Kam kráčíš Český Telecome? Aneb zákazník až na posledním místě?

Už delší dobu jsme neinformovali o tom, jak se průběžně vyvíjí situace kolem paušálů na Dial-up. Je to už víc jak měsíc, co jsme informovali o studii proveditelnosti vypracovanou alternativními operátory v součinnosti se ZUI.
Kapitoly článku
Tato studie měla dokázat, že model vyúčtování tzv. FRIACO, založený na paušálním zpoplatnění na rozhraní, umožňuje buď částečné, nebo i úplné paušály pro koncového uživatele a je i v našich podmínkách realizovatelný. Ačkoliv Český Telecom všude prohlašuje, jak si váží svých zákazníků, neustále zdržovací taktikou znehodnocuje práci všech zúčastněných a tak jsme se teprve teď dočkali jejich reakce na tuto studii. Pojďme se tedy podívat na „odborné“ vysvětlení Českého Telecomu, proč svým zákazníkům (rozuměj AO a následně uživatelům) není schopen nabídnout plnohodnotný paušál. Jako první bude vždy uveden argument Studie proveditelnosti, následovat bude vysvětlení ČTc a já bych si jako obyčejný uživatel Internetu, který má tu možnost nahlídnout „pod pokličku“, dovolil svůj vlastní komentář. Vy jako uživatelé Internetu máte možnost posoudit kvalitu argumentů jednotlivých zúčastněných stran:

Proč se Telecomu obecně nechce do žádných nových řešení? Analýza trhu v podání ČTc?

Závěry studie: Na trhu vytáčeného přístupu k Internetu v České republice existuje poptávka po paušálním zpoplatnění přístupu k Internetu.

Reakce Českého Telecomu:

Takováto situace bezesporu existuje, je však determinována především poptávkou, u které ale nemá zákazník podstatnou informaci a tou je „cena“ za takovouto službu. Tato informace je však marketingově klíčová pro velikost poptávky. Aby bylo možné najít řešení v oblasti ceny (různé snahy zúčastněných subjektů), je nutné se nejprve dopracovat k NÁKLADOVÉMU a následně pak k CENOVÉMU modelu a to buď přes jednání v APVTS nebo tím, že ČTc vydá svoji vlastní nabídku, v žádném případě však není možné tyto dva kroky obejít. Bez znalosti konkrétní výše ceny je zde uvedené tvrzení přáním jen vymezené skupiny bez objektivně nastavené zpětné vazby k ceně a specifikaci služby jako takové.

Poptávka po paušálech tu jednoznačně existuje, na tom se shodneme asi všichni. Abychom však byli přesnější podívejme se na to v číslech. V současné době má ČTc zhruba 650 tisíc uživatelů vytáčeného připojení, z toho 150 tisíc uživatelů vlastní ISDN a zhruba 30 tisíc zákazníků má větší účet než 1 000 Kč měsíčně (podle údajů uvolněných ČTc). Co se týká ceny za jednotlivé varianty paušálů, tak zde má ZUI jasno už od začátku. Od prvních jednání byly za uživatele požadované 2 základní varianty a to celodenní paušál do 1 000Kč měsíčně a paušál na období mimo špičku do zhruba 500 Kč měsíčně.

Postupem času se tyto 2 základní modely vykrystalizovaly do několika variant tzv. Intervalových paušálů. Jejich poslední verze byla předaná zástupci ZUI minulý týden zástupcům Českého Telecomu. ČTc naopak celou dobu odmítal diskusi o koncové ceně, kterou hodlal řešit až jako úplně poslední. Dnes po roce tedy přichází ČTc s objevem, který je jasný i absolventovi první třídy Základní školy a to, že 99 procent populace se při nákupu rozhoduje podle cenovky, která přísluší k danému typu zboží. ČTc však od začátku diskusi o cenách odmítal, dokonce obecně odmítal diskusi o jakýchkoliv variantách paušálů založených na modelu Friaco. Abych byl ještě srozumitelnější – představa ČTc z minulého roku požadovat za víkendový paušál 400 Kč (za 8 dní v měsíci) mi připadá trochu mimo realitu. Nabízet někomu připojení o víkendech za cenu která odpovídá téměř měsíčnímu poplatku za časově neomezené měsíční připojení prostřednictvím bezdrátové sítě je docela výsměch.

Klepněte pro větší obrázek

Závěry studie: Substituční produkty jako je např. ADSL - služba s paušálním zpoplatněním - má omezené možnosti celoplošného nasazení a to díky technickým omezením v některých geografických lokalitách.

Reakce Českého Telecomu:

Ano, toto platí. Navíc s tím, že čím větší rychlosti budou obchodně nabízeny, tím bude technická realizace obtížnější a počet zákazníků nižší. Nicméně, pro zavedení FRIACO v PSTN, jako modelu, u kterého lze očekávat podle výše ceny v limitních případech i velkou skrytou míru poptávky, je bohužel velmi komplikující (koncepčně) to, že se současně pracuje na obou možnostech, produktech (DUI - Dial-Up Internet, ADSL), které mají významný kanibalizační vztah. ADSL bude vždy o menší skupině zákazníků, kteří jsou v současné době v PSTN jako DUI, avšak jejich vliv může být zásadní na pozdější správnou dimenzaci PSTN sítě při aplikaci FRIACO. Nejhorší (procesně) variantou je případ, kdy se takto velmi obtížně předpovídatelná nastavení mají realizovat souběžně, což je nyní snaha konkurentů ČTc. Toto je celkově velmi rizikový postup pro investora, v tomto případě pro ČTc, speciálně v oblasti DUI:FRIACO, neboť perspektivnost DUI je rozhodně výrazně menší, než-li u ADSL a v případě „nízké“ ceny, může dojít k tak velkému odlivu zákazníků do řešení pro ADSL, že může být zásadním způsobem ohrožena návratnost investic do PSTN. Toto není specifická záležitost pro ČTc, je to specifické pro každého operátora v pozici, ve které je nyní ČTc.

Toto byl také důvod toho, proč ČTc prosazuje pragmatický postup v oblasti DUI, vedoucí nejprve přes INTERVALOVÉ PAUŠÁLY, které jsou technicky lépe realizovatelné a dovolují podstatně technicky lepší „ladění“ dimenzace sítě, u kterého není třeba se jistit „předimenzováním“ . V dalším kroku tohoto pragmatického postupu by pak přišlo na řadu FRIACO. To by bylo ale již v období, kdy bude lépe ustálena situace s ADSL. Z tohoto pohledu vidí ČTc další postup, toto vše s cílem, nedostat se do obdobných provozních potíží resp. rizik s přeinvestováním tak, jak v některých případech v zahraničí.

Nemohu souhlasit hned s druhou větou ČTc. To, že ČTc požaduje v současné době za rychlost 512kb/s téměř 6000 Kč od koncového zákazníka a za rychlost 1024 kb/s zhruba 10 000 Kč je opravdu k zamyšlení pro UOHS. Nikde ve světě není tak obrovský cenový rozdíl mezi takto už téměř standardními rychlostmi, navíc při nikterak oslňující a opravdu zcela běžné agregaci 1:20! Za malý počet zákazníků u rychlejších variant si může ČTc sám – svojí „nenažraností“! Cena za jeho rychlejší varianty totiž vůbec neodpovídá vynaloženým nákladům.

Na slůvko „kanibalizace“ už začínám být alergický. V případě, že ČTc spustí paušální Dial-up a poklesne s cenou základních variant ADSL na cenu běžnou ve světě (i za cenu určitých omezení, třeba i limit dat) nemůže docházet k žádné výrazné kanibalizaci. Představme si situaci, že jsme v roce 2004 a generálnímu Berdárovi se podařilo udělat pořádek v ČTc.

Bydlím ve větším městě a tudíž mám možnost mít jak ADSL tak i paušální Dial-up. Nejlevnější ADSL (s limitem 10 GB) stojí po započtení DPH a poplatku za linku celkem 999 Kč a jelikož nepatřím k pokročilým uživatelům Internetu, prohlížím si stránky a občas stáhnu nějaký prográmek i takto limitované ADSL pro mě znamená v podstatě celodenní paušální připojení. To samé však můžu mít u Dial-upu ovšem s menší rychlostí, s případným odpojováním ze strany ISP a se všemi neduhy vytáčeného připojení za stejné peníze respektive za řekněme 1050 Kč (podobně jako GPRS od Eurotelu).

Co myslíte, že si vyberu? V případě, že budu bydlet na vesnici a budu mimo dosah ADSL je volba jasná. Sečteno a podtrženo – ve chvíli kdy to začne ČTc myslet s ADSL skutečně vážně a kvalita i cena bude odpovídat evropským parametrům – nebude docházet k žádné výrazné kanibalizaci těchto produktů. A prohlášení že ADSL bude vždy o menší skupině zákazníků mě utvrzuje v tom, že ČTc si pořád neujasnil strategii rozvoje ADSL služeb! V případě, že by to ČTc myslel se službou ADSL vážně, měl by už dávno připravené takové modely této služby, které by umožnily v relativně krátké době obrovský rozmach této služby.

Jestli to ČTc myslí vážně, proč po půlroku od rozjezdu služby nepřibyla ani jedna ústředna s nově namontovaným DSLAM? Příkladem nám může být Estonsko s jeho penetrací ADSL téměř 2,7 přípojky na 100 obyvatel, což by přeneseno na poměry ČR znamenalo 200 až 250 tisíc přípojek ADSL. Jak rychlé tempo růstu lze nasadit je vidět na příkladu Portugalska, které při stejném počtu obyvatel jako má ČR, dokázalo meziročně zvýšit počet ADSL připojení z 2500 na téměř 77 tisíc připojení.

Závěry studie: Z toho důvodu očekáváme, že poptávku po paušálech budou tvořit především současní zákazníci DUI, kteří mají vyšší měsíční účty za službu Internet a nemohou či nechtějí využívat služby ADSL.

Reakce Českého Telecomu:

S tímto odhadem je obecně možné souhlasit, neznámou je jen početnost takovéto množiny v okamžiku, kdy se ADSL produkt nachází ve stadiu zaváděcího projektu se spoustou problémů a nejasností, které se budou vzájemně ovlivňovat, a to včetně dopadu na výši ceny za tuto službu a tím budou determinovat i velikost poptávky po DUI:FRIACO.

Ačkoliv argumentace ČTc k tomuto bodu má svojí logiku, neodpustím si další poznámečku. ČTc totiž do dnešního dne nemá žádnou ucelenou strategii, a to jak na službu ADSL tak i na různé typy paušálního Dial-upu počínajíc různými balíčky, časovými kredity, intervalovými paušály a konče paušálem neměřeným. Přitom při zavádění ADSL v ČR nemusel ČTc experimentovat jako před léty operátoři v jiných zemích, když s touto technologií začínali. Příkladem může být tzv. Dashboard nebo NAT, o kterém technici už při spouštění služby věděli, že nebude mít dlouhé trvání, přesto byla tato záležitost při rozjezdu ADSL prezentovaná jako významný přínos pro fungování ADSL u nás. O kvalitě nakoupených technických zařízení by se rovněž dalo s úspěchem pochybovat. Těžkopádnost ČTc při zavádění služeb vysokorychlostního Internetu ani do dnešních dní nepolevila a tak si dovolím zapochybovat o tom, že by byl někdo od ČTc schopen kvalifikovaného odhadu počtu přípojek ADSL zrealizovaných do konce tohoto roku. Každý z navrhovaných modelů paušálního Internetu pro Dial-up by si rovněž našel své zákazníky, skutečně záleží jen na ceně a jak moc budou tyto modely brát ohledy na potřeby uživatele.

Témata článku: Internet, Řešení, Určitá doba, Základní možnost, Obrovská poptávka, Poslední věta, Obrovský krok, Varianta, Průměrná domácnost, Tel, Složitá část, Současné období, Zákaz, Technická stránka, Koncová cena, Zjednodušený příklad, ADSL, Toto, Složitá matematika, Český zákazník, Různá omezení, Rychlé tempo, Reakce, Pracovní den, Tisíc uživatelů


Určitě si přečtěte

Alan Turing: Genius, který matematicky stvořil počítač

Alan Turing: Genius, který matematicky stvořil počítač

Řešením matematického problému se dostal k modelu teoretického stroje, který nese jeho jméno a je základem logiky univerzálních počítačů.

Pavel Tronner | 56

Google ADT-2: Miniaturní krabička s Android TV 8.0, kterou si nikdy nekoupíte

Google ADT-2: Miniaturní krabička s Android TV 8.0, kterou si nikdy nekoupíte

** Dlouho se nevědělo, co to přesně má být ** Pak se s krabičkou Google pochlubil na I/O ** Do „Chromecastu“ vtěsnal celý Android TV

Jakub Čížek | 24

Šmírovačka kamerami Googlu: Koukněte se, co nového zachytily na Street View

Šmírovačka kamerami Googlu: Koukněte se, co nového zachytily na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 44

Apple dal do MacBooku procesor Core i9 a 4TB SSD. Ani se neptejte, co za to chce...

Apple dal do MacBooku procesor Core i9 a 4TB SSD. Ani se neptejte, co za to chce...

** Apple aktualizoval notebooky MacBook Pro, dostaly nový hardware ** Těšit se můžete na nové procesory a větší paměť ** Cena nejvybavenějšího modelu překročí 200 tisíc korun

Martin Miksa | 99

Jak dopadl velký den Applu s náloží novinek: Sledujte, co letos připravil

Jak dopadl velký den Applu s náloží novinek: Sledujte, co letos připravil

** Apple večer představil novinky ** Ukáže nové operační systémy, ale čekala se i nová zařízení ** Začíná vývojářská konference Applu WWDC 2018

Karel Javůrek | 87

Sex a rozmnožování při mezihvězdné cestě: Kolik lidí je potřeba pro let k Proximě Centauri?

Sex a rozmnožování při mezihvězdné cestě: Kolik lidí je potřeba pro let k Proximě Centauri?

** Vědci spočítali, jak velká by musela být posádka pro vícegenerační let k nejbližší hvězdné soustavě ** Proxima Centauri se nachází 4,3 světelných let od nás ** Za současných technologií bychom k ní letěli 6300 let

Petr Kubala | 53


Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test 18 bezdrátových sluchátek

Vše o přechodu na DVB-T2

Procesory AMD opět porážejí Intel

7 NVMe M.2 SSD v přímém souboji