Jak lze využít brány SMS

Programy, které umožňují propojit síť mobilních telefonů s jinými sítěmi a dokáží mezi nimi přenášet textové zprávy, se nazývají brány textových zpráv nebo také brány SMS.
Rostislav Kocman: Obdobou textových zpráv ve světě Internetu jsou e-maily a odsud už je krůček k systémům, které umožní e-mail poslat tak, aby přišel uživateli mobilního telefonu jako textová zpráva, a obráceně odeslat textovou zprávu, která se dostane do e-mailové schránky příjemce.

Programy, které umožňují propojit síť mobilních telefonů s jinými sítěmi a dokáží mezi nimi přenášet textové zprávy, se nazývají brány textových zpráv nebo také brány SMS.

Popovídejte si s televizí
Textové brány lze členit podle několika kritérií. Podle směru existují jen dva druhy – směrem z mobilní sítě ven (např. do Internetu) a ve směru z jiných sítí do mobilní sítě.

Když se zaměříme na síť, do které prostřednictvím bran směřujeme textové zprávy, získáme velké množství variant. Zřejmě nejpoužívanější je propojení mezi elektronickou poštou a mobilní sítí. Toto propojení je také nejjednodušší a zřejmě i nejužitečnější. Je možné propojit mobilní síť a teletext – zkuste nalistovat na teletextu TV Nova stránku 880. Více opomíjené brány textových zpráv slouží pro spojení mobilní sítě s pagerovým systémem, faxem a zapomínat by se nemělo ani na to, že bránu textových zpráv pro svoje systémy používá Expandia Banka nebo Česká spořitelna. Ve směru do mobilní sítě je také často používané propojení mezi webovými stránkami a střediskem textových zpráv operátora.

Přenosná e-mailová schránka
Funkci brány textových zpráv lze vysvětlit jednoduše. Například při odeslání e-mailu z mobilního telefonu brána přijme textovou zprávu, a z ní podle počátečního znaku pozná, že jde o elektronickou poštu. Vytvoří proto prázdný e-mail, kam do pole Pro doplní e-mailovou adresu na začátku textové zprávy, do pole Od doplní odesílatele (e-mailová adresa odesílatele je zaznamenána v databázích operátora) a to, co v textové zprávě zbude, je vloženo do těla textové zprávy. Pokud taková brána umožňuje jednotlivým odesílatelům používat různé zástupné znaky, tak je zpracuje (za tyto znaky jsou nahrazena celá slova, což šetří místo u textových zpráv) a případně přidá i podpis. Takto vytvořený e-mail je odeslán už klasickým způsobem.

Podobně funguje opačný proces – z e-mailové zprávy se vybere adresa příjemce a získá se z ní číslo mobilního telefonu. Do samotné textové zprávy je vložena adresa odesílatele, předmět, případně i čas a datum a obsah těla zprávy. Vzniklý text je odeslán jako textová zpráva.

Jednoduchý je i popis funkce webových bran textových zpráv – do formuláře napíšete textovou zprávu a ta se odešle přímo na zadané číslo mobilního telefonu.

Textové brány – co s nimi?
Brány textových zpráv ve formě webových stránek slouží především těm, kdo chtějí poslat majiteli mobilního telefonu vzkaz, ale sami mobil nevlastní. Poslat vzkaz z webové stránky je stejně jednoduché jako poslat e-mail – potřebujete znát jen mobilní telefonní číslo.

E-mailové brány textových zpráv mají mnohem širší možnosti použití. Kromě odeslání textové zprávy majiteli mobilního telefonu je možné tímto způsobem rozesílat i aktuální zpravodajství, informace o dopravní situaci, nebo je možné nechat si na vlastní mobilní telefon přeposílat důležité e-maily. Největší výhoda e-mailových i webových bran textových zpráv je cena za jejich služby – za odeslanou zprávu nic neplatíte.

Pro odeslání textových zpráv na mobilní telefony existují i příslušné samostatné programy. Také využívají veřejných bran operátorů, ale oproti posílání z e-mailových programů navíc nabídnou adresář, komfortnější rozdělování delších textových zpráv a použitelnější rozhraní. Jejich nevýhody jsou ale úplně stejné jako u ostatních typů bran: používají veřejné rozhraní, které je méně spolehlivé (to je kompenzováno tím, že odeslání zprávy je zdarma).

V obráceném směru, tedy z mobilního telefonu do sítě Internet, je nejzajímavější službou posílání e-mailů přímo z mobilního telefonu. Tuto funkci nabízejí svým uživatelům oba naši operátoři a v Internetu existuje také několik bran textových zpráv, které umožní zdarma totéž.

Jak je možné, že to je zdarma?
S čím dál větší popularitou služeb, které nabízí zasílání informací na mobilní telefony prostřednictvím bran textových zpráv, se ukazuje, že technologické možnosti operátorů nejsou neomezené. Není proto výjimkou, že takové textové zprávy přicházejí se zpožděním, někdy až několikahodinovým. Protože jde o službu zdarma, je pochopitelné, že operátorům se příliš nechce investovat do zvýšení kapacity svých center SMS a raději volí cestu restrikcí.

EuroTel se například nyní rozhodl omezit počet textových zpráv poslaných z jedné e-mailové adresy na sto denně. U obou operátorů není možné posílat zprávy ve velmi krátkých intervalech.

Někdy ale ani toto omezení nestačí a je třeba mít na paměti, že doručování textových zpráv posílaných z e-mailu nemusí být vždy stoprocentní. Pokud je v centru SMS příliš velký provoz, jsou zprávy rozeslané prostřednictvím veřejných internetových bran zařazeny až na konec doručovacího pořadníku. Platí však pravidlo, že ani takto posílané zprávy by se neměly nikde ztratit.

Brány textových zpráv pro komerční použití
Veřejné brány textových zpráv jsou vhodné pouze pro posílání menších objemů textových zpráv. Jsou také méně spolehlivé, a proto operátoři nabízí zájemcům přímý přístup do svých center textových zpráv. Za tento přístup se platí, zato však může zájemce odesílat textové zprávy větší rychlostí, spolehlivěji a dostává informace o tom, jestli zpráva byla doručena nebo ne.

Tyto systémy jsou vhodné především pro banky, pojišťovny a instituce, které vyžadují kontrolu nad komunikací textovými zprávami. Vhodné jsou také pro rozesílatele zpravodajství, dopravní společnosti (mohou spolehlivě komunikovat se svými vozidly, sledovat jejich pohyb), bezpečnostní agentury, distribuční společnosti … Přístup do těchto center textových zpráv je řešen nejčastěji prostřednictvím internetového protokolu TCP/IP nebo jinými telekomunikačními protokoly. RadioMobil nabízí komerční službu s propustností od jedné do deseti textových zpráv za sekundu. U EuroTelu se tato služba nazývá Bussines Messaging Gateway, její kapacita je dvě zprávy za sekundu. Více informací můžete získat na telefonních číslech 0603 603 603 (RadioMobil) nebo 0800 180 011 (EuroTel), odkud vás přepojí přímo na odpovědné pracovníky.

Zítřky bran textových zpráv
Když EuroTel před časem začal blokovat zprávy služby Radary.cz, vzbudilo to moře nelibosti. Odůvodnění EuroTelu, že šlo o ochranu uživatelů před nevyžádanými zprávami, sice nebylo nejšťastnější, ale smysl tohoto zákroku je pochopitelný. Množství rozesílaných zpráv je obrovské (u Radarů to odhaduji na přibližně sedmdesát tisíc denně), operátorům z podobných služeb neplyne žádný užitek a dokonce omezují klasické posílání zpráv z mobilu na mobil, na kterém operátoři profitují. Proto je těžké předpovědět, jestli veřejné brány textových zpráv zůstanou takové, jako jsou dnes, jestli budou čím dál víc omezovány, nebo jestli budou dokonce placené (jednou z forem je placení příchozích textových zpráv). Zásadnějším změnám se samozřejmě budeme v Mobilitách věnovat.

Programy pro posílání SMS
Email2SMS, freeware. Program pravidelně kontroluje e-mailovou schránku, a pokud je v ní nový e-mail, pošle vám textovou zprávu s informací o tom, kolik máte nových e-mailových zpráv.

Folow Me!, shareware (898 Kč). Tento program také pravidelně kontroluje e-mailovou schránku, dokáže však na nové zprávy nejen upozornit, ale přepošle i jejich obsah, předmět a odesílatele. E-mailové zprávy dokáže také filtrovat – na mobil vám budou chodit jen ty, které chcete.

EuroSMS, freeware. Program umožňuje posílat textové zprávy prostřednictvím e-mailové brány textových zpráv. Umožňuje zprávu poslat v těle nebo v předmětu e-mailové zprávy, pamatuje si nastavení až pro tři brány textových zpráv.

QuickSMS, freeware. QuickSMS umožňuje odesílat textové zprávy prostřednictvím e-mailové brány textových zpráv. Obsahuje adresář a textové zprávy umí řadit do fronty – odešlou se v okamžiku, kdy se připojíte k Internetu.

kolik to bude stát …
Příjemce v žádném z následujících případů nebude nic platit – příchozí textové zprávy jsou zdarma, stejně jako e-maily (zde s výjimkou nákladů pro provoz Internetu).
  • Odeslání textové zprávy z webové brány: nic, případně poplatky za připojení k Internetu po dobu vyplňování webového formuláře.
  • Odeslání textové zprávy e-mailem: nic, případně poplatky za připojení k Internetu po dobu odesílání zprávy.
  • Odeslání textové zprávy ze specializovaného programu: nic, případně poplatky za připojení k Internetu po dobu odesílání zprávy.
  • Odeslání textové zprávy z mobilního telefonu: poplatek za jednu odeslanou textovou zprávu podle ceníku operátora
  • Odeslání e-mailu z mobilního telefonu s využitím služeb operátorů: poplatek za jednu odeslanou textovou zprávu a poplatek za její přesměrování na e-mailovou adresu podle ceníku operátora.
  • Odeslání e-mailu z mobilního telefonu s využitím internetových služeb (např. Excell.to nebo Beli SMS): poplatek za jednu odeslanou textovou zprávu podle ceníku operátora.
  • Příjem zpravodajství na mobilní telefon: nic, zprávy jsou rozesílány e-mailem na vaši mobilní e-mailovou adresu.
  • Komunikace s bankou prostřednictvím textových zpráv: poplatek za jednu odeslanou textovou zprávu podle ceníku operátora a poplatek za bankovní operaci podle ceníku banky.

Jak poslat e-mail z mobilního telefonu
V síti EuroTel pošlete textovou zprávu na číslo 999111 v tomto formátu: EML Adresa Text_zprávy

např. EML petr@posta.cz Test zpravy

Zákazníci RadioMobilu pošlou na číslo 4616 zprávu v tomto formátu: #Adresa Text_zpravy

např. #petr@posta.cz Test e-mailove zpravy

Odeslání e-mailu na Slovensku je ještě jednodušší: u EuroTelu Bratislava i Globtelu stačí jen poslat zprávu v tomto formátu: Adresa Text_zprávy, přičemž znak @ můžete nahradit znakem # (u EuroTelu i !)

Např. peter@posta.sk Test e-mailovej spravy

Vybrané služby dostupné přes SMS
www.press.cz – jednou denně jsou odeslány textové zprávy s přehledem domácích a zahraničních událostí, s informacemi o svátcích a počasí, sportovní výsledky naší první fotbalové ligy, NHL a Extraligy ledního hokeje.

www.idnes.cz – služba v průběhu dne odesílá krátké aktuální zprávy o domácích, zahraničních či sportovních událostech.

www.patria.cz – služba rozesílá titulky důležitých ekonomických zpráv a domácích událostí souvisejících s ekonomikou.

www.radary.cz – informace o dopravní situaci. Republika je rozdělena do regionů, tři velká města jsou samostatná.

gate.mobil.cz – v zadaných intervalech kontroluje vaši poštovní schránku, a pokud v ní jsou nové zprávy, přepošle je na mobilní telefon.

www.sms.cz – pravidelně rozesílá televizní programy, horoskopy, vtipy, informace o narozeninách a svátcích, informace z diáře (v zadanou hodinu je odeslána definovaná textová zpráva).

Vybrané webové brány
www2.eurotel.cz/sms – umožňuje odeslat textovou zprávu pro mobilní telefony GSM v síti EuroTel. Zpráva může mít rozsah až 750 znaků, bude rozdělena do několika kratších zpráv. Znaky s diakritikou jsou překonvertovány na znaky bez háčků a čárek.

sms.paegas.cz/cgi-bin/sms2/wwwsms (odkaz z titulní strany www.paegas.cz) – umožňuje odeslat textovou zprávu pro mobilní telefony v síti Paegas. Maximální délka zprávy je 777 znaků, bude rozdělena do kratších zpráv. Znaky s diakritikou nejsou konvertovány, brána je smaže, pište proto bez háčků a čárek. Brána umožňuje odeslat jednu zprávu za dvě minuty.

globtel.sknet.sk – umožňuje odeslat textovou zprávu pro mobilní telefony ve slovenské síti Globtel. Maximální délka zprávy je 125 znaků. Na jedno telefonní číslo je možné odeslat jen dvě zprávy za den.

www.sms.cz – umožňuje odeslat textovou zprávu do sítí EuroTel a Paegas. Maximální délka zprávy není známá, delší zprávy jsou rozdělovány do několika kratších. Omezení jsou na úrovni omezení veřejných bran jednotlivých operátorů – tato služba je využívá.

www.mtnsms.com – pomocí této služby je možné odeslat textovou zprávu na mobilní telefony ve 42 zemích a 56 sítích. Maximální délka zprávy je 132 znaků. Na webu můžete sledovat stav zprávy – jestli už byla odeslána, doručena, nebo čeká ve frontě na odeslání. Odeslané textové zprávy jsou archivovány a systém si pamatuje i adresy příjemců, k dispozici je adresář. Jediným omezením je možnost odeslat nejvýše dvacet textových zpráv denně.

www.iridium.com/use/ownertools/message – textovou zprávu je možné poslat i na mobilní telefon nebo pager v síti Iridium. Maximální délka zprávy je 120 znaků, maximální rychlost pět zpráv za deset minut. Z této brány lze na jedno číslo odeslat nejvýše 400 zpráv měsíčně.

Vybrané brány SMS pro elektronickou poštu
www.excell.to – umožňuje z mobilního telefonu odeslat e-mail na jednotlivce nebo skupinu osob. Pamatuje si odeslané zprávy, dokáže přidat vlastní podpis a podporuje substituce (pokud do zprávy napíšete „petr“ a systému před tím sdělíte, že petr = petr@posta.cz, ušetříte cenné znaky). Můžete nadefinovat i e-mailovou adresu odesílatele.

www.beli.net – umožňuje z mobilního telefonu odesílat e-mail jednotlivci (na jednu e-mailovou adresu). Pamatuje si odeslané zprávy, podporuje substituce a dokáže přidat vlastní podpis. Můžete nadefinovat i e-mailovou adresu odesílatele.

Krátké textové zprávy SMS fungují podobně jako elektronická pošta – jsou odesílány prostřednictvím sítě od jednoho účastníka ke druhému. Není proto divu, že od počátku používání textových zpráv existovala snaha o jejich propojení se světem počítačových sítí.

Diskuze (5) Další článek: Panasonic EB-GD90: zdání někdy klame

Témata článku: SMS, Download, Teletext České televize, Mobilní telefony, Veřejná síť, NHL, Pager, Nejpoužívanější síť, Brána, T mobile mobilní telefony, Mobilní číslo, Omezená kapacita, Bran, Iridium, Mobilní operátor, Klasický operátor, Mail, E-mailová adresa, Znak, Veřejná služba, Adresa, Mobilní síť, Velký provoz, Telefon, PoplatekPřehled zařízení, která dostanou Android 12. Aktualizace se týká topmodelů i levnějších telefonů

Přehled zařízení, která dostanou Android 12. Aktualizace se týká topmodelů i levnějších telefonů

** Pixely už jej mají, postupně se přidávají další mobilní výrobci ** Android 12 přináší spoustu softwarových novinek a vylepšení ** V našem seznamu se dozvíte, kdy aktualizace dorazí i na váš telefon

Martin Chroust
Android 12Aktualizace softwaruSmartphony
Lék proti depresi za stokorunu snižuje riziko těžkého průběhu i úmrtí na onemocnění covid-19

Lék proti depresi za stokorunu snižuje riziko těžkého průběhu i úmrtí na onemocnění covid-19

** Klinická studie zkoumala vliv antidepresiva fluvoxamin na covid-19 ** Počet úmrtí souvisejících s covidem-19 klesl zhruba o 90 % ** Potřeba intenzivní lékařské péče se snížila zhruba o 65 %

Karel Kilián
COVID-19LékyDepreseMedicína
Rusko obviňuje astronautku NASA ze sabotáže Mezinárodní vesmírné stanice
Jiří Černý
Mezinárodní vesmírná staniceNASARusko
Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Krásné ženy jsou pro mnohé erotické a sex symboly. Vybrali jsme ty nejslavnější z několika desetiletí filmové a seriálové tvorby. Najdete zde nejen fotografie, ale také název díla, které herečku proslavilo.

Marek Čech
Filmy a seriály
Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

** Nelibí se vám, když cizí lidé okukují váš dům? ** Všechny mapové aplikace nabízejí možnost rozmazání snímku ** Máme návod pro Apple Maps, Bing Maps, Mapy Google a Mapy.cz

Karel Kilián
SoukromíNávodyMapy
Tohle nejsou Jedenáctky, ale Linux. Windowsfx 11 opisuje opravdu důkladně
Lukáš Václavík
Windows 11Operační systémyLinux