Jak na fotky s Droxi

Porozhlédl jsem se po digitálních fotolabech nabízejících služby v České Republice a rozhodl se, vzhledem k velmi lákavé ceně, zkusit službu, jejímž poskytovatelem je společnost The Drogerie, a. s., provozující síť drogistických prodejen Droxi. Jaké jsou zkušenosti?
Coby novopečený majitel digitálního fotoaparátu jsem byl postaven před otázku vyvolání fotografií. Cestu vlastního tisku jsem zavrhl vzhledem k její náročnosti na vybavení a provozním nákladům. Porozhlédl jsem se po digitálních fotolabech nabízejících služby v České Republice a rozhodl se, vzhledem k velmi lákavé ceně, zkusit službu, jejímž poskytovatelem je společnost The Drogerie, a. s., provozující síť drogistických prodejen Droxi.

Poněkud jsem pochyboval o kvalitě výstupu, protože běžně ctím pořekadlo "nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci". Nicméně šlo pouze o pár korun, proto jsem šel chutě vpřed, s rizikem minimální ztráty.

Požadavky, které jsem na službu kladl, zahrnovaly:

 • Možnost zaslání fotografií k vyvolání přes internet
 • Snadné a levné vyzvednutí
 • Rozumnou dobu dodání (upnul jsem se na dva dny, což v běžné dodací lhůtě Droxi "neumí").

Po zadání výrazu "digitální minilab" ve vyhledávači Google jsem pro porovnání vybral několik služeb, jejichž klíčové parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Tabulka obsahuje nejen služby nalezené vyhledávačem, ale i ty, o kterých jsem se doslechl a které mají vlastní internetové stránky (Droxi, Globus).

Cena v Kč, včetně DPH: Odkaz na cenu Doba vyvolání: Způsob doručení: Off-line klient: Poznámka:
4,50 Kč Globus 3 dny Síť prodejen Globus Vyvolání provádí Fotostar.cz
4,90 Kč Droxi 3 dny Síť drogerií Droxi Ano Vyvolání provádí Fotostar.cz
5,40 Kč Rossmann 3 dny Síť prodejen Rossmann Vyvolání provádí Fotolab.cz
7,00 Kč Fuji foto expres 3-5 dni Neuvedeno
7,50 Kč Moje fotky 24 hodin -Prodejny Autocont a Comfor

-Dobírka za 66 Kč

Provozuje www.gradiva.cz
7,50 Kč Gfoto 4 dny -Osobně v Hradci Králové

-Dobírka za 69 Kč

7,51 Kč Fotostar 3 dny Síť sběren Fotostar Ano
7,90 Kč Prodigi 24 hodin Neuvedeno
7,90 Kč Fotolab 3 dny Síť sběren Fotolab Ano
8,00 Kč Fotoškoda 48 hodin -Osobně v Praze

-Dobírka za 90 Kč

Off - line klient: počítačový program, který usnadňuje nahrání fotografií na server poskytovatele služby. Výběr vyvolávaných fotografií, nastavení jejich provedení lze pomocí off-line klienta provádět snáze a pohodlněji a bez nutnosti připojení k internetu. To se použije až při odesílání celé zakázky.

Digitální fotolab společnosti Globus: zakázky vyvolává The Drogerie, a. s. (Droxi). Globus je ve dvou nejčastějších formátech (9x13 a 10x15) levnější, nežli Droxi, na druhé straně však vykazuje menší pokrytí prodejnami.

Ceny platí za těchto podmínek

 • Materiál ke zpracování zaslán přes Internet
 • Formát 10x15 cm bez úprav, objednáno padesát kusů
 • Dodání bez příplatku za expresní službu
 • Neuplatnění žádných věrnostních programů

Zlákán zajímavou cenou vzešlou z porovnání jsem se pustil do díla. Droxi preferuje jednoduchost a proto je možné po souhlasu s příslušnými obchodními podmínkami a obeznámení s cenami začít rovnou objednávat. Není nutná jakákoliv předchozí registrace. Vytváření nové objednávky je přehledně rozčleněno do kroků, jejichž pořadí se spolu se stručnou nápovědou zobrazuje v pravém horním rohu stránky. Hned ve druhém kroku je nabídnut ke stažení off-line klient, který umožňuje pohodlnější vytváření a zasílání zakázky do Droxi. V dalším textu rozeberu jak zaslání přes web, tak přes off-line klienta.

Zaslání přes web

1. krok

 • Odsouhlasení všeobecných podmínek
 • Seznámení se s cenami
 • Přehled prodejen, kde je možné si zakázku vyzvednout
 • Doporučení stran vhodné velikosti fotografií vůči formátu, ve kterém je fotografie pořízena

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Odsouhlasení všeobecných podmínek, seznámení se s cenami a přehled prodejen, kde je možné si zakázku vyzvednout a doporučení stran vhodné velikosti fotografií vůči formátu, ve kterém je fotografie pořízena

2. krok

 • Volba datového formátu (*.jpg nebo *.zip)
 • Nabídka stažení off-line klienta.

Klepněte pro větší obrázek

Obrázek číslo 2 - volba datového formátu a nabídka stažení off-line klienta

3. krok

 • Nahrání fotografií. Zde je zřejmá největší výhoda off-line klienta. Zatímco zaslání přes web vyžaduje jednotlivé vybírání souboru, které je pracně a zdlouhavé, off-line klient umožní vložení všech souborů z jedné složky.
 • Náhled fotografie

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Nahrání fotografií, náhled nahraného obrázku.

4. krok

 • Volba rychlosti zpracování. Normál = do tři pracovních dnů, Expres = do příštího pracovního dne, pokud je objednávka vložena do 15.00 hodin. Rychlost zpracování se samozřejmě liší i cenami.

Klepněte pro větší obrázek

volba rychlosti zpracování

5. krok

 • Volba velikosti snímku, jeho ořezu a provedení povrchu (matný/lesklý). Vybrané parametry je možné nastavit hromadně pro všechny již vložené obrázky.

Klepněte pro větší obrázek

volba velikosti snímku, jeho ořezu a provedení povrchu

6. krok

 • Výběr prodejny pro vyzvednutí
 • Zadání identifikačních údajů (jméno, příjmení, e-mail).

Klepněte pro větší obrázek

volba prodejny pro vyzvednutí a zadání identifikačních údajů

7. krok

 • Celkový přehled zakázky včetně ceny
 • Konečně potvrzení a odeslání zakázky do výroby.

Klepněte pro větší obrázek

Celkový přehled zakázky včetně ceny a konečně potvrzení a odeslání zakázky do výroby

Zaslání přes off-line klienta

1. krok

 • Volba rychlosti zpracování. Normál = do tři pracovních dnů, Expres = do příštího pracovního dne, pokud je objednávka vložena do 15.00 hodin. Rychlost zpracování se samozřejmě liší i cenami.
 • Vložení fotografií - zde je možný vícenásobný výběr souboru přidržením klávesy CTRL nebo výběr všech souborů kombinací kláves CTRL-A.
 • Náhled fotografie
 • Volba velikosti snímku a počet kopií (je možné i hromadné přiřazení těchto nastavení)
 • Zobrazení aktuální ceny zakázky.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

první krok v off-line klientovi, náhled na fotografii.

2. krok

 • Volba ořezu fotografie a provedení jejího povrchu (matný/lesklý).

Klepněte pro větší obrázek

druhý krok v off-line klientovi

3. krok

 • Výběr prodejny pro vyzvednutí hotových fotografií a zadání identifikačních údajů (jméno, příjmení, e-mail).

Klepněte pro větší obrázek

třetí krok v off-line klientovi

4. krok

 • Celkový přehled zakázky včetně ceny
 • Konečně potvrzení a odeslání zakázky do výroby.

Klepněte pro větší obrázek

Co následuje po odeslání zakázky do výroby?

Automat pošle e-mail s detailním přehledem zakázky, cenou a sdělením, že zákazník bude v následujících dnech informován o jejím dalším průběhu a možnosti vyzvednutí. Zde vykázala služba Droxi menší nepřesnost, či nespolehlivost. Svou první zakázku jsem odeslal 26. srpna 2003 a potvrzení o jejím přijetí jsem obdržel tentýž den ve 13:11 hodin. Vzhledem k tomu, že Droxi slibuje vyhotovení zakázky Normál do tři pracovních dní, očekával bych, že zakázka bude k vyzvednutí 29. srpna 2003 do konce pracovní doby. Prakticky tomu tak bylo, nicméně jsem 29. srpna 2003 obdržel od Droxi zprávu, kde se píše: "Snímky si můžete vyzvednout následující pracovní den po 15. hodině ve sběrně.", což odpovídalo 1. září 2003 po 15. hodině. Podle mne by vyzvednutí 1. září 2003 po 15. hodině ve sběrně představovalo uskutečnění zakázky za čtyři pracovní dny, ale je to otázka chápání tvrzení "Vaše objednávka bude zpracována do 3 pracovních dnů".

Nicméně jsem nedbal upozornění, "že se mám dostavit" až další pracovní den a 29. srpna 2003 do sběrny ve 14:50 vyrazil. Vytoužený sáček tam na mne čekal.

Co sáček skýtal?

Fotografie nečekaně kvality, barevné sytosti a ostrosti. Je velmi obtížné se v tomto případě vyvarovat subjektivních hodnocení, ale neznám metodu, kterou bych v amatérských podmínkách mohl fotografie aspoň trochu objektivně posoudit a sdělit čtenářům jejich parametry. Snad nascannovat vzorek ve vysokém rozlišení a výstup že scanneru uveřejnit? Nicméně pokud se uchýlím k oné subjektivitě, mohu říci, že jsem viděl fotky z celkem čtyřech různých digitálních fotolabů a ty z Droxi nijak nepokulhávaly za standardem, který většina spotřebitelů očekává. Jediným omezením se mi zde zdají být parametry fotoaparátu a světelné podmínky při pořizování snímků.

Ještě jedno malé upozornění k vyzvedávání zakázek v Droxi: jedna z mých objednávek obsahovala zvětšeninu ve formátu 20x30 cm. Vzhledem k tomu, že do standardního sáčku se vejdou fotografie do největšího rozměru 15x21 cm, vkládá zpracovatel větší fotografie do zvláštního kartonu, který svou velikostí obrázky dostatečně ochrání. Karton je poměrně velký a samozřejmě se nevejde do standardních úložných prostor určených pro veřejnost. Takovéto zakázky si personál uchovává odděleně a ve veřejném úložišti hotových zakázek bohužel neinformuje o tom, že zakázka je v prodejně připravena - že se stačí přeptat například u pokladny. Tím získá zákazník dojem, že selhala logistika a že hotová zakázka -i přes potvrzení v e-mailu- není připravena. Domnívám se, že toto by mohla Droxi zlepšit, například vložením jednoduchého štítku s koncovým dvojčíslím a s jednoduchou větou typu "Vaše zakázka je připravena ve skladu, kontaktujte, prosím, pokladní". Případně rovnou na tyto případy upozorňovat v e-mailu. Opatření by ušetřilo zklamání, které není na místě, vzhledem k tomu, že je vše v pořádku a zákazník "pouze" není informován.

Závěr:

Digitální fotolab Droxi představuje spolehlivou, rychlou, jednoduchou a kvalitní službu.

Klady:

 • Kvalita výstupu
 • Cena
 • Rozsáhlá síť prodejen, kde se dají zakázky vyzvednout
 • Jednoduchost obsluhy a minimum zadávaných osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail)
 • Koncepce jednoduchosti přispívá k boření mýtu o "drahých digitálních fotografiích" a "složitých postupech"

Zápory:

 • Nepřesnosti v určení doby dodání

Neutrální skutečnosti:

 • K "rozumné" použitelnosti služby je nutné disponovat solidním připojením do Internetu.
Diskuze (78) Další článek: Chyba IE z 20. srpna je již zneužívána, jste zabezpečení?

Témata článku: Google, Internet, Fotky, Fotografování, Doporučené pořadí, Matná úprava, Předchozí registrace, Levné fotoaparáty digitální, Drahé úložiště, Obchodní podmínky, Fuji, Rozsáhlá síť, Fotka, Sáček, Solidní kus, Drogerie, Celková velikost, Rozumná cena, Krok, Následující den, Pracovní den, Globus, Nejčastější formát


Určitě si přečtěte

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

** Máme eObčanku, máme čtečku, vyzkoušeli jsme přihlášení na weby úřadů. ** Objevily se drobné problémy, podařilo se nám je vyřešit. ** Používání eObčanky pro online identifikaci je velmi pohodlné.

Marek Lutonský | 35

Podívejte se, co se stane, když dron DJI Phantom narazí do křídla letadla

Podívejte se, co se stane, když dron DJI Phantom narazí do křídla letadla

** Co se může stát, když relativně maličký dron narazí do křídla letadla? ** Tuto otázku zodpověděli odborníci laboratorním pokusem ** Kvadrokoptéra způsobila významné poškození křídla

Karel Kilián | 19

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

** Model raketoplánu Columbia od českého konstruktéra umí i létat ** Obdivuhodný model si vzal 1600 hodin práce ** Podívejte se na fotografie ze stavby a prvního letu

Karel Jeřábek | 20


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku