Jak provést pilotní nasazení Windows Vista

Systém Windows Vista přinesl do operačních systémů Windows množství nových funkcí. Všechny jsou navrženy s cílem pomoci uživatelům pracovat efektivněji a snáze než kdy dříve.
Jak provést pilotní nasazení Windows Vista

Plánování pilotního nasazení

Po zhodnocení stávajícího provozního prostředí a vyhledání vhodných uživatelů a hardwaru můžete pokročit k plánování vlastního pilotního nasazení. Při plánování pilotního nasazení je důležité mít na paměti několik klíčových skutečností.
Především se ujistěte, že máte nastaven odpovídající mechanismus pro zjišťování názorů účastníků pilotního programu. Sběr informací během pilotního nasazení je zásadní pro úspěch následného nasazení v podniku. Před započetím fáze plánování budete již mít vybrány uživatele a počítače, kteří se budou programu účastnit, a pokud byl výběr proveden správně, budou tito uživatelé představovat přiblížení konečného prostředí. Protože pilotní prostředí bude simulovat prostředí provozní, názory uživatelů by měly přiměřeně zachycovat problémy, které nastanou při nasazení v podniku. Nezapomeňte, že zpětná vazba sebraná během pilotního projektu bude sloužit k rozpoznání a řešení problémů v pilotní fázi a před finálním nasazením.
Mezi klíčové zásady, které je třeba mít během fáze plánování na paměti, patří:
 • Zajistěte jednoduchý způsob sbírání a zjišťování názorů účastníků pilotního programu.
 • Zajistěte způsob dokumentace veškerých výsledků pilotního programu pro budoucí plánování kapacity a nasazení v plném rozsahu.
 • Určete počítače a aplikace, u kterých může během upgradu hrozit vyšší riziko problémů, protože se jejich funkce změnily nebo nejsou nadále podporovány.
Nezapomeňte, že cílem pilotního programu je simulovat nasazení systému Windows Vista do provozního prostředí a získat o něm informace. Budete-li mít tento cíl na paměti, zůstane váš tým soustředěn na řešení problémů s nasazením Windows Vista, nikoli pouze na testování softwaru.

Fáze testování a nasazení

Po dokončení fáze plánování může pilotní projekt pokročit k fázi samotného testování a nasazení. Fáze testování představuje krok z laboratorního či testovacího prostředí k vlastnímu nasazení na „živé“ počítače, kde uživatelé získají bezprostřední zkušenost s produktem.
Před samotným nasazením se doporučuje otestovat, jak bude systém Windows Vista běžet na aktuální hardwaru a se standardním softwarem. Testování v této fázi lze provést v kontrolovaném prostředí laboratoře, které představuje přibližný obraz standardního podnikového prostředí, takže se minimalizuje dopad případných problémů. Tuto fázi testování mohou také provést vybraní pracovníci IT oddělení, kteří mohou Windows Vista spouštět na testovacím počítači a přitom mít stále k dispozici primární počítač s aktuálním operačním systémem, například Windows XP.
V ideálním případě by se fáze testování měla skládat ze dvou částí: z testování v laboratoři a omezeného testování v provozu. Ve fázi laboratorního testování se nakonfiguruje a bude používat prostředí, které co nejvěrněji napodobí skutečné provozní prostředí. V prostředí laboratoře by mělo být provedeno přísné testování, které minimalizuje problémy. Výhodou je i to, že laboratoř představuje izolované prostředí, kde se problémy nemohou šířit. Druhá fáze testování, tzv. omezená fáze, bude zahrnovat dříve zmíněné pracovníky IT oddělení, centrum technické podpory a další náročné uživatele, kteří mohou jednak nabídnout užitečnou zpětnou vazbu a jednak budou mít k dispozici sekundární počítače, které mohou použít k produktivní práci. Po dokončení těchto fází může být zahájeno širší pilotní nasazení.
Tvorba plánu testování
Při testování Windows Vista je důležité uplatnit strukturovaný plán testování, který zahrne kontrolu kompatibility softwarových aplikací a hardwaru a umožní zachytit případné prvotní problémy a potíže. Cílem včasného testování je zachytit maximum možných problémů a potíží a nalézt jejich řešení před nasazením systému v pilotní skupině.

Pro fázi testování stanovte sadu konkrétních cílů, které je třeba splnit. Při jejich určování bude užitečné vrátit se k původnímu dokumentu, který obsahuje cíle projektu, a rozšířit obchodní i technické požadavky. Plán testování by měl zahrnovat následující konkrétní body:

 • Seznam konkrétních technických a administrativních cílů ke splnění, na kterých se shodli členové pilotního týmu a jež jsou založeny na názorech různých oddělení
 • Způsob měření výsledků – například pomocí milníků – a dále způsob stanovení priorit mezi problémy, které je třeba řešit.
 • Metoda klasifikace problémů, která určí, zda určitá záležitost zastaví nasazování, dokud nebude nalezeno řešení, včetně klasifikace méně kritických problémů
 • Časové plány určující, kdy budou splněny hlavní milníky
 • Přiřazení zodpovědností, například kdo zodpovídá za testování kterých funkcí
 • Mechanismus či proces komunikace jakýchkoli problémů či potíží, které se během procesu testování vyskytnou
Jak bylo zmíněno dříve, fáze testování by se měla soustředit zejména na otestování aplikací používaných v podniku a jejich chování v kontrolovaném a izolovaném prostředí laboratoře. Skupina, která se bude podílet na testování systému Windows Vista, by ideálně měla být složena z technicky zdatných jednotlivců, jako jsou zkušení IT specialisté či koncoví uživatelé. Navíc by skupina uživatelů zapojených v této fázi měla být malá, zhruba mezi 20 a 30 členy.
Veškeré názory na problémy a potíže je v této fázi třeba pečlivě prozkoumat a zvážit jejich potenciální dopad na provozní prostředí. Nezapomeňte, že problém, který se v laboratoři může zdát drobný nebo izolovaný, může při nasazení v plném rozsahu přerůst do kritické velikosti.
Další informace o tvorbě plánů testování naleznete v referenčních materiálech Business Desktop Deployment 2007 (BDD) na adrese: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490181.aspx. Každý z průvodců BDD nabízí konkrétní rady k tvorbě plánů testování a stabilizaci prostředí pro nasazení.
Tvorba plánu pilotního nasazení
Měli byste mít vytvořen plán, který stanoví způsob řešení problémů během pilotní fáze i finálního nasazení. Nevyhnutelně nastanou drobné problémy a potíže i vážnější záležitosti a každá z nich bude vyžadovat různou míru péče a pozornosti. V pilotní fázi zvažte vytvoření mechanismu k určení priorit problémů, aby je bylo možné odpovídajícím způsobem hodnotit a řešit. Nabízí se například proces, který třídí problémy na vysoce, středně a málo naléhavé. Například problém, který způsobí selhání nasazení, lze klasifikovat jako vysoce naléhavý, a naopak problém způsobující mírné potíže se zobrazením v aplikaci, kterou používá jen několik uživatelů, bude zařazen jako málo naléhavý. Po skončení fáze testování a následné fáze omezeného nasazení se k zaznamenaným problémům vraťte a určete, zda je třeba je řešit okamžitě, nebo je lze odložit.
Fáze jedna – pracovníci IT oddělení a centra podpory
Po dokončení prvotního testování v laboratoři lze Windows Vista nasadit v první skupině pilotních uživatelů, kterou by ideálně měl tvořit tým podpory IT. Budou-li prvními příjemci nasazení IT specialisté, naplní se několik cílů, mimo jiné nasazení produktu v malé, počáteční skupině stolních počítačů a uživatelů, kterou lze snadno monitorovat. Členové IT oddělení navíc představují vhodné pilotní uživatele vzhledem k vysoké úrovni technických znalostí a dovedností, která výrazně usnadní nasazení i řešení veškerých technických problémů a problémů s použitelností oproti skupině běžných uživatelů.
Během úvodního nasazení v IT skupině a po jeho skončení nezapomeňte zajistit sběr informací o celkovém úspěchu celého procesu pro pozdější využití a analýzu. Podobně jako u všech informací získaných během pilotního procesu analyzujte jakékoli problémy, které se vyskytnou, a využijte výsledky k provedení potřebných oprav, úprav či aktualizací pro další fázi. Dalším nedocenitelným aspektem důkladného sběru a zpracování informací je možnost přidat je do databáze centra podpory a využít je k řešení stejných či podobných problémů, které nastanou v pilotním projektu a při nasazení Windows Vista v rámci podniku.
Po dokončení této fáze a analýze a vyřešení veškerých zásadních problémů je dalším krokem nasazení operačního systému Windows Vista v dalších skupinách uživatelů.
Fáze dva – koncoví uživatelé
Dalším krokem při nasazení Windows Vista v pilotním projektu je jeho instalace u různých uživatelů, kteří byli vybráni jako účastníci projektu. K zajištění úspěchu se doporučuje přístup rozdělený do fází na základě počtu zúčastněných uživatelů a počtu pracovníků IT oddělení, kteří jsou k dispozici. Při rozčlenění do fází lze snadno řešit problémy a vyladit procesy nasazení tak, aby byly co nejefektivnější. Další výhodou tohoto přístupu je, že se více přiblíží skutečnému procesu nasazení do provozního prostředí. Pravděpodobnost nasazení systému Windows Vista v celém podniku najednou nebo ve velkých skupinách uživatelů je ve většině případů nízká.

Během této fáze zvažte následující body, které zajistí co nejbezpečnější a nejhladší nasazení:

 • Vezměte v úvahu plány jednotlivých oddělení a naplánujte pilotní projekt mimo důležitá období, aby se snížila pravděpodobnost, že problémy naruší provoz podniku.
 • Upgrade proveďte vždy v menší a snadno kontrolovatelné pilotní skupině, aby bylo možné monitorovat problémy a efektivně je řešit, jakmile nastanou.
 • Dokumentujte veškeré problémy, které se během procesu nasazení vyskytnou, aby je bylo možné ošetřit při budoucích nasazeních a aby se zároveň centrum podpory a pracovníci IT oddělení připravili na potíže, jež mohou nastat při nasazení v plném rozsahu.
 • Popište problémy způsobené nekompatibilitou aplikací a také problémy související s nekompatibilním nebo nedostačujícím hardwarem.
 • Sledujte potíže, které se vyskytnou vinou nedostatečných znalostí či dovedností koncových uživatelů, aby bylo možné navrhnout školení.
 • Začněte nejprve v menších, snadno kontrolovatelných skupinách, které lze jednoduše monitorovat a zvládnout, aby se zachytily případné problémy, které během předchozího testování zůstaly skryty.

 

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Témata článku: Microsoft, Windows Vista, Uživatelé, Window, White Paper, Mako, Nasazení, Nejvyšší pravděpodobnost, Ruční instalace, Hladký přechod, Potenciální dopad, Primární počítač, Izolované prostředí, Odpovídající způsob, Budoucí krok, Vista, Obchodní cíl, Fáze, Cílové nasazení, Laboratorní test, Vhodný uživatel, Nejvyšší vedení, Northrop Grumman, Dobrý zdroj, Následující faktor, Nejprodávanější stolní počítače na Mall.cz


Určitě si přečtěte

ReactOS: Zapomenuté a open-source Windows, které nevyrobil Microsoft

ReactOS: Zapomenuté a open-source Windows, které nevyrobil Microsoft

** Představte si svobodné Windows. Bláznivá vize? ** Vývojáři je přitom začali psát už před více než dvaceti lety ** Jmenují se ReactOS a spustíte na nich i Total Commander

Jakub Čížek | 51

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

** Dnes končí podpora Windows 7 a systém formálně umírá ** Co to ale znamená v praxi a bude mi PC fungovat i zítra? ** A mohu i v lednu 2020 zdarma přejít na Windows 10?

Jakub Čížek | 121

Vyzkoušeli jsme TP-Link Deco P9: zajistí doma Wi-Fi díky drátům ve zdi

Vyzkoušeli jsme TP-Link Deco P9: zajistí doma Wi-Fi díky drátům ve zdi

** Nová generace Mesh Wi-Fi s propojením přes elektrické rozvody ** Lepší parametry a nižší cena než u předchůdce ** Aplikace zatím podporuje jen základní nastavení bez rozšířených funkcí

Tomáš Holčík | 25Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor