Jak na vhodný marketingový informační systém

Konkurenční výhodu podniku na trhu dokáže vytvořit i vhodný marketingový informační systém. Jeden takový nasadili i v První brněnské strojírně Velká Bíteš a průvodce nám dělal Petr Janoušek, marketingový specialista.
Roman Smělý: V dnešní době si stále mnoho zaměstnanců v podnicích myslí, že peníze jim dává zaměstnavatel. Což je hluboký omyl! Peníze vždy přináší zákazník. Je až s podivem, jak málo si ho někdy vážíme a jak málo to některým z nás dochází. Poznání zákazníka je totiž úplným základem před jakoukoli činností, byť i nevýdělečnou. K tomu, abychom podrobně poznali prostředí, ve kterém podnikáme, abychom poznali charakteristiky zákazníků či konkurentů, slouží marketing. V dnešní době mohutně podporovaný informačními technologiemi, takže není divu, že se setkáváme přímo s marketingovými informačními systémy (MIS). Jeden takový nasadili i v První brněnské strojírně Velká Bíteš a průvodce nám dělal Petr Janoušek, marketingový specialista.

Výběr systému byl důkladný
Vybírat si informační systém pro řízení podniku není jen otázkou IT-oddělení. Dvojnásob to platí u marketingového informačního systému, kde je jeho rozsah funkcí skutečně jedním ze základů při výběru. Stejné to bylo i v První brněnské strojírně. Účastníky výběrového řízení popisuje Petr Janoušek: „Ze všech účastníků byl IT-specialista pouze jeden. Hlavní roli hráli marketingoví specialisté, ředitel marketingu, ředitel prodeje, ředitel pro strategii, personální ředitel.“ Důležitá byla zejména příprava na výběrové řízení. Na schůzkách marketingových odborníků celého holdingu PBS se musely analyzovat veškeré požadavky na funkce systému. Dokonce byl vytvořen základní model v databázi Access.

Je důležité si uvědomit, že při investici do tak strategické věci jako jsou informační technologie, nemohou rozhodovat jen IT-specialisté. Zde zástupce rozhodoval zejména o technických parametrech, jako například architektura systému, použité databáze atd. Mimo jiné v hodnotících kritériích byl zahrnut i přístup firmy k zákazníkovi. I to se nakonec vyplatilo vítězům výběrového řízení, kterým se staly firmy Medium Soft a Datamar Ostrava, se svým marketingovým informačním systémem Leonardo.

Samozřejmě nás zajímalo, proč si například nenechali zakázkově dodělat zmíněnou funkcionalitu do stávajícího podnikového informačního systému. Na to odpovídá Petr Janoušek: „Také nás to napadlo, ale výrazným faktorem, který hrál v neprospěch této varianty, byla právě cena, nejednotnost platformy v rámci celého holdingu, uživatelské prostředí a také omezenější rozsah technologických možností.“

Velký důraz klademe na školení
V dnešní době, pokud se vedení podniku zdá, že částka za investici překročila určitou hranici, snaží se ji logicky snížit. Bohužel už naprosto nelogicky částku snižují rušením počtu hodin školení. Jako velkou chybu to vidí i Petr Janoušek: „Když podnik sníží částku na školení, logicky se to projeví zdražením vlastního provozu systému. Lidé jej nebudou umět obsluhovat. A to ani nehovořím o vznikající averzi k něčemu, co neumím řádně ovládat.“

Pravdou je, že ve chvíli, kdy uživatel pozná výhody systému a zejména jeho přínosy, bude mít mnohem větší tendenci k systému přilnout. Podle Petra Janouška je i velice výhodné zakončit vlastní školení praktickým testem přímo v systému.

V konkrétním případě bylo třeba pracovníky naučit i to, že v systému Leonardo mají veškeré informace svou hodnotící škálu. Systém taktéž podporuje normy ISO, a proto je důležité vyplňovat k jednotlivým údajům jejich zdroj, platnost atd.

Co nám systém přináší?
Základem MIS je přehled o obchodních případech, prodeji, kontaktech, zákaznících, konkurentech a jejich produktech, dodavatelích, o marketingovém mixu a dalších. Problém nastává zejména ve chvíli výběru podstatných informací. Pokud se však zdaří, můžete výrazně získat. Následující přínosy zavedeného a používaného marketingového informačního systému uvádí Petr Janoušek:
 • Roztroušené informace jsou soustředěny do jednoho místa, které se pravidelně udržuje, což šetří náklady a umožňuje optimální distribuci.
 • Vede k systematickému a promyšlenému sběru, zpracovávání a analyzování podstatných obchodních a marketingových informací.
 • Informace jsou snadno a rychle dostupné s nízkou pracností oproti předchozímu zpracování.
 • Strukturované ukládání dat následně umožňuje velmi rychlé analýzy těchto dat s možností sledování časových trendů, eventuálně s možností analýz pouze pro vybrané období.
 • Velké množství výběrových podmínek umožňuje nalézt další množství nových informací a zjistit řadu nepředpokládaných souvislostí.
 • V případě výpadku či odchodu některého zaměstnance zůstávají informace ve firmě, neboť jsou také jejím vlastnictvím, což umožňuje snadné zastoupení vypadlého pracovníka.
 • Umožňuje nám sledovat informace, které nejsou součástí základního ekonomického informačního systému, jako např. informace o konkurenci, obchodních partnerech, osobách, trhu, produktech, referencích, zemích, výstavách a veletrzích atd.
 • Umožňuje vybudovat kvalitní jednotnou a stále aktuální databázi firem a osob, která neobsahuje pouze adresní informace, ale i informace ekonomické, bankovní, osobní a jiné uživatelsky definované údaje.
 • Umožňuje postupné vkládání informací o vlastních a konkurenčních výrobcích či službách pro možnosti vzájemného srovnávání technicko–obchodních a dalších parametrů a tím dává směr pro inovace a vývoj vlastních produktů. Lze sledovat vývoj všech parametrů včetně cen v čase.
 • Systém řeší kompletní obchodní cyklus, tedy od prvního kontaktu přes poptávku, nabídku až po uzavření obchodního případu s možností sledovat důvody případného neúspěchu. Tím je umožněna kontrola efektivnosti celé obchodní politiky společnosti.
 • Můžeme velmi snadno sledovat vývoj obchodních případů v čase podle produktů, regionů, zákazníků atd. a provádět segmentaci trhu či další potřebné analýzy prodeje a zákazníků. Na základě segmentace je pak možné provádět diferencovaný marketing – tzn. individuální přístup k zákazníkovi.
 • Umožňuje sledovat aktuální průběh všech jednání vlastních zaměstnanců s obchodními partnery a tím například zamezit duplicitním kontaktům s těmito partnery. V případě nemoci či odchodu zaměstnance lze tedy pokračovat ve spolupráci se znalostí vývoje předchozích jednání, čímž je výrazně zlepšen přístup k zákazníkovi.
 • Můžeme sledovat a vyhodnocovat efektivnost obchodních kontaktů (počet kontaktů na zákazníka, na produkt, na obchodního zástupce atd.) a dle toho přizpůsobovat a zlepšovat další aktivity.
Uvedené výhody ale nejsou samozřejmé. Základním předpokladem úspěchu je součinnost mnoha složek – technické, finanční, organizační, metodické a zejména personální. K tomu Petr Janoušek říká: „Jedním z nejdůležitějších faktorů je výrazná podpora vedení společnosti, bez které nelze implementaci a hlavně další rozvoj MIS zrealizovat. Velice důležitá podpora je právě ve fázi rutinního naplňování systému daty. Řada činností je totiž strategického charakteru a slouží zejména managementu podniku. A samozřejmě také ke kontrole důležitých podnikových procesů.“

Cesta ke skutečně marketingově řízeným firmám bude v České republice dlouhá. Uvědomit si, že zákazník je ten, kdo celou firmu řídí, ještě není úplně běžné. V První brněnské strojírně Velká Bíteš tímto směrem vykročili.

Časová osa

prosinec 1997 příprava koncepce holdingového MIS a definování strategické operace, sestavení prvních požadavků na MIS, analýza požadavků na informační potřeby pracovníků obchodu a marketingu, průzkum existujících MIS na trhu, návštěvy výstav, vybudování prvního zárodku MIS v databázi Access
leden 1998 jmenování týmu MIS ze všech zainteresovaných společností PBS a příprava výběrového řízení
leden – únor 1998 výběrové řízení, prezentace jednotlivých nabízených MIS
únor – duben 1998 příprava projektu implementace MIS Leonardo
červen 1998 uzavření rámcové smlouvy na dodávky a implementaci MIS Leonardo do společností PBS (PBS Holding, PBS Velká Bíteš, PBS Třebíč)
červen – červenec 98 výběr a uzavření smlouvy na hardware, příprava dílčí smlouvy na dodávku MIS pro PBS Velká Bíteš, definování způsobu financování projektu
září 1998 uzavření smlouvy na dodávku a implementaci MIS Leonardo pro PBS Velká Bíteš, dodávka hardwaru
říjen 1998 zpracování projektu implementace MIS Leonardo, instalace serveru u dodavatele
listopad 1998 dodání serveru s nainstalovaným MIS Leonardo 4.12 a instalace dvou klientů
listopad – prosinec 98 naplnění číselníků a školení uživatelů, příprava zkušebních importů obchodních případů
leden – únor 1999 příprava metodik plnění a úpravy organizačních směrnic, příprava podkladů pro naplňování MIS
únor 1999 upgrade systému na MIS Leonardo 4.13, dokoupení dalších licencí tak, aby byl MIS na každé divizi na obchodním oddělení
únor – červenec 99 příprava ostrých importů z podnikového informačního systému BPCS, současně ale s upgradem celého systému BPCS
duben 1999 předání MIS do rutinního provozu
květen – srpen 99 realizace rozsáhlého školení pracovníků obchodu a marketingu, příprava a vlastní naplňování informací do ostré verze
říjen 1999 prezentace pro vedení společnosti, příprava plánu rozvoje MIS na další období
Zdroj: Connect! 10/99
Váš názor Další článek: Linux na Mercedu: nebývalá spolupráce

Témata článku: Hardware, Marketing, Dílčí dodavatel, Mar, Postupné uzavření, Informační systém, Důležitý údaj, Holding, Strategická investice, První zákazník, Jak, Petr, První dodávka, Předchozí výběr, Zdražení, Marketingový specialista, První případ, První parametr, Duplicitní kontakt, Velký rozsah, LeonardoŠmírování kamerami Googlu: Koukněte, co nového se zase objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co nového se zase objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce
Mapy GoogleStreet View
Jak stáhnout video z Youtube: 10 nejlepších nástrojů

Jak stáhnout video z Youtube: 10 nejlepších nástrojů

** Vybrali jsme deset nejlepších nástrojů pro stahování videa z YouTube ** Můžete si vybrat, jestli chcete aplikaci, doplněk do browseru nebo webovou službu ** Videa z YouTube poté můžete sledovat offline

Karel KiliánStanislav Janů
TipyNejlepší programy
Novela DPH je hotová. Od října se i v Česku bude platit daň za zásilky do 22 eur. Možná…

Novela DPH je hotová. Od října se i v Česku bude platit daň za zásilky do 22 eur. Možná…

** V EU se od léta daní všechny mimoevropské zásilky ** Skončilo osvobození pro ty nejlevnější do 22 eur ** Česko nestihlo schválit vlastní novelu a fungovalo zde jakési bezčasí

Jakub Čížek
E-shopyAliExpress
Nové MacBooky Pro jsou neuvěřitelné stroje! Ale za jednu vadu na kráse to Apple schytá...

Nové MacBooky Pro jsou neuvěřitelné stroje! Ale za jednu vadu na kráse to Apple schytá...

** Apple představil dvě nové řady MacBooků Pro ve velikostech 14 a 16 palců ** Lákadlem jsou hlavně nové vlastní čipy M1 Pro a M1 Max s extrémním výkonem ** Displeje mají poprvé „notch“

Karel Javůrek
ČipyMacBookApple
Pozor na AliExpress. Aby byl pořád levný, musíte zvolit správný způsob dopravy

Pozor na AliExpress. Aby byl pořád levný, musíte zvolit správný způsob dopravy

** Už několik měsíců platí nová daňová pravidla pro zásilky nejen z Asie ** Tkaničky z AliExpressu mohou být stále laciné ** Musíte ale zvolit správného dopravce, jinak poště zaplatíte 150 Kč

Jakub Čížek
E-shopyAliExpress
Den D je tady, dnes vyšly Windows 11. Jak stáhnout instalační ISO?
Lukáš Václavík
Windows 11Operační systémyMicrosoft