Jak se moderují diskuze u nás a v zahraničí

Novinky.cz přechází na korespondenční autorizaci čtenářů, své zkušenosti s moderováním diskuzí má ale i iDNES.cz nebo Aktuálně.cz. Zeptali jsme se jejich cenzorů, jak vlastně moderují.

Společný podnik tištěného deníku Právo a Seznamu, zpravodajský web Novinky, od března spouští na českém internetu téměř ojedinělý model moderování diskuzí pod články. Každý čtenář, který bude chtít přispět svým komentářem, bude muset projít korespondenční autorizací. Na Novinkách se pak zobrazí jeho skutečné jméno a obec, ze které pochází. Management Novinek předpokládá, že autorizovaný a snadno identifikovatelný čtenář bude skutečně ctít základy slušného chování a diskuze na Novinkách se definitivně zbaví vulgarit a urážek.

Jakmile se na českém internetu začne mluvit o určitém omezování, moderování nebo dokonce cenzuře svobodné diskuze pod články, vzedme se zpravidla vlna nevole a komunita diskutujících se rozdělí na dvě skupiny. Zatímco první skupina respektuje právo vydavatele diskuzi nabídnout v jakékoliv podobě, druhá naopak argumentuje svobodou slova a nastalou situaci srovnává s nejhoršími cenzurními praktikami, které kdy spatřily svět. Jsou tedy české velké weby skutečně tak arogantní?

Položil jsem pár otázek správcům blogů na zpravodajských portálech iDNES.cz a Aktuálně.cz, kteří jsou za moderování diskuzí odpovědní.

Můžete ve zkratce popsat systém, pomocí kterého moderujete diskuze?

Jan Dvořák (iDNES.cz) Ustanovili jsme tým editorů diskuzí, kteří diskuze monitorují a promazávají. Zároveň, je-li to nezbytné, některým diskutujícím přístup do diskuzí na určitou dobu (hodina, den, týden, měsíc, trvale) zablokují. Ostatní diskutující mají možnost podle nich nevhodné příspěvky redakci přímo v diskuzi nahlásit, editoři pak vyhodnotí, zda tyto nahlášené příspěvky vymažou či nikoli. Část příspěvků maže systém sám na základě předdefinovaných zakázaných slov. Automat pochopitelně není s to rozeznat kontext, a maže někdy příspěvky neoprávněně. Takové příspěvky vracíme do diskuze – ne všechny ale zachytíme. V některých případech, když míra nepřijatelných diskusních příspěvků přesáhne mez, kdy má smysl diskuzi promazávat, diskuzi pod konkrétním článkem zablokujeme úplně.

Libor Stejskal (Aktuálně.cz) Diskuse důsledně moderujeme od října minulého roku. Tým lidí prakticky neustále čte diskusní příspěvky a ty, které porušují naše pravidla (jsou hrubě urážlivé, vulgární, vzbuzují podezření na porušení zákona, spamy), maže (s patřičným odůvodněním, proč bylo třeba zasáhnout).

Jste s použitou metodikou spokojení?

Jan Dvořák (iDNES.cz) Ano, leč na druhou stranu vnímáme, že její horizont je dosažen a my se z něj rozhlížíme dále.

Libor Stejskal (Aktuálně.cz) Moderování diskusí probíhá podle našich představ. Přes počáteční nepochopení a protesty některých diskutujících resp. obav z cenzury je nyní tento postup drtivou většinou čtenářů akceptován a dokonce vítán. Přesnou statistiku smazaných textů si nevedeme (hodně záleží na tématu, o němž se diskutuje). Jednoznačně se ale dá říci, že počet smazaných příspěvků od začátku moderování klesá. Debata pod texty na Aktuálně.cz se jednoznačně zkultivovala.

Jsou pro vás komentáře důležité?

Jan Dvořák (iDNES.cz) Jistě. Z více důvodů. Chceme, aby se naši čtenáři mohli svobodně vyjadřovat k jakémukoli tématu, pokud jsou s to tak činit v souladu se zákonem a pravidly, která jsme pro tento účel ustanovili. Čtenářské názory navíc nezřídka mohou přinést úhel pohledu, který téma článku mohou zpestřit, oživit. A samozřejmě máme zájem o čtenářské podněty, které se v diskuzích také objevují.

Libor Stejskal (Aktuálně.cz) Jednoznačně. Naším cílem je nabízet co nejvíce lidem prostor, kde si lze slušně a bez urážek vyměňovat postřehy a názory. Navíc z debat mohou vzejít i zajímavé náměty pro naše texty (což se ostatně děje).

Mnohé zahraniční zpravodajské weby komentáře jednoduše neumožňují, Novinky pro změnu chystají korespondenční ověřování identity čtenáře. Jaký model je podle Vás ideální.

Jan Dvořák (iDNES.cz) Obsah, rozsah, záběr, cíl i forma a správa diskuzí na zpravodajských serverech se jako všechno na internetu vyvíjí a vyžaduje čas od času modely nové, to se jistě týká i iDNES.cz. Model podoby a správy diskuzí, který se zdá ideální právě nám, si ale prozatím dovolíme neprozrazovat.

Libor Stejskal (Aktuálně.cz) Neřekl bych, že zahraniční zpravodajské servery diskuse neumožňují. Klasickým příkladem je třeba vysoce respektované BBC, ale zdaleka nejen ono. Domnívám se, že u nás je vysoká obliba diskusí stále ještě spojena s faktem, že před necelými dvaceti lety se tu příliš diskutovat nemohlo. Zejména střední a starší generace si to dosud užívá. Moderování veřejných diskusí prodělalo i v zahraničí vývoj, obdobným směrem se ubírá i u nás. Od zcela otevřených debat, které jsou často zahlceny různými urážkami, nadávkami a vulgarismy, k poznání, že je třeba prostor k diskusi opečovávat, chránit. U nás je to ovšem daleko citlivější téma než na Západě, lidé jsou často alergičtější na cokoliv, co jim připomíná cenzuru. Méně lidí než na Západě, kde má demokratická diskuse delší tradici, zde chápe, že svoboda slova neznamená svobodu sprostě urážet a hrubě nadávat. Postup, který volí novinky.cz, považuji v tomto světle za poněkud sporný. Domnívám se, že jejich poměrně složitý proces registrace (klasická korespondence na adresu zájemce o debatu) mnohé od debat odradí. Naším cílem je naopak lidi do diskuse vtahovat, ale zároveň jim umožnit, aby si mohli povídat bez urážek, vulgarismů, porušování zákona, spamů atd. A o to se starají naši moderátoři.

Podobné otázky jsme položil itaké šéfredaktorovi zpravodajského webu Novinky.cz. Minirozhovor najdete v samostatném článku.

Tolik tedy český zpravodajský internet, který se může pochlubit největší základnou diskutujících čtenářů. Jaká je ale situace v zahraničí? Je na tamních webech čtenářské fórum naprostou samozřejmostí jako u nás, nebo jejich vydavatelé razí jinou strategii? Vybral jsem několik webů (a jejich titulní stránky), z nichž každý s komentáři pracuje trochu jinak, všichni dohromady pak ale pokrývají nejtypičtější scénáře na současném webu.

Model CNN: Komentujte druhé, nás ne!

Pravděpodobně nejznámější elektronický zpravodajský web CNN.com žádné komentáře nenabízí, prakticky pod každým článkem ale naleznete seznam souvisejících blogů, které na oblíbených blogovacích službách včetně WordPress aj. nalezne propojovací služba Sphere. CNN tímto způsobem zabilo dvě mouchy jednou ranou. Nemusí moderovat žádnou diskuzi a komentáře nezatěžují tamní servery, na druhou stranu vydavatel přímo vybízí čtenáře, aby navštívili některý z blogů a zanechali komentář právě tam.

 cnn_diskuze.png
Na CNN můžete diskutovat na blozích,
které k tématu vybere služba Sphere

Model BBC News: Komentujte komentovatelné

BBC News, The New York Times, FOXNews a další velké zpravodajské weby sice na rozdíl od CNN o čtenářské názory zájem mají, ale pouze na k tomu vyhrazeném místě. V Americe se zpravidla jedná o sekci „Opinion“  (Názor), kde najdete sloupky, fejetony, komentáře a redaktorské blogy. To vše se nabízí k diskuzi, samotný zpravodajský obsah na titulní straně se ale bez diskuze obejde.

BBC News volí ještě trochu složitější model. Komentovatelný obsah se opět skrývá ve speciální rubrice, tentokráte s názvem „Have Your Say“, občas lze ale okomentovat i vybrané téma na titulní straně. V takovém případě ale názor projde sítem moderátorů a na BBC se objeví až po několika hodinách a pouze tehdy, že bude skutečně přínosný.

bbc_komentare.png  bbc_komentare.png
Rubrika Have Your Say na BBC; všimněte si na prvním obrázku statistiky přijatých a odmítnutých komentářů
Každý komentář můžete podobně jako u nás ohlásit za nevhodný, nebo naopak doporučit ostatním

Model Slashdot: Dokonale překombinované

Slashdot, jako většina zahraničních webů včetně populárních blogů, už připomíná českou realitu – komentovat lze vše. A zde už ke slovu přichází potřebná moderace. Existují různé způsoby. Komentář před uložením může projít kontrolou na zakázaná (vulgární) slova, vydavatel může sám kontrolovat příspěvky četou cenzorů anebo se spolehne na komunitu čtenářů, kteří mohou kvalitní příspěvky hodnotit, přidávat jim karmu nebo informovat moderátory o tom, že některý z příspěvků na web nepatří.

Odborný technologický komunitní web Slashdot má svým způsobem dokonalý systém, přihlášení čtenáři totiž mohou diskuzi filtrovat podle mnoha pravidel. Mohou dát tedy přednost důležitým komentářům, informativním komentářům, komentářům, jejichž kvalitu lze číselně vyjádřit aj. Nezřídka se o Slashdotu říká, že je to doupě „geeků“, běžný smrtelník se totiž v množství filtrovacích kritérií nevyzná. Samotné hodnocení kvality komentářů je pak přenecháno z části náhodné skupině registrovaných návštěvníků – jakémusi věrohodnému statistickému vzorku veškerého čtenářstva.

slashdot.png  200.png  slashdot_komentare.png
Komentáře na Slashdotu nabízí číselné skóre i textové zařazení, filtry jsou pak dokonale.... překombinované

Jak vidno, čtenářské komentáře pod články v zahraničí nejsou ani zdaleka tak samozřejmé, jak si mnozí čeští návštěvníci zpravodajských webů myslí. Diskuze je totiž vždy služba navíc, určitý bonus, nikoliv veřejná služba nebo snad „demokratické právo“, pokud si vypůjčím některý z častých čtenářských komentářů. O takovém názoru bychom snad mohli diskutovat pouze v případě veřejnoprávních webových médií, jejichž provoz je hrazen z koncesionářských poplatků.


Diskuze moderujeme i na Živě.cz. Každý, kdo chce přispět svým názorem, musí být registrovaný v klubu čtenářů. Pokud jeho komentář nesouvisí s předmětem článku, můžeme celé jeho vlákno sbalit – skrýt, aby ostatní nerušil, na druhou stranu je ale stále k dispozici. V horších případech pak už nezbývá nic jiného, než příspěvek smazat, nebo zablokovat celou diskuzi. Odlišná pravidla mají diskuze na čtenářských blozích, kde si každý autor může nastavit, aby bylo třeba všechny odeslané komentáře před zobrazením pod článkem osobně autorizovat.

K bohaté a kvalitní diskuzi na dané téma nabízíme všem čtenářům SuperFórum, kde můžete komentovat nejen údajnou cenzuru na Živě.cz a internetu samotném.

Diskuze (43) Další článek: Wikipedia o Kocábovi: spolupracoval s StB

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,