Jak se dají chránit data na discích ve Windows NT

Data jsou cennější než disky, na kterých leží, to je stará známá věc, a věděli to i tvůrci Windows NT, když do nich implementovali dva možné způsoby ochrany.
Data uložená na pevném disku mnohdy svojí hodnotou mnohonásobně převyšují samotnou cenu pevného disku. Málokdo bývá potěšen jejich ztrátou v důsledku porouchané techniky, a proto se hardwarové a softwarové firmy snaží vyřešit tuto situaci tak, aby docházelo k co nejnižším ztrátám.Jednou z možností je zálohování. V mnoha případech je však toto řešení nedostatečné, především v důsledku nefunkčnosti systému po dobu obnovování. Proto byly vyvinuty technologie, které umožňují plný běh systému i v případě hardwarového problému.Windows NT Server nabízí dvě možnosti ochrany systému před chybou disku – Mirroring (zrcadlení) a Stripe Set s paritou.

Stripe Set
Stripe Set je postaven na stejném základě jako Stripe Set s paritou (proto je zde uveden), neposkytuje však žádnou ochranu před ztrátou dat. Je možné jej vytvořit jak v systému NT Server, tak NT Workstation. V případě poruchy jednoho disku je celý svazek nepřístupný. Stripe Set nalézá využití v nekritických případech, kdy je třeba vyššího výkonu při čtení / zápisu.
DISK 1 DISK 2 DISK 3 DISK 4
Stripe 1 1 2 3 4
Stripe 2 5 6 7 8
Stripe 3 9 10 11 12
Při zápisu se soubor rozdělí na jednotlivé bloky a každý blok se zapíše na jiný disk, což tuto činnost značně urychlí. To samé platí i pro čtení. Rychlost můžeme ještě zvýšit tím, že každý disk bude obsluhovat vlastní řadič. Systém není navíc zatěžován dopočítáváním paritních informací.
  


  

Mirroring / Duplexing


  Jedná se o první typ, který poskytuje ochranu proti případnému selhání pevného disku. Každý zapsaný bit na jednom disku má svůj obraz (mirror = zrcadlo) na disku druhém.
DISK 1 DISK 2
Blok 1 Blok 1
Blok 2 Blok 2
Blok 3 Blok 3
Ovladač v reálném čase zapisuje současně na oba dva disky (pomalejší než zápis na jediný disk), při čtení je využito obou disků (v některých případech téměř 2x rychlejší než čtení z jednoho disku). Není nutné použít identické disky, jediné omezení je v jejich shodné velikosti (stínový disk musí být stejný nebo větší, zbylé místo je možné použít jako další oddíl). Mirrorovaný oddíl může obsahovat systémový i zaváděcí oddíl. Výkonnější a bezpečnější metodou Mirroringu je Duplexing – každý disk má svůj vlastní řadič, čímž je zabezpečeno nejen selhání pevného disku, ale i řadiče. Mirroring je výhodný pro své nižší počáteční náklady (je třeba pouze 2 disků, pro Stripe Set s paritou je třeba minimálně disků tří), na druhou stranu je využitelnost kapacity disků pouze 50%. Po selhání jednoho z disků nevykazuje systém snížení výkonu. Zrcadlení nabízí též nejrychlejší obnovitelnost – druhý disk je totožný s prvním, není nutné nic počítat, proto je i zátěž systému během rekonstrukce velmi nízká.
  

Stripe Set s paritou


  Druhou a poslední nabízenou ochranou před ztrátou informací je Stripe Set s paritou. Princip je shodný se Stripe Set, navíc je na každém disku (přesně jeho 1/N) paritní informace nutná k rekonstrukci obsahu vadného disku.
DISK 1 DISK 2 DISK 3 DISK 4
Stripe 1 Paritní inf. 1 1 2 3
Stripe 2 4 Paritní inf. 2 5 6
Stripe 3 7 8 Paritní inf. 3 9
Stripe 4 10 11 12 Paritní inf. 4
Stripe Set s paritou je možné použít na 3 – 32 pevných discích, je ale lepší začít spíše u 5 disků. Nemusejí být stejného typu, velikost oddílu určená pro Stripe Set však musí být na každém disku stejná. Během čtení rapidně roste výkon, protože se informace čtou střídavě z několika fyzických pevných disků. Naopak zápis je pomalejší (musí se počítat paritní informace), což se projeví vysokým zatížením procesoru. Výhodou je lepší využití místa disků (nevyužitá je pouze 1/N). Tento oddíl NENÍ možné použít ani jako spouštěcí, ani jako zaváděcí.V případě poruchy jednoho disku se sníží výkon a rekonstrukce je velmi náročná na čas a na výpočetní výkon.

Kromě těchto softwarových nástrojů existují i řešení hardwarová, která se vyznačují vyššími cenami, ale též vyšším výkonem a spolehlivostí. V neposlední řadě minimálně zatěžují systém.

Váš názor | Tweak UI: konfigurujeme kontextové menu a rušíme kostřičky po zrušených programech (IX.)

Témata článku: Windows, Případné selhání, Blok, Seti, Nejrychlejší typ, Druhý případ, Strip, Porucha, Možný důsledek, Mirror, Zapsaný bit, Stem, Čtení, Sta, Disk

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší