Kauza Mironet: Microsoft odmítá jakákoli obvinění

Microsoft odmítá jakákoli obvinění, které na adresu jeho zaměstnanců ve spojení s touto firmou adresoval Robert Novotný na tiskové konferenci společnosti Mironet a dále v tiskových prohlášeních své firmy. Přečtěte si oficiální reakci.
Kauza Mironet: Microsoft odmítá jakákoli obvinění
Společnost Microsoft se v rámci vyšetřování vždy chovala maximálně seriozně a odmítala jakékoliv mediální aktivity, které by mohly narušit předmětné řízení, či jakkoliv nerespektovaly princip presumpce neviny. Tvrzení uveřejněná v rámci tiskové konference a způsob, jakým byla společnost Microsoft v rámci této tiskové konference napadena jsou však takového charakteru, že společnost Microsoft považuje za nezbytné uvést některé věci na pravou míru.

Usnesení státní zástupkyně o zastavení trestního stíhání Roberta Novotného, které bylo na TK konferenci společnosti Mironet předáno médiím, bylo interpretován podle našeho názoru neúplně, a postrádalo nejméně sedmistránkové odůvodnění státní zástupkyně, což vedlo k mnohým spekulacím a zlehčováním. Z odůvodnění totiž celkem jasně vyplývá, že v rámci kontrolního nákupu v roce 1999 s největší pravděpodobností došlo ke spáchání trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle $ 152/1 tr. zákona.

Dle názoru státní zástupkyně v odůvodnění, parafrázuji: „nepochybně byl prodán počítač zákazníkovi s komerčním software bez současné dodávky originálního instalačního média těchto programů, byl tedy šířen bez souhlasu vlastníka licenčních práv, konkrétně firmy Microsoft Corporation, čímž došlo k porušení k porušení nejméně ust. § 12/1, § 1411 a § 19/2 zák.č 3511965 Sb. ve znění novel, neboť citovaný komerční software byl užíván, bylo s ním nakládáno a byl komerčně prodán třetí osobě bez souhlasu vlastníka licenčních práv.“

Ve vztahu k zavinění pak státní zástupkyně došla k závěru, že, parafrázuji: „V žádném případě nelze uzavřít, že pachatelem tohoto trestného činu je ing. Robert Novotný. Vzhledem k této skutečnosti bylo proto rozhodnuto o zastavení předmětného stíhání skutku podle § 172/lc tr. řádu, kdy se tedy nepodařilo prokázat, že jeho pachatelem je osoba pana Novotného, avšak je zřejmé, že trestný čin spáchala osoba jiná,“ uzavírá se v odůvodnění státní zástupkyně.

Dále je třeba uvést, že není pravdou, jak uvádí Mironet ve svém tiskovém prohlášení, že trestní oznámení bylo podáno na společnost Mironet. Trestní oznámení, které podávala společnost Microsoft Corporation nebylo podáno ani na pana Roberta Novotného, ani na společnost Mironet, ale bylo podáno na neznámého pachatele, který se měl dopustit trestného činu tím, že dne 14.10.1999 prodal osobní počítač spolu s příslušenstvím, na který dle znaleckého posudku nelegálně instalovat počítačové programy. Identifikace odpovědné osoby a stanovení dalších kroků ve vyšetřování byly věcí Policie ČR.

Dále bychom chtěli uvést, že diskutovaný případ je jen jedním z mnoha desítek obdobných případů, které právní zástupci společnosti Microsoft řeší. Aktivity a kroky společnosti Microsoft a jejích právních zástupců v případu Mironet v žádném případě nevybočují ze standardních postupů v obdobných případech. Společnost Microsoft jednoznačně odmítá snahu celou věc prezentovat jako součást konkurenčního boje, tak tomu nikdy nebylo.

Historie případu:

Společnost Microsoft získala informace, které vedly k podezření z nelegální distribuce programů společnosti Microsoft. Na základě této skutečnosti byl proveden v roce 1999 kontrolní nákup, který provedl spolupracovník právní kanceláře, nikoli spolupracovník společnosti Microsoft, jak mylně uvádí Mironet ve svých zprávách. Výsledky nákupu toto podezření potvrdily a vedly k podání trestního oznámení pro porušování autorských práv na neznámého pachatele. Následné vyšetřování pak tyto výchozí předpoklady ve své podstatě potvrdilo.

Diskuze (93) Další článek: MS zapomněl přidat důležitou opravu do SP1 pro XPčka

Témata článku: Software, Microsoft, Mir, Kauza, Následné vyšetřování, Mironet, Nezbytný základ, Obvinění, Robert

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak rychlé je nabíjení bez drátů?

Test 11 sluchátek pro hráče

Aplikace, které vám zachrání dovolenou

Kompletní přehled datových tarifů