Jak vydělávají investice do IT

Nákup nových tiskových zařízen nebývá zanedbatelnou investicí, většinou se však nové stroje nakupují bez hlubší analýzy tiskového prostředí a potřeb uživatele.

To vede k malému vytížení strojů nebo naopak k přetěžování nevhodných zařízení. Analýzy tiskových prostředí ukazují několik příčin plýtvání prostředky – používání provozně drahých zařízení (pro osm zaměstnanců stačí jedno multifunkční zařízení místo osmi tiskáren, kopírky a faxu). Druhou nejčastější příčinou úniku prostředků je nekázeň zaměstnanců v podobě kopírování a tisku soukromých materiálů. Již pouhé zavedení monitoringu tiskových úloh je možné snížit náklady až o třetinu.

Pro snížení tiskových nákladů přichází Konica Minolta s konceptem 4e, který řeší tiskové potřeby zákazníka jako celek. Po provedení analýzy a jejím vyhodnocení následuje zavedení optimalizovaných tiskových služeb. Výsledkem je optimalizace celého tiskového systému, kdy uživatel může přesně řídit své náklady a sledovat vytížení strojů.

Jednotlivé složky konceptu 4e jsou jasně definovány. První část – eDOC – probíhá v několika fázích: analýza současného tiskového řešení a stanovení rezerv a možností úspor, porovnání současného stavu se skutečnými potřebami uživatelů a představami managementu. Výsledkem je návrh optimálního řešení, zohledňujícího požadavky zákazníka, včetně přesného vyčíslení úspor.

V druhé části – eSET – probíhá individuální nastavení služeb pro konkrétního zákazníka, jako je například způsob účtování služeb či nastavení reportů a limitů tisku pro jednotlivé zaměstnance, skupiny a střediska.

ePRO je třetí složkou konceptu a jejím smyslem je zajistit zákazníkům bezobslužný systém a proaktivní servis. Tisková zařízení jsou napojena na centrální informační systém a odesílají přes něj veškeré informace o svém stavu. Přínosem je jednak minimalizace nákladů na údržbu tiskového systému na straně zákazníka a maximálně plynulý tisk.

Poslední částí konceptu je eCON – webové rozhraní pro snadnou správu a přehledné nastavení služeb na jednotlivých tiskových strojích. Tato služba umožňuje sledovat stav svých požadavků a aktivně ovlivňovat a optimalizovat tiskové náklady. Využívání služby eCON zabrání, aby se optimálně nastavený tiskový systém stal časem opět neekonomickým.

Uvedený koncept není určen pouze malým firmám, své uplatnění najde všude tam, kde se produkuje velké množství tištěných materiálů bez ohledu na velikost společnosti. Více než tři čtvrtiny zákazníků, kterým Konica Minolta zajišťuje tiskové služby patří do segmentu malých a středních firem.

Japonská společnost Konica Minolta je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců a dodavatelů komplexních tiskových řešení. Zabývající se optimalizací, prodejem či pronájmem tiskové a kopírovací techniky a poskytováním servisních služeb.

Více zde.

Diskuze (8) Další článek: Amazon začne prodávat čtečku elektronických knih

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , ,