnosti – můžete srovnávat sebe a rodilého mluvčího, a to hned v několika grafických podobách.

Produkt obsahuje navíc výslovnost jednotlivých hlásek, dvojhlásek, trojhlásek i slov! A to i s příklady. Teoretický výklad tvorby těchto hlásek však chybí. Teoretický výklad gramatiky je nabízen samostatně s odkazem na lekci, kde je probírán. A když už nevíte, kam co gramaticky patří, stačí napsat problematickou větu do políčka u přehledu gramatiky a program ji rozebere do všech podrobností, které jsou ve větě obsaženy.

Celá výuka je řešena moderním a atraktivním způsobem. Nechybí možnost tisknout slovíčka různých kategorií, testy apod. Vzhledem k široké nabídce vyžaduje i tento program přece jen „lepší“ počítač (minimálně Pentium 100, 16 MB paměti a Windows 95).

LANGMaster MILLENIUM LINE
Produkty řady LANGMaster patří mezi nejznámější výukové programy angličtiny. Jejich obsah však nedosahuje až takových kvalit jako EuroPLUS. Nepříjemným byl hned zpočátku charakter prostředí, které na první pohled působí docela nepřehledným dojmem. Postupně si na něj však zvyknete.

Jednotlivé kurzy nabízejí formu výuky řízenou (učení, procvičování) nebo volnou (podle úvahy a možností studenta). Při pravidelném učení vzniká určité množství poměrně cenných dat – informací o vaší práci, které je možné zálohovat a při případné reinstalaci nahrát zpět.

Při výuce můžete pracovat nejen s učebnicí, ale i s kinem (příběh složený ze statických obrázků s doprovodným textem). Každá lekce nabízí svůj obrazový abecední slovníček. Angličtinu se učíte na základě obrázků, což je velmi dobrá metoda, v některých případech by však mohly být obrázky jednoznačnější.

Celým kurzem provází milý učitel Mr. Lang, který informuje o tom, co právě děláte, a hodnotí vaše odpovědi. Samozřejmě anglicky. Slovem z reproduktorů a textem v bublinkách. K dispozici je i rozsáhlá nápověda.

Vedle procvičování čtení, poslechu, mluvení i psaní, výuky gramatiky a slovní zásoby můžete zaznamenávat i vlastní poznámky ke všemu, na co nechcete zapomenout. Nepraktické je využívání informací o jednotlivých slovech nebo spojeních – musíte je přetahovat do schránky. Produkt se může pochlubit obrovským počtem slov a příkladů, desítkami hodin mluveného slova a nepřeberným množstvím obrázků a cvičení.

Unikátní je základ, se kterým se pracuje. Jedná se o literární texty knih známých autorů: Doyle, Grey Wilde a jiní. Zapomenout bych neměl ani na použitou metodu RE-WISE, která pracuje s křivkou zapomínání a na základě toho vám plánuje opakování již probraného učiva. Trápí vás tedy především tím, co moc neumíte.

Učit se, učit se, učit se …
Výuka přes počítač je opravdu zajímavou alternativou nabízející atraktivní a stále rozšiřující se metody. Prozatím však ani ten nejlepší program nemůže nahradit kontakt se živým člověkem. Největší omezení je v technologických možnostech počítačů, jejichž hranice však stále překračujeme. Ale ani klasická výuka ve škole není ideální – dobře konverzovat se sice naučíte i v přímém kontaktu s učitelem (prozatím ne se strojem), opravdu rozumět však budete umět až po živé konverzaci ve všedních i nevšedních situacích.

Nakonec bych chtěl upozornit zvláště ty, kdo nejsou schopni přinutit se k učení a nemají vytrvalost, na pravdu vyjádřenou myšlenkou autorů programu LingVista plus: „Sebedokonalejší učitel nenahradí vůli vydržet!“ A to v případě takovýchto „učitelů“ platí dvojnásob.

Přehled výukových programů

název výrobce/ distributor vč. DPH min. věk uživatele počet CD slovíčka
Talk to Me Leda 4 440 Kč pokr. 3 x
EuroPlus+ Reward MEDIA Trade 4 600 Kč 15 6 x
LANGMaster epa 7 990 Kč 13–15 13 + 1 x
TS Angličtina Terasoft 1 740 Kč 10 3 jen procvičování
LingVista plus DTP Studio 649 Kč 13–15 1 fráze
SuperMemo – Advanced English SuperMemo World – Polsko 2 080 Kč 13–15 2 x
Domácí učitel angličtiny I Eddica 840 Kč 13–15 1 x

název gramatika výslovnost rozhovor rozpoznání řeči Internet oprava lektorem video
Talk to Me x x x
EuroPlus+ Reward vč. teorie x x x x x x
LANGMaster x x x x x x
TS Angličtina jen procvičování
LingVista plus x x x
SuperMemo – Advanced English vč. teorie x x x
Domácí učitel angličtiny I vč. teorie x

Zdroj: Computer 22/99

Diskuze (2) Další článek: Dva tisíce obrázků

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,