Jak mluvit s AI

Jak pomocí AI rozluštit nesrozumitelné zprávy z lékařských vyšetření

Text zpráv z odborných lékařských vyšetření bývá pro laiky často nesrozumitelný. Čeština se v nich míchá s latinou, každé druhé slovo je neznámá zkratka, často jsou zde i překlepy. Jakoby se mezi sebou domlouvali členové tajného bratrstva.

Vyzkoušejte použít AI pro dešifrování těchto textů. Zjistíte, co si o vás lékaři mezi sebou píšou a co vyšetření přesně zjistila.

Vím, že vstupuji na tenký led, proto upozorňuji hned na začátku: Cílem tohoto článku není, abyste se snažili nahradit lékaře. I když AI umí hodně, stále velmi chybuje a v této oblasti jde doslova o život. Jde jen o informovanost, rozhodování tady opravdu zatím nechte na specialistech.

EKG pro laiky

V ukázkách používám bezplatný Microsoft Copilot. Zvolil jsem jeho režim Přesný, kde používá vyšší a chytřejší model GPT.

Lékařské zprávy nemusíte přepisovat, nahrajte je AI jako obrázek. Dokážou si s tím poradit. Jen velmi doporučuji odstranit z obrázku veškeré osobní a kontaktní údaje, nechat jen části, které chcete vysvětlit. Tyto nástroje totiž mohou vložená data používat pro svůj další trénink.

Do Copilotu jsem nahrál obrázek a požádal ho: Přikládám lékařskou zprávu z preventivního vyšetření EKG. Přečti ji a podrobně mi jako laikovi vysvětli, co se v ní píše.

2024 04 EKG zpráva.jpg
image.png

Shrnutí je pěkné, ale možná příliš stručně a jestli nejste z oboru, pořád je leckde velmi odborné. Můžete se ale začít doptávat na jednotlivé podrobnosti. Například: Podrobněji vysvětli bod Rs III, rsr V1. Co to přesně znamená?

image.png

Jestli vysvětlení není dostatečné, ptejte se dál. Když třeba Copilot sklouzne k odborným termínům, požádejte ho o vysvětlení, kterému porozumí i laik.

image.png

Na tyto podrobnosti ve zprávách z vyšetření se samozřejmě můžete ptát lékařů. Jen je možné, že na vás nebudou mít tolik času, jaký si můžete vyhradit pro vlastní konverzaci s AI. Copilot je navíc nekonečně trpělivý…

Nyní jsem do něj nahrál zprávu z echokardiografického vyšetření srdce. Odpověď byla delší, na ukázku jsem překopíroval jen část týkající se závěrů.

image.png

Copilot zase trochu zapomněl, že jsem po něm chtěl laické vysvětlení. Tak se zeptám znovu: Vrať se k části RES s výsledky vyšetření. Popsal jsi to velmi odborně, potřebuji ale vysvětlení pro úplné laiky. Vyhni se složitým lékařským termínům, vysvětli mi to víc lidsky.

image.png

Ještě si pojďme hrát dál: Přikládám obrázek z laboratorního vyšetření krve. Podrobně mi jako laikovi vysvětli, co tyto řádky a uvedené hodnoty znamenají. Odpověď:

image.png

V poslední ukázce je zpráva z vyšetření zraku, konkrétně druhý pokus, kdy jsem požádal o vysvětlení číselných kódů tak, aby to pochopil laik.

image.png

K aktuální zprávě můžete třeba nahrát i dokument ze staršího vyšetření a požádat AI, aby oba porovnala a zhodnotila vývoj jednotlivých ukazatelů. Tento obrázek je z ChatuGPT:

image.png

Je to AI, nezapomeňte

Zprávy z vyšetření se daly dřív zkoumat i prostřednictvím běžného vyhledávání. Informací na internetu je dostatek. AI k tématu ale přidá kontext, vysvětlí, co není jasné, a můžete se ptát na podrobnosti, které vás zajímají – podobně, jako byste se bavili s živým člověkem.

Jen stále mějte v hlavě, že je to jen AI. Může se mýlit a sama vám to neřekne. Když se vám něco nezdá, zkuste se třeba zeptat trochu jiným způsobem. Zejména závažnější věci si vždy nechte potvrdit lékařem a jen on ať také rozhodne o tom, jak je léčit.

Jak moc se dá AI u lékařských témat věřit?

Projekt Open Medical-LLM Leaderboard zjišťuje a ověřuje, jak si konverzační AI poradí s tématy, která souvisejí se zdravotnictvím. V tomto oboru je pochopitelně přesnost a správnost extrémně důležitá.

Projekt vytvořil platformu pro hodnocení a porovnávání výkonnosti jazykových modelů na mnoha lékařských úlohách a souborech dat. Hodnotí lékařské znalosti a schopnosti zapojených modelů odpovídat na otázky. Jako hlavní hodnotící metriku používá přesnost, měří procento správných odpovědí.

Další podrobnosti a třeba i grafy s výsledky najdete na této stránce. Nejdůležitější je asi tento závěr: Komerční modely jako GPT-4-base a Med-PaLM-2 dosahují v různých souborech lékařských dat konzistentně vysokých výsledků přesnosti a prokazují vysokou výkonnost v různých lékařských oblastech. … Komerční i open-source modely dosahují dobrých výsledků v úlohách, jako je porozumění a uvažování nad vědeckou biomedicínskou literaturou a uplatňování klinických znalostí a rozhodovacích dovedností.

GPT-4 v tomto rozsáhlém testu dosáhl průměrného skóre 84 %. Jelikož z GPT-4 vychází bezplatný Copilot (jeho režimy Kreativní a Přesný), můžeme toto hodnocení do značné míry vztáhnout i na tento nástroj.

Jiná ze studií zkoumala samotný GPT-4. Došla k tomuto závěru: ChatGPT dosáhl 87% přesnosti bez výběru a 97% přesnosti s výběrem po vyloučení 16 obrázkových kvízů. Při analýze výkonu podle typu kvízu ChatGPT vynikal v kategorii Diagnóza, kde dosáhl 89% přesnosti bez výběru a 98% s výběrem. Přestože v ostatních kategoriích bylo méně případů, výkonnost ChatGPT zůstala konzistentní. Ve většině lékařských oborů prokázal dobrý výkon; nejnižší přesnost však vykazoval v oboru Genetika, a to 67 %.

Jak mluvit s AI

Při používání nástrojů postavených na AI je často obtížné vůbec si uvědomit, že je právě teď můžete použít. Že mohou pomoci při činnosti, kterou zrovna děláte – zjednodušit ji, zrychlit, třeba vykonat úplně za vás.

Rozhodli jsme se proto ukazovat, jak a kde AI použít. Konkrétně a prakticky. Když to jde, v ukázkách používáme nástroje, které jsou k dispozici úplně zdarma.

Diskuze (9) Další článek: Jak dobře vybrat operační paměť. Kapacita RAM, frekvence, časování a kanály jsou velká alchymie

Témata článku: , , ,