Kdo mě přesvědčí o pagingu?

Na názor na paging a jeho budoucnost jsme se zeptali vedoucích představitelů obou společností, které získaly v ČR licenci na pagingový systém Ermes – Multitone a Radiokontakt Operator.
Tomáš Drozd: Na názor na paging a jeho budoucnost jsme se zeptali vedoucích představitelů obou společností, které získaly v ČR licenci na pagingový systém Ermes – Multitone a Radiokontakt Operator. I přes vzniklou konkurenci (duopol) se však dosud paging nijak neprosadil. Proč?

Connect!: V čem je podle vás problém pagingu v ČR?

Ivo Hospodka: V zásadě ve dvou věcech: V historickém vývoji a v neobvykle vysoké konkurenci ze strany GSM.

Po řadu let byl v Čechách pouze jeden monopolní operátor, který navíc zvolil poněkud nešťastný systém RDS. Tím byla dána do značné míry i cenová politika, technické možnosti a následně (ne)vnímání pagingové služby veřejností. Dalším významným momentem byla skutečnost, že tendr na druhého operátora se uskutečnil, na rozdíl od ostatních zemí, až po nástupu GSM a paging tak neměl čas se rozšířit a zakořenit.

Navíc u nás jsou oba operátoři GSM nezvykle aktivní ve snaze ukrojit co nejvíce z koláče trhu, který by jinak byl osloven pagingovou službou, což v této míře najdete v málokteré evropské zemi. Viz rozvoj služeb SMS, široce podporovaný oběma operátory.

Ivan Nedvídek: Považujete-li za problém pagingu jeho menší oblibu v ČR než ve vyspělých zemích, pak odpověď není jednoduchá a v úvahu by bylo třeba vzít mnoho aspektů a souvislostí, z nichž nejpodstatnější jsou:

  • Mobilní telefony NTM 450 byly u nás zavedeny dříve než RDS paging; rovněž tak systém GSM předcházel zavedení nejmodernějšího pagingového standardu ERMES.
  • Již před zahájením nabídky služeb GSM se média zdarma postarala o obrovskou publicitu očekávané konkurence obou operátorů GSM a vytvořila celkem oprávněné očekávání příznivého vývoje trhu mobilních telefonů. Podobné prostředí pro ERMES paging, který je také vhodný pro oslovení masového trhu, nikdo z médií nebyl ochoten zdarma vytvářet.
  • Systém NMT450 byl drahý a byl vnímán jako prestižní komunikační prostředek pro bohaté. GSM naopak nabídl přijatelné ceny, avšak zejména v prvních dvou letech mnoho ze společenské prestiže mobilního telefonu zůstalo zachováno.
  • Mobilní telefony se v důsledku svého univerzálního vnímání používají i tam, kde je paging rychlejší. spolehlivější a levnější (pohotovostní služby, záchranné služby, lékaři atd.).
  • Zaměstnanci v ČR poměrně lehce získávají služební mobilní telefon, resp. úspěšně zdůvodňují jeho nezbytnost pro služební potřebu, přestože pohnutky k jeho získání a používání jsou soukromé. Proto i když by takovému zaměstnanci dokonce lépe pro služební účely vyhovoval provozně mnohem a mnohem levnější operátor, vymůže si mobilní telefon.
Connect!: A v čem byl problém konkrétně společnosti Multitone?

Ivo Hospodka: V našem případě se setkaly dva negativní faktory – mohutný nástup GSM právě v době našeho počátku a zároveň neustálené prostředí zatím pouze částečně liberalizovaných telekomunikací v ČR, vedoucí k nepříliš jednoduché situaci nových operátorů na trhu.

Connect!: A jak tedy vidíte jeho budoucnost, neboli, jak se bude dále orientovat strategie vaší firmy?

Ivan Nedvídek: Předně nemluvme o pagingu, ale o Advanced Messaging a spolupráci spolehlivého telekomunikačního systému maloobsahového přenosu dat s IT. Klasický paging určený pro komunikaci jedné osoby s druhou osobou zůstane zachován jen pro zcela specifické případy, kdy je vyžadována hlavně rychlost, spolehlivost a láce. Typickým případem jsou pohotovostní a bezpečnostní služby, lékařské, policejní, hasičské a služby tajného a diskrétního charakteru. Masový trh klasického pagingu známý z USA a z dalších zemí se u nás nevytvořil a pravděpodobně již nevytvoří. My však o něj v této formě ani neusilujeme.

Budoucnost naší společnosti vidíme v poskytování specifických služeb, které nemají alternativu v konkurenční nabídce mobilních telefonů a nebudou mít pravděpodobně ekonomickou alternativu ani v systémech třetí generace (3G). Jedná se hlavně o tzv. broadcast, tj. vysílání informací malým i velkým cílovým skupinám, které takové informace vyžadují hlavně z profesionálních důvodů. Takový trh existuje a celosvětově se rozvíjí. Radiokontakt OPERATOR a.s. patří mezi přední světové firmy, které ve své nabídce kombinují svět IT a telekomunikací.

Dále existuje řada individuálních služeb na bázi IT, pro které jsou aplikace ve spojení s GSM méně výhodné, nešikovné a zbytečně drahé. Avízo e-mailu a forwardování textu e-mailu je základním příkladem, na druhém konci nabídky jsou e-services a speciální služby charakteru telemetrie, automatického sledování funkce různých systémů, prodejních automatů apod., v neposlední řadě i jednoduchý a cenově přístupný obousměrný Advanced Messaging.

Connect!: Jak to vypadá s vaší licencí a jaká je tedy současná strategie Multitonu?

Ivo Hospodka: Požádali jsme ČTÚ o odklad, pokud jde o termín spuštění služby. Počítáme se zahájením zhruba v říjnu tohoto roku, na rozdíl od našich původních plánů se však chceme zaměřit především na některé speciální zákaznické skupiny a aplikace. Vzhledem k tomu, že jsme značně přehodnotili dřívější představy o možném počtu zákazníků, rozhodli jsme se pro společné využívání vysílací sítě s naší konkurencí, tak jak se to praktikuje v řadě zemí – například v Maďarsku.

Connect!: Nedávno došlo k dohodě mezi EPPA a Ermes MoU Association. Co konkrétního z této dohody vzešlo či vzejde?

Ivan Nedvídek: Cílem fúze mezi bývalými EPPA a The ERMES MoU Association je soustředění zdrojů a intelektuálního potenciálu na řešení rozvoje Advanced Messaging a nehlasových telekomunikačních aplikací nejen v evropském, ale i širším mezinárodním měřítku. V důsledcích očekáváme významné zvýšení zájmu investorů a výrobců o jednotný trh služeb AMS a globalizaci nabídky služeb výrazně internacionálního charakteru.

Connect!: Jak mi budete oponovat, pokud řeknu, že dle mého názoru s přihlédnutím k vývoji technologií mobilních příslušenství bude paging za 3 roky mrtev?

Ivo Hospodka: Záleží na tom, jestli máte na mysli paging v Čechách, nebo paging jako technologie. Jestli bude mrtev paging v Čechách, to nevím, ale nepředpokládám to. Paging jako technologie mrtev určitě nebude, z celosvětového hlediska lze jednoznačně říci, že se nadále velmi silně rozvíjí a po řadu let ještě bude. Bylo by nutné si rozebrat všechny komparativní výhody této technologie, abych vám mohl vysvětlit proč tomu tak je. Nenechte se zmást situací u nás, kde je každý „zaslepen“ svým mobilem a většina lidí se s ním vysloveně mazlí. V Čechách se mobil, vedle svého neoddiskutovatelného praktického významu, stal určitým symbolem světovosti, což jinde mnohdy prostě nemají zapotřebí. V řadě zemí světa je situace zcela odlišná v tom smyslu, že se využívají obě tyto služby, buď spolu, nebo pouze jedna z nich, jak to komu vyhovuje.

Já sám samozřejmě používám mobil, ale s mírou. Jeho číslo zná jen omezený okruh lidí. Nejsem ten typ, který „zvoní, kudy chodí“. Pager používám taky, přijímám na něm mj. e-mail, a už jenom to je k nezaplacení.

Ivan Nedvídek: Vůbec vám nebudu oponovat, jak jsem již uvedl, klasický paging u nás nemá perspektivu a dlouhodobě přežije jen pro činnosti, které jsem vyjmenovat v předchozím bodě. Takový trh bude mít jednoznačně charakter „niche market“ a odhaduji jej na max. 20 tisíc účastníků.

Další aplikace, které ovšem už nejsou pagingem, jsou mnohem perspektivnější a mohou dokonce zaujmout a získat třeba i milion účastníků. Lze namítat, že podobné služby by bylo možné organizovat i na bázi systémů 3G, vezměte však v úvahu stále náročnější ekonomické využívání frekvenčního spektra, které se projeví nejen v nákladech, ale v dostupnosti a zaměření takových služeb. Sítě bývalého všudypřítomného pagingu, nyní Advance Messaging a broadcastingu, mohou řadu dílčích úkolů řešit uživatelsky pohodlněji, lépe a spolehlivě.

Zdroj: Connect! 10/99

Váš názor Další článek: Porovnání dvou informačních systémů – Concorde XAL a Axapta

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,