Jak levně na Internet

Možností připojení k Internetu je stále více, kdo se má v této džungli vyznat?
Po telefonní lince, pevně po zemi, nebo snad vzduchem? Stále je tak trochu problémem přívod Internetu do konkrétních domácností a kanceláří. Pro většinu potencionálních uživatelů hlavně cenovým. Jak tedy zařídit poslední míli, aby to bylo co nejvýhodnější?

Připojení vytáčenou telefonní linkou je přes běžnou telefonní přípojku, rychlosti se pohybují většinou do 30 do 50 kb/s. K tomuto připojení potřebujete modem. Každý modem by měl být u nás homologován (osvědčen pro použití v naší telefonní síti), dále by měl podporovat standard V.90 pro přenos rychlostí až 56 kb/s. Bez těchto opravdu základních náležitostí žádný modem nekupujte.

Prakticky každý poskytovatel Internetu u nás nabízí připojení telefonní linkou. Je zde ale několik záludností, na které je nutné upozornit. Takové připojení je jakž-takž ekonomicky únosné ještě tak v místním pásmu (a pro leckoho ani to ne, ale levněji prostě nenakoupí). Jinak telefonní poplatky porostou do astronomických výšek. Takže se omezte jen na ty poskytovatele, kteří se nacházejí v místě vašeho bydliště či pracoviště. Někteří (spíše většina) poskytovatelů nabízí příjemnou možnost připojit se v jakémkoliv jejich přístupovém bodě po celém státě, pro lidi na cestách je to obrovská výhoda.

Jak bylo řečeno, každý modem by měl podporovat rychlost 56 kb/s. On je to tak trochu podvod, tato rychlost je jenom teoretická. Na našich linkách se dosahují rychlosti okolo 50 kb/s. Pořád je to ale značné urychlení oproti běžným 33,6 kb/s. Vyšší rychlosti lze navíc dosáhnout jen na přípojkách na digitální ústředně. To, že máte modem pro rychlost 56 kb/s, ještě neznamená, že ji můžete využívat. Tuto technologii musí ještě podporovat přípojný bod poskytovatele. U nás tuto rychlost podporují poskytovatelé zpravidla zatím jen ve větších (bývalých krajských) městech.

Proč platit málo
Jak se vyznat v mnoha tarifech, které najdete v ceníku poskytovatele? Někteří rozlišují připojení jednoho počítače a celé sítě (to je dražší). Klidně si pořiďte jen tarif pro připojení jednoho počítače i pro celou síť. Platíte za pásmo, nikoliv za data. Navíc existují softwarové i hardwarové prostředky, jak si síť zamaskovat jako jeden počítač.

Trendy nasvědčují tomu, že se u všech poskytovatelů vytvoří několik prakticky stejných tarifů a poskytovatelé se mezi sebou budou lišit jen doplňkovými službami. První tarif je jen pro čtení pošty. Zpravidla máte přístup jen k poštovnímu serveru poskytovatele. Měsíční paušál by se neměl pohybovat nad 90 korun. Jestliže budete číst poštu i několikrát denně, celkové náklady na Internet nepřevýší 300 korun (započítány i telefonní poplatky).

Druhý tarif je už náročnější. Přístup na Internet je v nočních hodinách a o víkendech zcela volný, přes den je buď zablokován (může být povolen jen k poště) a nebo se platí za každou minutu připojení. Paušální poplatek by neměl měsíčně přesáhnout 250 korun, minutová sazba pak korunu za minutu.

Poslední z modelových tarifů je nejpříjemnější, jedná se o zcela neomezený přístup. K tomu není co dodat. Ceny se v průměru pohybují od 350 korun do přibližně jednoho tisíce. Cenu nad 750 korun měsíčně lze považovat za hodně vysokou a vy se musíte ptát, čím je vykoupena.

Popsané tarify jsou ale jen modelové a někteří poskytovatelé razí zcela jiný způsob zpoplatňování přístupu k Internetu. Jedná se o starší systém: za určitý paušál mám 10 (20, 30) hodin měsíčně a další minuty si musím doplatit obvyklou sazbou jedna koruna za minutu.

Zcela pevně
Připojení pevnou linkou je trvalejšího rázu, je pro ně nutné vyhradit vlastní dráty k nejbližší ústředně. Tady se rychlosti pohybují od 14 kb/s výše (takřka neomezeně). Připojení pevnou linkou poskytuje daleko lepší komfort užívání Internetu. Neplatí se žádné telefonní poplatky a není nijak limitována doba připojení. Jen výjimečně se zpoplatňuje objem přenesených dat. Nicméně jistá dualita plateb tady přetrvává. Musí se zaplatit jednak poskytovateli a pak také SPT Telecomu. Na rozdíl od komutovaných linek ale poskytovatel dostane nepoměrně více. Pronájem běžné pevné linky u SPT Telecomu přijde na přibližně tisíc korun měsíčně za každou ústřednu, která je na cestě k poskytovateli. Tato částka by tedy neměla přesáhnout 3 000 korun.

Platba poskytovateli je závislá na přenosové kapacitě linky. Běžná cena je 10 tisíc korun měsíčně za linku o kapacitě 33,6 kb/s. Teď je na poskytovateli, zda v této ceně je zahrnut i pronájem modemu a v lepším případě i směrovače – to jsou zařízení, bez kterých se neobejdete, a právě v případě pevné linky jde jejich cena spíš od tisíců výš než naopak. Během druhé poloviny minulého roku jsme mohli být svědky celkem razantního poklesu cen za pevné připojení. Ten se ale v poslední době zpomalil.

ISDN z hlubin času
Technologie ISDN (Integrated Services Digital Network) neboli integrované služby digitální sítě je trochu staršího data a někteří o jejím nástupu už teď hovoří jako o předem prohraném pokusu o resuscitaci mrtvoly. Nicméně kdyby SPT Telecom její ceny srovnal na úroveň obyčejných analogových linek, nemusely by to být pokusy marné. Z vnějšího pohledu se jedná o telefonní připojení, podobně je také tato služba tarifikována. To znamená, že je nutné platit za dobu spojení stejně jako u telefonu.

Z technického pohledu jde o digitální připojení přímo do vnitřní struktury telefonní sítě. Po celé lince putují data digitálně (tedy jako nuly a jedničky), na rozdíl od telefonního připojení, kde je nutná modulace. Poskytovatelé nabízejí přístup na rychlosti 64 kb/s. Tato rychlost je ale garantována, tedy zaručeně jí dosáhnete, čehož se u modemového připojení nedočkáte. Dále potřebujete tzv. ISDN-modem (i když se vlastně o žádný modem nejedná). Některé dražší konvenční, analogové modemy lze dokonce vybavit modulem pro ISDN.

Ceny za připojení k Internetu jsou většinou o něco vyšší než při použití obyčejné telefonní linky. U některých poskytovatelů ale už došlo k sjednocení ceníků, a tak se rozdíl mezi oběma typy připojení smazává.

Posledním problémem zůstává dostupnost ISDN-linky. Je to podobné jako u připojení na rychlosti 56 kb/s: ISDN si uživatelé užijí jen ve velkých městech.

Data umí létat
Bezdrátová připojení se u nás ve větším měřítku nabízejí jen krátkou dobu. Musíme zde zase rozlišit páteřní spoje a přípojky koncovým uživatelům. Hlavní slovo v poskytování páteřních spojů má společnost České radiokomunikace, jež realizuje dálková spojení mnoha poskytovatelům Internetu.

Cenově i kvalitativně se dá bezdrátové připojení přirovnat k pevné lince. Rychlosti se mohou pohybovat i ve stovkách kilobitů za sekundu. Na druhou stranu jsou tyto spoje náchylné na vlivy prostředí, hlavně počasí.

Existuje ale několik druhů bezdrátových sítí. Asi nejznámější a nejpoužívanější je síť mobilních telefonů GSM. Primárně je určena pro přenos hlasu, je však možné si aktivovat datové služby. Přenosová rychlost je ale jen 9,6 kb/s a musí se platit poměrně vysoké telefonní poplatky (3 koruny za minutu). Novější technologie umí tuto rychlost až ztrojnásobit. Tento typ připojení připadá v úvahu jen pro vlastníky mobilních počítačů, kteří potřebují často číst elektronickou poštu.

Další sítě jsou už určeny přímo pro datové přenosy. Většinou jsou provozovány ve volném pásmu 2,4 GHz, kde není potřeba žádná licence. Základní rozdělení by mohlo být na spoje dvoubodové a všesměrové.

Dvoubodové spoje logicky poskytují daleko větší komfort připojení, také jsou daleko dražší. Všesměrová spojení mohou být provozována buď centrálně (jeden přístupový bod na nějakém hodně vysokém místě) a nebo na buňkovém principu (podobně jako síť GSM). Pak se mohou připojené počítače v síti pohybovat – tohoto „roamingu“ se ale prakticky využívá spíše v sítích pokrývajících určité území (např. letiště, hypermarket, sklad apod.).

Technicky vévodí bezdrátovým připojením produkty řady BreezeNet od firmy BreezeCom. Tady se pořizovací náklady pohybují v řádech desetitisíců korun na obou stranách. Poskytovatelé ale mohou zařízení i pronajímat, poplatky přijdou i tak na tisíce až desetitisíce měsíčně.

Peníze ve vzduchu
Při pořizování bezdrátového připojení k Internetu je nutné brát v úvahu pojmy jako garantovaná rychlost a sdílené pásmo. Především u všesměrových spojů je pásmo sdílené, což znamená, že čím více lidí se připojí, tím každému z nich klesá přenosová rychlost. Poskytovatel by ale měl garantovat minimální rychlost (celková šířka pásma děleno počtem uživatelů). V praxi se však většinou nepřipojí všichni zároveň, a tak je možné si užívat dokonce o něco rychlejší linky, než mi poskytovatel garantuje.

Dalším specifikem bezdrátového přístupu je to, že jste inkasováni za přenesená data. V základním paušálu tedy máte určité kvantum dat (třeba 1 GB) a za další navíc se musí platit. Je potom nutné důkladně zvážit, na kolik budete Internet využívat, a podle toho zvolit příslušný tarif. Intenzivní práce s Internetem se takto může snadno prodražit.

Závan z budoucnosti
Vizí dalších let je, že se Internet stane běžnou součástí domácnosti. To sice bude patrně ještě dlouho trvat, a tím déle u nás, nicméně pro tento účel už máme navržené a částečně také provozované technologie. DSL (Digital Subscriber Line) se česky překládá jako digitální účastnická přípojka. Jedná se o mnoho technologií s různými názvy (ADSL, HDSL, VHDSL, …). Mají společnou vlastnost: pokoušejí se využít starých metalických (telefonních) kabelů k dosažení vysokých rychlostí. Ty se pohybují od 64 kb/s až do desítek Mb/s.

Nasazení některé technologie DSL pro přístup do Internetu je u nás v plenkách. K tomu jsou nutné úpravy stávajících telefonních ústředen. Spíše uvidíme až po liberalizaci telekomunikačního trhu v roce 2001. Možná se najde nový operátor, který bude budovat svoje ústředny. Pak asi nebude problém do nich zařadit i koncentrátory DSL.

Internet v televizi
Kromě telefonních linek je v mnoha domácnostech přípojka kabelové televize. Tu lze také využít pro přívod Internetu. V poslední době se Internet po kabelové televizi rychle rozšiřuje, za relativně malý paušál domácnosti poskytne celkem rychlou linku.

Pro připojení k Internetu přes kabelovou televizi je nutný tzv. kabelový modem. Zařízení je většinou pronajímáno přímo provozovatelem televize, který je zároveň i sekundárním poskytovatelem Internetu. To znamená, že se připojí k nějakému většímu poskytovateli, který zajistí konektivitu do zahraničí.

Zdroj: Computer

Váš názor Další článek: Predaj PC na Slovensku v roku 1998

Témata článku: Internet, Poslední hodina, kB, Bezdrátový internet, Vysoká cena, Lev, Televize a internet, Určitá doba, Poslední doba, Nový operátor, Kabelová televize, Nejpoužívanější síť, Kabelové spojení, Pevná linka, Rychlost, Tisíc korun, Vysoká rychlost, Televize s internetem, Příslušný tarif, Základní paušál, DSL, Bezdrátový spoj, Modemy, Subscriber, Linka


Určitě si přečtěte

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

** Předpověď počasí Windy nabízí nepřebernou škálu funkcí ** Zorientovat se v nich nemusí být vždy snadné ** Proto přinášíme 12 užitečných tipů a triků

Karel Kilián | 10

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

** Honor u nás přichází s prvním telefonem bez Google Mobile Services ** Současný stav je lepší než na začátku, ideální ale není ** Zkusili jsme i hack s ručním přidáním služeb Googlu

Tomáš Holčík | 157


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11