Jak testujeme: LCD monitory

Metodika pro testování LCD monitorů.

Při testování LCD panelů se zaměřujeme na subjektivní hodnocení nejdůležitějších parametrů udávaných výrobcem i objektivní výsledky měření. Při testu klademe důraz nejen na ověření udávaných parametrů, ale hlavně na využitelnost měřeného monitoru v praxi. Provádíme daleko více měření, než je schopen pojmout prostor vyhrazený pro recenzi v časopise, proto v něm najdete pouze nejdůležitější údaje, na které vás u daného LCD panelu chceme upozornit.

Nejdůležitějším parametrem u LCD panelu je samozřejmě kvalita obrazu, proto se podílí na celkovém výsledném hodnocení celými 40 %. Aby měly všechny panely při měření stejné podmínky, necháváme je před vlastním měřením nejdříve půl hodiny zahřát a poté ještě věnujeme zvýšenou pozornost optimálnímu vyvážení jasu a kontrastu. Tím panel připravíme na samotný test, který z části provádíme pomocí freewarového programu M-Tester. K dispozici máme i řadu dalších aplikací, z nichž nejčastěji pro dílčí měření používáme Pixel Persistence Analyzer, Nokia Test, Mark Monitor Test a testovací utility výrobců monitorů, zejména od Eiza či NECu.

osciloskop.jpg

Počínaje číslem 17/06 jsme začali fyzicky měřit některé parametry LCD panelů (a notebooků). Pro tyto účely jsme náš testlab vybavili USB Osciloskopem M574 od společnosti ETC a optickou sondou. V ní je osazena fotodioda BPW21 s velmi vysokou citlivostí. Díky této kombinaci získáváme velmi přesné měření odezvy v milisekundách a úroveň podsvícení ve Voltech. Můžeme tak snadno zjistit kromě maximálního podsvícení, které bude porovnatelné s ostatními monitory, i velmi názornou mapu rovnoměrnosti podsvícení.

Samotnou odezvu měříme v celkem pěti stupních, které reprezentují přechody mezi nejrůznějšími stupni šedi. Největší problémy činí panelům přechod bílá-šedá, konkrétně v úrovních 255-127-255. Mimo toho měříme i přechody mezi dvěma odstíny šedi (50-200-50 a 75-180-75). Poslední dvě měření reprezentují měření odezvy z černé do bílé (0-255-0) a černé do šedé (0-127-0).

Osciloskop_mereni.jpg
Graf zobrazuje měření odezvy LCD panelu. Sami si tak můžete udělat představu o tom, jak přesné měření provádíme

Další část testování zaměřujeme na pozorovací úhly, které měříme z každého pohledu na displej. Tyto úhly dále rozdělujeme na ztmavování obrazu a na inverzi barev. Jako testovací obrazec používáme barevnou škálu a při prvním náznaku výraznější změny jasu nebo barevného nádechu odečítáme konkrétní úhel. Poté následuje měření rovnoměrnosti podsvícení prováděné na černé souvislé ploše při sníženém okolním osvětlení, aby bylo případné prosvítání displeje na některém z jeho míst co nejvíce patrné.

S pomocí aplikace M-Tester stanovujeme i praktické hodnoty jasu a kontrastu, k čemuž slouží speciální testovací obrazec, který určuje viditelnost odstínů šedi. Jas v něm zastupuje úroveň černé barvy a kontrast úroveň bílé, konkrétní hodnotu stanovuje množství pruhů, které lze ještě na zkalibrovaném monitoru rozeznat.

jaskontrast.png
Testovací obrazec z M-Testeru pro jas a kontrast. Nejlepší panely zobrazí dostatečně výrazně všechny pruhy

Kromě jasu a kontrastu je u LCD panelu velmi důležité podání barev. K jeho měření nám slouží další obrazec z M-Testeru, na němž jsou zobrazeny barevné pruhy o různých intenzitách barev. Nejlepší monitory zobrazují barvy v celém spektru barevných pásů, u horších se tmavé odstíny slévají, případně nejsou vidět vůbec. Tyto hodnoty se dají vystihnout nejlépe procentuálním zastoupením barevných složek RGB, kde logicky vyšší hodnota znamená kvalitnější barevné podání.

barevnepodani.png
Testovací obrazec z M-Testeru pro barevné podání. Nejlepší monitory téměř netrpí splýváním barev

Věrnost barev posuzujeme subjektivním dojmem z vysoce kvalitního obrázku, hledáme i nežádoucí ostré přechody barev v barevném spektru.

prechody.png
Univerzální obrázek pro zjištění barevných přechodů a ostrosti písma

V programu Pixel Persistence Analyzer používáme „Readability test“, kterým testujeme čitelnost běžícího textu. Není to ovšem běžná činnost na počítači, proto jej spíše než pro samostatné hledisko hodnocení používáme k ověření hodnoty odezvy.

textvpohybu.png
Univerzální obrázek pro zjištění barevných přechodů a ostrosti písma

V programu Pixel Persistence Analyzer používáme „Readability test“, kterým testujeme čitelnost běžícího textu. Není to ovšem běžná činnost na počítači, proto jej spíše než pro samostatné hledisko hodnocení používáme k ověření hodnoty odezvy.

Uživatel LCD panelu se někdy nevyhne používání nižšího rozlišení než nativního. U každého panelu proto subjektivně určujeme, jak moc jsou obrázky i text při různých rozlišeních rozmazány. Stejným způsobem posuzujeme i ostrost přes analogový vstup. Automatické nastavení nemusí vždy pracovat úplně stoprocentně, proto při něm zkoumáme zejména to, zda není obraz posunutý či rozostřený.

Méněnáročnou kategorii testování představuje hodnocení funkcí a vybavení monitoru (20 %). Pokud LCD panel obsahuje reproduktory, postupně v nich posloucháme hudbu s vyššími, středními i nízkými tóny a hodnotíme jejich celkovou kvalitu. Součástí je i hodnocení dodávané softwarové výbavy, kterou k panelu dostanete. Nemá sice v celkovém hodnocení příliš velkou váhu, protože si většinou můžete programy stáhnout i internetu, přesto se však domníváme, že by měla být k panelu dodávána, proto softwarovou výbavu také hodnotíme.

Samostatnou hodnotící část věnujeme posouzení ergonomie (20 %). Zkoumáme v ní rozsahy pohyblivosti každého LCD panelu – naklápění, výškovou stavitelnost, otáčení či funkci Pivot. Subjektivně hodnotíme ovládání tlačítek OSD nabídky, možnosti nastavení a přehlednost OSD nabídky. Neopomíjíme upozornit na cenná rychlá nastavení přiřazená tlačítkům OSD nabídky ještě před samotným vstupem do ní – rychlé nastavení jasu, hlasitosti, přepínání vstupů apod. Hodnocení vzhledu jakožto vysoce individuálnímu hledisku nepřikládáme větší význam, nelze jej ovšem opomenout, proto se v recenzích dozvíte osobní názor recenzenta, s nímž se ale nemusíte shodovat. Poslední hodnotící kategorii představuje cena, jíž přikládáme váhu 20 % stejně jako u všech ostatních recenzí.

Váš názor Další článek: Jak testujeme: tiskárny a multifunkční zařízení

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,