IT Česko: Michael Trezzi, CA – nabízíme kariéru, nikoli zaměstnání

Další část rozhovorů IT Česko přináší rozhovor s Michaelem Trezzim, ředitelem české a slovenské pobočky společnosti CA. Ptali jsme se na softwarové patenty, pražské Mainframe Centre of Excellence, kariéru u CA nebo na problém softwarového pirátství.

Ing. Michael Trezzi, CSc

Ve společnosti CA (dříve Computer Associates) pracuje of roku 2003 v různých manažerských funkcích, v současné době jako gererální ředitel a regionální ředitel nepřímého prodeje. Má více než patnáctiletou praxi v managementu globálních společností v IT a telekomunikacích.
Vystudoval ČVUT, kde získal i postgraduální vědeckou hodnost.
Je ženatý a má dva syny.

Jaké produkty a řešení vaše firma kromě antivirových programů nabízí?

Společnost CA je největším výrobcem softwaru pro řízení firemních IT systémů. Dodává nejen nejširší portfolio produktů v této oblasti, ale pokrývá i řadu platforem od mobilních přes distribuované až po mainframy a všechny operační systémy. To je velkou výhodou pro řadu zákazníků. S rostoucí komplexitou IT systémů se jejich řízení a odpovědnost za ně stává stále komplikovanější. Produkty společnosti CA sjednocují management komplexních IT systémů a zjednodušují jejich řízení pod vizí Enterprise IT Managementu, která spočívá ve sjednocení a zjednodušení řízení firemního IT. Říkáme tomu Simplify and Unify, tedy Sjednoť a Zjednoduš.

Řízení IT infrastruktury se zabývá nejenom řízením sítí, serverů a dalších zařízení a distribucí softwaru, záplat a nových verzí do vzdálených pracovních stanic. Zabývá se i řízením služeb naším ServiceDeskem plně podle doporučení ITIL. Přes osmdesát procent těchto procesů je již implementováno v základní verzi out-of-the-box. Nedávno jsme integrovali software společnosti Concord (Spectrum, Aprisma), Wily, Clarify a rozšířili tak spektrum CA produktů.

Stejně tak podle nás řízení IT bezpečnosti nejsou jenom antiviry, anti-spam nebo anti-spy software, ale především rozsáhlejší systémy monitorovnání bezpečnostních událostí. Zejména jde o jejich automatické vyhodnocování a filtrování podle stupně důležitosti a způsobu zpracování, systémy aktivního řízení přístupu k datům a aplikacím a řízení identit, tedy udělování a odebírání přístupových práv podle zadaných procesů, včetně softwarů pro forenzní analýzy událostí na síti. 

Řízení paměťových médií umí řídit rozsáhlé heterogenní paměťové systémy s cílem optimalizovat ukládání dat z hlediska rychlosti přístupu, četnosti přístupu, typu paměťového média. To vše s cílem umožnit investorovi efektivnější využití jeho investice do kapacity paměťových médií a odložit nutné investice na rozšíření hardwaru na pozdější dobu.

Tedy vše, co děláme, je spojeno s řízením rozsáhlých IT systémů, které sjednocujeme a jejich řízení zjednodušujeme a zpřehledňujeme.

Jste společností, která vlastní stovky patentů, další čekají na schválení. Které z těchto patentů jsou nejvýznamnější? Setkávají se s nimi i naši čtenáři?

Obávám se, že se tady dostáváme do vysoce odborné oblasti, které není snadné porozumět. Navíc je komplikována přísnými právními předpisy. Společnost CA vlastní stovky patentů a tisíce jich jsou v procesu patentového řízení. Jsou klíčem k úspěchu společnosti.

Nezlikvidují softwarové patenty menší vývojáře?

Naopak. Vývoj rozsáhlých softwarových systémů je stále komplexnější a finančně náročnější. Menší softwarové firmy jsou často vlastníky patentovaných unikátních řešení na světových trzích. Ovšem vzhledem ke stále náročnějímu testování, integraci a hlavně následné technické a obchodní podpoře zákazníků nejsou schopny dostatečně podporovat globální trhy se stále se zvyšujícími nároky. Vůbec nemají možnost svoje řešení poskytovat jako nedílnou součást rozsáhlých softwarových řešení velkých softwarových výrobců. 

Společnosti jako CA akvírují tyto menší firmy s unikátními produkty a jejich produkty integrují do svého portfolia. Cílem je pokrýt oblasti, které v dané kategorii dosud nepokrývají nebo je pokrývají nedostatečně. V nedávné minulosti CA takto získalo např. firmy jako Concord (Spectrum, Aprisma), Netegrity, Wily a další. Pro zákazníka to ve srovnání s menšími firmami znamená záruku kontinuity vlastního IT provozu v případě problému. Velké společnosti mají rozhodně větší rezervy a tím i schopnost dostát svým závazkům, pokud by taková situace nastala.

Tím ale potvrzujete, že menší vývojáří postupně vymizí.

Základní princip přežití mluví o síle a schopnosti přežít. Není důležité, zda menší vývojář přežije jako samostatná právní entita. Důležité je, zda vytvořil takový produkt, který v globální soutěži obstojí. Je to takový koloběh, stále se rodí malé softwarové firmy, které často vedou studenti, kteří mají obrovskou kreativitu. Jenom ti nejlepší se prosadí často se zcela unikátním řešení. A právě velké firmy jsou schopny dát jim podstatně lepší pracovní podmínky a toto unikátní řešení po integraci do svého vlastního portfolia rozšířit po světovém trhu.

Malá firma většinou pokračuje dále, sice pod jiným jménem, ale teď s obrovským zázemím. Může jej využívat pro další rozvoj dříve jejich vlastního produktu. Je to trochu střet kultur. Ve světě je skutečnost, že se malé firmě podaří být koupen globální firmou, pokládána za obrovský úspěch. V Česku je tomu naopak. To pokládám za mylné chápání trhu. Mezitím se rodí nové firmy a firmičky a některé z nich vyniknou. A koloběh se opakuje.

Před osmi lety jste otevřeli pražskou pobočku. Jaké problémy se zde řeší?

Před osmi lety jsme v Praze otevřeli obchodní pobočku s cílem prodávat software CA a pokrývat český i slovenský trh. Po řadě významných obchodních úspěchů se česká pobočka rozrostla o regionální management v některých oblastech a o CA Mainframe Center of Excellence (CA MCoE). V obchodní oblasti máme řadu významných referencí, jakou jsou velké české firmy nebo nadnárodní společnosti. Z mnoha jmenujme například v abecedním pořádku Český úřad zeměměřický a katastrální, Komerční banka, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Radiokomunikace, TESCO, T-Mobile, a další.

Jaké produkty CA vyvíjí ve svém pražském Mainframe Centre of Excellence?

CA MCoE se zabývá především vývojem mainframového softwaru. Z pohledu České republiky se může zdát, že počet mainframů se snižuje a může vyvstat otázka, proč společnost do této oblasti investuje. Je pravda, že počet mainframů se celosvětově snižuje, ale celková výpočetní kapacita roste. Díky stále levnějším telekomunikacím a rostoucí kapacitě přenosových linek je výhodnější integrovat mainframy ve společenosti do jednoho celku, většinou umístěného v centrále společnosti, a umožnit vzdálený přístup pro pobočky.

Vzhledem ke tomu, že v Česku je řada poboček nadnárodních firem, vidíme, že počet mainframů se snižuje. Jsou ale jiné země, kde jejich výpočetní kapacita prudce roste. Je to tedy rostoucí a profitabilní byznys. Kromě mainframového softwaru se v CA MCoE vyvíjí i některé softwary pro distrubuované prostředí.

Proč nám zahraniční firmy neustále vnucují anglické termíny pro pracovní pozice, názvy konferencí, různé budovy, nebo centra? Myslíte si, že řada českých poboček je natolik významná, aby měla název v angličtině?

To je věc osobního přesvědčení. Přestože mám rád rozmanitost, vidím integraci jako jedinou možnost efektivního porozumění ve světě. Porozumění spočívá v tom, dát vzájemně stejným termínům i stejný význam a zabránit tak nedorozumění. A to je zcela nemožná věc, pokud to budeme chtít dělat pro všechny světové jazyky. Představte si, že bychom jednu a tutéž společnost nebo konferenci označili v každé zemi místním názvem. Jednak se ztratí jasná vazba na tuto jedinečnou událost a jednak zcela zmizí význam celosvětově uznávaného nebo registrovaného názvu.

Kolik zahraničních pracovníků je v Mainframe Centre of Excellence?

Cílem CA MCoE je zaměstnávat experty z místního trhu. S tímto cílem také úzce spolupracujeme s českými univerzitami na přípravě studentů na práci v CA MCoE. Se zahraničními pracovníky z CA se počítalo zpočátku na manažerské pozice s cílem předat know-how, ale i tyto pozice jsou dnes již obsazovány místními odborníky. 

Hovoříme-li o českém trhu s pracovní silou, musíme si uvědomit, že na něm je i řada cizinců z okolních i vzdálenejších zemí, neboť lidí s potřebným vzděláním je na českém trhu nedostatek. Rozhodně se nejedná o vývojové centrum, kam bychom přestěhovali naše vývojáře z jiných částí světa. Dnes je toto centrum otevřené pro mladé lidi, kteří chtějí v oblasti programování neco dokázat a pro sebe získat nové vědomosti, zkušenosti a případně i mezinárodní odborné certifikace.

Na webu jsem se dočetl, že nabízíte kariéru, nikoli zaměstnání. Co tím myslíte?

Za zaměstnání pokládám pracovní vztah, kdy zaměstnanec ráno přijde, odpracuje si určenou dobu v práci a už se těší až bude konec pracovní doby, aby se plně věnoval tomu, co ho skutečně baví.

A tady jsme opět u angličtiny. Slovo kariéra má v českém jazyce trochu nepříjemné zabarvení. V angličtině se tím rozumí spíše životní dráha. To, co nabízíme, je celoživotní dráha, která se skládá nejenom ze zaměstnání a práce pro CA, ale z celoživotního vzdělávání a zvyšování vlastní kvalifikace. Z možnosti získat zkušenosti z práce v mezinárodních týmech a to nejenom fyzicky umístěných v naší pražské pobočce, ale především ve virtuálních týmech, kde jejich členové jsou rozptýleni po celém světě, včetně práce v našich zahraničních pobočkách a to vše na velkých často mezinárodních projektech.

V dnešním světě je tento způsob práce podmínkou úspěchu. A navíc samozřejmě předpokládám, že to všechny členy našeho týmu skutečně baví.

Je prodej softwaru od CA v České republice dostatečně zajímavý, nebo pražská pobočka slouží pouze k odchytu levné pracovní síly v podobě vývojářů ze Střední Evropy?

Česká republika je nejenom rozvinutou průmyslovou zemí s obrovským potenciálem, ale i členem Evropské unie. Tento fakt vede k nutnosti aplikovat řadu mezinárodních standardů v řízení IT infrastruktury i jeho bezpečnosti. A to je přesně naše místo na trhu.

Skutečnost, že jsme CA MCoE umístili do České republiky nemá nic společného s cenou pracovní síly. Kvalifikovaná česká pracovní síla není levná a podobné investice umístěné do zemí jako je Indie, Malajsie a další, by v počátku vyžadovaly nesrovnatelně nižší náklady. Česká republika ve srovnání s indickým subkontinentem, ale i s jinými zeměmi střední Evropy byla schopna nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu s vysokým potenciálem rozvoje, s chutí se učit novým věcem a schopností aplikovat je do reálného života. To je důvod, proč právě Česká republika.

Jak se bráníte softwarovému pirátství?

Dnešní svět se v této oblasti zásadně a velmi rychle mění. Ve spojených státech vznikl Sarbannes-Oxleyův zákon, který zavádí do podnikání i řadu etických principů. Všechny americké společnosti i společnosti kotované na amerických burzách musí tyto zákony bezpodmínečně doržovat. Ani Evropská unie není pozadu. V dnešním globalizovaném světě tyto firmy představují, alespoň v naší části světa většinu našich zákazníků.

A navíc, sledovat pirátství ve světě rozsáhlých softwarových investičních celků je daleko snažší než vystopovat neoprávněné uživatele softwarů běžících nezávisle na jednotlivých počítačích menších firem, které stojí jaksi opodál.

I společnost CA přispívá aktivně k řešení tohoto problému, její produkt ARGIS je schopen automaticky provádět evidenci IT majetku (softwaru i hardwaru) ve firmě. Umí ji porovnávat s evidencí v ERP systému a optimalizovat nákupy dalších licencí nebo hardwaru. Zkrátka pomáhá ušetřit, což je zcela v souladu s firemním krédem: Simplifiy and Unify = Sjednoť a Zjednoduš.

Další článek: LG představilo trojrozměrný 32" displej

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,