Jak si upravit Windows XP – 8. díl

Jak jednoduše uložit soubor s požadovanou příponou. Jak nastavit indexování podle vlastní potřeby. Jak změnit jednotku pro uložení bitové kopie disku. Jak zabránit zapamatování naposledy zobrazeného klíče v Editoru registru. Jak během startu Windows zobrazit bližší informace. Tyto a další čtyři tipy pro úpravu Windows XP naleznete v osmé části seriálu Jak si upravit Windows XP.

Začátečník

Jak zakázat vysunutí CD po dokončení vypalování

Klepněte pro větší obrázekPoužíváte k vypalování cédéček systémový nástroj, který je standardní součástí Windows XP? Vadí vám, že po dokončení vypalování automaticky dochází k vysunutí cédéčka z mechaniky?

V případě, že byste chtěli toto nastavení zrušit a docílit toho, aby CD po dokončení vypalování zůstalo ve vypalovačce, proveďte toto nastavení:

 • Otevřete složku Tento počítač.
 • Na ikonu vypalovačky, na níž je vypalování pomocí integrovaného systémového nástroje povoleno, klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.
 • Přejděte na kartu Záznam.
 • V části okna Záznam na disk CD na ploše zrušte zatržení u položky Po dokončení zápisu automaticky vysunout disk CD.
 • Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak jednoduše uložit soubor s požadovanou příponou

Klepněte pro větší obrázekPokud často upravujete soubory v Poznámkovém bloku, pak vám zřejmě při úpravách nebo tvorbě jiných než textových souborů vadí, že při jejich ukládání v jiném formátu než TXT musíte nejprve z Klepněte pro větší obrázeknabídky Uložit jako typ vybrat položku Všechny soubory a až poté do kolonky Název souboru vepsat požadovaný název včetně přípony, kterou chcete použít (např. dávka.bat). V případě, že byste se pokusili zadat název souboru dávka.bat a v kolonce Uložit jako typ by bylo vybráno Textové soubory (*.txt), pak by se daný soubor uložil jako dávka.bat.txt.

Otázka tedy zní – jak podobně ukládané soubory v Poznámkovém bloku uložit jednodušším způsobem? Je to opravdu snadné – stačí požadovaný název souboru včetně přípony vložit mezi uvozovky. Zadáte-li tedy například do kolonky Název souboru jméno “dávka.bat“, pak vůbec nebude vadit, že v nabídce Uložit jako typ byla vybrána položka Textové soubory (*.txt); pro daný soubor se použije formát uvedený za názvem.

Jak nastavit indexování podle vlastní potřeby

Klepněte pro větší obrázekStává se vám občas, že na pevném disku nemůžete najít soubor, o kterém si jste jisti, že se na něm nachází? V tom případě asi určitě přejdete do nabídky Start | Hledat nebo stisknete klávesovou zkratku Win + F a pokusíte se soubory vyhledat pomocí speciálního nástroje.

K tomu, aby vyhledání proběhlo co nejrychleji, je možné zapnout indexování pevného disku nebo případně vybraných složek. To je sice pěkné, ale na druhou stranu soubory, které se indexováním vytvářejí, zbytečně zabírají místo na pevném disku …

Klepněte pro větší obrázekJak z toho ven? Pokud indexování celého pevného disku nevyužijete, ale nechcete se této funkce vzdát, stačí indexování na vybraných jednotkách vypnout a nastavit jej pouze u určitých složek.

 • Otevřete složku Tento počítač, na vybranou jednotku klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.
 • Zůstaňte na kartě Obecné.
 • Zrušte zatržení u položky Indexovat obsah disku a umožnit tak rychlejší vyhledávání.
 • Provedené nastavení uložte klepnutím na OK.

Klepněte pro větší obrázekNyní se bude hodit nastavit indexování u vybraných složek (například Dokumenty):

 • Na požadovanou složku klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
 • Na kartě Obecné stiskněte tlačítko Upřesnit.
 • V části Archivace a indexování zatrhněte volbu Povolit indexování obsahu složky a umožnit tak rychlejší vyhledávání.
 • Stiskněte tlačítko OK a vyberte, kde všude se má daná vlastnost použít.

Poznámka: Indexování je možné nastavit pouze u jednotek, které používají souborový systém NTFS.

Pokročilý

Jak změnit jednotku pro uložení bitové kopie disku

Klepněte pro větší obrázekChcete změnit jednotku, kterou vypalovací nástroj obsažený ve Windows XP využívá jako úložiště, tedy prostor pro soubory kopírované na cédéčko? Postupujte následovně:

 • Otevřete složku Tento počítač.
 • Na ikonu používané vypalovačky klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.
 • Klepněte na záložku Záznam.
 • V sekci Záznam na disk CD na ploše vyberte z nabídky požadovanou jednotku pro uložení bitové kopie zapisovatelného disku.
 • Stisknutím tlačítka OK dojde k uložení provedených změn a uzavření tohoto okna.

Jak zakázat spouštění Windows Messengera

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekVadí vám, že při každé „lepší“ příležitosti dochází k automatickému spuštění Windows Messengera? Nechcete, aby se tento program samovolně spouštěl při přihlášení do systému? Proveďte toto jednoduché nastavení:

 • Spusťte konzolu Zásady skupiny – stiskněte tlačítko Start | Spustit | gpedit.msc. (Konzola Zásady skupiny se nachází pouze ve verzi Professional.)
 • V levé části okna přejděte na složku Místní počítač – zásady | Konfigurace uživatele | Šablony pro správu | Součásti systému Windows | Služba Windows Messenger.
 • V pravém podokně poklepejte na položku Nespouštět automaticky nejprve službu Windows Messenger a na kartě Nastavení vyberte možnost Povoleno.
 • Ukončete práci s konzolou Zásady skupiny.

Tip: Chcete-li Windows Messengera ze systému úplně odinstalovat, použijte jednoduchý postup: Otevřete nabídku Start | Spustit (příp. použijte kombinaci kláves Win + R) a do pole Otevřít zadejte tento příkaz:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%/INF/msmsgs.inf,BLC.Remove

Jak u zástupců odstranit šipku v jejich levém dolním rohu

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekUrčitě je vám známo, že když si libovolným způsobem (ať už táhnutím myší za pomoci kláves Ctrl + Shift, pomocí příkazu v kontextové nabídce nebo prostřednictvím průvodce) vytvoříte zástupce, automaticky se v jeho levé dolní části objeví bílý čtvereček s černou šipkou, pomocí níž na první pohled odlišíte zástupce od „pravého“ programu.

Co však dělat v případě, když se vám zde daná šipka nelíbí a chtěli byste ji u všech zástupců zrušit?

 • Klepněte pro větší obrázekSpusťte Editor registru (Win + R | regedit).
 • Otevřete klíč HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile.
 • V pravé části okna vyhledejte řetězcovou hodnotu IsShortcut, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Přejmenovat.
 • Před název hodnoty vepište pomlčku, takže bude následně vypadat takto: -IsShortcut
 • Otevřete klíč HKEY_CLASSES_ROOT\piffile.
 • V pravé části okna klepněte levým tlačítkem myši na řetězcovou hodnotu IsShortcut a stiskněte klávesu F2.
 • Klepněte pro větší obrázekPřed název hodnoty vepište pomlčku, takže bude následně vypadat takto: -IsShortcut
 • Ukončete Editor registru. Nastavení se projeví při příštím přihlášení.

Upozornění: Před odstraněním šipky u všech zástupců si uvědomte, že tímto způsobem přijdete o možnost, jak rychle rozpoznat zástupce od programu!

Budete-li opět chtít v systému zobrazit symbol zástupce, stačí ve výše uvedených klíčích z názvů řetězcových položek -IsShortcut odstranit symbol -.

Správce

Jak při vytváření nového zástupce zamezit přidání položky „Zástupce –“

Klepněte pro větší obrázekVadí vám, že když se v systému pokusíte vytvořit zástupce, automaticky se před jeho název vloží text Zástupce, který pak většinou každý uživatel stejně vymaže? Chtěli byste nastavení Windows změnit, aby se při vytvoření zástupce vytvořila nová položka s původním názvem; tedy ne ve tvaru Zástupce – původní název?

Postupujte následovně:

 • Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekSpusťte Editor registru (Win + R | regedit).
 • Zobrazte klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer.
 • V pravé části okna vyhledejte binární hodnotu s názvem link a poklepejte na ni levým tlačítkem myši.
 • Otevře se okno Upravit binární hodnotu, kde pole Údaj hodnoty upravte na 00 00 00 00.
 • Ukončete práci s Editorem registru a odhlaste se od systému. Nastavení se projeví při příštím přihlášení.

Jak zabránit zapamatování naposledy zobrazeného klíče v Editoru registru

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekUrčitě jste si všimli, že když spustíte Editor registru, automaticky se rozbalí klíč, se kterým jste pracovali naposledy. Co když vám toto nastavení nevyhovuje a chtěli byste při práci vždy začít „s čistým stolem“, tedy aby si Editor registru naposledy zobrazený klíč nepamatoval? Stačí provést jednoduchou úpravu …

 • Spusťte Editor registru (tlačítko Start | Spustit | regedit).
 • Otevřete klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit.
 • V pravé části okna klepněte na řetězcovou hodnotu LastKey.
 • Otevřete nabídku Úpravy | Oprávnění.
 • Ze seznamu vyberte požadovaného uživatele a v nabídce níže mu odepřete patřičné oprávnění (aby fungovalo výše uvedené nastavení, stačí odebrat oprávnění číst).
 • Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.
 • Nastavení se projeví při dalším spuštění Editoru registru.

Pro výchozí nastavení Windows stačí přejít na klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit a pomocí nabídky Úpravy | Oprávnění danému uživateli nastavit zpět odepřená oprávnění.

Jak během startu Windows zobrazit bližší informace

Klepněte pro větší obrázekChcete, aby se při startu systému automaticky zobrazovaly bližší informace o stavu zavádění ovladačů? Můžete toho dosáhnout relativně jednoduchou modifikací systémového souboru boot.ini.

 • Otevřete soubor boot.ini, který by se měl nacházet na spouštěcí jednotce.
 • Případně také můžete stisknout kombinaci kláves Win + Pause, přejít na kartu Upřesnit a v části okna Spuštění a zotavení systému stisknout tlačítko Nastavení.
 • Soubor boot.ini zobrazíte klepnutím na tlačítko Upravit v části Spuštění systému.
 • V sekci [operating systems] vyhledejte instrukce pro zavedení Windows XP, na konci řetězce vytvořte mezeru a vložte přepínač /SOS.
 • Uvedený zápis by mohl vypadat takto:

  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /SOS

 • Stisknutím klávesové zkratky Ctrl + S uložte provedené nastavení a ukončete Poznámkový blok.
 • Restartujte Windows XP.

Upozornění: Při modifikaci souboru boot.ini buďte velice opatrní! Při nesprávné úpravě se může snadno stát, že po restartu nebude možné operační systém spustit!

Pro původní nastavení spouštění stačí odstranit vložený přepínač /SOS.

Diskuze (13) Další článek: Nové ovladače ATI Catalyst 4.6

Témata článku: Software, Microsoft, Windows, Windows XP, Wine, Díl, Pravé tlačítko, Nastavení, Tlačítko, Spouštěcí záznam, Vybraný soubor, Klíč, Editor, Window, Pravé okno, Patřičné oprávnění, Uvedený zápis, Vybrané okno, Upravit


Určitě si přečtěte

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

** S cenou do 20 tisíc lze vybrat solidní notebook na práci i hry ** Přenosné notebooky nabídnou i kovová těla a rychlý hardware ** Na hraní se hodí více peněz, ale na použitelný základ dvacet tisíc stačí

Tomáš Holčík, David Polesný | 47

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

** Sociální síť TikTok získala stamiliony uživatelů a stále roste ** Jaký obsah na ní najdete a co můžete v jejím rámci čekat? ** Je to zábava pro mladé, nebo platforma pro úchyláky?

Karel Kilián | 34

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

** Bezdrátové myši řídí čip od Nordic Semiconductors ** Jeho rádiové vysílače si před lety oblíbila i komunita kutilů ** Dnes si je vyzkoušíme v praxi

Jakub Čížek | 9

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 21 stavebnic pro malé caparty i budoucí experty na A.I.

Jakub Čížek | 10


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky