IT Česko: Aleš Mudruňka, 3Com – S integrováním karet na základní desky jsme počítali

Tentokrát jsme vyzpovídali Aleše Mudruňku, který zastává ve společnosti 3Com funkci Regional Sales Director Eastern Europe. Prozradil nám zajímavosti z aktuální nabídky 3Com i to, které produkty nejvíce ovlivnily vývoj této společnosti. V rozhovoru najdete také odhad budoucího vývoje síťových řešení.

Představte prosím ve stručnosti vaši firmu a řekněte nám, čím se zabývá.

Firma 3Com byla založena v roce 1979 vynálezcem ethernetu Bobem Metcalfem. Název vznikl ze tří Com – Computers Comunications Compatibility, které byly krédem firmy a svým způsobem platí i dnes. Cílem firmy je poskytovat ucelená řešení pro konvergované sítě. Klademe velký důraz na bezpečnost a dostupnost sítí. Poskytujeme řešení jak velkým podnikům, tak malým a středním firmám. Naši uživatelé oceňují špičkovou technickou úroveň námi poskytovaných řešení a také příznivé náklady na vlastnictví takového řešení.

Aleš Mudruňka

V IT pracuje 15 let. Je ženatý, má dvě dcery. K jeho zálibám patří sport, zejména volejbal, tenis a lyžování.

Jak dlouho už působí česká pobočka a kolik má zaměstnanců?

Pobočka působí na českém trhu přes 10 let, v současné době má šest zaměstnanců.

Myslíte si, že nynější podoba www.3com.cz je pro české zákazníky důstojná? Řada společností totiž webové stránky v české podobě staví jakoby na okraj zájmu.

Upoutávky, stránky podpory a další informace, které jsou specifické pro český trh, jsou v českém jazyce a uživatelé zde najdou, co potřebují. Značná část obsahu webových stránek se týká popisu produktů, řešení, která jsou v anglickém jazyce, a zde využíváme link na centrální web. Máme tak jistotu, že na stránkách naleznete vždy ty nejčerstvější informace.

To jste se ale elegantně vyhnul přímé odpovědi na mou otázku…

Tak to jsem nechtěl. Stránky jsou důstojné. Zarazil mne ten důraz na slovo české. Jsme pobočka mezinárodní firmy, která má v ČR české a mezinárodní zákazníky. Není to o tom, že by mezinárodní společnosti stavěly na okraj zájmu české stránky. Stránky odrážejí obor, způsob prodeje, skupinu, kterou oslovujete, a samozřejmě velikost trhu atd. Máte pravdu, že z tohoto pohledu staví velké nadnárodní IT firmy, zejména vyrábějící hardware, lokální stránky menších zemí na okraj zájmu.

Jaké produkty tvoří hlavní část vašeho portfolia?

Hlavní část našeho produktového portfolia tvoří podnikové přepínače a směrovače, řešení pro IP Telefonii, Intrusion Prevention System Tipping Point, produkty pro bezdrátové přepínání, SW pro správu sítí. Nezanedbatelnou část tvoří i LAN a WIFI řešení pro SMB segment.

Můžete o vašem softwaru sdělit něco podrobnějšího?

Nejrozšířenější je Network supervisor, který je dodáván jako freeware k spravovatelným prvkům. 3Com Network Supervisor (3NS) je snadno použitelný nástroj pro základní správu a monitorování menší podnikové sítě. 

Menší znamená, že jde o sítě v jedné lokaci nejlépe do 250 pracovních stanic. 3NS zobrazuje aktuální stav síťové topologie a monitoruje zatížení vybraných prvků. Umožňuje rozpoznat jednotlivé uzly sítí a spoje mezi nimi, včetně grafického vyznačení rychlosti, duplexu nebo link agregace. Generuje mapy potřebné k rychlé lokalizaci případného problému na síti. Grafické uživatelské rozhraní umožní pohledy z hlediska podsítí, povolení nebo potlačení výstražných hlášení, generování reportů se síťovou topologií, inventářem zařízení nebo kapacitou portů.

Komerční  nástroj pro střední a větší sítě 3Com Network Director má navíc třeba možnost hromadné konfigurace obecných vlastností aktivních prvků, virtuálních sítí, QoS, hromadného upgrade firmware, zálohu konfigurace zařízení a obnovení konfigurace zařízení, RMON analýzu, včetně průběžného ukládání dat k pozdějšímu zpracování.

Pro správu heterogenních konvergovaných sítí s více jak 1500 stanicemi dodáváme SW EMS, Etnerprise Management Suite. Zde můžete naprogramovat za účelem zvýšení produktivity práce jednotlivé činnosti, EMS pracuje s dalšími otevřenými platformami pro správu systémů a také s různými operačními systémy.

Je nějaký významnější rozdíl mezi českým a mezinárodním trhem, co se týká požadavků na síťové produkty?

Myslím, že tady žádné významné rozdíly nejsou. Spíše záleží na tom, jsou-li pro firmu ICT kritické, jak velké má IT oddělení, jaký důraz klade na bezpečnost atd. Určité rozdíly vidím v tom, po jaké době se síťové produkty obměňují. Tady jednoznačně pokulháváme za západními sousedy. Na druhé straně vedeme ve využívání moderních síťových technologií ve srovnání se sousedy východními.

Jak vaši společnost ovlivnilo hromadné integrování síťových karet na základní desky, které začalo před několika lety?

S integrováním karet na základní desky jsme samozřejmě počítali. Domnívali jsme se, že bude probíhat mnohem rychleji než nakonec probíhalo. Plánované integrování síťových karet na základní desky a snižování cen klasických síťových karet pro nás v praxi znamenalo to, že jsme se zaměřili na vývoj nových přepínačů a technologií, které byly růstové a klíčové pro náš budoucí obchod. Souběžně s tím jsme měnili naši prodejní organizaci tak, aby odpovídala tomuto trendu.

Na kterou technologii se 3Com více zaměřuje? Jsou to produkty pro bezdrátové sítě, nebo pro klasické vedení?

Z hlediska šíře nabízených produktů a obratu je  pro nás v současné době klíčové řešení pro klasické vedení. Významným způsobem jsme rozšířili naši nabídku řešení s bezdrátovými přepínači a v budoucnu bude poměr bezdrátových řešení narůstat na úkor těch klasických. Nedá se však očekávat, že bezdrátové technologie vytlačí ty klasické. Obě technologie budou existovat současně a vzájemně se doplňovat.

Jaký je váš pohled na veletrhy typu Invex? Jsou prospěšné pro firmy podobné 3Com nebo nemají v době internetu co nabídnout? Odkud přicházejí vaši zákazníci?

Veletrhy jsou prospěšné pro firmu typu 3Com, pokud mají co nabídnout za rozumné peníze. Před 10 či 12 lety byla situace jiná díky internetu, ale především trh byl nevyzrálý. Mezinárodní firmy se představovaly na veletrhu zákazníkovi a říkaly, my děláme to a to, a on si vytvářel určitý obraz.

Dnes firmy, které dlouhodobě operují na českém trhu, znají své současné i potenciální zákazníky, vědí, jaké jsou jejich instalované báze, co preferují a proč. Vědí, jak by jim právě jejich řešení mohlo zvýšit produktivitu práce, konkurenceschopnost, bezpečnost. Uživatelé mají rovněž určitou představu o tom, co která firma nabízí, v čem jsou její silné stránky. Takže je zde 100% posun k aktivnímu oslovování zákazníků, organizování seminářů a konferencí, které jsou zcela pod taktovkou dané firmy.

Lze jednoznačně říct, podle čeho si vybrat například switch a proč dát v takovém případě přednost značce 3Com?

Pokud si uživatel pořídí přepínač 3Com, bude mít záruku, že se jedná o přepínač, který má špičkovou technickou úroveň, je bohatý na funkce, je spolehlivý, snadno se instaluje a spravuje. Náklady na celkové vlastnictví produktu (Total Cost of Ownership) jsou velmi příznivé. TCO je velmi důležitý ukazatel, i když na první pohled není zřejmý. Pokud si pořídíte nějaké zařízení, které se bude obtížně spravovat, bude poruchové, nekompatibilní, utratíte další peníze a investice se prodraží. Jak se říká, člověk není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci.

Otázka, jaké switche nebo řešení zvolit, je už těžší.  Záleží o jakého se jedná uživatele, jaké jsou jeho současné a možné budoucí potřeby, jaký klade důraz na bezpečnost a redundanci, jaké jsou jeho finanční představy, možnosti. Po konzultaci s uživatelem navrhneme, jak by mělo řešení technicky vypadat, a je na uživateli, jaké prvky jakého výrobce ve finále zvolí.

Kdybyste měl jmenovat tři produkty, které nějakým způsobem ovlivnily vývoj společnosti 3Com, které by to byly a proč?

V určitém období byla na trhu rodina produktů, řešení od 3Com, které byly nejlepší v dané době, měly dominantní podíl na trhu a byly jakýmsi etalonem. Prodeje těchto produktů přispívaly také významným způsobem do podnikové kasy. V dávných dobách to byly síťové karty, později stohovatelné přepínače.  Před několika lety to byly přepínače s technologií XRN (Expandable Resilient Netwroking), které umožnily vytvářet plně redundantní datová centra za zlomek ceny ve srovnání s chassi řešením.

Instalace a správa těchto redundantních systémů byla a je velmi jednoduchá, takže jsme touto technologií (použita byla prvně na přepínači SuperStack3 4900) vyřešili stovkám organizací v ČR problém, jak postavit vysoce dostupnou bezpečnou síť při omezeném rozpočtu. Navíc v té době bylo na trhu jen pár výrobců, kteří dokázali nabídnout gigabit po metalickém vedení.

Dnes je takovým produktem, který ovlivňuje vývoj společnosti, řešení Intrusion Prevention System – Tipping Point, které má odhadem jeden rok náskok před konkurencí a jeho tržní podíl neustále roste. Tipping Point dokáže ochránit aplikace, datovou infrastrukturu a její výkon. Odfiltrovává škodlivý a nebezpečný datový tok. Zastaví útok před tím, než nastane, ne poté. Unikátnost tohoto řešení bude díky rozvoji VoIP nabývat stále většího významu.

Vidíte hlasové služby po internetu jako velice zneužitelný prvek?

Myslím, že hlasové služby po internetu jsou méně zneužitelné než hlasové služby v klasické PSTN. Záleží však na úhlu pohledu. Pokud nemáte vaši síť zabezpečenou, můžete se stát terčem útoku někoho, kdo je od vás vzdálený na 1000 kilometrů a může získat kontrolu nejen nad daty, ale i nad hlasovou službou, která bude poskytována prostřednictvím datových paketů. S masivním rozšířením mobilních zařízení a vůbec s nárůstem mobility obecně, s masivním rozšířením VoIP, budou tyto technologie také více atraktivní pro různé hackery a vývojáře zákeřných kódů.

Průnik do sítě se dnes nerealizuje překonáváním firewallu, ale využitím otevřených portů na firewallu, kdy se do povolené komunikace „přimíchá“ v podobě datového toku kód, který hackerovi umožní posléze získat určitou kontrolu nad vaším systémem. Nebo zevnitř sítě, kdy se pracovník připojí s nakaženým notebookem do sítě a hacker si otevře vrátka tímto způsobem. Technik průniku do sítě je spousta. Co je alarmující, je to, že některé jsou jednoduché a dobře popsané v příručkách nebo na internetu. Dnes musíte tedy chránit síť nejen na perimetru, ale také např. servery uvnitř sítě.

IPS zařízení musí být proto výkonné, aby nezpomalovalo datový tok, což je kritické zejména při přenosu hlasu a videa. Navíc musíte mít záruku, že dostane okamžitě po objevení nějaké nové hrozby nové filtry, které vás ochrání proti této hrozbě. Tipping Point má v tomto opravdu unikátní parametry a jeho hodnota tak bude obzvláště vzrůstat v sítích s VoIP provozem nebo sítích, kde je kladen velký důraz na bezpečnost.

V současnosti jsou k dispozici metalické sítě, optické sítě, různé typy bezdrátových sítí. Kam se bude vývoj v této oblasti podle vás ubírat dále? 

Jednoznačně se budou rozšiřovat bezdrátové sítě, které prožívají velký boom. Neznamená to však,      že by vytlačily ty ostatní. Každý typ je vhodný na něco jiného, má své klady a zápory a podle toho se bude také používat. Důležitá je dle mého konvergence, která se u sítí bude dále prohlubovat.

Vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkal s produkty 3Com?

Vzpomínám si poměrně dobře. Když jsem opustil dráhu konstruktéra a začal pracovat ve společnosti Dell Computer. Dodávali jsme tehdy k počítačům síťové karty od renomovaných výrobců. 3Com karty byly o trochu dražší než konkurence, ale byly tím nejlepším, co jste mohli z hlediska spolehlivosti a kompatibility dostat. Síťová karta se tehdy prodávala za 5000 Kčs. Dnes je tomu 15 let.

Počítače vás tedy odlákaly od návrhů konstrukcí?

Dá se to tak říci. Spíše jsem si však odskočil od počítačů dělat chvíli to, co jsem vystudoval. Už má diplomová práce byla experimentálního charakteru, kde se hodně využívalo počítače, programovalo ve Fortranu, ověřoval se matematický model atd. Po škole jsem krátce pracoval jako konstruktér speciálních strojů. V té době se o CAD/CAM téměř jen učilo, a když se v podniku začalo vytvářet Computer Aidded Quality (CAQ) oddělení, neváhal jsem. Po pár letech jsem chtěl nějakou změnu a pracovat pro amerického výrobce počítačů byla skvělá příležitost.

Diskuze (8) Další článek: Portál Centrum.cz připravuje nový vzhled

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,