Jak chránit děti před temnou stránkou internetu

Internet je plný zajímavých informací a zábavy, má ale i své stinné stránky. Poradíme vám, jak ochránit svoje děti před nebezpečím internetového světa.
Kapitoly článku

V oblasti moderních technologií dokážou být děti velmi učenlivé a mimořádně vynalézavé, přitom jim ale často schází základní opatrnost. Je proto hlavně na rodičích a učitelích, aby se snažili děti a teenagery přimět k uvažování nad tím, jak nové technologie vlastně používat.

Podle nedávného průzkumu AVG například 64 % rodičů nechává své děti mladší sedmi let na internetu zcela bez dozoru a čerstvý rozsáhlý průzkum Univerzity Palackého v Olomouci pak odhalil, že 40% dětí by vyslyšelo výzvu k osobnímu setkání od „internetového kamaráda“. Ze závěrečné zprávy projektu EU Kids Online zase vyplývá, že nejčastějším rizikovým chováním dětí na internetu je poskytování osobních informací následované setkáváním se s internetovou pornografií. Ve výčtu nechybí ani zhlédnutí násilného nebo nenávistného obsahu, kyberšikana a obtěžující sexuální komentáře.

898224213
Z kamaráda se může vyklubat neřád, ale to si mnoho dětí evidentně neuvědomuje (zdroj: e-bezpeci)

Přestože by své děti do reálného světa se stejnými riziky asi nikdo nepustil, na svět virtuální stále mnoho rodičů uplatňuje jiná měřítka. Odborníci se shodují, že by rodiče rozhodně neměli dětem internet zakazovat, důležité je však vědět, co dítě na internetu dělá, s kým se stýká a jaké stránky navštěvuje. S dohledem a základním nastavením pravidel pro bezpečné používání internetu vám mohou pomoci specializované nástroje. Dnes si představíme možnosti na nejrozšířenější platformě, tedy ve Windows.

Základ: oddělené uživatelské účty

Základní nástroje pro správu a kontrolu uživatelů najdete již ve Windows Vista, Windows 7 nabídl mírné úpravy těchto nástrojů a nejpokročilejší řešení nabízí nejnovější verze Windows 8. Základem nejen pro ochranu dětí jsou oddělené uživatelské účty.

Windows 8 v uživatelských účtech nabízí jednu podstatnou novinku – dětské účty. Dětský účet je v podstatě běžný uživatelský účet bez práv administrátora, kde jsou ve výchozím nastavení aktivní funkce Zabezpečení rodiny spolu s filtrem SmartScreen. SmartScreen v rámci dětských účtů blokuje otevření či spuštění všech souborů stažených z internetu, k nimž ve své databázi nenajde záznamy svědčící o jejich nezávadnosti.

W8_Přidat účet_03.png
Novinkou Windows 8 jsou tzv. dětské účty, automaticky kontrolované aplikací Zabezpečení rodiny.

Pro vytvoření dětského účtu se přihlaste do Windows s administrátorskými právy a v nastavení systému (v novém prostředí nebo v Ovládacích panelech) vyhledejte správu uživatelských účtů. Zde (ve Windows 8) najdete i možnost založení účtu dítěte. Je ho možné zřídit i bez e-mailové adresy, ale nebude z něj pak možné stahovat aplikace z Windows Store a platit budou i další omezení (což je někdy žádoucí). Ve Windows 7 lze pro dítě založit nespecializovaný oddělený účet bez administrátorských práv (standardní uživatel), na které lze poté aplikovat systémové funkce zabezpečení rodiny.

Nastavení rodičovské kontroly

Jakmile máte vytvořeny všechny uživatelské účty, je třeba upravit jejich oprávnění, neboť ani dětský účet ve výchozím nastavení neblokuje ani ty nejexplicitnější vyhledávací dotazy v internetovém prohlížeči.

V různých verzích Windows je toto nastavení řešené trochu jinak. Windows 7 nabízejí základní kontrolu již ve svém výchozím nastavení – v přehledu účtů klikněte na funkci Nastavit rodičovskou kontrolu, následně vyberte, na který účet se budou omezení aplikovat, a zvolte možnost Zapnuto, vynutit aktuální nastavení. Windows 8 nabízí podobné možnosti a ve Windows 8.1 je již veškeré nastavení řešené v internetovém rozhraní. Ať už používáte kteroukoli verzi Windows, internetové rozhraní vám nabídne nejširší a nejpohodlnější nástroje pro nastavení kontrolovaného přístupu.

zabezpečení rodiny_W8.1_03.png
Pokud máte pocit, že vaše dítě tráví u počítače příliš mnoho času, nastavte mu přesný rozvrh, kdy může počítač používat skrze funkci Zabezpečení rodiny

Pro nastavení pravidel zadejte do internetového prohlížeče adresu familysafety.microsoft.com a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft. Po přihlášení se vám zobrazí seznam uživatelů, pro které jste aktivovali rodičovskou kontrolu, seznam přiřazených administrátorů (rodičů) a také výčet všech zařízení, na která se omezení vztahují. Vyberte účet dítěte a aktivujte následující volby:

Protokolování aktivit: souhrnný přehled navštívených internetových stránek a spuštěných programů, včetně podrobného rozpisu času a data, kdy ke spuštění došlo.

Filtrování webů: zde můžete pomocí posuvníku nastavit úroveň povolených stránek. Pro nejmenší děti se hodí například režim Vhodné pro děti, pro teenagery pak režim Všeobecně zaměřené nebo režim Online komunikace, které blokují jen obsah určený dospělým. K dispozici je i volba pro nastavení konkrétního seznamu povolených stránek. V podskupině Seznam povolených můžete weby nejen povolovat, ale i zakazovat.

Časové limity: hodí se pro omezení nadměrného vysedávání dítěte u počítače, nastavit můžete buď obecný časový rozsah (například tři hodiny denně), nebo striktně vymezit časový rozvrh, kdy může dítě počítač používat. Windows 7 v tomto režimu nabízí rozsahy pro celé hodiny, ve Windows 8 můžete čas dávkovat i po půlhodinách.

Omezení aplikací: pokud chcete zakázat konkrétní program či aplikaci, stačí ji jen vybrat v načteném seznamu a zakázat ji příslušným přepínačem.

Omezení pro Windows Store a hry: podobně jako v případě aplikací můžete omezit i konkrétní hry a aplikace z Windows Store. K dispozici je nastavení pro konkrétní programy nebo na základě věkových kategorií.

Jak pravidla fungují

Ve většině případů není smyslem rodičovské kontroly zcela zablokovat přístup k internetu (i když i to je možné), jde spíše o to, aby děti mohly internet využívat dle svých rozumových schopností a byly ušetřeny obsahu, který je určen pro dospělé. Pravidla rodičovská kontroly v tomto případě fungují pouze omezeně. Google například zobrazí výsledky vyhledávání i při zadání velmi explicitních výrazů, podle nastavení úrovně ale zablokuje dětem přístup k samotnému obsahu vyhledávání. Bohužel obzvláště nešikovné je toto řešení například u vyhledávání obrázků, kdy vyhledávače zobrazí výsledky vyhledávání a zablokuje až přístup pro zobrazení stránky, na které se předmětný obrázek nachází. Naopak spolehlivé je blokování konkrétních adres, použitelné například pro případ, kdy chcete dítěti zamezit přístup na sociální sítě.

zabezpečení rodiny_W8.1_02.png
Přístup na zakázané stránky je možné odblokovat zadáním hesla rodičem.

Filtrování stránek není vázáno na Internet Explorer, ale funguje i v dalších prohlížečích. Z pohledu uživatele se při surfování prakticky nic nezmění. Pokud dítě narazí na blokovanou stránku, zobrazí se mu informace o rodičovské ochraně, společně s možností požádat o odblokování. Jsou-li rodiče ihned k dispozici, mohou povolit zablokovaný obsah okamžitě (zadáním svého hesla), v opačném případě lze odeslat požadavek k odblokování prostřednictvím internetu. Žádost se poté zobrazí v internetovém administrativním rozhraní a změna pravidel se aktualizuje při dalším přihlášení kontrolovaného uživatele. Filtrování webů pamatuje i na možnost obejít zakázané adresy pomocí webových proxy a přístup k nim přesto blokuje.

Modul časových limitů funguje velmi jednoduše: jakmile dítě vyčerpá přidělenou časovou kvótu, nebo se pokusí počítač spustit mimo vyhrazenou dobu, systém mu přihlášení k účtu zablokuje a toto omezení nelze obejít například povolením rodičů. Změnu je v takovém případě nutné provést přímo v administračním rozhraní. Drobnou funkční nevýhodou je, že nastavení neumí kombinovat omezení aplikací a času. Nelze tedy například nastavit zákaz programů či her ve zvolenou dobu a zároveň povolit používání počítače třeba pro činnosti spojené se školou.

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,