IT Česko – Tomáš Netolický, Xanadu: Čeština v programech od Autodesku zvyšuje produktivitu i prodejnost

Naše série rozhovorů IT Česko pokračuje otázkami pro Tomáše Netolického, ředitele firmy Xanadu. Firmu působící v oblasti CAD software jistě mnozí z našich čtenářů znají. Jejímu řediteli jsme položili otázky týkající se certifikace ISO, školení zákazníků či nabídky softwaru. Vrátili jsme se také k již ukončenému spojení s holdingem AAC.

Působíte jako autorizovaný dealer Autodesku a dodavatel všeho, co souvisí s oblastí CAD. Proč právě tato oblast počítačového odvětví?

Uvedl bych dva hlavní důvody. První je historický, zakladatelé společnosti vzešli z prostředí konstrukčních a projektových kanceláří, dobře znali potřeby této skupiny zákazníků a věděli, jaká řešení jim nabídnout. A druhý důvod – toto odvětví je, na rozdíl od ostatních počítačových odvětví, zajímavé tím, že jednak trvale dynamicky roste a jednak je zajímavé i možností „být u toho“, když se vyvíjejí nové konstrukční díly, projektují stavby nebo silnice.

Tomáš Netolický

Narozen 1963 v Chrudimi. Je absolventem ČVUT v Praze, oboru Automatizované systémy řízení. Od roku 1993 začal podnikat v oblasti informačních technologií založením společnosti Oskar s.r.o. Pardubice , která se specializovala na oblast služeb – instalace počítačových systémů, sítí a školicích činností. Zde postupně rozšiřoval svoje podnikatelské aktivity až do roku 2002, kdy byla tato firma koupena společností XANADU (dříve CAD Studio). Je ženatý, má 4 děti a mezi jeho oblíbené koníčky patří golf, tenis, lyžování a hudba.

Nabízíte i svá vlastní CAD řešení?

Ano. Nabízíme vlastní řešení, která rozšiřují možnosti standardních CAD řešení. Hodně komunikujeme s CAD uživateli nejen v Česku, ale i zahraničí. A je zajímavé, že naše aplikace jsou používány ve velké míře právě v zahraničí.

Jsou v této oblasti nějaké rozdíly mezi Českem a zahraničím?

Zásadní rozdíly nepozorujeme. Snad jen v tom, že zahraniční zákazníci často umějí lépe a přesněji formulovat svoje požadavky, což se projevuje hlavně při „hladším“ průběhu předávání díla. Možná je to i tím, že my Češi si velmi často pleteme „dojmy a pojmy“. Naše CAD aplikace jsou dnes už v 50 zemích světa a používají je i takové organizace jako NASA, Walt Disney, Harley-Davidson nebo Hyundai Korea.

Jaký je zákazník, který potřebuje vyvinout CAD řešení na míru?

Je to zákazník, který chce od CAD software více, než nabízí standardní „krabicový“ software – chce pracovat efektivněji nebo pokrýt speciální funkčnost. Většinou jsou tato řešení nějak spojena s integrací s  firemními systémy pro přípravu a řízení výroby nebo standardními podnikovými systémy.

Nabízíte, popřípadě vyvíjíte i jiné druhy softwaru?

Ano, náš vývojový tým vyvíjí v rámci zakázkového vývoje i další intranetové aplikace používané v oblasti GIS a správy majetku (CAFM), elektronické správy dokumentů (např. iPROJECT) a systémy pro řízení servisních služeb a Helpdesku (ISS).

Kromě distribuce také překládáte programy od Autodesku do češtiny. Je to kvůli zvýšení prodejnosti těchto produktů, nebo tak činíte pouze ze snahy pomoci českým uživatelům?

Bylo by nadnesené říci, že to je výhradně ze snahy pomoci českým uživatelům. Z našich dlouholetých zkušeností vyplývá, že české prostředí Autodesk produktů pomáhá uživatelům více se zabývat navrhováním a méně překládáním cizojazyčných menu a programových hlášení. Tím ale samozřejmě stoupá i vyšší prodejnost těchto produktů, takže nakonec je to z obou důvodů.

Českým uživatelům Autodesk produktů ale pomáháme i jinak – nejzřetelnější formou je určitě náš CAD portál a diskusní fórum www.cadforum.cz.

Xanadu je také firmou, která nabízí školení v oblasti práce například s CAD systémy. Dá se popsat typický účastník těchto kurzů?

Typický účastník kurzu je uživatel softwaru – tedy konstruktér nebo projektant, resp. architekt, který nemá čas pronikat do tajů používaní CAD aplikace postupně, nebo by ho takový výzkumnický postup stál moc času a tím i peněz.

Školicí střediska máte v Českých Budějovicích, Pardubicích a Praze. Co naše druhá největší města, Ostrava a Brno? Zde o tyto služby není zájem?

Zájem o tyto služby v těchto městech je, ale vzhledem k regionálnímu rozložení našich zákazníků doplňujeme naše stacionární školicí střediska mobilními učebnami, které podle přání zákazníka zřizujeme v lokalitě našich poboček nebo přímo u něj. Vzhledem k současným parametrům mobilních počítačů jsou tyto mobilní učebny plnohodnotnou a vítanou formou školení.

Jaké hardwarové vybavení vaše mobilní učebny používají?

Naše hardwarové vybavení učeben odpovídá požadavkům na aktuální verze CAD software a je doplněno mobilními projektory. Díky pokroku výrobců hardware se nyní soustřeďujeme stále více na mobilní pracovní stanice – „notebooky pro CADisty“, jejichž výhody jsou asi všem jasné.

Máte nějaké zkušenosti s CAD řešeními pro Linux? Používají tento operační systém vaši zákazníci? (Nemám teď na mysli serverová řešení.)

Ojediněle se objevují požadavky i na CAD pro Linux, ale naprostá většina uživatelů dává přednost platformě Windows.

Kromě softwaru nabízíte i hardware. Předpokládám, že nejde o běžné pracovní stanice určené na stůl v obýváku…

Pracovní stanice do obýváku nenabízíme, neboť nemáme dostatečný výběr barevných kombinací, aby ladily s vybavením obýváku :-). Z oblasti hardware nenabízíme jen vybavení pro oblast CAD, ale i pro ostatní standardní oblasti firemní infrastruktury IT. Tedy kompletní řešení od koncových stanic, přes sítě a serverová řešení až po zabezpečení. V hardware se ale především orientujeme na spolupráci se zahraničními výrobci jako Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Symantec, CISCO, 3Com.

Na certifikáty kvality jsou slyšet různé názory. Jaký je ten váš, jako držitele ISO 9001:2000? Co bylo nejtěžší při jeho získávání?

Musím říci, že management považoval certifikaci ISO od počátku za nástroj k doladění systému řízení procesů ve firmě a zajištění kvality, tedy to co nám pomáhá udržet zákazníky v tomto vysoce konkurenčním odvětví.

Při získávání certifikátu ISO bylo asi nejtěžší přesvědčit kolegy, že dodržování směrnic, postupů a řízení jejich změn pomůže jim samotným ušetřit čas strávený nad vnitřními procesy. Tento čas pak můžeme věnovat zákazníkům, kteří to nejlépe ocení.

Takže opravdu není certifikace ISO jen jakýmsi potvrzením pro zákazníka, ale přispívá i k lepšímu řešení procesů ve firmě?

Naši společnost si rozhodně nevybírá zákazník podle certifikátu ISO, ale proto, že něčemu dobře rozumíme. Pokud je ale v naší firmě již přes 70 zaměstnanců, systém řízení firemních procesů prostě musí fungovat. To již nelze řídit po mobilním telefonu s „neomezeným voláním“, i když nás k tomu nabádají ve svých reklamách někteří mobilní operátoři.

Pracují ve vaší firmě i ženy? Na jakých pozicích? CAD je podle mě dost mužská záležitost.

V naší společnosti samozřejmě pracují i ženy a kromě administrativy, logistiky a marketingu pracují i na obchodních a konzultantských postech. Musím konstatovat, že jsou rozhodně přínosem – jak pro jiný styl jednání se zákazníky, tak i pro zjemnění komunikace a vztahů v technicky zaměřené firmě, jako je naše.

Kdy jste začali litovat spojení se zahraničním holdingem AAC, resp. kdy jste si uvědomili, že to není správná cesta?

Spojení se zahraničním holdingem AAC se uskutečnilo ještě před mým příchodem do Xanadu. Holdingová strategie byla zaměřena na agresivní růst, který se v AAC nepodařilo efektivně uřídit. Pravdou je, že přidaná hodnota velkého holdingu pro činnost naší společnosti byla nevýznamná.

„Lítost“ nad spojením s holdingem se rozhodně projevovala od loňského léta, kdy se u obchodních partnerů a zákazníků poprvé projevovaly silně negativní ohlasy na tehdejší situaci v holdingu AAC.   

Myslíte si, že se v budoucnu do podobného spojení se zahraničním kapitálem znovu pustíte?

„Nikdy neříkej nikdy“ – nemohu vyloučit , že k takovému kroku za čas přistoupíme, ale rozhodně to není cílem naší krátkodobé strategie. Určitě budeme velmi pečlivě zvažovat, zda takové spojení přinese reálný předpoklad a záruky dalšího rozvoje společnosti.

Jaké bylo vaše první seznámení s konstrukčním softwarem?

Vzhledem k tomu, že jsem začínal jako obchodní zástupce, tak moje první setkání s konstrukčním software proběhlo tak, že jsem si pečlivě pročítal obal na krabici s AutoCADem, který jsem vezl zákazníkovi. Teprve později jsem se zájmem sledoval kamaráda, konstruktéra, který kreslil v tomto software prototyp klikové hřídele tak rychle, že jsem nevěřil vlastním očím.

Diskuze (7) Další článek: Plánuje Intel obnovení výroby grafických karet?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,