Jak hledat a najít? Využijte katalogizační software

Pokud se vám již na stole u vašeho počítače hromadí CD disky, váš disk obsahuje gigabajty dat a mezi svými empétrojkami již ztrácíte přehled, pak je možná čas porozhlédnout se po nějakém katalogizačním softwaru, který vám hledání usnadní. Jejich test vám teď nabízíme.
Nejprve si vysvětlíme, co má vlastně takový katalogizační program na práci. Vy jako uživatel jej nejdříve "nakrmíte" CD disky, disketami či dalšími médii, která máte. Každé takové médium si musíte též vhodně označit, abyste je dokázali vzájemně odlišit od sebe. Program si načte strukturu jednotlivých disků, uloží si důležité informace o jednotlivých souborech a všechna tato data se uloží do příslušné databáze. Když poté budete chtít najít konkrétní soubor, třeba dokument, který jste vytvořili před rokem a máte jej uložen navíc v nějakém archivu, můžete použít vyhledávacích možností programu. Najít takový soubor třeba podle částečného jména či popisu bude hračka a otázka několika sekund.

Výběr programů, který si dnes popíšeme, není samozřejmě úplným seznamem veškerého katalogizačního software tohoto druhu a je možné, že nějaký výborný program se sem nedostal. Zvoleny byly programy, které lze běžným způsobem najít na českých i zahraničních serverech, jež se zabývají shareware a freeware programy. I přesto by bylo jejich množství velké, a tak bylo nutné některé (ty nejhorší) z testu rovnou vyřadit. Obvykle se jednalo o software, který nesplňoval ani základní požadavky na použitelnost. Z důvodu délky článku nejsou také zařazeny náhledy programů, protože mají většinou velmi podobný design a mnohem důležitější jsou jejich funkce. Dost úvodu, pojďme se pustit do testování.

Advanced File Organizer

Jedná se dobře naprogramovaný, ale spíše jednoduchý katalog. Má přehledné uživatelské rozhraní, ale malou možnost konfigurace.

Jednotlivé disky zobrazuje v levém sloupci ve stromové struktuře. Jejich obsah pak ukazuje ve větší, pravé části obrazovky (tedy "klasické" rozvržení běžné u tohoto typu softwaru). Kromě základních informací o samotném disku (název, sériové číslo, počet souborů a velikost) zobrazí jednotlivé složky a soubory tak, jak byste je viděli v běžném souborovém manažeru – tedy včetně asociovaných ikon a několika sloupečků dalších informací (velikost, datum, popis...). Ke každé složce či souboru si můžete uložit vlastní textové poznámky a zařadit je také do patřičné kategorie (které si můžete pro tento účel libovolně vytvořit).

Velkým nedostatkem a nevýhodou programu oproti konkurenci je bohužel absence podpory prohlížení archivů, což značně snižuje jeho použitelnost. Taktéž chybí jakákoliv podpora multimédií (jako jsou informace o zvukových souborech, např. popisky ID3 u MP3 souborů) či obrázkových souborů. Program je však schopen načítat popisky ze souborů typu file_id.diz, index.txt a podobně. Přesné názvy těchto souborů s popisy si můžete libovolně měnit. Aplikace si však nehlídá duplicitu načítaných disků, takže se vám může snadno stát, že do katalogu umístíte bez varování jeden disk dvakrát či vícekrát, pokud se přehlédnete. Jednotlivé disky je do katalogu nejen možno přidávat (a samozřejmě mazat), ale též aktualizovat (v případě, že ukládáte obsah pevného disku nebo CD-RW apod.).

Co se týče samotného vyhledávání v katalogu, je poměrně standardní. Vyhledávat lze samozřejmě libovolné textové řetězce, je možné použít souborové masky, vybrat si můžete rovněž místo hledání (zda celý katalog či pouze vybraný disk). Katalog se ukládá do vlastního formátu aplikace s velice omezenými možnostmi exportu a importu.

Ačkoliv zřejmě program plní svou základní funkci velmi dobře, nemá žádné zvláštní užitečné funkce navíc a při své ceně a absenci jazykových mutací zřejmě nemá českému uživateli co nabídnout. To, co program umí, je naprosté minimum toho, co by aplikace v této kategorii měla ovládat.

795 kB
verze 1.61
shareware ($20)
SoftPrime Development

Catalog Max

Tato aplikace zřejmě na první pohled upoutá svou snahou o netradiční vzhled: celé okno má jakýsi modrý "skin" a také ikonky na zavírání a maximalizaci okna doznaly jistých změn. Vzhled ale až zas tak docela neodpoutal moji pozornost od pečlivého zkoumání funkcí, a tak jsem ihned odhalil menší nedostatek takto vylepšené grafické podoby programu; spočívá v tom, že aplikace má pouze dvě polohy velikosti. Svou základní velikost, která není dostačující, a velikost při maximalizaci na celou obrazovku (kdy dochází zase k pro mě celkem nepříjemnému efektu překrývání hlavního panelu). Možnost upravit si velikost podle svého (vkusu i monitoru) tedy program neposkytuje. Připomínám, že testování probíhalo pod Windows 2000. Jinak je uživatelské prostředí opět "klasické", tj. v levé části strom jednotlivých disků, vpravo jejich obsah s popisem. V levé části můžete hned přepínat mezi několika "pohledy", a to buď standardní strom jednotlivých disků, dále dělení podle kategorií (viz dále) a podle typu média (pevný disk, CD ROM atd..). Kategorie disků (např. Hry, MP3, Software...) jsou sice již vytvořeny předem, ale můžete si přidat i vlastní. Stejně jako u předchozí aplikace i zde chybí podpora načítání dalších dodatečných informací podle daného typu souboru, chybí i načítání „popisových“ souborů. Je zde sice patrná snaha o podporu archivů, takže si jejich obsah můžete v katalogu prohlížet, ale obsahy těchto archivů nejsou bohužel zahrnuty do vyhledávání, takže možnost praktického použití je taktéž téměř nulová. Ani zde není hlídána duplicita disků a při přidávání disku do katalogu není vidět průběh činnosti, takže můžete jen hádat, v jaké fázi se akce právě nachází.

Program používá rovněž vlastní (jakýsi textový) formát ukládání a navíc ani nemůžete volit soubor katalogu, protože ten je pro danou aplikaci jeden a stále stejný a je ihned načten po spuštění programu. Ještě zajímavější je, že vlastně žádný kompaktní soubor s databází disků neexistuje, protože ke každému disku je vytvořen soubor vlastní, a ty jsou poté všechny při startu aplikace načteny najednou do jednoho celku. Možnost importu neexistuje a export je možný do formátu HTML, ale pouze v registrované verzi. Nutno také podotknout, že s dotěrnou hláškou žádající registraci vás aplikace otravuje neustále, zřejmě v náhodných (a dost krátkých) intervalech.

855 kB
verze 1.5
shareware ($20)
LionMax Software

DiskBase 5

Program DiskBase je český a konečně se jedná o produkt, který vypadá k světu. Základní design opět dodržuje již zmiňovanou "šablonu", tj. vlevo strom disků a složek a ve středové části jednotlivé soubory. Program obsahuje poměrně chudé nastavení, ale několik základních věcí nastavit přece jen lze. Mimo jiné lze nastavit to, který katalog (databáze) má být automaticky načten po startu programu. Možná vám to připadá jako hloupost a drobnost, ale pokud budete s databází pracovat často, jistě pochopíte, že vám tato funkce ušetří spoustu práce a nebudete muset znovu dokola načítat databázi po každém spuštění.

Kromě běžných úkonů s disky v databázi, jako je jejich přejmenování, mazání a další běžné činnosti (o kterých se již nebudeme zmiňovat, protože je považuji za samozřejmost), umí program další funkce navíc. Katalog nebo jednotlivý disk je možné exportovat do několika formátů (textové i HTML). Je možný i import, ale pouze ze starších verzí programu nebo mezi databázemi vzájemně.

Co se hledání týče, patří opět mezi standardní. Nenabízí nic mimořádného, jedná se o klasické fulltextové hledání, takže hledat můžete jak klíčová slova, tak přímo názvy souborů. Svůj účel ale splní beze zbytku a nelze mu snad nic vytknout. Vyhledávání probíhá naštěstí i v rámci archivů a kromě základních typů, jako je zip, rar a arj, program umí také "exotičtější" formáty jako arc, lzh nebo dokonce ar6.

Ke každému souboru či složce si můžete opět vytvořit vlastní popisky, které je charakterizují, ale program též dokáže tvořit popisky sám podle jednotlivých souborů. K tomu slouží tzv. filtry, kdy je z binárního (nebo ne úplně čistě textového) souboru odfiltrováno vše nepodstatné a získán je pouze smysluplný text. Velikost takové popisky si můžete omezit sami patřičnou velikostí. Tyto filtry jsou v podobě externích dll knihoven, a tak je možná snadná rozšiřitelnost do budoucna. V současné době se jedná o filtry pracující s textovými soubory v různých typech českého kódování (např. též T602), dále soubory RTF a MP3. Nejedná se tedy o nějaké náhledy, ale ze souborů jsou získána "pouze" textová data. I to je však dostatečné a velmi se tím usnadní vyhledávání.

Jaké je tedy závěrečné hodnocení? Veskrze kladné. Program plní všechny obvyklé funkce a navíc některé další, umí načítat archivy nejběžnějších typů, sám si ze souborů zjišťovat další informace vhodné pro vyhledávání a řadu dalších drobností. Jednou z výhod je i to, že program je v češtině a má i jistá česká specifika, která byste těžko od zahraničních aplikací mohli očekávat (jako třeba podpora souborů dnes již stařičké, byť ještě používané, T602). Autoři si zaslouží pochvalu, i když řadu věcí by bylo třeba zlepšit.

Ovšem největší "problém", který jistě odradí zřejmě většinu uživatelů, je cena programu. Ano, nejedná se totiž o freeware a za registraci zaplatíte 790,- Kč, což jistě není málo. Těžko hodnotit, zda se jedná o cenu přemrštěnou. Chápu autora, který měl s tvorbou programu jistě dost práce, ale za sebe musím říci, že já bych tolik peněz do podobného programu rozhodně neinvestoval. Program je to jistě výborný, ale zase ne tolik, aby bylo možno tuto cenu akceptovat. Autor by měl trošku zauvažovat nad poměry českého uživatele, zvyklého na freeware (či dokonce warez).

843 kB
verze 5.12a
shareware (790 Kč)
Martínek-Learsy

Disk Explorer Professional

Na první pohled profesionálně působící aplikace, a to již od své instalace. Opět se jedná o český produkt a musím říci, že je velmi povedený. Jednoznačný vítěz „české sekce“ v našem testu.

Vzhled je opět tradiční, a nemá smysl se proto o něm dlouze rozepisovat. Pojďme si rovnou říci, jak probíhá tvorba katalogu. Po otevření příslušného dialogu máte na výběr, zda se bude prohledávat disk či dokonce FTP server (to je rozhodně novinka). Dále si vybíráte, jaké typy souborů mají být prohledávány (máte možnost vytvořit si řadu profilů, například "všechny soubory", soubory ".txt" apod.), a stejným způsobem pomocí profilů též zvolíte soubory, jejichž obsah bude celý zahrnut do databáze. A nakonec máte na výběr z mnoha druhů archivů, které taktéž mohou být prohledávány (kromě běžných zip, rar, arj a cab jsou to dále jar, tar, lzh, ace, asp a poněkud netradičně též Quake pak). Jako drobnost, která však velmi urychluje práci při hromadném zadávání mnoha disků do databáze, je zde možnost vysunout po dokončení prohledání disk (CD-ROM) a znovu zobrazit dialog pro přidání dalšího disku. Právě takovéto detaily činí program ještě mnohem použitelnějším než nějaké strohé uživatelské prostředí. Během prohledávání se zobrazuje přehledné okno s průběhem a hledání je taktéž možno kdykoliv přerušit.

S jednotlivými katalogy lze dělat všechny běžné funkce (přejmenování, mazání atd..) a jsou zde i funkce exportu a importu. Ty jsem ale bohužel neměl možnost otestovat, protože jsou dostupné pouze v registrované verzi. Dle nápovědy je import možný mezi databázemi navzájem stejně jako export. Je zde i možnost exportu do souborů, kde jsou jednotlivé položky odděleny tabulátory či jinými znaky a ty je pak možné načíst například do Excelu, Quattra apod. Jednotlivé katalogy je též možno chránit heslem.

Již jsme mluvili o množství archivů, které program podporuje. Ve formě pluginů je zde ale řada dalších souborů, ze kterých dokáže získat dodatečné informace. Jsou to například soubory typu wave, MP3 (včetně podpory ID3 verze 2), HTML, Office, spustitelné soubory, video soubory, obrázky a velké množství dalších formátů. Jistě také oceníte, že jsou informace importovány "multimediálně", takže je například u obrázku načten nejen údaj o jeho rozměrech, ale též jeho grafická zmenšenina (můžete si zvolit, jak velká). Jelikož se tím velikost databáze rychleji zvětšuje, máte pochopitelně možnost tuto funkci vypnout.

Závěrečné hodnocení je jednoznačně pozitivní. Profesionální instalace, vzhled, výborná škála funkcí a několik práci ulehčujících detailů navíc. Co víc si jen přát? Škoda jen, že se nejedná o freeware, i když cena za program není nikterak přemrštěná.

1239 kB
verze 2.4
shareware (490 Kč)
Tomáš Jelínek

MkDatabanka

Tento program mě hned při instalaci upoutal již dnes poněkud obstarožním instalátorem, ale pojďme hodnotit program samotný.

Vzhled opět vychází z klasického modelu stromu s jednotlivými složkami a soubory, kdežto informace o nich se zobrazují na pravé straně hlavního okna. Přesto je systém mírně odlišný (bohužel v neprospěch uživatele), protože je vždy zobrazen jen jeden disk (v terminologii programu "záznam"), a pokud chcete prohlížet jiný, musíte jej vybrat z menu. Již téměř na první pohled je patrné, že program nemá zdaleka tolik funkcí a i uživatelské rozhraní má tu a tam nějaké drobné mouchy.

Tvorba nového katalogu probíhá opět tak, že si vyberete místo prohledávání (disk či složku) a filtr pro typ prohledávaných souborů. Program neumí procházet archivy a chybí rovněž multimediální procházení, takže dodatečné informace o dokumentech nebo multimediálních souborech nebudou načteny. Tedy přesněji řečeno až na jednu výjimku a tou jsou soubory MP3, z nichž je načten ID3 tag (pouze verze 1). Data jsou ukládána poměrně nešťastným a neúsporným způsobem, chybí jakákoliv komprese a rovněž export či import dat není možný.

Celkově program působí dost těžkopádným a pomalým dojmem, ale přesto během testování nikdy "nespadl".

Celkově se dá říci, že program je použitelný jen pro velmi jednoduchou evidenci, obzvláště absence podpory archivů je citelná, a o to víc mě překvapuje, že se jedná o poměrně drahý (na malé množství funkcí, které nabízí pro uživatele) shareware, který působí v porovnání s předchozími programy (za přibližně stejnou cenu) jako troufalý pokus získat hodně peněz za málo muziky.

2207 kB
verze 2.0.4
shareware (300 až 430 Kč, podle způsobu objednání)
Michal Kotas

Where Is It

A na závěr tu máme dnešního šampióna, a proč to rovnou neříct, vítěze našeho pomyslného srovnávacího testu. Tento program opravdu splňuje veškeré požadavky na správný katalogizační software, umí téměř vše, na co si jen vzpomenete.

Vzhled opět nemá cenu dlouze popisovat, protože je přesně takový, jak jsme si jej popsali již několikrát – strom s jednotlivými disky na levé straně a hlavní část okna zabírá seznam jednotlivých souborů. Pod nimi je prostor, kde se zobrazují k jednotlivým souborům další detailnější informace (viz dále).

Program plně podporuje načítání dat z archivů (ace, arc, arj, cab, exe, rar, zip a řada dalších) a také samorozbalovacích archivů. Samozřejmostí je též podpora načítání dalších doplňkových informací z mnoha typů dokumentů a multimediálních souborů, náhledy obrázků a další. Pro představu: jsou to soubory exe, dll a další binární data, dále dokumenty Office, WordPerfect, zvukové soubory MP3 (ID3v2) a wav, HTML, video soubory, obrázky všech možných i nemožných formátů, soubory PDF, audioCD (včetně podpory CDDB) a řada dalších. Z podporovaných grafických souborů si můžete nechat uložit do databáze náhledy požadované velikosti. Uživatelské prostředí je dokonce tak propracované, že se tyto grafické náhledy zobrazují nejen jako zmenšené ikony i jednotlivých souborů, ale náhled (již zvětšený) se zobrazí i v bublinkové nápovědě k danému souboru (pochopitelně u jiných typů souborů se zobrazí příslušné jiné informace). Přidávání jednotlivých disků je ulehčeno i automatickým vysouváním disku po jeho uložení do databáze (čímž se zrychlí práce při přidávání více disků po sobě).

Co se týče importu a exportu dat, zde jsou stejně jako u ostatních programů zřejmé nedostatky. Výměna dat s jinými podobnými programy či export do formátu nějakého databázového programu bohužel není možný. To je ale, zdá se, jediná větší slabina programu.

Vyhledávání v databázi je účinné a rychlé. Hledat můžete klasicky přes souborové masky, pomocí klíčových slov a vytvářet můžete i složitější vyhledávací dotazy pomocí logických operátorů.

Program nabízí opravdu širokou škálu různých nastavení, takže si jej můžete dokonale přizpůsobit. Samozřejmostí je též podpora externích jazykových modulů včetně češtiny.

Program toho umí skutečně mnoho a na tomto omezeném prostoru nelze všechno popsat. Jako jediná a zřejmě pro českého uživatele hlavní překážka v používání je vysoká cena, která je nejvyšší ze všech testovaných programů. Za kvalitu se zkrátka musí zaplatit.

3533 kB
verze 3.25
shareware ($39.95)
Robert Galle

Závěrečné zhodnocení

Na začátku testu jsem si stanovil několik základních podmínek, které musí program splňovat, aby se dalo vůbec uvažovat o jeho používání. Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, bezpodmínečná podpora načítání souborů alespoň ze základních typů archivů a případně načítání dalších informací podle typů souborů (obrázky, multimédia atd..). Musím bohužel konstatovat, že žádný z freewareových programů tyto požadavky nesplnil a stěží se k nim přiblížil. O to smutnější je, že i za mnohé nekvalitní programy si autoři chtějí nechat platit skoro nehorázné sumy. Vítězi se tentokrát staly sharewarové programy, protože za opravdovou kvalitu se musí prostě platit. Dnešní vítěz je tedy program Where Is It, ale potěšující je, že mu svými funkcemi zdatně konkuruje český program Disk Explorer Professional, který sice také není zdarma, ale svou cenou je rozhodně dostupnější. Hodně štěstí autorům do další práce.
Diskuze (14) Další článek: The Playa 2.0 Alpha 2 pro DivX 5

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,