Jak věci pracují: ADSL a xDSL

Všichni chtějí ADSL, ale jen málokdo ví, o co skutečně v něm běží a jaká jsou omezení této technologie. Následující článek je právě určen čtenářům, kteří se s technologiemi xDSL setakávají poprvé.
Jak věci pracují: ADSL a xDSL
Kdo již někdy měl možnost pracovat s Internetem připojeným „napevno“, určitě potvrdí, že připojovat se klasickým modemem není to pravé ořechové. Vytáčený Internet (dial-up) se svým charakterem nedá považovat za plnohodnotné připojení, neboť nesplňuje základní požadavky na kvalitu služby. Naštěstí existuje alternativa v podobě technologií xDSL, a právě následující článek je určen těm čtenářům, kteří se s xDSL setkávají poprvé.

Již počátkem 90. let se začínalo přemýšlet, jak urychlit přenosy po běžném a nejvíce rozšířeném metalickém vedení. Objevilo se několik způsobů přenosu s rychlostmi vyššími, než poskytuje běžný modem. Mezi ty hlavní patří ISDN, kabelové modemy, xDSL a připomeňme také DPL (Digital Power Line – přenos přes rozvody elektrické energie). Ze všech těchto technologií má v současnosti největší potenciál právě xDSL.

Zkratka DSL (Digital Subscriber Line – digitální účastnická linka) v sobě ukrývá technologii schopnou dosahovat na obyčejném měděném telefonním vedení vysokých rychlostí a to až 52 Mb/s. Uvážíme-li, že se tato vedení dosud využívala převážně k běžnému telefonování, není to špatné. Písmeno x před DSL udává, o kterou z technologií digitálního přenosu se jedná. Asi se ptáte, jak je možné těchto závratných rychlostí dosáhnout, když na stejném vedení ze svého klasického modemu zdaleka nevymáčknu ani těch teoretických 56 kb/s. Odpověď je třeba hledat ve frekvenčním pásmu a ve způsobu jeho využití.

U klasického telefonního analogového přenosu dat, který je realizován prostřednictvím modemu, je k dispozici přenosové pásmo 4 kHz. U DSL modemu je pro účely přenosu dat vyhrazeno pásmo vyšších frekvencí. Konkrétní hodnoty používaných DSL technologií naleznete v tabulce.

Technologie xDSL Typ provozu Max. přenosová rychlost (upstream/ downstream) Max. dosah
[m]
Frekvenční
pásmo [kHz]
IDSL Symetrický, duplexní 144 kb/s 5500 0 – 50
HDSL Symetrický, duplexní 1,544 nebo 2,048 Mb/s 4000, 5500 40 – 292
SDSL, HDSL2 Symetrický, duplexní 2,048 Mb/s 3000 - 5500 0 – 384
ADSL Asymetrický 16 - 800 kb/s
/
1,5 - 8,448 Mb/s
2000 – 5000 Upstream: 25 - 138
Downstream: 138 – 1,104
ADSL G.Lite Asymetrický 640 kb/s
/
1,5 Mb/s
5500 Upstream: 25 - 138
Downstream: 138 – 552
VDSL Asymetrický 1,5 - 2,3 Mb/s
/
13 - 52 Mb/s
300 - 1350 Upstream: 300 - 900
Downstream: 1200 - 30000
VDSL Symetrický, duplexní 34 / 34 Mb/s 300 - 1500

U DSL připojení závisí jeho kvalita, a tedy i rychlost přenosu dat jednak na vzdálenosti přípojky od telefonní ústředny, a samozřejmě také na kvalitě měděného kabelu. Se vzrůstající vzdáleností a horší kvalitou vedení rychlost klesá. Je tedy nutné proměření linky, až tehdy se zákazník dozví, jak to s jeho připojením vypadá.

Jak ukazuje tabulka, technologie xDSL představuje celou řadu různých typů DSL, které se liší svými vlastnostmi a každá se hodí pro jiný typ nasazení. Je potřeba rozlišovat, zda se jedná o symetrický, nebo asymetrický přenos. V případě symetrického přenosu je rychlost k uživateli (Downstream – stahování dat ze sítě Internetu) shodná s rychlostí od uživatele (Upstream – odesílání dat do sítě Internetu).

Spasí ADSL domácnosti?

Pro potřeby domácností, případně malých domácích kanceláří se z nabídky xDSL technologií nejvíce hodí ADSL, nebo jeho odlehčená varianta nazývaná ADSL G.Lite. Přínosy ADSL jsou mnohé, ukažme si ty hlavní:

  • není blokována linka pro hlasové služby
  • rychlost dostatečná i pro multimediální aplikace
  • z principu se jedná o časově neomezené připojení

Na následujícím obrázku je zjednodušené schéma realizace ADSL G.Lite. Tento typ připojení je určen pro méně náročné uživatele a díky jednoduššímu a levnějšímu provedení má šanci na větší rozšíření.

Klepněte pro větší obrázek

A takto může vypadat filtr, přes který se připojí telefonní přístroj či fax.

Klepněte pro větší obrázek

V případě klasického ADSL se musí použít tzv. splitter (oddělovač ADSL dat od telefonního hovoru) na obou koncích vedení - u uživatele a na vstupu do ústředny.

Jakkoli se může zdát ADSL „zázračnou“ technologií, bude dobré si připomenout i její stinné stránky. Samozřejmá je potřeba vybavit ústředny patřičnou technikou. Velice zjednodušeně se jedná o již zmíněné splittery, ADSL modemy a o tzv. digitální účastnický multiplexer DSLAM (zajišťuje připojení většího počtu uživatelů na vysokokapacitní datové spoje). Také je potřeba vzít v potaz další limitující faktor, kterým bezesporu je vzdálenost přípojky od nejbližší telefonní ústředny. Tato vzdálenost se nazývá místní smyčka (Local Loop). Protože po celé její délce může docházet díky šumu a rušení k útlumu přenášeného signálu a vzdálenost na kterou je možné signál přenášet se tak snižuje. U ADSL s rychlostí do 2 Mb/s se udává maximální délka místní smyčky kolem 5 km. Pro domácího uživatele z toho plyne jediné, přednost budou mít velká města a jak ukazuje zkušenost ze světa, celkové pokrytí může trvat několik let.

Ve článku Jak se žije s ADSL jsem se zaměřil na praktické zkušenosti s používáním tohoto typu připojení. Pro uživatele je důležitá nejen garance přenosových rychlostí, ale i tzv. latence (zpoždění), které přestože je u ADSL modemů nižší než u klasických modemů pro dial-up, nedosahuje podle zkušeností z testovacího provozu Českého Telecomu hodnot kabelových modemů.

I přes tyto negativa mají xDSL technologie včetně ADSL velkou budoucnost a i u nás to po spuštění a cenovém zpřístupnění bude stát za to.

Autor Pavel Sviták je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem Občanského sdružení Internet pro všechny.

Diskuze (61) Další článek: První velký test GeForce FX na Tom’s Hardware

Témata článku: Internet, Vzdálenost, Modemy, Subscriber, Vdsl, DSL, Přenos, Klasický internet, Digitální přenos, XDSL, Maximální zjednodušení, Dostatečná energie, Splitter, Věc, Přenosové pásmo, Dobrá latence, ADSL

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Ochraňte svou techniku před zloději

Testy All-in-One PC a herních monitorů

Proč byste měli chtít HDR televizi

Svět leteckých simulátorů