Jednání mezi ZUI, AO a Českým Telecomem ohledně ADSL začíná

Minulý týden byl opravdu hektický na zprávy kolem služby ADSL. Ačkoliv využívá v současnosti službu jen něco málo přes 8 tisíc uživatelů, vyvolalo spuštění agregace a okamžitý pokles na čtvrtinu původní deklarované rychlosti vlnu nevole mezi uživateli.

Aneb jaká je realita a jak by ADSL mělo vypadat?

Jak je vidět nejsme až tak otrlí jak by se zdálo, bohužel se Internetová veřejnost bouří až ve chvíli, kdy se něco opravdu závažného stane. Přitom už víc než před měsícem jsme se snažili internetovou veřejnost upozornit na to, že ČTc připravuje nové tarify, které nebudou pro uživatele zrovna krokem vpřed. Pojďme se ale podívat na to co nás v nejbližší době čeká. Ohledně ADSL totiž stále zůstává příliš mnoho nezodpovězených otázek.

Nejdřív bych chtěl čtenářům přiblížit současnou situaci. Následující pasáž by měla sloužit pouze jako jakási rekapitulace a pozorně by jí měli číst zejména zodpovědní činitelé z ČTc a také zaměstnanci dvou nezávislých institucí ČTÚ a ÚOHS.

Hlavní výhody ADSL, aneb co slíbili a neplní

Toto jsou pasáže v kterých Český Telecom a někteří alternativní operátoři vyzdvihují některé hlavní výhody ADSL. Alternativním operátorům se však  v této pasáži věnovat nechci, protože oni jsou bohužel odkázaní na to, co jim ČTc poskytne a ocitli se tak v roli obyčejných dealerů (bohužel si za vzniklou situaci můžou velkou měrou sami, kdyby při jednáních postupovali razantněji a hlavně jednotně, nemuseli být dnes odkázáni na to, jestli se některý z hlavních plánovačů vyspí dobře nebo špatně) Na stránkách ČTc tedy naleznete v současné době zhruba toto:

Nepřetržité připojení 24 hodin denně

ADSL znamená nepřetržité vysokorychlostní připojení, které umožňuje okamžitě reagovat na příchozí emailové zprávy, surfovat bez nutnosti vždy nově sestavovat spojení a hlavně odstraňuje čekací čas, který je nutný pro klasické modemové sestavení a uvolnění telefonní linky při občasném připojování.

Toto spojení má nejhorší Uptime ze všech internetových služeb většiny operátorů. Mnohahodinové výpadky nejsou výjimkou. I kdyby to nová nabídka řešila, pak stejně zůstává jistá pachuť v ústech - můžete mít sice ADSL 24 hodin denně, ale jako skutečné vysokorychlostní připojení jej můžete využívat  pouze několik dnů v měsíci a pak už musíte platit znovu a znovu. To už pak můžeme za "nepřetržité připojení" považovat i dial-up - také můžeme být připojeni třeba celý rok, ale platit budeme jak mourovatí.

Vysokou rychlost připojení

Tímto dojde k významnému zkrácení doby potřebné k přijetí a odeslání všech informací na připojeném počítači.

Většina uživatelů minulý týden s aplikací overbookingu zažila nižší rychlost, než byli zvyklí na modemu, či kterou si mohou pořídit koupí levnějšího připojení přes GPRS.

Neomezený objem přenesených dat

Objem přenesených dat není limitován a je pouze na rozhodnutí uživatele, kolik dat přenese.

V nové nabídce nikoliv. Z dosavadních zkušeností vyplývá že víc než 90 procent uživatelů využívá první dvě nejlevnější varianty ADSL s vysokou agregací – a právě pro tyto zákazníky připravil ČTc limitované varianty.

Jednoduchá a přehledná kontrola nákladů

ADSL nabízí připojení za fixní měsíční poplatek a tím odstraňuje potřebu neustálé kontroly spotřebovaných finančních prostředků za připojení podle délky připojení nebo množství přenesených dat.

V nové variantě už opět musíme neustále kontrolovat spotřebované finanční prostředky za množství přenesených dat.

Nepřetržitý provoz telefonní stanice nebo přípojky euroISDN2

Technologie ADSL umožňuje používat v neomezeném rozsahu nově zvolenou službu i klasické telefonní služby současně.

Když už mám ISDN, tak mohu používat stejně druhý kanál, jinak když si pořídím jinou - levnější, kvalitnější a neomezenou formu připojení - kabelovku, GPRS, bezdrát - tak budu moci svůj telefon využívat také v neomezeném rozsahu.

S jakými návrhy vstupuje ZUI do jednání

1) celkově snížit cenovou hladinu ADSL v ČR

Cena za nejlevnější přípojku ADSL s DPH, s poplatkem za modem a s poplatkem za telefonní linku se pohybuje okolo 1800 Kč. To je cena pořád příliš vysoká na to, aby si tuto službu mohla dovolit domácnost s průměrným příjmem.Navíc do této ceny pořád není započítána vyšší sazba DPH, které se se vstupem do EU stejně nevyhneme. Bez poklesu koncové ceny pod 1 tisíc korun včetně všech zmiňovaných poplatků nemůže dojít k opravdu masovému rozvoji ADSL v ČR (to, aby byl počet uživatelů ADSL co největší by měl být také zájem akcionářů ČTc) ADSL totiž není jen o počtu uživatelů a objemu vybraných peněz za tuto službu. Opravdu masový  rozvoj ADSL totiž umožní i rozvoj jiných služeb (multimediálních portálů, půjčoven videa a muziky, celoživotního vzdělávání, zábavného průmyslu atd.) a zde se může významnou měrou realizovat i Český Telecom.

Klepněte pro větší obrázek

2) výrazně zlevnit přípojky určené pro méně náročné uživatele (event. i s existencí objemových limitů)

Tak zde je požadavek jasný. Už několik let dochází ve světe k snižování cen za ADSL tak, aby byla tato služba dostupná opravdu každé domácnosti s pravidelným průměrným příjmem a nečinila velkou zátěž v rodinném rozpočtu. Samozřejmě stlačování ceny pod 1000 Kč přináší jistá omezení (vyšší hodnotu agregace nebo případné limity na objem přenesených dat). ZUI v zásadě není proti těmto omezením ovšem musí být použity s rozvahou a také cena takto degradovaného ADSL musí odpovídat kvalitě nabízeného produktu. Přeloženo do srozumitelné řeči – Telecom by neměl nabízet za 1800 Kč připojení s vysokou hodnotou agregace, s limitem 10 GB – když v téměř každém státě EU lze za stejnou cenu koupit službu bez limitu,mnohdy s vyšší rychlostí a nižší agregací. Na druhé straně, když takto „limitovanou“ službu nabídne za nejnižší možnou cenu, zpřístupní  tuto službu opravdu široké veřejnosti a je zde naděje, že z průměrného uživatele se postupem času stane uživatel zkušený,  který přesedlá na službu o něco málo dražší ( a samozřejmě kvalitnější).

3) výrazně snížit cenový gradient, tak aby rychlejší a kvalitnější přípojky (s nižší agregací) nebyly o tolik dražší, jako dnes. Požadujeme stejný gradient, jaký je běžný v zemích EU.

 Tak tento požadavek osobně považuji za nejdůležitější. Český Telecom totiž místo aby si náročných uživatelů vážil označí je za „stahovače“ ( Stahovač obecný – téměř kriminální živel, který se snaží co nejvíce využít svojí přípojku ADSL a tak poslouchá od rána do večera rádio, stahuje si filmy – nejčastěji porno, MP3-ky, různé nelegální prográmky a samozřejmě nemá na to, aby si koupil kvalitnější, rychlejší variantu ADSL v podání Českého Telecomu za víc než 10 tisíc Kč). Těchto podle ČTc 10 procent uživatelů utlačuje ty méně náročné uživatele a tak je musíme nějak umravnit a zavést rovné podmínky pro všechny ( zavedením limitu). Řešení ČTc nese název „Fair User/Usage Policy“:

U nového portfolia Carrier Broadband Plus jsme uplatnili moderní princip tzv. Fair User/Usage Policy. Tento princip je postaven na spravedlivém přístupu k zákazníkům. Základním principem je uplatnění Fair User/Usage Policy po přenesení 10 GB dat u rychlosti 512/128 kbit/s a 20 GB dat u rychlosti 1024/ 256 kbit/s. Tento datový kredit je nastaven mnohonásobně výše, než je současný průměrný provoz, a dle našich statistik jej plně nevyužije 90-95 % koncových zákazníků. Pouze 5-10 % koncových zákazníků tyto hodnoty překračuje a byl by jim naúčtován poplatek za dodatečný datový balíček.

Takto vypadá současný stav v síti ČTc při počtu zhruba 8000 uživatelů.

Klepněte pro větší obrázek

K řešení „Fair User/Usage Policy“ se ještě vrátíme. Hlavní argument ČTc má na první pohled jednu vadu na kráse. Z těchto grafů není dost dobře patrné, jestli se zde uváděný počet „stahovačů“ týká pouze nejlevnějších variant ADSL s vysokou agregací. V případě, že grafy zahrnují všechny varianty dostupné na trhu, dopouští se zde ČTc dost podstatné chyby – protože těch několik málo procent uživatelů linek o rychlosti 512 a 1024 kb/s s nižší agregací a s možností tyto linky sdílet – dokáže zřejmě vyprodukovat provoz daleko vyšší a tak trochu pozměnit celou statistiku.

Připusťme však, že na těchto grafech něco je (osobně si myslím, že se nejedná o nic nenormálního a podobné rozložení využití služeb ADSL je i v jiných státech EU), připusťme také, že stahovači jsou pro síť ČTc vážnou hrozbou. Musí se však tato situace řešit limitem na objem přenesených dat? V státech EU jsou totiž nejlevnější přípojky určené opravdu široké veřejnosti a náročnější uživatelé Internetu si „nějaké to Euro“ připlatí za varianty kvalitnější. Výraz „nějaké to Euro“ jsem myslel doslovně, protože za kvalitnější a rychlejší variantu si obvykle náročnější uživatel připlatí něco kolem 20 Euro. U nás je situace poněkud jiná. Náročnější uživatel  v současnosti zaplatí  za variantu 512 kb/s zhruba 6000 tisíc Kč za variantu 1024 kb/s zhruba 10 000 tisíc Kč. To si to opravdu dobře rozmyslí objednat si „něco lepšího“ a tak se snaží ze své přípojky vymáčknout co nejvíc. Právě proto by se měl Český Telecom zamyslet na současným stavem, nepromarnit svojí šanci jako to udělal u technologie ISDN a výrazně zmenšit rozdíly mezi jednotlivými variantami ADSL, aby tak motivoval náročné uživatele k přechodu na kvalitnější verze svého produktu.

4) Aby konečně bylo dosaženo ADSL na bázi  propojení – aby si mohli alternativní operátoři sami určovat jednotlivé parametry služby a nebyli odkázáni na to, co jim nabídne Telecom!

Neudržitelnost současného stavu v plné síle odhalilo zavedení agregace ze strany ČTc a představení nových modelů. Zákazníci kteří volali na linky svých operátorů slyšeli totiž stále jednu a tu samou odpověď „Za všechno může Telecom, my nemůžeme vůbec nic dělat“. Rovněž si nedokážu představit jednotlivé AO jak budou vysvětlovat vznik nových modelů a zánik těch starých všem těm zákazníkům, kteří uzavřeli se svým operátorem smlouvu na konkrétní variantu na nějakou delší dobu. Alternativní operátoři musí mít možnost sami nabídnout svojí vlastní rychlost, hodnotu agregace, nebo případný datový nebo časový limit – jenom to přinese skutečnou konkurenci na náš trh s vysokorychlostním připojením.

Nešťastná agregace

Na toto téma už se toho napsalo opravdu hodně. Agregace byla sice 8.8.2003 pozastavená, ale opět má být spuštěna 15. října, tedy přesně měsíc poté, kdy uvede na trh nové přípojky Plus - sice nominálně rychlejší, ale s objemovým limitem a se stejnou agregací 1:50, která dnes způsobuje takové problémy. Není mi dost dobře jasné co se do té doby změní? Za dva měsíce stoupne zanedbatelně počet uživatelů, řekněme na 10 tisíc a ani struktura uživatelů se výrazně nezmění. Lze tedy předpokládat, že agregace bude mít stejný účinek jako před týdnem a vzbudí oprávněnou nevoli uživatelů. Nechce se mi věřit, že by Český Telecom počítal s tím, že už se nebude agregovat přípojka o rychlosti 192 kb/s, ale přípojka o rychlosti 512 kb/s takže zde i při markantním poklesu rychlosti přece jen nedosáhne skutečná rychlost hodnoty Dial-upu jak tomu bylo pře nedávnem. Aby uživatelé měli představu jak vypadá agregace jinde ve světě dovolím si použít tabulku, kterou už před nedávnem publikoval server ISDN.cz a která jasně ukazuje, jak je to s rozdílem mezi deklarovanou a skutečnou hodnotou rychlosti u přípojek  512/256 kb/s. Na serveru ADSLGuide dochází k pravidelnému měření u všech větších poskytovatelů ADSL (menší jsou z porovnání vyloučení, protože zde není zajištěn dostatečně reprezentativní vzorek). Toto měření je prováděno už více než rok (od června 2002) a při letmém pohledu na po sobě jdoucí  žebříčky 10 nejrychlejších operátorů je zajímavé zjištění, jak se postupem času zvyšuje průměrná skutečná rychlost. Zatímco v roce 2002 nejnižší průměrná rychlost dosahovala hodnoty 418 kb/s, dnes dosahuje nejpomalejší rychlost hodnoty 433.5 kb/s. Pro objektivitu je třeba dodat, že se jedná skutečně o 10 nejrychlejších z několika desítek operátorů, kteří se do žebříčku nevešli (buď byli pomalejší nebo neměli dostatečné množství uživatelů).

Klepněte pro větší obrázek

Fair User Policy – rovnost všech uživatelů

Fair-User Policy je alespoň podle mého názoru v podobě jak ji hodlá uplatňovat ČTc nejhorší možné řešení, které pouze zhorší celou situaci. Několik uživatelů celkem správně v diskusích poukázalo na fakt, že každému uživateli začíná zúčtovací období někdy jindy. Takže neustále tu bude někdo, kdo se bude blížit ke konci měsíce a bude mu zbývat spousta dat do vyčerpání limitu. Jelikož si však službu řádně zaplatil, začne prostě poslední dny využívat službu daleko intenzivněji než po celý měsíc. Zrovna tak  ten, kdo třeba udělá 10,2 Gb (moc nevěřím systému varování, který představil Český Telecom, jedná se o sérii upozornění které by uživatel dostal formou e-mailu při vyčerpání 70 a 90 procent svého limitu)  a bude muset zaplatit další peníze navíc za přečerpání limitu, samozřejmě se bude chtít nějak „zahojit“ a tak prostě zapne nějakou P2P síť nebo stráví  při hraní online FPS her (FIRST PERSON SHOOTER) například  Quake  místo obvyklých 2 hodin celou noc, prostě se  těch zbylých 9,8 GB bude snažit využít - přece nezaplatí 300 Kč za 200 MB, to by to měl dražší nežli dial-up. V případě, že Telecom bude trvat na tomto řešení, bude důležité, aby  princip Fair User Policy uplatňoval ISP a ne poskytovatel přístupu! Rovněž je velmi důležité, aby byl tento nástroj využit pouze u nejlevnější varianty ADSL. Když už jsem vzpomenul hráče -  je to taková zvláštní komunita, kterou si všude ve světě hýčkají jen ČTc o ně zřejmě nemá zájem. Opravdu aktivní hráč který stráví hraním několik hodin denně je schopen vygenerovat měsíční provoz od 2 do 5 GB dat. To je však pouze provoz vytvořený hraním her, kde jsou ostatní aktivity? Při zavedení agregace u přípojky 512 kb/s lze předpokládat pokles až na hodnoty zhruba 150 – 200 kb/s, alespoň podle „testu“, který ČTc minulý týden provedl a to je rychlost téměř srovnatelná s dnešní „neagregovanou“ 192 kb/s variantou.

Metody použitelné pro masové rozšíření ADSL

Už v několika článcích (tady a také zde) jsme zmínili metody, které se úspěšně používají ve světě na podporu rozvoje ADSL služeb. Mezi velmi účinné metody, které využívají nejen v Americe a Anglii, ale např i ve Francii, patří podpora ADSL ze strany státních institucí v lokalitách, kde domácí uživatelé nedosahují počet,který je potřebný pro zavedení této služby. V menším městečku nebo vesnici si tak ADSL objedná radnice, místní továrna, škola případně nemocnice a umožní tak namontování DSLAM na místní ústřednu. Existuje ještě mnoho dalších způsobů včetně lokálních hrdinů, přímé objednávky prostřednictvím korespondenčních lístků, rozdílných cen ADSL ve městě a v odlehlejších oblastech atd. Já bych však chtěl upozornit na jeden konkrétní způsob, který mi na našem trhu velmi chybí. Samozřejmě už jsem vyzkoušel zadat svoje telefonní číslo do různých aplikací, kde se mi objevilo, že v tuto chvíli jsem bohužel mimo dosah ADSL. Dozvěděl jsem se sice to, co už dávno vím, že k nám na vesnici ADSL v tuto chvíli nikdo nezavede – nevím však nic víc. Jako uživatele by mě však zajímalo, kdy je reálná možnost, že by zde ADSL bylo, kolik potřebuje ČTc uživatelů na jednu ústřednu, aby zde namontoval DSLAM a co je nejhlavnější - kolik už je v současné době zájemců v mém okolí! O podobné aplikaci jsem mluvil již s  předcházejícími řediteli - panem  Přemyslem Klímou a  Ondřejem Felixem. Nikdy jsem nedostal uspokojivou odpověď, proč něco podobného nejde vytvořit u nás.Také proto jsme se do Dial-up průzkumu  (téměř 4000 respondentů) na našem serveru pokusili zamontovat také otázky týkající se ADSL a jednotlivý zájemci se zobrazují na úrovni bývalých UTO (uzlových telefonních obvodů). ČTc by však mohl vytvořit aplikaci, která by šla až na úroveň jednotlivých ústředen a RSU stojanů. Nedávno se v diskusi na serveru Internet pro všechny objevil zajímavý názor „údajného“ zaměstnance ČTc. Jeho diskusní příspěvek však vystihuje z největší pravděpodobností jeden z důvodů proč tak ČTc neučiní:

Český Telecom nějakou veřejně přístupnou databázi, kde by bylo patrné, kolik uživatelů má zájem o ADSL a kolik jich ještě zbývá k tomu, aby se DSLAM zřídil, neplánuje. Důvod je jednoduchý (a teď bych nerad polemizoval s tím, jestli je legitimní nebo ne - prostě takový důvod je) -  „konkurence“. Pokud by měl do takové databáze přístup nějaký konkurenční provider (např. bezdrátového připojení), mohl by na základě předpokládané poptávky začít budovat přípojné body. Investice do vybavení ústředny pro ADSL jsou opravdu velké a žádná firma nedá údaje klíčové pro takovou velkou investici k dispozici konkurenci.

Jestli je toto skutečný důvod, proč něco podobného nezkusí ČTc, nebo je problém někde úplně jinde, nedokážu posoudit. Z pohledu uživatele se mi zdá zrovna tento argument trochu zavádějící. Český Telecom nikdy nepatřil zrovna k pružným firmám co se týče chování ke svým potenciálním zákazníkům. Stejný přístup jako jiní poskytovatelé připojení by měl přece k databázi i ČTc a zrovna tak jako kdokoliv jiný, by se mohl dostatečně rychle rozhoupat k tomu, aby  do konkrétní lokality zavedl bezdrát nebo ADSL podle toho, která varianta by byla pro uživatele i ČTc schůdnější! Rovněž se divím třeba velkým alternativním operátorům, jako je Tiscali, Czech On-Line nebo Contactel , že už něco podobného nevymysleli. Osobně bych se na nikoho z nich nezlobil, kdyby jednou zneužili mojí adresu a nabídli mi možnost registrovat se jako vážný zájemce o ADSL s tím, že bych si mohl každý den kontrolovat jaká je situace v mém regionu. Na závěr bych chtěl pouze vyjádřit, přesvědčení, že nejen ČTc ale i alternativní operátoři pochopí z koho mají své zisky a začnou skutečně bojovat o toho svého zákazníka. Jinak uchopí občané iniciativu do vlastních rukou a podobně jako je tomu ve všech menších městech a  některých vesnicích, začnou budovat své vlastní privátní bezdrátové sítě. Za všechny můžu uvést příklad z mého rodného města Sušice, kde v současné době fungují už 4 bezdrátové sítě a ačkoliv v některých částech tohoto města je údajně dostupná technologie ADSL. I přesto, že je ADSL v této lokalitě  dostupné, všichni trochu zdatnější uživatelé využívají právě bezdrát. K dnešnímu dni tak ČTc a AO ztratil jen v tomto městě  víc než 150  technicky zdatných uživatelů, kteří nebyli ochotni akceptovat předražený Dial-up a čekat, až někdo pochopí, jak se má prodávat vysokorychlostní Internet.

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Diskuze (65) Další článek: Uživatelé broadbandu o placené služby nestojí

Témata článku: Internet, Jednotlivá města, Datový balíček, Telecom, Nejlevnější varianta, Varianta, Vysoká rychlost, Kriminální živel, Limit, Carrier, Zavedení limitů, Jistá pachuť, Současná doba, Multimediální portál, Felix, Telefonní linka, Vysoká hodnota, Tito, Průměrná cena, Vysoká cena, Zajímavé zjištění, Náročný uživatel, Tel, Skutečný důvod, Nepřetržitý provoz


Určitě si přečtěte

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

** Dnes končí podpora Windows 7 a systém formálně umírá ** Co to ale znamená v praxi a bude mi PC fungovat i zítra? ** A mohu i v lednu 2020 zdarma přejít na Windows 10?

Jakub Čížek | 119

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 22

Měření rychlosti internetu: Populární Speedtest.net neřekne o skutečné rychlosti internetu téměř nic

Měření rychlosti internetu: Populární Speedtest.net neřekne o skutečné rychlosti internetu téměř nic

** Speedtest stále častěji měří jen rychlost na poslední míli ** Ta však ale neodpovídá reálnému surfování ** Jak se tedy pokusit změřit tu skutečnou?

Jakub Čížek | 85

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

** S cenou do 20 tisíc lze vybrat solidní notebook na práci i hry ** Přenosné notebooky nabídnou i kovová těla a rychlý hardware ** Na hraní se hodí více peněz, ale na použitelný základ dvacet tisíc stačí

Tomáš Holčík, David Polesný | 49Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu