ChatGPT

ChatGPT je v Itálii opět dostupný. Provozovatel splnil podmínky italského úřadu

Oživeno 28. dubna | Sam Altman, CEO OpenAI, právě bez dalších podrobností tweetnul: „Jsme nadšeni, že ChatGPT je v Itálii opět dostupný!“


Itálie povolí ChatGPT, když splní její podmínky. Musí odstranit dětské účty

Oživeno 15. dubna | Firma OpenAI s italským úřadem pro ochranu osobních údajů komunikuje, přičemž Italové se rozhodli pozastavit omezení ChatGPT v zemi, pokud provozovatel plní stanovené požadavky. Co tedy musí OpenAI splnit do 30. dubna, pokud není uvedeno jinak? Požadavky jsou následující:

  1. OpenAI na svém webu zveřejní návrh dokumentu popisující logistiku a zpracování dat a práva uživatelů i neuživatelů. Informace o zpracování dat se zobrazí všem registrovaným.
  2. OpenAI změní podmínky používání služby tak, aby sběr dat nebyl opřený o plnění smlouvy, nýbrž buď o aktivní souhlas, případně o konstrukt oprávněného zájmu.
  3. Uživatelé i neuživatelé mají nárok na opravu svých dat, pokud byla nesprávně vygenerována, případně na výmaz, pokud opravu nelze provést. OpenAI na to poskytne snadno dostupné nástroje.
  4. Uživatelé i neuživatelé mají nárok odmítnout používání osobních dat pro účely trénování algoritmu.
  5. Italští uživatelé a uživatelky ChatGPT musí potvrdit, že jim bylo 18 let. Do 31. května musí provozovatel předložit plán, jak bude věk ověřovat dále. Do 30. září 2023 musí z platformy odstranit účty dětí do 13 let věku a účty dětí ve věku 13–18 let, jejichž rodiče s používáním služby nesouhlasili.
  6. OpenAI do 15. května podpoří osvětovou kampaň v Itálii, která veřejnost informuje o tom, že její data používá pro trénink algoritmu.

Úřad bude pokračovat ve vyšetřování činnosti OpenAI a může rozhodnout o dalších případných podmínkách, které by americká firma musela splnit, kdyby chtěla ChatGPT v Itálii provozovat. OpenAI se nařízení z konce března přizpůsobila a chatbot geoblokuje.

Pro list Politico se firma krátce vyjádřila tak, že se těší, až její služba v Itálii bude opět dostupná. Naznačuje tedy, že podmínky plní. Ředitel na Twitteru dříve uvedl, že OpenAI dle vlastního názoru zákony dodržuje.


O zákazu ChatGPT uvažuje také Německo. Know-how hledá v Itálii

Oživeno 5. dubna | O zákazu ChatGPT uvažuje také Německo. Pro list Handelsblatt to řekl Ulrich Kelber, politik a člen Sociálnědemokratické strany Německa a zmocněnec pro ochranu osobních údajů, ústy své mluvčí. Itálii požádal o doplňující informace, které předá médiím a státním orgánům. Pravomoc blokace by spadala pod zemské úřady.

Blokace se nelíbí šéfovi ministerstva pro digitalizaci Volkeru Wissingovi ze Svobodné demokratická strany. Podle jeho mluvčího Německo nepotřebuje zákaz umělé inteligence. Raději by mělo hledat způsoby, jak zajistit naplňování demokracie, transparentnosti a dalších hodnot.

Stefan Brink, bývalý bádensko-württemberský komisař pro ochranu osobních údajů, k omezování vývoje umělé inteligence nevidí důvod. Zvláštní rizika nespatřuje, chtěl by zohlednit ochranu nezletilých. Pomáhá podle něj osvěta, nikoli vyvolávání obav.

Proti zákazu se staví také Rafael Laguna, ředitel spolkové agentury pro průlomové inovace SprinD. Pokud se zde vývoj zastaví, bude pokračovat jinde, řekl pro Handelsblatt. Raději by tak technologii rozvíjel pro vlastní potřeby, než aby před ní zavíral oči. Eurounijní legislativa pro regulaci AI se teprve chystá.


Itálie zablokovala ChatGPT. Vadí úřadu pro ochranu osobních údajů

Oživeno 1. dubna v 10.00 | Italský úřad pro ochranu osobních údajů zablokoval v Itálii službu ChatGPT. Konverzační AI vyvinutý americkou společností OpenAI se dostal pod drobnohled úřadu, který v Itálii chrání osobní údaje. Algoritmu vystavil stopku, „dokud nebude respektovat disciplínu v oblasti ochrany osobních údajů“.

Včera se zdálo, že Itálie bude ChatGPT blokovat ze své strany. Ve skutečnosti ale požádala provozovatele, aby zamezil Italům v přístupu ke své službě. Ti proto už dnes vidí místo rozhraní chatbota informaci, že se k němu nedostanou. Blokace je postavena na rozsahu IP adres, takže se dá snadno obejít přístupem přes VPN.

image.png 
Oznámení pro italské uživatele ChatGPT. Zdroj: Reddit

OpenAI, provozovatel ChatGPT, uživatelům tento krok vysvětluje:

Vážení zákazníci ChatGPT, 

s politováním vám oznamujeme, že jsme na žádost italských úřadů zakázali ChatGPT pro uživatele v Itálii. Všem uživatelům v Itálii, kteří si v březnu zakoupili předplatné ChatGPT Plus, vracíme peníze. Dočasně také pozastavujeme obnovování předplatného v Itálii, aby uživatelům nebyly účtovány poplatky po dobu pozastavení služby ChatGPT. 

Zavázali jsme se chránit soukromí lidí a věříme, že ChatGPT nabízíme v souladu s GDPR a dalšími zákony na ochranu osobních údajů. Budeme jednat s úřady s cílem co nejdříve obnovit váš přístup.

Mnozí z vás nám řekli, že ChatGPT považujete za užitečný nástroj pro každodenní úkoly, a my se těšíme, že jej brzy opět zpřístupníme. 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se služby ChatGPT nebo procesu vrácení peněz, připravili jsme pro vás seznam často kladených otázek. 

Tým podpory OpenAl


Pokračování původního článku z 31. března 2023 | Úřad současně zahajuje vyšetřování možného porušení pravidel pro sběr dat. Jako první na to upozornila italská mutace magazínu Wired. Níže předkládáme celé vyjádření tiskového odboru úřadu, které pro nás přeložil překladač Deepl a který jsme manuálně upravili:

„Zastavte ChatGPT, dokud nebude dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů. Italský úřad pro ochranu osobních údajů nařídil s okamžitou platností předběžné omezení zpracování údajů italských uživatelů vůči americké společnosti OpenAI, která platformu vyvinula a spravuje. Úřad zároveň zahájil vyšetřování.

U ChatGPT, nejznámějšího softwaru umělé inteligence schopného simulovat a zpracovávat lidské rozhovory, došlo 20. března loňského roku ke ztrátě údajů (porušení ochrany osobních údajů) týkajících se rozhovorů uživatelů a informací o platbách předplatitelů placené služby.

V opatření úřad pro ochranu soukromí poukazuje na nedostatečné informování uživatelů a všech zúčastněných stran, jejichž údaje OpenAI shromažďuje, ale především na absenci právního základu, který by ospravedlňoval masivní shromažďování a uchovávání osobních údajů za účelem „trénování“ algoritmů, na nichž je fungování platformy založeno.

Jak navíc dokládají provedená ověření, informace poskytnuté ChatGPT ne vždy odpovídají skutečným údajům, což vede k nepřesnému zpracování osobních údajů.

A konečně, navzdory skutečnosti, že podle podmínek zveřejněných společností OpenAI je služba určena osobám starším 13 let, úřad poukazuje na to, že absence jakéhokoli filtru pro ověření věku uživatelů vystavuje nezletilé osoby odpovědím, které jsou zcela nevhodné s ohledem na úroveň jejich vývoje a sebeuvědomění.

Společnost OpenAI, která nemá pobočku v Unii, ale jmenovala svého zástupce v Evropském hospodářském prostoru, musí do 20 dnů sdělit opatření, která přijala k provedení požadavku úřadu, a to pod hrozbou pokuty do výše až 20 milionů eur nebo do výše až 4 % celosvětového ročního obratu.“

Ochrana soukromí nejen v Itálii

Itálie patří k prvním státům, které ChatGPT zablokovaly. Dosud však šlo o země s nedemokratickými režimy, patří k nim Rusko, Čína nebo Írán. Na západě ChatGPT blokují některé školy, které nechtějí, aby byla technologie zneužita k podvádění, napsal dříve magazín Forbes.

Aktivní přístup Itálie k ochraně soukromí uživatelů a uživatele internetových služeb je viditelný již delší dobu. Začátkem února stejný tamní úřad zablokoval chatbot Replika. Provozovatel podle něj ohrožoval děti obsahem, ale neměl ani nastavená pravidla pro zpracovávání dat dětí. Itálie loni v létě varovala před TikTokem, který změnil politiku ve sběru dat.

OpenAI zatím situaci nekomentuje a vyjádření neposkytlo ani agentuře Reuters. Není známo, kolik lidí v Itálii její konverzační službu používalo, globálně však s chatbotem aktivně interaguje 100 milionů lidí.

c0db793f-b4bf-4584-aa08-1e3ed65c691f
ChatGPT dokáže přesvědčivě generovat text a odpovídat na otázky

Etická skupina Center for Artificial Intelligence and Digital Policy (CAIDP) ve Spojených státech žádá obchodní komisi (FTC), aby donutila OpenAI pozastavit vydávání GPT-4 na komerční bázi. Technologie je podle ní předpojatá, klame a je rizikem pro veřejnou bezpečnost. Výzva následovala dopis, kde osobnosti jako Musk a Wozniak požadují pozastavení vývoje AI.

Kritika odeslaná do schránky FTC se opírá mj. o dokument, v němž OpenAI prostřednictvím najaté výzkumné organizace popisuje možná rizika technologie. Svět neovládne, ale má potenciál škodit různými způsoby. Etická skupina poukazuje také na to, že OpenAI neuhlídala soukromé konverzace a část uživatelské základny viděla názvy cizích konverzací.

Tvrdí, že jeden výzkumník objevil způsob, jak převzít něčí účet a vidět tak jeho obsah. Marc Rotenberg z CAIDP tvrdí, že produkt nesplňuje požadavky FTC. Firma zabývající se vývojem umělé inteligence zahájila turbulentní éru a s tou nevyhnutelně nastupují problémy a jejich řešení.

Výzva, aby bylo zahájeno vyšetřování ChatGPT a dalších chatbotů včera přistála také na stole eurounijních byrokratů. Jejím autorem je European Consumer Organisation a inspirovala se mj. u výzvy, která směřuje k americké obchodní komisi, viz výše.

Ochrana soukromých dat je zvlášť důkladně hlídána v Evropské unii. Eurounijní regulátor loni nadělil obří pokutu Instagramu za to, že „propálil“ telefonní čísla a e-maily dětí. Pár měsíců poté Meta opět schytala pokutu za nedodržování pravidel GDPR. EU chystá globálně první legislativu, která na příchod AI zareaguje.

Zdroje: CAIDPEuropean Consumer Organisation | European Data Protection Board | Forbes | GPDP (1, 2) | Reuters | SecurityWeek

Diskuze (76) Další článek: Videokonference v lepší kvalitě. Google Meet dotáhne konkurenci a nasadí rozlišení 1080p

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,