Jak se loví piráti v Česku

Jak se seběhne, že policie zadrží nějakého softwarového piráta? Jak na něj dokáží přijít, odhalit jej, sesbírat proti němu důkazy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není tomu tak dávno, co padl první český rozsudek za sdílení hudby přes peer-to-peer sítě. Za uvedenou činnost dostal pachatel sedmiměsíční podmínku. Nejeden stahovač a pirát se v tu chvíli lekl, jiní ale jen mávli rukou. „Tohle se přece mně nemůže stát!“, řekl si v tu chvíli ledaskdo.

Pravdou je, že pokud je pirát opatrný, může se domnívat, že je v bezpečí a že na něj policie nemůže – a možná má skutečně pravdu. Policie má našim právním systémem často velmi svázané ruce a spoustu věcí prostě nesmí a nemůže. Ovšem to bychom nebyli Češi, aby někdo nepřišel na nějakou tu kličku, že?

Teď se tedy podíváme na to, jak může policie najít nějakého piráta a přitom neporušit české právo. Uvedený postup je zaměřený na postupy „jak ulovit piráta – obchodníka“, ale podobně lze dostat téměř každého. Ono se stačí třeba jen podívat na ten nedávný rozsudek – odsouzeného piráta našla IFPI (Mezinárodní federace fonografického průmyslu) pomocí vyhledávacího programu, kterým jednoduše prohledala sdílená data různých uživatelů peer-to-peer klientů, sdíleče pak identifikovala a data předala policii.

Ale dost řečí, podívejme se na to, jak se v Česku loví piráti.

Krok 1: Identifikace

Chce-li policie najít nějakého piráta, musí začít doslova od píky. Pro začátek stačí vytipovat kohokoli, kdo na internetu nabízí ke stažení – či ještě lépe k prodeji – nějaký ten software, filmy či hudbu. Ovšem přesně zde vyvstává problém.

Ono je totiž hezké, že nějaký, řekněme, INsector nabízí na internetu k prodeji Windows Vista i s novými Office za tři stovky. Ale jak zjistit, kdo ten INsector ve skutečnosti je? Policie musí respektovat české zákony a ačkoli ty jí umožňují nasazení agenta provokatéra (jak vznosný název), který by si nabízený výhodný nákup mohl objednat, nemůže svévolně narušovat něčí soukromí. A to ani tak, že by mu nabourala počítač či udělala jakýkoli obdobný krok nezbytný k odhalení jeho pravé identity.

A právě zde nastupuje pověstná česká vynalézavost. Co nemůže policie, to mohou jiní – a pokud o nějakém tom malém porušení práva nikdo neví, není to na překážku, že? Navíc takto získané údaje nemají sloužit k soudnímu řízení (pro něj si policie bez problémů sežene vlastní důkazy – vždyť jakmile bude vědět, kdo ten INsector je, stačí ho trochu sledovat, konečně nasadit agenta – provokatéra, provést domovní prohlídku a důkazů je víc než dost), ale pouze k identifikaci piráta.

V tuto chvíli tedy na scénu nastupují lidé mimo policii. Může se jednat například o detektivní agenturu pracující v oblasti softwarového pirátství (ano, i takovéto detektivy u nás máme), o nějakou tu organizaci hájící zájmy softwarových distributorů – či prostě o externí lidi pracující pro policii. Tyto „třetí strany“ si někdy vyhledávají piráty sami, někdy je vyhledávají na zakázku policie. Ať tak či tak, jediné, co se po nich chce je, aby řekli, že „INsector je Pepa Sdíleč, ulice U Sosáče, Internetov 3“; nebo aby jej alespoň identifikovali v rámci internetu. Toto mohou říct veřejně, ale v českém právu máme i institut anonymního udání. A pokud takovýto „anonym“ přijde z důvěryhodného, policii dobře známého zdroje...

Dalším důležitým bodem je, že když už jednou tito pomocníci policie ví, kdo to ten INsector je, není pro ně problém si to zjistit znovu. K tomu stačí jednoduchá indukce aplikovaná na celý vyhledávací proces, nebo prostě odvolání se na náhodu. Toto nové zjištění není – právě díky tomu, že se již ví, co se má zjistit – problém provádět, ale za použití již legálních prostředků. A samozřejmě obráceně – díky tomu, že není problém si později piráta zjistit legálně, není potřeba brát na právo při prvním zjišťování velké ohledy…

Kromě toho ne vždy je nezbytné toto „znovuzjištění“ provádět. Pokud má policie dost důkazů o tom, že INsector je zlým pirátem, nepotřebuje již nic jiného. Záleží vždy na konkrétním případu a na příslušném soudci. Často ale tento krok není potřeba, protože povede-li se po identifikaci příslušného piráta a jeho IP průlom do jeho počítače, může dojít k pokusům dostat se do jeho stroje i přes různé známě chyby internetových prohlížečů, ICQ a dalších klientů, či pomocí dalších obdobných metod. A věřte tomu, že pokusy o takovouto snadnou identifikaci piráta bez nutnosti obracet se na soud jsou vždy.

 

 

Krok 2: Důkazy

Jakmile se ví, kdo že ten INsector je, je potřeba proti němu posbírat důkazy. To dělá nejčastěji policie na základě udání či tipu, ale v některých případech jim protipirátské organizace naservírují celý případ rovnou i s důkazy. Problém může nastat, pokud se nepodařilo piráta konkrétně identifikovat. Ale ani pak nemá policie důvod složit ruce do klína, stačí se obrátit na příslušného providera a požádat jej o údaje příslušející k jimi identifikovanému internetovému připojení. A pokud poskytovatel odmítne? Pak mu to může na žádost policie nařídit soud, pokud k tomu shledá dost důvodů – a to většinou není problém, jsou-li již k dispozici nějaké důkazy.

Obecně se důkazy proti pirátovi – obchodníkovi – získávají třemi způsoby: falešná objednávka, sledování a domovní prohlídka.

Nejjednodušší variantou je falešná objednávka. Důkazů při tom často poskytne INsector víc než dost – málokdo si dává při odesílání dopisu či balíčku pozor na své otisky prstů a podobné věci. Takže odesílání přes kdovíjak vzdálenou poštu výsledek většinou nepřinese.

Druhou variantou získávání důkazů je sledování. To je, jakmile jednou policie zná totožnost pachatele, již celkem jednoduchou záležitostí.

A poslední varianta je domovní prohlídka. Tato varianta je teoreticky nejsložitější, protože k domovní prohlídce je potřeba svolení soudu, který je jen tak nedá. Ovšem tohle ale má svá další ale... Prvním, zásadním ale je, kdy soud může přivolit k domovní prohlídce. Základem je, že musí existovat něco jako důvodné podezření, že v bytě jsou věci důležité pro trestní řízení. Ovšem kdy tu je důvodné podezření? Inu, to může být třeba když jsou spousty důkazů. Nebo to může být, když tu je – dejme tomu – nějaké anonymní oznámení. A, pokud se tak soudce rozhodne, mohou pro důvodné podezření stačit klidně i pouhé domněnky policie. Záleží jen na soudci. Kromě toho vydání povolení a jeho následná realizace nemusí být často otázkou nikoli týdnů a měsíců, jak si mnozí představují, ale pouhých několika hodin.

Druhým problémem je, že ne vždy je potřeba povolení k domovní prohlídce. Někdy může stačit i pouhé povolení k prohlídce „jiných prostor“, jehož sehnání je mnohem, mnohem jednodušší.

Nemluvě o tom, že policie může zkusit ještě jeden trik – a to vstup do obydlí na základě výjimky ze zákona. Ten totiž policii umožňuje vstoupit do bytových i jiných prostor kdykoli, když věc nesnese odkladu a vstup do takovýchto prostor je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob, nebo pro ochranu jiných práv a svobod, nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti či pořádku. Policie sice pak může provádět jen úkony přímo související s tím, proč do bytu vtrhli – ale náhodou se stát může ledasco. A pak je tu poslední trik – pokud policii do bytu vpustíte dobrovolně, máte prostě smůlu.

Zjistit totožnost piráta a pak proti němu shromáždit důkazy může být někdy problém. Ale nemusí být až tak zásadní, jak se na první pohled může zdát. Obzvláště pokud uvážíte, že policie i některé jiné protipirátské organizace s oblibou lanaří vysloužilé hackery a jim podobné, aby pro ně pracovali. Vždyť přece každý ví, že účel světí prostředky.

 

Poznámka: přezdívka INsector, stejně jako uvedená adresa, jsou údaji zcela smyšlenými a s žádným existujícím či neexistujícím pirátem nemají žádnou přímou ani nepřímou souvislost.

 

Diskuze (243) Další článek: Na internetu se v dubnu nejvíce šířila hrozba využívající bezpečnostní chybu Windows

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,