Jak správně nastavit satelitní internet II.

V dokončení podrobného návodu k hojně diskutovanému jednosměrnému satelitnímu internetu si přesně popíšeme nastavení programu EON FFM pro sdílení downloadů!
 

Nastavení programu EON File Fetch Manager

EON FFM je volně šiřitelný program, který není součástí instalačního CD, a proto je nejprve nutné jeho stažení (klasickou nebo „File Fetch“ cestou) z této adresy [http://www.eontools.de] (2 MB). Po jeho instalaci je nutno provést několik změn nastavení. Pokud nerozumíte dobře německy, v nabídce „Optionen“ – „Sonstiges“ – „Sprache“ nastavte „Englisch“ pro angličtinu. Vedle tohoto políčka je dobré ihned zkontrolovat „Multicast-Interface“, což musí být IP adresa vaší satelitní karty (viz. 1. díl návodu). Nyní se na této stránce [http://www.eontools.de/register.html] musíte zdarma zaregistrovat, jinak by se FFM po několik spuštěních zablokoval. Požadované informace chodí na e-mail přímo z @europeonline.com, takže svoji klasickou schránku nevybírejte. Registrační údaje zadejte po kliknutí na ikonu žlutého otazníku a volbu „Register“. Program FFM restartujte a pokračujte v dalším nastavení...

Nyní je dobré přečíst si pravidla užívání - „Fair Use Policy“ [http://www.eontools.de/fup], při jejichž porušení by vám správci FFM vaše konto zablokovali. Pokud jste angličtinu přelouskali, zaregistrujte si vaše chat-konto, které je nutné pro příjem FFM chatu a oznámení o vysílaných souborech přímo ze satelitu. Registrace proběhne z této stránky [http://www.eontools.de/registernick.html], přičemž není nutné zadávat přezdívku identickou s vašim jménem na EON. „Nick-Code“ vám záhy přijde e-mailem. Nyní tyto informace doplňte do záložky „Chat“ v menu „Settings“, nastavte hodnotu „Lines Visible“ na 999 a nechte zaškrtnuto „Show timestamp“ a „Log chat“. Do záložky „Login“ vložte své přihlašovací jméno a heslo z EON a zvolte transpordér, na kterém budete nejčastěji připojeni (doporučuji 115). Zaškrtněte zároveň „Save Username & Password“ a „Automatically logout on exit“. V záložce „Shared Downloads“ zaškrtněte obě políčka a ve „Filtersettings“ si můžete nastavit filtrování přicházejících oznámení (můžete si např. zakázat audio soubory nebo oznámení z jiných transpordérů než z toho, na kterém jste připojeni). Podrobné vysvětlení filtrů pak najdete na této stránce [http://www.eoninside.com].

Nyní již máte EON FFM nastaven a můžete se pustit do jeho používání. Nejprve se ovšem musíte přihlásit tlačítkem se symbolem žlutého klíče vlevo nahoře (to je jeden z mála okamžiků, kdy musíte být připojeni k internetu). Nyní již můžete sledovat v kolonce „Status“ přicházející zprávy pro chat a oznámení o souborech. Rovněž se podívejte do kolonky „Chat“, zdali dochází k nějakým změnám (pokud nemáte „Chat“ zobrazen, stačí odznačit a následně označit položku „Chat“ v menu „View“). Pokud jsou změny patrné, je vše v pořádku. Pakliže se delší dobu nic neděje, zkontrolujte veškerá předchozí nastavení (včetně těch z prvního dílu tohoto návodu).

Používání EON FFM – Request a Queue

V prvé řadě slouží FFM jako přehledný manažer funkce „FILE FETCH“ bez nutnosti návštěvy klientských stránek www.europeonline.net. K objednávce souborů je určena první kolonka „Request Files“, do níž můžete URL zadávat ručně nebo pomocí integrace FFM do internetového prohlížeče. Na libovolných webových stránkách pak v Internet Exploreru stačí stisknout pravé tlačítko na požadovaném odkazu a zvolit „Download with EON“, čímž se soubor uloží do tabulky v „Request Files“. Je rovněž možné pravým tlačítkem kliknout kdekoli na www stránce, zvolit „Download all with EON“, otevře se tabulka se všemi přítomnými URL a vy zvolíte ty, které chcete přidat do tabulky (což je dobré při stahování archívů, které jsou složeny z několika desítek částí). Poté, co jsou soubory zapsány v „Request Files“, musíte si o ně fakticky zažádat – stačí zaškrtnout ty, které chcete okamžitě objednat a stisknout dolní tlačítko „Request“. Za několik sekund budou soubory přidány (o čemž informuje Status „File added“). Nezapomeňte na omezení objednávky „File Fetch“ maximálně 15 soubory a kapacity vaší schránky 700 MB (volné místo se přitom aktuálně zobrazuje úplně dole)! Položka „Request Files“ tedy nahrazuje manuální vkládání URL na stránce „FILE FETCH“...

Poznámka: EON FFM má problémy s některými znaky – např. mezera je v odkazu nahrazena „% 20“, což „Request“ nepřečte – je tedy nutné následně takováto URL ručně upravit a místo procenta s číslem napsat mezeru.

Nyní se přesuňte do kolonky „Queue Files“, která sleduje stav vaší schránky. Obdobně jako na stránce „FILE FETCH“ na klientském serveru se i zde dovíte stav nahrání souborů. Pakliže jsou umístěny na serveru („3.0 days remaining“), stačí je označit a stisknout na spodní tlačítko „Queue“, poté vyplnit tabulku s informacemi o souborech (ty totiž dostanou i ostatní příjemci sdílených downloadů; časté nevyplňování této tabulky může vést ke zrušení FFM konta!) a ve sloupci „Time“ se následně dozvíte čas vysílání. Soubory můžete ze svojí schránky samozřejmě kdykoli pomocí tlačítka „Delete“ smazat. K obnovení a načtení aktuálního stavu schránky slouží tlačítko „Refresh“... Položka „Queue Files“ tedy efektivně nahrazuje kontrolu stavu schránky a klikání na ikonku satelitu na stránce „FILE FETCH“.

Poznámka: Narozdíl od stránek „FILE FETCH“ jsou vaše soubory posílány nejen vám, ale zároveň všem příjemcům sdílených downloadů. Pokud tomu chcete zamezit, zrušte položku „Share Downloads“ v „Settings“ nebo si nechte soubor přímo poslat ze stránky „FILE FETCH“ na klientském serveru.

EON FFM – Sdílené downloady

Teď se dostaneme zřejmě k tomu nejdůležitějšímu, co program FFM uživatelům EONu nabízí: Sdílené downloady. Princip jejich fungování je velice jednoduchý – vy dostáváte přes satelit (díky chat-kontu) veškerá oznámení o vysílaných souborech (kromě těch, které si předem nastavíte ve „Filtersettings“). Přijímáte tedy soubory od všech uživatelů stejně jako byste si o ně sami zažádali. Pokud ovšem počítač restartujete (nebo nedej bože na noc vypnete), tato chvíle nefungování FFM může znamenat nepřijetí mnoha oznámení o vysílaných souborech (navíc během této doby samozřejmě nedostáváte žádné soubory). Můžete si ovšem stáhnout a spustit soubory .EFA ze této [http://efas.eontools.de] nebo této [http://efa.sat4the.co.uk] stránky, což jsou vlastně databáze s informacemi o vysílaných souborech, takže následně teoreticky o nic nepřijdete.

Jak jsme si již řekli, sdílené downloady přijímáte buď díky oznámením, které vám postupně automaticky přicházejí ze satelitu (jedná se ovšem soubory, které jsou většinou vysílány až za 6 až 24 hodin) nebo stažením databáze těchto oznámení ze zmíněných stránek. Složitá práce s EFA Repository [http://efas.eontools.de] je detailně popsána na této stránce [http://www.eoninside.com] v sekci „FFM Advanced“. O poznání jednodušší je ale druhá stránka – http://efa.sat4the.co.uk – kde po registraci a přihlášení stáhnete a spustíte požadované soubory .EFA, které na server nahráli sami uživatelé a občas jde o několika set kilobajtové soubory s kompletními došlými oznámeními (ty je dobré nahrát zejména tehdy, pokud s FFM teprve začínáte).

Informace o vysílaných souborech jsou pak ukládány (za satelitu nebo databáze) do kolonky „Selective Reception“ programu EON FFM. Zde si můžete soubory přehledně seřadit podle různých kritérií a ty, které nebudete chtít přijímat, stačí z tabulky jednoduše vymazat. Občas také není od věci zobrazení databáze oznámení obnovit tlačítkem F5. Informace o počtu došlých oznámení přímo ze satelitu můžete navíc sledovat v kolonce „Status“ pod označením „Accepted“. Soubory ze sdílených downloadů jsou nejprve klasicky přijímány Fazztem do adresáře Temp, kde jsou dekódovány a přesunuty do složky nastavené ve „Virtual Path“. Po několika hodinách by vám pak měly přijít desítky megabajtů neznámých souborů (které jsou především v „pirátském“ tvaru např. „flt-ctp.r05“ a zpočátku možná budete zmateni). Abyste zjistili, co se pod danými soubory skrývá, stačí se podívat do „Selective Reception“, pod jakou položkou či popisem se soubor ukrývá. Často však popis chybí, takže si musíte soubor ručně rozbalit a vyzkoušet.

Poznámka 1: Aby se do jednoho adresáře neustále nenahrávala změť stovek souborů, ve kterých se následně nevyznáte, nainstalujte si program FFM File Sorter [http://www.eonlinks.co.uk/downloads/FFMFileSorterV14.zip], který vám bude průběžně třídit rozdělené archivní soubory do jednotlivých adresářů a duplikované soubory bude přepisovat. Zároveň bude hlídat, zdali je program FFM v provozu (v opačném případě jej spustí sám).

Poznámka 2: Některé archívy mohou být nekompletní, jejich součástí ale mohou být tzv. PAR soubory (.PAR, .P01, .P02 atd.). Nahrajte si program FSRaid [http://www.fluidstudios.com/fsraid.html], který zmíněné PAR soubory využije k opravě a kompletaci neúplných nebo poškozených archivů

Poznámka 3: Program EON FFM (respektive server a jeho brána) končí svůj provoz v polovině září 2001. Očekává se však, že jej převezme někdo jiný, nebo že uživatelé začnou využívat „konkurenční“ program Polster’s Clone, jehož plná verze bude na internetu brzy k dispozici. Tato aplikace bude mít ovšem mnohem přísnější pravidla (např. že nebudou vysílány staré filmy nebo že bude zakázáno nechat vícekrát vysílat tytéž soubory).

Poznámka 4: Pro přehlednost uvedu, ve kterých situacích je nutné připojení k internetu... V EON FFM je to u úvodního loginu nebo závěrečného logoutu, při zadání objednávky („Request“), při obnovení stavu schránky („Refresh“) a při žádosti o vysílání souboru („Queue“) – tedy u všech činností, které vyžadují vysílání dat na server. Naopak u čistého příjmu (chat, oznámení, samotný download ze satelitu) už klasické internetové připojení není nutné.

A to je vše, přátelé!

Nyní by vám měly základní datové funkce satelitního internetu včetně sdílení downloadů fungovat naprosto perfektně. Nastavení dalších služeb (e-mail eLert, sledování digitální TV pomocí EuroTV či DVB Viewer, nebo unicastového vysílání) je již velice jednoduché, ovšem v případě vašeho zájmu by mohly být popsány v třetí části návodu...

 

Diskuze (32) Další článek: Pentium 4 Willamette - není zájem?

Témata článku: Prohlížeče, Internet, Satelit, Klasický internet, Druhá stránka, Složitá práce, Předchozí nastavení, Satelitní internet, Soubor, Neznámý soubor, Sdílený soubor, Archivní soubor, Refresh, Status, Složité pravidlo, První satelit, Program Files, Jak, Nick, Satelitní karty, Žluté tlačítko, Pirátské vysílání


Určitě si přečtěte

Jak najít hranice území obcí a okresů, abyste věděli, kde se můžete pohybovat
Filip KůželJakub Čížek
KoronavirusMapy
Lidl buduje chytrou domácnost, propojí všechno se vším
Lukáš Václavík
LidlChytrá domácnostIoT
Platby kartou se můžou rozšířit úplně všude. Jako terminál poslouží mobil
Lukáš Václavík
BankaPlacení mobilemNFC
Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co má ještě smysl kupovat. A co ne?

Nejlepší notebooky do 10 000 korun: Co má ještě smysl kupovat. A co ne?

** Notebooky s cenou do deseti tisíc korun jsou plné kompromisů ** Existuje několik modelů dobře použitelných pro nenáročné použití ** Vhodnou alternativou jsou tablety nebo repasované počítače

David Polesný | 94

David Polesný
Jak vybrat notebookNotebooky
Dostali jste nový počítač? Tohle s ním udělejte, než ho začnete používat

Dostali jste nový počítač? Tohle s ním udělejte, než ho začnete používat

** Každý nový počítač si zaslouží počáteční péči ** Odinstalujte bloatware a nezapomeňte na vhodné nastavení ** Poradíme, jak se o počítač s Windows 10 postarat

David Polesný, Stanislav Janů | 75

David PolesnýStanislav Janů
PočítačeNotebooky
Microsoft pořád myslí i na odpůrce předplatného. Letos vydá Office 2021
Lukáš Václavík
Microsoft OfficeMicrosoft

Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest rychlých Wi-Fi 6 routerů

Jak ztišit počítač

Velký test mATX skříní