Jsou v malých firmách velké peníze?

SME (Small and Middle Enterprises) patří v poslední době k oblíbeným zaklínadlům světa podnikových informačních systémů. Jde o trh do značné míry nepokrytý, který si většinou vystačí s ekonomickým softwarem, excelovskými tabulkami či specifickými aplikacemi ušitými "na míru". Jsou dny těchto nesystémových, zastaralých řešení již skutečně sečteny?

Jak "velcí" zbrojí na "malé"

Zdá se, že ERP dodavatelé mají jasno. SME se staly nejen nedílnou součástí jejich marketingové rétoriky, ale také důležitým prvkem podnikatelské strategie. Nejprve se podívejme, co mohou nabídnout českým podnikům. Dvojka světového trhu s podnikovými aplikacemi, společnost Oracle, připravila pro malé a střední firmy vybranou sadu aplikací Oracle E-business Suite Special Edition. Ta je zaměřena na pokrytí klíčových ekonomických procesů, hlavním "tahákem" je pevně určená cena a garantovaná doba implementace. Oracle tak může zúročit dlouhodobé zkušenosti s implementační metodologií Fast Forward přizpůsobenou k efektivnímu plnění cílů IS/IT projektu (minimalizace času, nákladů a zajištění optimální funkčnosti).

Tuzemská konkurence drží krok

Microsoft přichází pro "mid-market" s podobným řešením. Microsoft Business Solutions - Navision Standard obsahuje sadu původních modulů, které jsou však oproti klasické verzi omezeny funkčně a počtem desíti on-line pracujících uživatelů. Cena balíku Standard včetně nasazení systému je přitom zhruba poloviční oproti aktuální plné verzi Navisionu 3.70. Podrobnější přednastavení a zjednodušení Navisionu Standard dostala od Microsoftu za úkol společnost Cígler Software. Tato smluvně deklarovaná spolupráce má za cíl promítnout tradičně dodávanou funkcionalitu určenou malým firmám, s nimiž má Cígler Software bohaté zkušenosti, do řešení vhodných pro středně velké podniky, pro něž se jinak nákladně "customizuje" na míru. Řadu funkčních detailů zapracovaných do Navisionu může poskytnout také široká základna systémových integrátorů - certifikovaných partnerů.

Nezaháleli ani tuzemští konkurenti. Společnost LCS International připravila řešení LCS Noris Now. LCS garantuje dobu implementace do 1 měsíce od podpisu smlouvy, stejně jako cenu kompletní zakázky nasazení systému. Ta se v základní konfiguraci pohybuje od 500 tisíc do 1 milionu korun (podobně jako Navision), a to včetně licence, implementace systému a MS SQL Serveru. Jediným omezením Norisu je maximálně 10 současně pracujících a 20 definovaných uživatelů.

Linux jako konkurenční výhoda

Do boje o "mid-market" se zapojila také společnost IBM. Již v červnu byla představena platforma IBM Integrated Platform Express. Ta by měla umožnit obchodním partnerům a nezávislým vývojářům přidávat podnikové aplikace založené na Linuxu do integrovaného balíku hardwaru a softwaru. IBM Integrated Platform Express obsahuje servery IBM s procesory Intel a software IBM Express. Levná a komplexní linuxová řešení by měla posloužit jak malým a středně velkým firmám, tak vývojářům jako dostupná platforma pro testování a implementaci nových linuxových aplikací. Doporučená cena balíku začíná pod cenou 4 000 dolarů a prodávají jej obchodní partneři IBM. Uvidíme, zda se i v českých podnicích potvrdí trend "linuxového růstu", ve světě podle Gartner Group již Linux používá nebo testuje 45 procent středně velkých firem.

IBM společně se SAPem

IBM ale nespoléhá pouze na Linux. Firma nedávno rozšířila strategickou alianci s jedničkou ERP trhu, společností SAP. Na jejím základě může "Velká modrá" se svými partnery dodávat řešení SAP pro malé a středně velké firmy (mySAP All-in-One) při využití platformy IBM Integrated Platform Express. Společnosti už společně provádějí pilotní implementace produktů mySAP All-in-One, opírající se o nejlepší postupy pro jednotlivá průmyslová odvětví. Společnost IBM a její divize Business Consulting Services v současnosti disponuje nejobsáhlejším portfoliem 27 odvětvových řešení mySAP All-in-One, která jsou nabízena na vybraných trzích po celém světě, zejména v Evropě, Austrálii a Japonsku. Řešení IBM pomůže zákazníkům účinněji spravovat klíčové podnikové procesy, jako jsou finance, prodej, plánování výroby a logistika. Nabídka SAPovských "Best Practices" je k dispozici přímo u IBM, která zabezpečuje také implementační služby. Obchodní partneři IBM se podílejí na dodávce potřebným hardwarem a softwarem, vydělat mohou také rozpracováním obchodních příležitostí, jejichž dokončení poté přebírá IBM.

Na letošní rok připravuje SAP premiéru SAP Business One, nového produktu, který byl speciálně připraven pro potřeby SME trhu.

Chybí peníze a znalosti

Zpřístupnit možnosti špičkových moderních systémů středním a malým podnikům je jistě potřebná věc. Otázka ale je, zda široké spektrum velmi rozdílných firem dokáže dobře tyto předpřipravené systémy využít. Jsou odvětvová i univerzální řešení skutečně cenově přístupná a dokáží splnit kladené požadavky bez dodatečných nákladů na jejich úpravy? Na tyto problémy mohou narazit plány dodavatelů, jejichž zisky na SME trhu by měly plynout především z opakovaných prodejů "krabicových" systémů.

Neopomeňme také, že právě řada malých a středních podniků tvoří prvky subdodavatelského řetězce velkých dominantních firem, které nemilosrdně ordinují pružnost v dodávkách a střídmost v nákladech. Pružnost sice nutí zabezpečit řízení procesů kvalitní podnikovou informatikou, na druhé straně nízké marže a nevýhodné platební podmínky znamenají razantní úspory. Ty jsou znát nejen v oblasti technologií, ale zejména v lidech. Absence odborníků s kvalitními profily hybridních kariér (znalosti a zkušenosti z oblasti IT i oblasti podnikových procesů) malé a středně velké firmy diskvalifikuje a až na výjimky je řadí spíše k subjektům, na nichž dodavatelé mnoho nezbohatnou.

Co dodavatelé nevidí?

Nejenom vnitřní problémy firem snižují potenciál SME trhu. Mnoho dodavatelů až příliš sází na úspěch marketingové kampaně, než aby poskytovali seriozní informace a nabídli vstřícnější přístup k požadavkům malých, kapitálově podhodnocených tuzemských firem. O "informačním embargu" se snadno přesvědčíte, pokud začnete zkoumat možnosti "nízkonákladových" informačních systémů na internetu tak, jako by to učinil manažer z malého podniku. Ceny branžových řešení i univerzálních one-to-many systémů odpovídají spíše možnostem středně velkých podniků vyspělých zámořských států.

Srovnání kriterií pro hodnocení malých a středně velkých firem podle Evropské komise a IDC

Podle specifikace Evropské komise Podle specifikace IDC
Typ firmy Roční obrat Počet zaměstnanců Roční obrat Počet zaměstnanců
Mikrofirma neuvedeno <10 neuvedeno neuvedeno
Malá firma <220 mil. Kč 10-49 <150 mil. Kč neuvedeno
Středně velká firma 220 mil.-1,4 mld. Kč 50-250 150 mil.-10 mld. Kč neuvedeno
Velká firma >1,4 mld. Kč >250 >10 mld. Kč neuvedeno

Ze specifikace IDC, která odráží podmínky a možnosti právě těchto ekonomik, vycházejí při svých strategických záměrech právě dodavatelé renomovaných světových systémů. Nelze se proto divit, že pak nabízejí "ořezaný" informační systém za šesti až sedmimístnou částku v korunách a přitom jsou přesvědčeni o nepochybném budoucím úspěchu. Malý český podnik pak pochopitelně zůstává u svého Excelu a účetního softwaru, popř. využije nabídky pružnější konkurence, která o "místo na slunci" teprve bojuje. To také potvrzuje šetření Centra pro výzkum informačních systémů z roku 2003, které zkoumalo na reprezentativním vzorku téměř 10 000 referencí tržní podíly v segmentu malých a středně velkých podniků. Připomeňme, že na All-in-One ERP trhu malých firem do 49 zaměstnanců vládnou v ČR domácí dodavatelé (84%) v čele s LCS International (LCS Helios IQ).

Co požadují malé a střední firmy?

Začněme informovaností. Konkurenční tlak sice do jisté míry nutí dodavatele ke strategii "utajení cen a možností systému do poslední chvíle", nicméně bez dobře dostupných a transparentních informací zůstane velká část potenciálu SME nevyužita. Důležité jsou zejména cenově přijatelné konzultační služby, neboť informační a znalostní bariéra je skutečně propastná.

Pro malé a střední firmy je na rozdíl od velkých podniků rozhodující každý detail, jako např. "kolik bude stát rozšíření systému o dalšího uživatele". Možnosti růstu systému společně s požadavky firmy jsou zejména z hlediska nákladů a díky omezením některých předpřipravených řešení klíčovým problémem. Ten by mohl brzdit přirozený vývoj firmy, z malé a střední, na velký prosperující podnik.

Přínosy, náklady a platební podmínky

U malých a středních firem je důležité orientovat podnikovou informatiku spíše na přínosy v oblasti produktivity, než na úsporu již tak nízkých provozních nákladů. Málokteré "krabicové" řešení však tento předpoklad splňuje. Výrazná omezení můžete nalézt v řízení vztahů se zákazníky, řada předpřipravených balíků vůbec nepočítá s plánováním a řízením výroby, nemluvě o aplikaci moderních metod, jako je TOC a DBR pro výrobní subjekty. V neposlední řadě pak rozhodují celkové náklady na pořízení a "způsob placení". Obtížně řiditelné peněžní toky si nemůže management malých podniků dovolit zatížit nevhodnými platebními podmínkami. Ve hře je možnost leasingu a rozložení splátek do delšího období. Celkovou cenu může snížit rychlá implementace za minimálního zatížení firemních uživatelů společně se školením poskytnutým po internetu (např. Oracle). Pronájem po internetu formou ASP zůstane díky nedůvěře asi ještě dlouho mimo zájem českých firem.

Petr Sodomka, Centrum pro výzkum informačních systémů - odborná sekce ČSSI (www.cvis.cz)

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Connect! 1/2004.

Diskuze (16) Další článek: Nedostatek procesorů Pentium 4 se zhoršuje

Témata článku: Software, Linux, Peníze, Oblast pronájmu, Má firma, Univerzální aplikace, Cígler software, Business cena, Potřebný hardware, Forward, Dodatečný hardware, Pen, Konkurenční tlak, Nízký počet, Vybraná oblast, Peníz, Široká základna, Embargo, Malý podnik, Velký potenciál, Velký byznys, Dodavatel, Malý, Klíčový problém, Budoucí úspěchBezpečnostní díra ohrožuje routery 17 výrobců. Na stupnici závažnosti má 9,9 bodů, útočníci už ji zneužívají

Bezpečnostní díra ohrožuje routery 17 výrobců. Na stupnici závažnosti má 9,9 bodů, útočníci už ji zneužívají

** Experti odhalili chybu, ohrožující routery nejméně 17 výrobců ** Útočníci tuto chybu začali aktivně využívat k instalaci botnetu ** Bezpečnostní nedostatek CVE-2021-20090 je velmi vážný

Karel Kilián
RouterHackingBezpečnost
Taková díra tu dlouho nebyla: prakticky kdokoli může ve Windows 10 získat práva administrátora

Taková díra tu dlouho nebyla: prakticky kdokoli může ve Windows 10 získat práva administrátora

** Ve Windows 10 byla nalezena vážná bezpečnostní zranitelnost ** Prakticky kdokoli přes ni může získat práva administrátora ** Microsoft chybu uznal a nabízí dočasné řešení

Karel Kilián
HesloWindows 10Bezpečnost
40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

Vyzývavá krása, rafinovanost, nevinnost i perverzní voyeurské fantazie. Filmaři už se sexu ve filmu nebáli, a tak dala 80. léta vzniknout řadě kultovních ženských erotických symbolů.

Marek Čech
Filmy a seriály