Jak budovat datový sklad?

Budování datových skladů patří bezesporu k nejnáročnějším úkolům podnikových IT manažerů. A právě tomuto tématu se věnuje kniha kolektivu Marka Humphriese Data warehousing - návrh a implementace.

Samotný název knihy slibuje praktickou orientaci v problematice zavádění a provozu systému datových skladů. Autoři ji naplňují prostřednictvím řady zkušeností z DW projektů, které jsou přehledně vtěleny do struktury celého textu. Nejde tedy o žádné suchopárné teoretizování. Z hlediska hloubky pojetí jednotlivých kapitol však kniha působí poněkud nevyváženě. Parafrázováno odbornou terminologií: "Granularita jednotlivých faktů je velmi různá, nedostatky hledejme v definované strategii". Kde tedy objevíte nesoulad mezi realitou a záměrem? Především ve vymezení cílové skupiny čtenářů a šířce záběru sdělovaných poznatků.

Klepněte pro větší obrázekPodle autorů je kniha určena "odborníkům odpovědným za řešení DW projektu". Již úvodní část však vysvětluje základní pojmy a definice, které ocení zejména začátečníci nebo studenti zabývající se podnikovou informatikou. Ani rozbor ekonomických přínosů DW projektu není podle mého soudu dostatečný pro praktické využití, spíše má povahu velmi obecného a stručného přehledu.

Druhá část publikace je pro profesionály daleko zajímavější. Vymezuje tři důležité role lidí v procesu implementace a provozu datového skladu - IT manažera (CIO) uživatelské firmy, garanta a vedoucího DW projektu. Na více jak 60 stranách jsou přehledně formulovány metody práce, kritické faktory činnosti zmiňovaných manažerských pozic, které jsou doprovázeny řadou praktických poznatků a zkušeností.

V podobném duchu autoři dále charakterizují postupy a procesy tvorby datového skladu. Pro znalce problematiky vidím jako přínosné především kapitoly zabývající se strategií a řízením skladu. Obsahují užitečné rady a otázky k zamyšlení jak postupovat v jednotlivých fázích řešení a upozorňují na klíčové problémy. Velmi pěkná je zejména kapitola Plánování datového skladu, která systematicky a přehledně srovnává používané analytické přístupy k návrhu DW, na závěr pak shrnuté do tzv. "čtyř drah vývoje".

Čtvrtá část knihy popisuje technologie a techniky tvorby datových skladů. Hloubka rozebíraného tématu je opět dosti nevyvážená. Výrazně chybí např. detailní srovnání hardwarových a softwarových platforem, uživatelských aplikací a jejich využití. V kapitole věnované modelovacím technikám pak autoři přímo omlouvají svou stručnost a doporučují doplňující literaturu (Ralph Kimball: The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques). Pro profesionály jsou však vhodné i další publikace téhož autora (bohužel pouze v originále), z nichž mohou načerpat další náměty a zkušenosti týkající se návrhu a implementace datových skladů.

Publikaci uzavírá poněkud nesourodá část nazvaná:"Co dál?", která zahrnuje problematiku správy a rozvoje skladu s mnoha otázkami dotýkajícími se samotného provozu skladu a s ním spojených problémů. Tuto velmi přínosnou kapitolu doplňuje pohled na očekávaný vývoj v DW technologiích, který však s plynoucím časem velmi ztrácí na aktuálnosti. V konečném výčtu nelze opomenout také čtyři přílohy (popis produktů Business Objects, DW nástroje MS SQL Serveru, přehled informačních zdrojů na internetu a přehled DW produktů a jejich dodavatelů), na nichž bohužel také zapracoval "zub času".

I když hodnocenou knihu kolektivu Marka Humphriese nepovažuji za to nejlepší, co ve světě o návrzích a zavádění datových skladů vyšlo, přece jen existuje řada důvodů, proč ji zařadit do vaší knihovny. Jde o jedinou dostupnou publikaci svého druhu na českém knižním trhu, přehledně a srozumitelně napsanou, vyšperkovanou řadou praktických námětů a poznatků. Nezbývá tedy, než aby si z knihy každý vybral to podstatné pro svou práci či studium.

Mark Humphries a kol.: Data Warehousing - návrh a implementace
Computer Press 2002, První vydání
257 stran, 375 Kč na Vltava.cz
ISBN 80-7226-560-1

Recenze byla publikována v časopise EBIZ 2/2003 na stránkách www.cvis.cz.

Témata článku: Sklad, ISBN, Ekonomické hledisko, Úvodní část, Důležitý poznatek, Odpovědný člověk, Konečná fáze, Detailní záběr, Kritická část, Detailní pohled

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

26 procesorů v důkladném testu

Zhodnotili jsme 18 bezdrátových reproduktorů

Jak fungují cash back služby?

Pohlídejte své děti na internetu