Jak upravit vzhled Apache ke svému prospěchu

Dnes ukážeme jaké záludnosti a možnosti skýtá konfigurační soubor srm.conf.

Soubor srm.conf - úprava vzhledu www serveru Apache

Adresáře
DocumentRoot - Adresář, kde jsou umístěné vaše HTML dokumenty. V našem případě je to adresář C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs (pro platformu Linux je to adresář $HOME/apache/share/htdocs)

UserDir - adresář v uživatelově diskovém prostoru, kam může umístit svoje HTML dokumenty. Řekněme, že chceme dostat na stránky uživatele USER na server www.server.cz , http://www.server.cz/~user/dokument1.html

Hodnota parametru UserDir Adresář
Html $HOME/html/dokument1.html
/html /html/$HOME/dokument1.html
/html/*/www /html/$HOME/www/dokument1.html
* $HOME je náš domovský adresář.

DirectoryIndex - určuje soubory, který se má zobrazit, pokud se odkážeme pouze na adresář a ne přímo na soubor. Pokud se například odkážeme na http://www.server.cz/adresar a proměnná DirectoryIndex bude mít hodnotu index.html, pak Apache zobrazí soubor http://www.server.cz/adresar/index.html .Pokud bude proměnná DirectoryIndex mít více hodnot, například index.html, welcome.html (hodnoty oddělujeme čárkou) a odkážeme se na adresář http://www.server.cz/dir a v daném adresáři nebude soubor index.html, pak server verze další hodnotu v pořadí a tím je zde welcome.html, takže Apache nakonec zobrazí soubor http://www.server.cz/dir/welcome.html

Alias - vytvoří alias neboli symbolický odkaz na adresář či soubor na disku. Standardně se používá pro změnu cesty k adresáři s ikonkami. Ikonky se nacházejí v adresáři C:\Program Files\Apache Group\Apache\icons ($HOME/apache/share/icons) ale toto je o jednu úroveň níže, než je adresář DirectoryIndex a proto by nebylo možné se v HTML dokumentech odkazovat a zobrazovat ikonky Apache a tak se použije níže uvedený řádek, který říká, že adresář /icons je adresář v rámci www serveru, kde se mohou umísťovat HTML dokumenty.

Icons /icons/ “C:\Program Files\Apache Group\Apache\icons“

(Icons /icons/ $HOME/apache/share/icons)

ScriptAlias - je to samé, co parametr Alias, akorát jediný rozdíl je v tom, že se to týká CGI scriptů. Standardně jsou to souboru *.cgi, ale dá se to změnit. Ukážeme si to níže.

ScriptAlias /cgi-bin/ “C:\Program Files\Apache Group\Apache\cgi-bin”

(ScriptAlias /cgi-bin/ $HOME/apache/share/cgi-bin)

Ikonky a popisy souboru
AddIconByType - ikona k danému souboru se nepřiděluji podle koncovky, ale podle typu souboru (adresáře), který se definuje v souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\mime.types ($HOME/apache/etc/mime.types)

AddIcon - ikonka se přiděluje podle koncovky souboru. Pro soubory *.exe a *.bin se zobrazí pří výpisu adresáře v němž není souboru typu DirectoryIndex ikonka /icons/binary.gif

AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe

AddIcon /icons/binhex.gif .hqx

AddIcon /icons/tar.gif .tar

AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv

AddIcon /icons/hand.right.gif README

AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^ (ikonka pro podadresář

AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^ (ikonka pro prázdné řádky)

AddIconByEncoding - ikonka se přiděluje podle kódování. Ikonka /icons/compressed.gif se zobrazí u souborů s kódováním x-compress a x-gzip což většinou jsou soubory *.Z, *.z, *.gz

AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip

DefaultIcon - pokud není nějaký typ souboru definován, pak se zobrazí standardní ikonka.

DefaultIcon /icons/unknown.gif

AddDescription - popis k souboru bez závislosti na typu ikonky.

AddDescription „GIF obrazek“ .gif

AddDescription „JPEG obrazek“ .jpg

AddDescription „HTML dokument“ .html

AddDescription „HTML dokument“ .htm

AddDescription „Logo - GIF obrazek“ logo*.gif

HeaderName - Pří výpisu adresáře chceme uživateli něco sdělit, můžeme to udělat pomocí tohoto parametru. Soubor se zobrazí nahoře. Pozor, soubory typu HTML se zobrazí jako textové soubory. Nejdříve hledá soubor HEADER.html, pakliže ho nenajde, pak hledá soubor HEADER. Pokud nenajde ani ten, pak nic nezobrazí.

HeaderName HEADER

ReadmeName - to samé co HeaderName, pouze se zobrazuje dole pří výpisu adresáře.

ReadmeName README

IndexIgnore - seznam souborů, které se mají ignorovat při výpisu adresáře. Ignoruje všechny soubory začínající tečkou nebo tildou(~) a dále soubory

HEADER* a README*

IndexIgnore .??* *~ HEADER* README*

Typy souborů
TypesConfig - typy souborů se přeberou ze souboru C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\mime.types ($HOME/apache/etc/mime.types). Pokud není uvedena absolutní cesta, pak se cesta bere vzhledem k parametru ServerRoot

TypeConfig conf/mime.types

** ServerRoot je parametr konfiguračního souboru a říká kde je Apache naistalován. V našem případě je to adreasář C:\Program Files\Apache Group\Apache ($HOME/apache/)

DefaultType - pokud nějakému typu souboru není přiděleno kódovaní (viz. parametr TypeConfig), pak se mu přidělí toto kódování. V našem případě je to text/plain čili obyčejný textový soubor. Pokud bychom chtěli, aby se soubory zobrazovaly jako HTML dokument, pak použijeme text/html

DefaultType text/plain

AddLanguage - Pomocí tohoto parametru můžeme určit v jakém jazyce je dokument napsaný.

AddLanguage cz .cz

AddLanguage cz .cs

AddLanguage en .en

AddLanguage de .de

Languagepriority - Jaké dokumenty má nejdříve zobrazovat. Pokud bychom se odkázali na soubor file.html, tak by Apache nejdříve zobrazil soubor file.html.cz pak file.html.cs atd, pokud by ovšem takové soubory v daném adresáři existovaly.

LanguagePriority cz cs en de

AddType - podle typu přípony se přidělí kódování souboru. V našem případě přidělí souboru *.php k aplikaci pro programovací jazyk PHP.

AddType application/x-httpd-php3 .phtml

AddType application/x-httpd-php3-source .phps

Práva
AccessFileName - omezování přístupů do adresářů, nastavování odlišných nastavení něž jsou v souborech C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\srm.conf a access.conf ($HOME/apache/etc/srm.conf a access.conf)

AccessFileName .htaccess

Tento soubor je z hlediska bezpečnosti dosti nebezpečný, a tak se může říct, pouze pro jaké uživatele (klienty) se bude tento soubor akceptovat a pro jiné se budete na tento soubor brát ohled.

<Files .htaccess>

order allow,deny

deny from all

</Files>

Ostatní
ErrorDocument - pokud server ohlásí jakoukoliv chybu, pak se zobrazí standardní hlášením ale i toto hlášení se dá upravit. Řekněme, že chceme, aby se uživatelům zobrazila stránka error505.html pokud daný soubor na který se uživatel odkázal neexistuje. Soubor se bude nacházet na C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\error505.html ($HOME/apache/share/htdocs/error505.html)

ErrorDocument 505 /error505.html

Související články:
Řízení přístupu – práva uživatelů
Řízení přístupu – obecná omezení
Jak nainstalovat server Apache na Unix/Linux
Instalace Apache na Windows 95/98/NT
Popis serveru Apache a jeho možností
Váš názor Další článek: Windows NT: tip pro fanoušky příkazového řádku

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,