Jak si upravit Windows XP – 10. díl

Jak si usnadnit práci s Příkazovým řádkem. Jak zobrazit obsah schránky. Jak v seznamu součástí systému zobrazit všechny položky. Jak zabránit automatickému přihlášení k systému. Jak v dialogu Zobrazení – vlastnosti skrýt vybrané záložky. Jak omezit funkci klávesy Shift při automatickém přihlašování… Tyto a další tipy naleznete v poslední části seriálu Jak si upravit Windows XP.

Začátečník

Jak si usnadnit práci s Příkazovým řádkem

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Pokud pracujete s Příkazovým řádkem, určitě vás nebaví ručně vypisovat dlouhé nebo krkolomné názvy složek, do kterých si přejete přejít, nebo souborů, jež požadujete otevřít.

Ve výchozím nastavení systému naštěstí existuje pro práci s Příkazovým řádkem malý trik, jak si práci s tímto programem zjednodušit – dal by se nazvat automatické doplňování. Stačí totiž zadat pár písmen z názvu požadované položky a stisknout klávesu Tab. Tím automaticky dojde k doplnění názvu první položky, která odpovídá zadání. Chcete-li zobrazit další položku, použijte opět klávesu Tab. Abyste výběr položek pro doplnění co nejvíce zúžili, zadejte pro jistotu několik prvních písmen z názvu.

A jak tuto funkci používat? Nacházíte-li se například na jednotce E: a chcete přejít do podsložky Documents and Settings, stačí zadat příkaz cd a počáteční písmena názvu složky, tedy například cd do a stisknout klávesu Tab. Pokud se v kořenovém adresáři jednotky E: nenachází jiná složka s názvem začínajícím do (např. Dokumenty, Doom …), doplní se příkaz automaticky na cd „Documents and Settings“. Do zobrazené složky přejdete stisknutím klávesy Enter.

Jak zakázat zobrazení okna pro nastavení IE jako výchozího prohlížeče

Klepněte pro větší obrázek

Používáte jako hlavní program pro prohlížení internetových stránek jiný prohlížeč než Internet Explorer? Vadí vám, že pokaždé, když spustíte Internet Explorer, se zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete Internet Explorer nastavit jako výchozí program pro prohlížení webových stránek? Stačí provést toto jednoduché nastavení a vašemu trápení bude konec …

 • Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku Ovládací panely.
 • Poklepejte na ikonu Možnosti internetu.
 • Přejděte na kartu Programy.
 • V dolní části okna zrušte zatržení u položky Aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat, zda je nastavena jako výchozí prohlížeč.
 • Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak zobrazit obsah schránky

Klepněte pro větší obrázek

Chtěli byste vidět obsah vaší schránky, tedy data, která jste do ní vložili pomocí klávesové kombinace Ctrl + X nebo Ctrl + C? K tomu je určený program Prohlížeč síťové schránky, který je součástí standardní instalace Windows XP. Bohužel se však poněkud pozapomnělo přidat do nabídky Start ikonu zástupce pro jeho snadnější spuštění, a proto jej budete muset otevřít následujícím způsobem:

 • Klepněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Spustit.
 • Do kolonky Otevřít vepište příkaz clipbrd a stiskněte Enter.

Pro snadnější spouštění Prohlížeče síťové schránky si vytvořte nového zástupce – klepněte na volné místo na ploše pravým tlačítkem myši a zvolte Nový | Zástupce. Do kolonky Zadejte umístění položky vepište clipbrd, zadejte název zástupce a stiskněte Dokončit.

Pokročilý

Jak v seznamu součástí systému zobrazit všechny položky

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Vadí vám, že když v Ovládacích panelech otevřete modul Přidat nebo odebrat programy a klepnete na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému, zobrazí se okno se seznamem součástí, v němž však velké množství nainstalovaných součástí není uvedeno? Chtěli byste, aby systém zobrazil kompletní seznam? Proveďte toto nastavení:

 • Ve složce, v níž máte systém Windows XP nainstalován (obvykle C:\Windows) přejděte do podsložky inf.
 • Poklepáním otevřete soubor sysoc.inf.
 • Zobrazí se seznam nainstalovaných součástí. Všimněte si, že u některých položek v části Components je na konci řádku uveden text hide.
 • Chcete-li všechny zde uvedené položky zobrazit i v okně Průvodce součástmi systému Windows, řetězec hide u všech položek vymažte.
 • Provedené změny uložte stisknutím klávesové zkratky Ctrl + S.

Jak vytvořit nový hardwarový profil

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Zejména pokud používáte přenosný počítač, určitě oceníte používání hardwarových profilů. Pomocí nich totiž můžete velice snadno určit, která zařízení mají být při zapnutí počítače použita.

Po nainstalování systému Windows na notebook se automaticky vytvoří profily Profil pro stav v doku a Profil pro stav mimo dok. Tyto profily si můžete upravit, případně vytvořit profily další a nastavit zařízení, která chcete v daném profilu použít (např. mechaniku CD-RW, modem, přenosnou tiskárnu …).

Vytvoření nového profilu provedete následujícím způsobem:

 • Stisknutím klávesové kombinace Win + Pause otevřete okno Vlastnosti systému.
 • Zobrazte kartu Hardware a stiskněte tlačítko Hardwarové profily.
 • Označením profilu v seznamu a stisknutím tlačítka Kopírovat dojde ke zobrazení okna pro zadání názvu kopie vybraného hardwarového profilu.
 • Klepnutím na tlačítko Vlastnosti můžete provést doplňující nastavení vybraného hardwarového profilu.
 • V dolní části okna nastavte způsob výběru hardwarového profilu při spuštění počítače.
 • Klepnutím na tlačítko OK uložíte provedené nastavení a uzavřete toto okno.

Poznámka: Zařízení, která si přejete v daném profilu zakázat nebo povolit, nadefinujte pomocí konzoly Správce zařízení.

Jak zabránit automatickému přihlášení k systému

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Pomocí okna Uživatelské účty, které zobrazíte zadáním příkazu control userpasswords2 v dialogu Spustit, můžete snadno nastavit automatické přihlášení vybraného uživatele k systému Windows XP.

Jak však jednoduše postupovat v případě, kdy si přejete přihlásit se k systému pomocí jiného uživatelského jména, než které je nadefinováno pro automatické přihlášení? To se hodí zejména v případech, kdy se k systému přihlašujete prostřednictvím účtu ze skupiny Power Users, ale občas se (např. kvůli rozsáhlé konfiguraci nebo několika instalacím) potřebujete přihlásit jako Administrátor.

Postup, který volí většina uživatelů, kdy se nechají k systému přihlásit pomocí nadefinovaného účtu, poté se odhlásí a následně přihlásí vybraným účtem, je na první pohled jediným řešením, přesto však existuje elegantnější způsob … Při načítání systému totiž stačí podržet klávesu Shift. Ta automatické přihlášení k systému zakáže a namísto toho se dle nastavení Windows zobrazí úvodní obrazovka nebo přihlašovací dialog.

Poznámka: Funkci klávesy Shift pro zrušení automatického přihlášení je možné samozřejmě zakázat. Jak na to uvádíme v posledním tipu.

Správce

Jak v dialogu Zobrazení – vlastnosti skrýt vybrané záložky

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

V minulé části seriálu (odkaz na devátou část) jsem popisoval postup, jak uživatelům zakázat zobrazení okna Zobrazení – vlastnosti. Co však dělat v případě, kdy uživatelům chcete práci s tímto oknem povolit, ale jen v rámci několika záložek?

I to je možné, stačí provést jednoduchou úpravu systémového registru:

 • Spusťte Editor registru (Win + R | regedit).
 • Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System. Pokud zde podklíč System nenaleznete, pak jej klepnutím na nabídku Úpravy | Nový | Klíč vytvořte.
 • Pomocí nabídky Úpravy | Nový | Hodnota DWORD vytvořte nové hodnoty DWORD s názvem podle typu záložky, kterou si nepřejete zobrazit.

  Motivy – NoDispMotivesPage
  Nastavení – NoDispSettingsPage
  Plocha – NoDispBackgroundPage
  Spořič obrazovky – NoDispScrSavPage
  Vzhled – NoDispAppearancePage

 • Na vytvořené položky poklepejte levým tlačítkem myši a do kolonky Údaj hodnoty vepište 1.
 • Ukončete práci s Editorem registru. Nastavení se projeví ihned.

Jak potlačit zobrazení kontextových nabídek po klepnutí na hlavní panel

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

V sedmém dílu (odkaz na sedmou část) jsem také zmínil postup, jak zakázat zobrazení systémových kontextových nabídek. Jak bylo pod tipem uvedeno, toto nastavení se netýkalo zobrazení kontextových nabídek po klepnutí na hlavní panel nebo tlačítko Start

Chcete-li zakázat zobrazení místních nabídek na tomto místě, proveďte tento jednoduchý postup:

Windows XP Home Edition a Professional

 • Spusťte Editor registru (tlačítko Start | Spustit | regedit).
 • Otevřete klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
 • Klepněte na nabídku Úpravy | Nový | Hodnota DWORD a vytvořenou položku pojmenujte jako NoTrayContextMenu.
 • Na hodnotu NoTrayContextMenu poklepejte levým tlačítkem myši a do pole Údaj hodnoty vepište 1.
 • Ukončete Editor registru. Nastavení bude aktivní při příštím přihlášení.

Windows XP Professional

 • Otevřete konzolu Zásady skupiny (tlačítko Start | Spustit | gpedit.msc).
 • Přejděte do složky Místní počítač – zásady | Konfigurace uživatele | Šablony pro správu | Nabídka Start a Hlavní panel.
 • V pravém podokně poklepejte na možnost Odebrat přístup k místním nabídkám hlavního panelu.
 • Na kartě Nastavení vyberte možnost Povoleno a stiskněte OK.
 • Ukončete práci s konzolou Zásady skupiny.

Poznámka: Toto nastavení zakáže zobrazení kontextových nabídek po klepnutí na hlavní panel nebo tlačítko Start. Nastavení těchto položek je však možné i přesto změnit pomocí modulu Hlavní panel a nabídka Start v Ovládacích panelech.

Jak omezit funkci klávesy Shift při automatickém přihlašování

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Některým správcům systému by mohla možnost zamezit automatickému přihlášení k Windows stisknutím klávesy Shift dělat vrásky na čele a nejspíše by chtěli uživatelům tuto funkci zakázat…

Žádný problém, stačí provést jednoduchý zásah v systémovém registru:

 • Otevřete Editor registru (Win + R | regedit).
 • Zobrazte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon.
 • V horní části okna klepněte na menu Úpravy | Nový | Hodnota DWORD a nově vytvořenou položku pojmenujte jako IgnoreShiftOverride.
 • Na hodnotu IgnoreShiftOverride poklepejte levým tlačítkem myši a do pole Údaj hodnoty vepište 1.
 • Ukončete Editor registru. Nastavení bude aktivní při příštím spuštění systému.

Diskuze (16) Další článek: AMD opravuje chybu v Opteronech a Athlonech 64

Témata článku: Windows, Internet, Internet Explorer, Windows XP, Levý panel, Nový účet, Položka, Jednoduchý zásah, Tlačítko, Systémová schránka, Díl, Nová součást, Okno, Window, Profil, Start, Nový klíč, Součást, Windows +, Kontextová nabídka, Přihlášení, Win +, Údaj hodnoty, Přihlašovací obrazovka, Hlavní panel


Určitě si přečtěte

49" monitor Philips 499P9H: Ať je vám doma lépe než v kanceláři

49" monitor Philips 499P9H: Ať je vám doma lépe než v kanceláři

** Nezvykle protáhlý rozměr odpovídá dvěma monitorům vedle sebe ** Barevné podání a podpora G-Sync míří nad kancelářské nasazení ** Vestavěná kamera umí přihlašování ve Windows

Tomáš Holčík | 29

Je to dobré, cetky z AliExpressu budou nejspíše relativně levné i v roce 2021

Je to dobré, cetky z AliExpressu budou nejspíše relativně levné i v roce 2021

** V roce 2021 začneme platit DPH i u laciného zboží z asijských e-shopů ** Daň ale budeme většinou platit už na e-shopech ** Nemusíte se bát zdlouhavého a drahého celního řízení

Jakub Čížek | 74

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

** Huawei se loni dostal do křížku s USA ** Začal to proto zkoušet s konkurenčním operačním systémem ** Jmenuje se Deepin a před pár dny se dočkal nové verze

Jakub Čížek | 36

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

** Jarní aktualizace Desítek přináší dost novinek, jsou ale spíš menší ** Zlepšují se stabilita, rychlost i komfort ovládání ** Revoluce ve Windows 10 teprve přijde

Vladislav Kluska | 90


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 24 PC zdrojů

Jak využít umělou inteligenci

10 špičkových sluchátek s ANC

Playstation 5 vs Xbox Series X