Český internet 2020 | Připojení k internetu

Jak z DSL vymáčknout rychlejší internet: Do hry vstupuje vektoring a bonding

  • Z metalické dvojlinky lze vytáhnout až gigabitové rychlosti
  • Cetin spustil podporu vektoringu, který zlepšuje parametry připojení
  • Chystá se nasazení bondingu, které výrazně navýší rychlost

Tento článek na Živě.cz vyšel již před osmi měsíci, ale dnes jej připomínáme k příležitosti blížící se konference Český internet 2020: Připojení na poslední míli. Právě technologii xDSL se bude konference mimo jiné zabývat.  

Technologie xDSL využívá jako fyzické médium telefonní krouce­nou dvojlinku, která je její spásou, ale i prokletím. Spásou proto, že vede takřka do každé domácnosti, a to díky masivním investicím v devadesátých letech. Prokletím proto, že si pro přenos dat nelze představit méně vhodné fyzické médium: dva tenké dráty bez jakéhokoli dodatečného stínění.

Tato rozsáhlá síť spadá pod Cetin, firmu, která vznikla v roce 2015 odštěpením od operátora O2. Síť nyní nezávisle poskytuje všem poskytovatelům na trhu. Protože je pro Cetin udržování a posilování infrastruktury hlavním byznysem, snaží se z metalické dvojlinky vytáhnout maximum. Nyní proto nasazuje dvojici nových zbraní: jmenují se vektoring a bonding. Jak fungují?

Vektoring: Boj proti přeslechům

Nejprve se podívejme na vektoring, neboť jej Cetin postupně spouští už od září 2018 a do konce roku zvládl pokrýt na 120 tisíc přípojek. Tato technika jednoduše řečeno bojuje s rušením v kabelech. A věřte, že právě rušení je zásadním problémem obyčejné kroucené dvojlinky, navíc často dlouhé jednotky kilometrů od ústředny či předsunutého DSLAMu.

Vektoring slouží k potlačení šumu způsobeného přeslechem na vzdá­leném konci vedení (FEXT – Far End Crosstalk) mezi jednotlivými páry v kabelu. Každá linka v kabelu se pak chová, jako by byla v kabelu sama, a tedy funguje s maximální rychlostí.

Co je to DSLAM

Jedná se o síťové zařízení, které zajišťuje přívody ke koncovým uživatelům. Má zajištěno rychlé připojení, které poté distribuuje stovkám koncových uživatelů připojených telefonní linkou.

Tzv. předsunuté DSLAMy se budují kvůli zkrácení běžných metalických linek – do DSLAMu se přivede optický kabel z nejbližší ústředny a teprve až do jednotlivých domácností se vedou o to kratší metalické linky. Čím jsou kratší, tím více se eliminují negativní vlastnosti a přenosová rychlost dat může být vyšší.

Označení pochází z anglické zkratky Digital Subsciber Line Access Multiplexer.

Potlačení FEXT spočívá v digitálním přičtení inverzního signálu odpovída­jící vlastnímu přeslechu od ostatních linek k užitečnému signálu na konkrét­ním DSL portu v DSLAMu. Pro změření přeslechu vysílá DSLAM periodicky speciální měřící signály do všech linek v jednom kabelu a následně přijímá informaci o přijaté úrovni každého sig­nálu od každého koncového zařízení. Na základě toho se vytvoří informace, jak se jednotlivé páry v kabelu ruší navzájem. Podle této matice přeslechů vypočte procesor v reálném čase inverzní signály.

Abyste mohli využít vyšší rychlost díky vektoringu, musíte mít modem s podporou této technologie. Nemusí­te rovnou kupovat nový, řada starších modelů by jej měla podporovat, stačí nahlédnout do specifikace. Naštěstí se také nemusí čekat, až budou všechny modemy připojené přes jeden kabel (sdružující více koncových dvojlinek) vyměněny za ty s podporou vektorin­gu. Avšak současně budou způsobo­vat rušení a vektoring znehodnocovat. Operátoři by proto měli přesvědčit uživatele k výměně zastaralých mode­mů za nové.

Vektoring zásadně prospěje linkám s velkým externím rušením, ale jeho přínos klesá s rostoucí vzdáleností modemu od DSLAMu. Do vzdálenosti 300 m může být nárůst rychlosti ve směru k uživateli takřka dvojnásob­ný, ve větší vzdálenosti ale klesá; na hranici 1 300 m dokonce už jen na 20 Mb/s. Této největší nectnosti xDSL technologií, tedy klesající rychlosti se vzdáleností, čelí Cetin neustále probíhající výstavbou předsunutých DSLAMů. Ty jsou k ústředně obvykle připojeny optikou a disponují dosta­tečnou kapacitou.

Bonding: hrubou silou k vyšší rychlosti

Když dojdou technologické fígle, jako je třeba právě vektoring, může se sáhnout po zrychlení hrubou silou. Slovo bonding znamená sdružování, a v tomto případě jde o sdružování více metalických vedení do jednoho virtuálního připojení.

Bonding definuje standard IEEE 802.3ad a často se s ní lze setkat i u zařízení pro domácnosti či malé kanceláře: servery, switche anebo NASy disponují hned dvě­ma ethernetovými porty, které se virtuálně propojí pro zdvojnásobení propustnosti.

I v případě DSL probíhá dělení a opětovné spojení na druhé, tedy linkové vrstvě ISO modelu. Ethernetové rámce jsou rozděleny na datagramy o délce 64–512 B, očíslová­ny a odeslány po nezávislých linkách. Na straně přijímače jsou rámce ve vyrovnávací paměti opět sestaveny dle čísel pořadí.

Tuto techniku chce Cetin nasadit během roku 2019 a přinese vyšší rych­lost zhruba pro milion domácností. Výsledná rychlost by měla být takřka dvojnásobná (režie sebere jednotky procent rychlosti), a to nejen na cestě k uživateli, ale i na cestě od uživate­le. Ostatně právě výrazná asymetrie DSL připojení bývá trnem v oku části uživatelů, kteří potřebují data odesílat (zejména je to problém pro nahrávání či strea­mování videa ve vysokém rozlišení).

Co je ale ještě důležitější: zatímco vektoring zvýší rychlosti především uživatelům co nejblíže k předsunutým DSLAMům, bonding může zdvojná­sobit rychlost i těm vzdálenějším.

Vyšší rychlost, ale komplikované nasazení

Nasazení vektoringu je vcelku prosté, stačí podpora na straně DSLAMu a modemu, u bondingu je situace komplikovanější. Aby mohl modem využít dvě linky, musí vést k přípojnému bodu alespoň dvě krou­cené dvojlinky. Hojná modernizace telefonní sítě v devadesátých letech obvykle přivedla právě dva páry do domácnosti, ale jistě najdeme řadu výjimek.

Násobná kapacita musí být i na straně předsunutého DSLAMu anebo na ústředně, a samozřejmě musí být kapacitně dimenzovány i další spoje směrem k páteřní síti.

Na českém trhu zatím nejsou modemy, které by bonding podporo­valy, a ty zahraniční jsou alespoň nyní výrazně dražší, stojí i přes 5 000 Kč. V tomto směru chystá Cetin novinku, chce přímo operátorům nabídnout vlastní koncové zařízení. Jeho výho­dou bude perfektní odladění pro vlast­ní síť i konkrétní technologii. Vzdálená správa má usnadnit řešení problémů a případnou další optimalizaci. Vyjma gigabitových portů ale nejsou známy žádné technické informace ani cena.

Zásadní otázkou zůstává i cena přípojky: za obsazení dvou linek by operátor mohl logicky požadovat dvojnásobnou cenu, nicméně tušíme, že by již nebyla konkurenceschop­ná. V případě volných kapacit by byl operátor sám proti sobě, kdyby nenabídl dvojnásobnou rychlost za rozumný a nikoli dvojnásobný přípla­tek. Moudřejší budeme v průběhu roku.

Tím to pořád nekončí, zrychlovat půjde i dál

Cetin má s kroucenou dvoulinkou další plány a již testuje technologie G.fast, mG.fast a TDSL. Technologie G.fast slibuje rychlost až na hranici 2 Gb/s, a to značným navýšením použitého frekvenčního pásma. Avšak s rostoucí frekvencí se snižuje „dosah“ této tech­nologie, nicméně stále atraktivní gi­gabit bude dosažitelný do vzdálenosti 150 metrů od ústředny či DSLAMu.

Hlavní inovací ale bude zavedení časového místo frekvenčního multi­plexu, a tedy možnost na vyžádání překlopit výrazně asymetrickou službu do služby více symetrické. Technolo­gie mG.fast je nyní ve fázi testování a opět zvyšuje frekvenční pásmo až na 500 MHz, s čímž klesá využitelná vzdálenost na desítky metrů. Rychlosti ale rostou až k hranici 10 Gb/s.

A co TDSL? Takzvané terabitové DSL slibuje rychlosti od 10 Gb/s na rozumnou vzdálenost 500 m, až po 80 Tb/s pro vzdálenosti do 30 m. Tato nasazení ale již počítají s extrémně předsunutými malými DSLAMy, které by měly být například ve sklepech bytových domů, nebo v uličních šach­tách. To však už hovoříme o více vzdálené budoucnosti.

Článek původně vyšel v časopise Computer.

Diskuze (80) Další článek: World of Tanks umí ray tracing. Hra přitom nevyžaduje kartu RTX od Nvidie

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,