Jak správně nastavit satelitní internet I.

Obrovský zájem o téma satelitního internetu a zároveň nesouhlas uživatelů, kterým se EON nepodařilo správně rozjet, nás přinutil napsat návod s popisem instalace a nastavení součástí, které jsou pro využívání výhod Europe Online pod operačním systémem Windows potřebné...
 

Instalace karty

Kartu zasuňte do volného PCI slotu, vložte do ní koaxiální kabel z digitálního LNB paraboly (ta musí být nasměrovaná na Astru 1 - 19.2E) a spusťte počítač. Systém Windows by měl sám detekovat Síťový adaptér – vložte tedy instalační CD (nejlépe verzi 1.6) a v dialogovém okně při instalaci hardwaru zvolte „Instalovat automaticky“ – ovladač je záhy nalezen na CD a nainstalován. Poté spusťte z CD soubor Setup.exe, který nainstaluje kompletní softwarové vybavení, které je nutné pro správné fungování EON. Objeví se tedy instalační dialogy několika programů, které raději nechávejte instalovat do předvolených adresářů. Po několika restartech by se měly na liště mezi ikonkami spuštěných programů objevit také symbol zeleného kolečka (EON DVB Services), fialový satelit (Fazzt) a „X“ (SkyBooster). Ještě předtím ale zřejmě budete muset provést aktivaci karty přes vaše stávající připojení k internetu – zadáte tedy váš kód a pin (případně jméno a heslo, pokud jste již kartu dříve aktivovali), a vyplníte požadované údaje (osobní údaje vyplňujte pouze tehdy, chcete-li využívat např. SkyBooster, který budete později platit), nastavíte e-maily a především si stáhnete váš osobní .REG soubor s klíčem pro aplikaci KenCast Fazzt (pokud se vám stažení nenabídne při aktivaci, všechny údaje (včetně stažení klíče) můžete provést po přihlášení na stránky www.europeonline.net z horní lišty v menu „Profile“).

Poznámka 1: Zejména při instalaci Europe Online DVB Services, které zajišťují komunikaci s družicí, mohou nastat problémy – instalační program nebude chtít pokračovat, protože údajně není nainstalováno TCP/IP. Podívejte se do registru (Start – Spustit – REGEDIT), zdali existuje „HKLM\Software\Microsoft\Rpc\ClientProtocols\ncacn_ip_tcp“ – pakliže ne, stačí když ji vytvoříte (prázdnou) a instalace již nebude dělat problémy. Další případné problémy jsou řešeny v souboru README.TXT v adresáři s ovladači.

Poznámka 2: Instalace je možná i bez aktivace karty (konto EON ale stejně budete potřebovat) – a to pomocí ovladačů přímo od firmy Technisat (např. z adresy http://homepage.eircom.net/~chinook/401.htm). K dispozici jsou rovněž úplně nové ovladače 4.22, které by měly zajistit lepší kompatibilitu, já jsem je ovšem nezkoušel.

Poznámka 3: V případě, že nemáte nainstalován nový Internet Explorer 6, DirectX 8 nebo jiný program, který EON vyžaduje, bude automaticky instalován.

Poznámka 4: Pokud máte instalační CD pouze ve verzi 1.5, nezoufejte – po zalogování na www.europeonline.net je vysíláno v ISO formátu téměř každý den zdarma – jednoduše si o něj zažádejte a až k vám na disk dorazí, rozbalte jej např. pomocí programu IsoBuster (od firmy Smart Projects) nebo vypalte; následně zaktualizujte všechny aplikace a ovladače.

Nastavení programu Fazzt

KenCast Fazzt – služba, která umožňuje samotné stahování souborů (bez ní žádná data z EON nedostanete!), vyžaduje stažení klíče z menu Profile na www.europeonline.net (viz. předchozí odstavec). O správnosti instalace klíče se dovíte po kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu fialového satelitu a vybráním položky „Configuration“. V kolonce „System Information“ by měl být přítomen údaj o „Remote Station Serial Number“, což je onen klíč. V „Add-On Components“ by měl být také nainstalován plugin „Twofish Post-Processing“, který zajišťuje dekódování přijímaných dat (v opačném případě jej doinstalujte z CD). V kolonce „Virtual Paths“ pomocí tlačítka „Edit...“ nastavte adresář, kam chcete nechat soubory nahrávat v „Temporary Storage“ zase složku na uchovávání dočasných souborů (které se vždy po přijetí a dekódování automaticky přesunou do Virtual Path). V kolonce „Permanent Channels“ vyeditujte nastavený kanál 100 a zkontrolujte, zda IP adresa v řádku „Interface“ souhlasí s IP síťového připojení k satelitu (může zde totiž být nastavena IP adresa vaší lokální sítě). Většinou by mělo jít o hodnoty 192.168.2.238, 192.168.238.238 nebo 169.254.164.100. Její hodnotu zjistíte napsáním příkazu IPCONFIG v příkazovém řádku. „Buffer Size“ přitom nastavte na „5000000“, což je více než doporučeno. Poté službu restartujte tím, že jí zastavíte (pravé tlačítko na fialovém satelitu – „Stop“) a poté znovu spustíte (totéž a „Start“).

Poznámka: Pokud chcete soubory ukládat na jiný počítač ve vaší síti, i to je teoreticky možné. V Průzkumníku přiřaďte síťové jednotce písmeno (např. Z:) a „Virtual Path“ pak nastavte přímo na ni. „Temporary Storage“ ale nastavte na lokální disk, kde po přijetí soubory zároveň automaticky probíhá dekódování (což by přes síť mohlo jít velice pomalu).

Nastavení služeb Europe Online

Stisknete-li pravé tlačítko myši na zelené ikoně s malou družicí, vysune se menu s nastavením EON DVB Services. V první části jsou datové transpordéry, na kterých družice běží (TP103, 113, 115 – TP114 je nyní mimo provoz). Je to v podstatě nastavení „frekvence“, ze které vám budou data posílána. Pokud např. vysílání souboru, který chcete stáhnout, proběhne na TP103, stačí si z tohoto menu na požadovaný transpordér včas kliknutím přepnout, jinak by download neproběhl. Dále je v menu položka „EuroTV“, což je program na sledování digitální televize (viz. příště). Nyní klikněte na další položku – Europe Online DVB Setup. Pod tlačítkem „Transporder Management“ najdete všechny instalované transpordéry (pokud se vám nenahrál seznam přímo s instalací karty, stiskněte „Search & Scan“ a nechte si je vyhledat během několika desítek minut...). „Program management“ jsou jednotlivé kanály (včetně TV a rádií), které na Astře najdete. Nás budou nejvíc zajímat „Data Services“, kde jsou uloženy informace o datových transpordérech. V tomto okně nastavte „MAC Source“ na „Broadband Receiver“, v „PID List“ zaškrtněte „Auto-Set Multicast PIDs“ a zkontrolujte přítomnost PIDů (hexadecimálně 0x0311/312/411/511), v opačném případě je doplňte. Vyeditujte všechny transpordéry a přiraďte jim proxy adresy (viz. níže). Zaškrtněte kolonku „Proxy Auto-Authentication“ a vložte své jméno a heslo z EON. Zvolte si jeden z transpordérů, který budete nejčastěji používat – doporučuji TP115, vyeditujte jej a zaškrtněte „Initial Locking Transporder“. Nyní si jej pravým kliknutím na zelenou ikonu zvolte (právě ona zelená ikona znamená, že jste připojeni ke zvolenému transpordéru).

Příloha: údaje o datových transpordérech EON...

TP103: proxy 194.177.32.196, port 8080.

TP113: proxy 194.177.32.11, port 8080.

TP115: proxy 194.177.32.171, port 8080.

Důležitou součástí EON DVB Services je kolonka „Statistics“, v níž můžete sledovat počet aktivních kanálů (MC) a v nich probíhající datové toky (pakliže je všude nula, asi nemáte vše nastaveno správně) – těch je většinou 4 až 5. V záložce „Options“ pak nastavíte aplikaci EuroTV (pro sledování digitální TV) – „Show Encrypted Channels“ vám v nabídce bude zobrazovat kódované programy (ale samozřejmě je nedekóduje), v „Graphic Card Settings“ můžete zvolit hardwarovou akceleraci videa (funguje dobře na nVidia kartách – na ATI Radeon toto nastavení způsobovalo problémy) a „Enable Overlay Mixer“. Úplně dole je ještě tlačítko „Status...“, v níž najdete údaje o současném transpordéru a síle signálu z družice (u mě se objevuje kolem padesáti procent).

Vyzkoušení funkčnosti

Nyní již můžete vyzkoušet, zdali vám satelitní internet funguje. Připojte se na internet klasickým způsobem, přihlaste se pod svým jménem a heslem na stránku www.europeonline.net (současně s číslem transpordéru, na kterém jste připojeni), a vyberte si stažení libovolného programu z „Download Centre“ (např. z nabídky „Scheduled Downloads“, aby stažení proběhlo co nejrychleji – sledujte přitom stále, zdali půjde vysílání na transpordéru, na kterém budete i vy) – v novém okně se objeví informace o tom, kdy stažení proběhne a zároveň dojde k nahrání souboru s příponou .FZA, který klientu Fazzt oznámí vše potřebné k zahájení stahování – tento soubor přímo otevřete, nejlépe pak uděláte, pokud políčko ohledně dotazu na tento typ souboru změníte – při každém dalším stažení.FZA se tyto údaje automaticky nahrají do databáze Fazztu bez nutnosti potvrzení.

Nyní se můžete z internetu odpojit a počkat na stažení souboru – většinou bývají soubory zpožděny, někdy až 2 hodiny oproti původně avizovanému času – buďte tedy trpěliví. Pokud vám soubor na disk dorazí, máte vyhráno! Můžete si tak vybrat z nabídky softwaru na europeonline.net nebo zkoušet unicastové vysílání MediaThek...

File Fetch

Funkce „File Fetch“ je současnou stěžejní službou celého Europe Online. Přístup k ní je v zásadě dvojí – přes klientské webové stránky nebo program EON FFM (popis v druhé části návodu). U první možnosti se stačí klasicky připojit k internetu na www.europeonline.net, vyplnit údaje o jménu a heslu včetně transpordéru, na kterém jste připojeni, na další stránce vybrat „Download Centre“ a následně z menu vlevo položku „FILE FETCH“. Objeví se vám políčko, do něž pak stačí zadat odkaz na soubor (HTTP či FTP na klasickém portu 21) a soubor se takto „objedná“. U evropských a amerických serverů trvá nahrání několik minut, u netradičních (např. brazilských) si počkáte několik hodin. Pokud tedy chcete, můžete se z internetu odpojit a po několika hodinách se vrátíte, stránku „FILE FETCH“ obnovíte, a zjistíte, jaký je stav vašeho souboru. Pokud je uvedeno „100 %“ s údajem „3.0 days remaining“, je soubor na serveru ve vaší schránce (ta má kapacitu 700 MB).

Nyní již stačí během oněch „X.X“ dní kliknout na ikonu satelitu u informací o souboru, objeví se nové okno s údajem o vysílání a stažení a spuštění .FZA souboru, který vaší aplikaci Fazzt dodá potřebné informace. Z internetu se můžete odpojit a počkat (offline), až se ve stanovenou dobu soubor nahraje z družice. U kratších souborů (do 10 MB) je vysílání téměř dochvilné, u delších (nad 100 MB) počítejte se zpožděním, které může činit až 3 hodiny.

Poté, co je soubor ve vašem počítači, můžete jej z „FILE FETCH“ vymazat a obnovit si tak původní kapacitu vaší schránky. K výmazu dojde automaticky po třech dnech od okamžiku, kdy se soubor nahraje na server (odtud ono „X.X days remaining“).

Poznámka 1: Funkce „FILE FETCH“ (z www i EON FFM) je od konce června omezena objednávkou max. 15 souborů najednou. V praxi to tedy znamená, že objednáte prvních 15 souborů, počkáte až jsou na serveru, a teprve poté můžete objednat dalších 15. Nezáleží na tom, zdali jste původních 15 souborů ze serveru nechali odvysílat – teprve v okamžiku jejich úplného (100 %) nahrání na server je umožněna další objednávka. Zároveň nezapomeňte na omezení kapacity vaší schránky na 700 MB.

Poznámka 2: Pokud např. v 19:34 zažádáte ikonou satelitu o vysílání souborů z vaší schránky a uvedený čas bude 19:32, vždy je míněn čas v nejbližších 24 hodinách (tedy následujícího dne). Pokud by byla kapacita vysílání přeplněná a soubor by teoreticky měl být odvysílání až za delší dobu než 24 hodin, k nastavení vysílání vůbec nedojde a na obrazovce se napíše „Try again later.“ (Zkuste to později.) To se ovšem po omezení (uvedeném v první poznámce) už vůbec nestává.

Poznámka 3: Pokud objednáte soubor z extrémně neprůchodného serveru, EON File Fetch se pokusí několikrát o stažení a poté vám na stránce „FILE FETCH“ vypíše hlášení „Error!!!“ s tím, že se soubor nedá stáhnout. Objednáte-li si jej znovu, může být tento pokus naopak úspěšný.

Pro dnešek vše...

V dokončení návodu si přesně popíšeme poměrně složité nastavení programu EON FFM pro sdílení downloadů...

Diskuze (35) Další článek: Uvolnění finální verze OpenOffice.org 1.0 CZ

Témata článku: Windows, Internet, Satelit, Proxy, Technisat, Astro, Scheduled, Uvedený čas, Chinook, Jak, Online kanál, Stažený soubor, Days, Astra, Proxy Server, Aktivní kanál, Instalační CD, Smart TV, Pravé okno, Pravé tlačítko, Receiver, Družice, Vysílání, Soubor, První satelit


Určitě si přečtěte

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 4

redakce
Mapy GoogleStreet View
26 užitečných rozšíření pro Chrome: Naučte prohlížeč nové věci

26 užitečných rozšíření pro Chrome: Naučte prohlížeč nové věci

** Prohlížeč Chrome obsahuje širokou škálu funkcí, neumí ale všechno ** Jeho schopnosti můžete rozšířit pomocí rozšíření ** Vybrali jsme pro vás zajímavé a užitečné doplňky

Karel Kilián | 47

Karel Kilián
Doplňky do prohlížečeChromeProhlížeče
Vodafonu se zhroutila kabelovka. Síť bývalého UPC má výpadky
Lukáš Václavík
VodafoneUPC
Čím nahradit WhatsApp: Vyberte si z 10 alternativních komunikátorů

Čím nahradit WhatsApp: Vyberte si z 10 alternativních komunikátorů

** Z WhatsAppu kvůli novým podmínkám utíkají tisíce uživatelů ** Čím nahradit populární aplikaci pro zasílání zpráv? ** Vybrali jsme pro vás 10 alternativních komunikátorů

Karel Kilián | 112

Karel Kilián
KomunikaceWhatsAppInstant Messaging
Dalším gigabitovým hráčem bude ČEZ. Internet již poskytuje prvním zákazníkům
Lukáš Václavík
Poskytovatelé internetuPřipojení k internetu
Cableporn: Podívejte se na úžasná díla umělců z podnikových serveroven

Cableporn: Podívejte se na úžasná díla umělců z podnikových serveroven

** Uspořádání kabelů můžete vnímat i jako podivný druh umění ** To nejkrásnější se skrývá v datacentrech a serverovnách ** Podívejte se na skutečné „cableporn“ z optiky i kroucené dvojlinky

Vojtěch Malý | 53

Vojtěch Malý
DatacentraServery
Výmluvy filmových pirátů jsou stejně ostudné jako český autorský zákon (komentář)

Výmluvy filmových pirátů jsou stejně ostudné jako český autorský zákon (komentář)

** Autorský zákon vůbec nerespektuje internet a současnou realitu. ** Je stahování filmů legální a jaké se na to vztahují výjimky? ** Proč a za co všechno platíme výpalné?

Lukáš Václavík | 361

Lukáš Václavík
PirátstvíHudba, filmy, seriály
Pozor na tyto doplňky pro Chrome a Edge. Mohou obsahovat malware, varuje Avast
Jakub Čížek
MalwareProhlížeče

Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest herních monitorů

Jak zabezpečit mobil v rukou dítěte

Radíme s nákupem grafické karty