IT Česko – Richard Kubát, Borland s.r.o.: Konkurence je motorem pokroku

V dalším z rozhovorů s lidmi pohybujícími se v prostředí českého IT jsme vyzpovídali Richarda Kubáta, ředitele Borland s.r.o. Ptali jsme se například na nově vzniklou společnost s předběžným názvem DevCo a také na vývojový nástroj JBuilder, který programátorům zpřehlední džungli nástrojů open source. Richard Kubát nám však prozradil i to, zda nezapomněl na svoji programátorskou minulost.

Rozhovor s Richardem Kubátem je dalším pokračováním našeho seriálu rozhovorů IT Česko. Každý týden představujeme zástupce českých IT firem a lokálních zastoupení mezinárodních společností. Pokud máte kolegu či obchodního partnera, o kterém si myslíte, že by měl být vyzpovídán, napište nám. Nemusí se nutně jednat o zástupce vrcholného vedení firmy. Stačí nám, když půjde o člověka se zajímavými názory, který bude ochotný podělit se o své zkušenosti.

Začneme aktuálním děním okolo firmy Borland Software Corporation, kterou tu v Česku vaše společnost zastupuje. Nedávno byl oznámen záměr prodat vývojové nástroje, včetně produktů z řady Delphi. Jaká je situace v tuto chvíli?

Záměr oddělit skupinu vývojových nástrojů a databází od společnosti Borland Software Corporation byl oznámen 8. února letošního roku. Dnes je již tato skupina oddělena interně od zbytku firmy a je připravena pro snadné vyčlenění jako samostatná firma. Zatím se jí říká „Oddělení vývojových nástrojů“ (Developer Tools Group, DTG), ale její zaměstnanci jí zvolili předběžné jméno „DevCo“. Konečné jméno firmy ještě nebylo nalezeno; chcete-li s hledáním jména pomoci, můžete svůj návrh poslat na adresu devco.names@borland.com.

Firma DevCo má nyní cca 180 zaměstnanců. Postavena je tak, aby mohla zajišťovat vývoj, marketing a prodej produktových řad Delphi, C++Builder, C#Builder, JBuilder, InterBase, JDataStore a Developer Network. Má vlastního generálního ředitele a další klíčové vedoucí pracovníky.

Ředitelem DevCo se stal Nigel Brown, který je u Borlandu již 10 let a naposledy stál na pozici viceprezidenta a ředitele pro oblast EMEA (Evropa, Středomoří a část Asie). Myslím, že to je skvělá volba – z mého pohledu to nemohl být nikdo lepší; možná proto, že jej dobře znám i osobně, máme spolu výborné vztahy a bude pro mne tedy snazší prosadit některé místní záměry.

Jediné, co zůstává pro Borland i DevCo zatím společné, je finanční oddělení, protože stále ještě jde o jednu firmu. Proces odtržení však probíhá podle plánu. Všichni vývojáři pracující na vývojových nástrojích a databázích jsou zaměstnanci DevCo. Byla vypsána nová pracovní místa a nabírají se noví odborníci.

V celé skupině DevCo panuje skutečné nadšení, jaké jsem, upřímně řečeno, už dlouho nezažil. Zaměstnanci se radují, že zisky z prodeje produktů budou nadále zůstávat ve firmě a nebudou se „přelévat“ do jiných oblastí. To umožní daleko větší investice do vývoje a všichni očekávají podstatný pokrok všech produktů a rozšíření jejich sortimentu.

Nadšení je takové, že se do pracovního poměru vrací některé vývojové „hvězdy, které stály za úspěchem produktů v minulých letech, ale opustily Borland v okamžiku, kdy se investice do vývojových nástrojů kvůli jiným produktovým prioritám začaly snižovat. V takové pozitivní atmosféře se dobře pracuje; ze zkušenosti vím, že je ohromným motorem pro celou firmu.

Richard Kubát

Klepněte pro větší obrázek

Narozen 1955. Vystudoval střední školu se specializací na matematiku a fyziku a poté Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Do roku 1988 byl zaměstnán jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Pomáhal zakládat společnost Apro, kde měl na starosti nejdříve programování pro zahraniční zákazníky a později spolupráci se zahraničními partnery, především s firmou Borland. Koncem roku 1994 založil společnost Borland s.r.o. jako společný podnik s Borland Software Corporation a pracuje pro něj až dodnes.

24 let je šťastně ženatý. Počet jeho koček osciluje mezi 2 až 6 kusy tzv. koček Schrödingerových. Jejich výskyt je stochastický, přicházejí na stravu a časem mizí do paralelních světů v místě jeho druhého bydliště na chalupě v Podkrkonoší u Nové Paky.

Mezi jeho koníčky patří fotografování, cestování, sport (squash, kolo), Budvar, španělské a korsické růžové víno, ale především hudba (soudobý moderní jazz, jazzrock fusion a také Frank Zappa).

Už znáte a prozradíte nám jméno investora do nově vzniklé společnosti?

Rád bych vám to jméno řekl, nicméně investor zatím nebyl vybrán. Možnost investovat do DevCo však přitahuje mnoho perspektivních investorů.

Minulý týden se sešel celý evropský tým – řešili jsme organizační záležitosti, probírali produktové plány a seznamovali se s novou strukturou firmy. Generální ředitel DevCo Nigel Brown na naše setkání nepřijel. Právě v den, kdy naše setkání začínalo, totiž zahájil v Kalifornii řadu setkání s investory, kteří se vážně zajímají o investici do DevCo. Myslím, že ta setkání pokračují ještě v době, kdy spolu hovoříme, protože zájemců je opravdu hodně.

Na celém procesu oddělování DevCo od Borlandu mě velmi těší ten fakt, že generální ředitel Borlandu Tod Nielsen se přísně drží svého slibu zajistit DevCo samostatnou existenci a zaručit pokračování vývoje produktů. Strategický investor se totiž nevybírá z řad informatických firem, a už vůbec ne z řad konkurentů. Nehrozí tedy situace, kdy investor kupuje svého konkurenta s cílem jeho odstranění a zvýšení vlastního podílu na trhu. Jako investoři jsou vybírány spíše finanční instituce, investiční firmy a další subjekty mimo IT.

Jsem si jist, že dobrého investora se podaří najít rychle; Borland plánuje dokončit tento proces do konce léta. Investice do tohoto druhu podnikání je totiž velice atraktivní příležitostí. Podívejme se na několik čísel. Tržby Borland Software Corporation se každoročně pohybují kolem 240 milionů USD, z toho vývojové nástroje databáze dělají asi 30 procent. Přitom celý Borland před rozdělením měl cca 1100 lidí. Firma DevCo tedy bude schopna pracovat s daleko větším podílem příjmů na jednoho zaměstnance.

Počet vývojářů neustále roste; nyní jich je na světě zhruba 12 milionů, ale v roce 2009 jich má být až 17 milionů. Vývojářů je mnohem více než ostatních pracovníků IT s jinými rolemi. Technologický pokrok se stále zvyšuje a je třeba rychle přijímat novinky; i to diktuje růst počtu vývojářů a zvyšování nároků na jejich nástroje.

Není tedy divu, že Borland nemá perspektivních investorů nedostatek: je to sice svým způsobem „startup“, ale zároveň se nabízí zavedená firma s potenciálem ročních tržeb kolem 75 milionů USD, s talentovanými výzkumnými a vývojovými jednotlivci a týmy, s dlouhou historií technologických úspěchů, se zákazníky mezi největšími globálními firmami, s vybudovanou prodejní sítí a špičkovými produktovými řadami s nepřebernou řadou ocenění. Kdybych měl v kapse přebytečné nějaké ty miliony dolarů, šel bych do toho bez váhání taky.

To jsme zatím hovořili o světlých zítřcích pro DevCo, ale co samotný Borland? Co se nyní stane hlavní náplní jeho činnosti?

Borland už před časem formuloval svou vizi optimalizace dodávání software (Software Delivery Optimization, SDO) a v souladu s ní připravil svoji strategii. Cílem SDO je transformace procesu dodávání software, ať už se jedná o vývoj, úpravu nebo nasazení softwaru, na řízený obchodní proces. V rámci vize SDO Borland nabízí cestu, jak převést dodávání software na ukázněný a zrychlený proces, který sjednocuje lidi, technologie a procesy a tím maximalizuje hodnotu software.

Můžete tomu rozumět tak, že celý tzv. životní cyklus aplikací – tedy období od zrodu myšlenky na dodání, to je vytvoření nebo úpravu aplikace až po její zánik, tedy konec jejího používání – se využitím na míru upravených řešení (řešení = optimalizace procesů + technologie + školení + konzultace) poskytovaných Borlandem stane rychlejším, průhlednějším a opakovatelným procesem s předvídatelnými výsledky, tedy především dodrženými náklady a termíny.

Celá vize SDO vychází z produktové řady, které říkáme „ALM“ (Application Lifecycle management, řízení životního cyklu aplikací) Borland, které byly získány nejen z vlastních zdrojů, ale i četnými akvizicemi. V rámci této vize optimalizace dodávání software jsou k dispozici řešení pro definici a správu požadavků (RDM), řešení správy softwarových konfigurací (SCM), řešení pro řízení a dozorování v IT (ITM&G) a nejnověji i řízení kvality životního cyklu (LQM), ke kterým se přidává i rozsáhlý potenciál Borlandu v oblasti řízení a optimalizace procesů a CMMI (Capability Maturity Model Integration).

Možná, že to nevíte, ale Borland je globálně vedoucí firmou v oblasti služeb optimalizace procesů. Autor modelu zralosti kvalifikace (CMM) je dnes ředitelem Borland pro oblast procesů. Borland zaměstnává šest držitelů kvalifikace „černého pásu“ Six Sigma, konzultanty autorizované jako PMP (Project Manager Professional) a celosvětově největší tým autorizovaných konzultantů certifikovaných jako „CMMI Lead Appraisers“. V optimalizaci procesů tedy máme, jak je vidět, poměrně dost co nabídnout a proto máme zákazníky jako NATO, British Telecom, Bank of America, JPMorgan, Lockheed Martin, Verizon Wireless a mnoho dalších. Je to významný posun zaměření společnosti od dob, kdy Borland začínal jako dodavatel vývojových nástrojů.

V řešeních společnosti Borland vidím bezkonkurenční ucelenou strategii pro řadu firem, které chtějí transformovat dodání software na ukázněný proces, umožňující jim dodávat software včas, dodržet požadavky zadavatelů a dodržet rozpočtové limity.

Jak se toto rozdělení projeví u vaší společnosti, Borland s.r.o., a to i ve vztahu k českým uživatelům?

Působíme na trhu v České a Slovenské republice od roku 1995 a za tu dobu si naše firma vybudovala úctyhodnou klientelu. Po dohodě s oběma subjekty – tedy se společností Borland i s vedením DevCo – bude Borland s.r.o. zastupovat v ČR i SR oba z nich. Nevylučuji, že v budoucnu vznikne nějaké nové samostatné zastoupení DevCo, ale zatím to budeme řešit úpravou interní struktury Borland s.r.o., oddělením webových prezentací a posílením našeho týmu.

Je pravda, že v posledních dvou až třech letech jsme investovali do produktů produktové řady ALM a především do řešení v rámci vize optimalizace dodávání software (SDO). Tato řešení a produkty jsou v poslední době čím dál tím zajímavější pro celou řadu firem, nejen SI nebo vývojových firem v ČR a SR.

Oba výrobní programy – Borlandu i DevCo – považuji za nesmírně zajímavé. Hodlám tedy vytvořit dvě samostatné divize uvnitř Borland s.r.o. a posilovat je podle potřeb a samozřejmě též podle jejich obratu na trhu v ČR a SR. Pro naše zákazníky nenastane žádná velká změna – pokračujeme v podpoře všech původně borlandských produktů. Změna bude v tom, že obě společnosti budou mít nyní zdroje a peníze na to, aby jejich produkty a řešení byly mnohem bohatší a propracovanější. A tady čekám změnu opravdu velkou.

Borland byl po léta synonymem pro srozumitelné vývojářské nástroje, se kterými se setkávali i studenti na školách, ať již v podobě Borland Pascalu nebo Delphi. Myslíte, že si tyto produkty své místo udrží, nebo je postupně nahradí konkurence či open source nástroje?

Naše produkty si své místo ve školách i v praxi drží docela dobře a nevidím důvod, proč by to nemělo platit i nadále. Bezesporu existuje celá řada vynikajících nástrojů open source, a ty trh ovlivňují. Mnoho odborníků však stále dává přednost nástrojům komerčním, jelikož od nich očekávají větší stabilitu a výkon, více podpory, kontinuitu, kompatibilitu, technickou podporu, dostupnost informací a další pro vývojáře důležité aspekty volby nástroje.

Skutečně dobrých produktů typu open source je však možno využít i v komerčním nástroji. Podívejte se například na produktový plán pro naše vývojové prostředí jazyka Java s názvem JBuilder. Asi před dvěma týdny jsme oznámili plán jeho vývoje na zhruba tři roky dopředu. Borland si dříve budoval vlastní infrastrukturu či jádro tohoto vývojového nástroje. Po úspěchu open source platformy Eclipse však padlo rozhodnutí vytvořit novou verzi JBuilderu, kterou zatím nazýváme „projekt Peloton“, jako nadstavbu nad jádrem Eclipse.

Současně prodávaný JBuilder 2006 již má některé unikátní vlastnosti, jako je například agilní programování „peer-to-peer“ umožňující spolupráci programátorů na projektu včetně sdílené editace prostřednictvím internetu. Příští verze nabídne rozsáhlou podporu technologií open source, například vizuální vývoj webových služeb s využitím šablon open source, automatizaci procesů jednotlivců i týmů pomocí týmových nástrojů open source a další převratné novinky.

Na vývojový nástroj JBuilder tak můžete pohlížet jako na řešení pro zvýšení programátorské produktivity uživatelů populární platformy Eclipse. JBuilder bude postaven tak, aby programátorům umožnil vyznat se v nepřehledné džungli nástrojů open source. Pomohl jim vybrat, nainstalovat a zkonfigurovat ty preferované či požadované – třeba Spring, Hibernate nebo Shale – tak, aby byly okamžitě produktivní. Více se o tom píše v nedávno vydané tiskové zprávě. Jinými slovy přínos řešení open source v tomto případě vnímám jako jednoznačně pozitivní.

A ještě slovo ke konkurenci. Jistě bychom vydělali více, kdyby konkurence nebylo. Ale konkurence je motorem pokroku ve všech oborech lidských činností a uživatelé z ní jednoznačně profitují. Například pro náš nejnovější vývojový nástroj pro platformu Windows, tedy Borland Developer Studio 2006 obsahující podporu jazyků Delphi, C# a C++, je samozřejmě hlavní konkurencí Visual Studio od Microsoftu.

Abychom konkurenci dokázali čelit, museli jsme přinést něco unikátního: například podporu více platforem a více jazyků, tedy Win32/.NET, šablony pro vývoj rozsáhlých podnikových aplikací s využitím modelování nebo zpětnou kompatibilitu i na úrovni knihovny komponent zaručující hladký přechod mezi operačními systémy a chránící vývojáře aplikací před změnou platformy.

Náš databázový systém InterBase též nabízí něco unikátního: nulové nároky na administraci, nízké nároky na paměť, automatické obnovení po pádu, vhodnost pro aplikace OEM (zabudování InterBase do aplikací), snadnou instalaci i používání a přitom stále vysoký výkon a snadnou přenositelnost mezi platformami.

Myslím tedy, že naše nástroje představují alternativu obsahující významnou přidanou hodnotu. Bez konkurence bychom se třeba tolik snažit nemuseli. Jsem přesvědčen, že si naše vývojové nástroje svou pozici udrží a v budoucnu i zlepší, vezmu-li v úvahu ambiciózní produktové plány, které byly nedávno zveřejněny.

Poslední verze vývojářských produktů sice byly prodávány pod různými názvy, všechny však umožňovaly plnohodnotný vývoj v Delphi, C# a nejnověji i v C++. Jsou už náznaky, kam se bude další vývoj těchto produktů ubírat? Mohou jejich příznivci očekávat nějaké zajímavé novinky?

Docela určitě. K dispozici jsou plány na vývoj nástroje Borland Developer Studio na následující tři roky. Nová verze Studia s kódovým názvem Highlander“, jejíž uvedení na trh je plánováno na začátek roku 2007, přinese mimo jiné další vylepšení Delphi pro Win32/.NET, knihovnu vizuálních komponent VCL pro .NET 2.0, VCL pro MS Compact Framework, podporu 64bitové platformy .NET 2.0 a Windows Vista a novou verzi rámce pro vývoj rozsáhlých podnikových aplikací s využitím modelování ECO IV: ECO pro VCL.NET.

Plány na stejný rok zahrnují Delphi for Vista, obsahující VCL pro Windows Presentation Foundation (Avalon), podporu Windows Communication Framework (Indigo) a další úpravy VCL for Win32. Začátkem roku 2008 by světlo světa měla spatřit další verze, Delphi/C++ for Win64, podporující nativní kód Win64/Win32 a VCL pro Win64/Win32.

O JBuilderu jsme již mluvili. Databázový systém InterBase přijde na trh v nové verzi 8 na sklonku letošního léta a přinese například inkrementální zálohy, obnovení obsahu k danému datu a času a podporu Unicode (UTF8, UCS2). Ještě před koncem roku plánujeme uvést verzi 8.5, která bude mít vylepšení především v oblasti posílení podpory jazyka Java a přinese i mnohá rozšíření pro OEM. Verze 9 plánovaná pro rok 2007 přinese zásadní rozšíření podpory pro .NET a rozšíření v oblasti zabezpečení.

Zcela novou tvář a nové funkce dostane i Borland (DevCo) Developer Network, základní zdroj informací pro všechny vývojáře používající nástroje Borland/DevCo. Na tomto serveru je registrováno 6,5 milionu vývojářů, z toho zhruba 1,5 milionu je aktivních, jinými slovy vrací se, stahují software, přispívají svými komentáři, návody, hlášeními chyb, doporučeními a vlastními řešeními.

Rozšířené funkce BDN budou zahrnovat například nové služby pro členy, za skvělý servis považuji třeba možnost zobrazit si vlastní účet a vidět všechny produkty, které mám řádně zaregistrovány. To by mělo pomoci řešení mnoha problémů s nezbytnou registrací produktů. V budoucnu se plánuje rozšířit tento portál i o placené služby pro vývojáře. Zní to dobře, co myslíte?

O který vývojový nástroj je mezi českými uživateli největší zájem? Programují spíše v Delphi nebo C++ Builderu?

Naším nejprodávanějším produktem v oblasti vývojových nástrojů byl vždy nástroj Delphi. Dělali jsme si rozbor jazykových preferencí více než 430 návštěvníků semináře, na kterém jsme koncem roku 2005 uváděli na trh právě Borland Developer Studio 2006. Ptali jsme se, který z jazyků a vývojových prostředí obsažených v Borland Developer Studio 2006 návštěvníky zajímá nejvíc. 49 % uvedlo Delphi pro Win32, 23 % C/C++, 19 % Delphi pro .NET a 9 % uvedlo C#.

Dnes už nástrojové preference začínají poněkud splývat, jelikož všechny jazyky jsou zabaleny do jediného nástroje. V minulosti ale vždy platilo, že na jednoho uživatele našeho C++ byli tři až čtyři uživatelé Delphi.

Zeptám se i na oblibu platforem. Určitě máte zpětnou vazbu, co je pro vývojáře přitažlivější. Je to Win32 (spolu se sadou VCL), nebo .NET Framework?

To si samozřejmě také snažíme průběžně zjišťovat. Od svých kolegů z DevCo vím, že na produktových seminářích, které v současné době probíhají po celém světě, obvykle zjistí, že platformu .NET zatím aktivně využívá pro tvorbu aplikací pouze kolem 10 až 20 procent vývojářů.

Není to jistě tím, že by na platformě .NET bylo něco špatného, ale jde o novou a relativně složitou technologii, náročnější na zdroje, takže její úplné prosazení bude ještě chvíli trvat. Přihlášených na seminář o Borland Developer Studio 2006 jsme se ptali i na to, pro jakou platformu jejich podnik vyvíjí. Odpovědi byly: Win32 - 93,7 %, Linux - 20,5 %, .NET 1.x - 15,8 %, .NET 2.0 - 12,4 %, jiné OS - 3,8 %.

Jistě se to za poslední půlrok zase trochu změnilo ve prospěch .NET, ale drtivá většina vývojářů se stále cítí nejlépe v prostředí Win32. Proto také plánujeme podporu platformy Win32 v našich vývojových produktech ještě na roky dopředu.

Jsou preference českých vývojářů nějak zásadně odlišné od zahraničních?

Nemyslím si, že by se domácí vývojáři příliš odlišovali od svých zahraničních kolegů. Někteří nás chválí, jiní nás kritizují, to je všude víceméně stejné. Čeští a slovenští programátoři dokáží napsat špičkové aplikace, jsou aktivní i v zahraničních diskusních fórech, jsou technologickými partnery firmy Borland, umí integrovat svá vlastní řešení s našimi produkty tak jako jiní talentovaní vývojáři na celém světě.

Stejně jako jinde na světě máme špičkové, průměrné i nešikovné programátory s celou škálou preferencí a produktových nároků. Trochu nás odlišuje nízká kupní síla české a slovenské měny a porovnání ceny produktů s průměrným měsíčním platem vývojáře. Tady jsou na tom naši vývojáři o dost hůře než například jejich západoevropští či severoameričtí kolegové a daleko více zvažují investice do svých pracovních nástrojů.

Proto se snažím podle svých sil každý rok přinést alespoň jednu mimořádnou akci, kde se dají naše produkty dodat zákazníkům o něco levněji. Letos to byl například seminář „Delphi + ECO III, na který se mi podařilo zajistit slevu až 14 % ceny produktů pro všechny návštěvníky. Myslím si ale, že po osamostatnění DevCo budou moje šance mnohem lepší a slibuji si, že budu schopen takových mimořádných akcí uspořádat mnohem víc.

Jak vnímáte konkurenci, především Microsoft, který s novou řadou Visual Studio 2005 nabídl také Express edice vývojářských nástrojů zdarma ke stažení? Borland měl také svou Delphi Personal, ale její získání zdarma nikdy nebylo tak jednoduché…

Microsoft není možno nevnímat, ale dá se na jeho iniciativy též dobře odpovědět. Máte pravdu, že Borland poskytoval v minulosti řadu produktů zdarma, většinou pro nekomerční vývoj. Některé produkty, jako například JBuilder 2006 Foundation, který je možno stáhnout si zdarma z webu Borland.com a který si opatřilo více než milion lidí, lze použít i pro komerční vývoj aplikací. Jiné produkty jsme poskytovali pouze prostřednictvím odborného tisku a nikdy nebyly k dispozici pro stažení, například Delphi 2005 Personal.

Ještě letos se to změní a já vám naznačím jak. Oddělení vývojových nástrojů, DevCo, má plán „oprášit“ starou dobrou značku „Turbo“ – veteráni IT si ji jistě pamatují z 80. let minulého století – pod kterou se prodávaly první vývojové nástroje Borland s překvapivě vysokým výkonem a zároveň nízkou cenou.

Každý produkt řady Turbo bude vyčleněním jednoho jazyka a jedné platformy z nástroje Developer Studio. Na trh tedy dáme produkty Turbo Delphi (Win32), Turbo Delphi.NET (.NET), Turbo C++ (Win32) a Turbo C# (.NET). Vlastnosti řady Turbo budou ekvivalentní edici Professional a zaměřeny budou na desktopové aplikace s přístupem k lokální databázi. Uživatelé budou mít možnost instalovat pouze jediný produkt Turbo na jednom počítači. V případě nutnosti použít více jazyků či více platforem bude třeba provést upgrade na úplné Developer Studio.

Cena zatím nebyla stanovena, ale osobně předpokládám, že bude nižší než cena upgrade na Developer Studio Professional. V prvních vydáních nebude existovat upgrade; ten je plánován až pro příští verzi ve druhé polovině roku 2007.

Zároveň má DevCo plán dát k dispozici bezplatné produkty řady Turbo Explorer Edition. Ty budou moci používat všechny vlastnosti produktu i všechny obsažené komponenty a budou moci být upgradovány na edici Turbo Professional prostým zakoupením licenčního klíče. Licenční klíč zaslaný e-mailem odemkne produkt jako upgrade na verzi Professional.

Jejich jediným omezením bude to, že nebude možno přidávat vlastní komponenty a komponenty či zásuvné moduly nezávislých dodavatelů. Edice Explorer budou dostupné zdarma na doprovodných DVD specializovaných časopisů, budou součástí odborných knih a později je bude možno stáhnout z webu.

Zdá se mi, že příliš nepreferujete možnost přímého stahování vývojářských nástrojů z webu. Proč tomu tak je?

Dovolil bych si s vámi poněkud nesouhlasit. Prakticky veškeré nástroje Borland je možno stáhnout z webu Borland v USA. Zdejší zastoupení pak k němu dodá příslušné klíče na trvalé či časově omezené používání.

Co se nástrojů DevCo týče, ty jsou k dispozici ve zkušebních verzích opět ke stažení z webu. Jakmile DevCo uvede produkty řady Explorer, bude je možno po zaplacení „odemknout“ jako plné verze Professional. Takže k úplnému přímému stahování se blížíme mílovými kroky; vlastně jsme od něj už jen kousek. Rozhodnutí je však na vedení společnosti a jistě nepadne dříve, než bude DevCo samostatnou firmou.

Když Borland představil své vývojové nástroje pro Linux, byla to velká sláva. Všichni se těšili na spoustu nových multiplatformních aplikací, které stačí pouze překompilovat na cílovém operačním systému. Bublina však postupně splaskla. Proč? Narazili jste na nezájem linuxových vývojářů?

Musím lehce protestovat proti termínu „bublina“. Kylix se zpočátku prodával skvěle a měli jsme i dobrou odezvu od vývojářské komunity. Kompatibilita mezi nástroji Delphi 7 a Kylix 3 fungovala mimořádně dobře a aplikace šly bez větších problémů přenášet mezi Windows a Linuxem. To byla pro mnoho vývojářů opravdu bomba. Jenže pak platforma Windows nabrala jiný směr – myslím tím .NET. Tato architektura neměla, a pokud vím, doposud nemá komerční paralelu ve světě Linuxu. A Borland není tvůrcem platforem, aby ji vytvořil sám.

Z toho důvodu nešlo dál rozvíjet kompatibilitu mezi oběma operačními systémy. Prodeje Kylixu poklesly a vývoj se přestal vyplácet. Následně Borland produkt uložil „k ledu“ do doby, kdy se tržní situace změní. Sice jej stále můžeme objednat, ale rozhodl jsem se Kylix v naší oblasti již nenabízet, jelikož linuxové distribuce jdou stále vpřed a nekompatibilit přibývá. Netěší mne to, ale to je zákon trhu.

Jaká je současná situace okolo Kylixu?

O Kylixu se v současné době příliš nemluví, DevCo má jiné priority. Věřím, že po odtržení DevCo od Borlandu tato otázka zase přijde na přetřes, ale je mi jasné, že dnes to není problém k okamžitému řešení.

Linux je i nadále naší podporovanou platformou, především v Borlandu, kde existují verze mnoha našich programů i pro Linux. Především je to aplikační server J2EE (Borland Enterprise Server), implementace normy CORBA (VisiBroker) pro komunikaci mezi objekty v distribuovaných heterogenních systémech a další nástroje. DevCo má databázový systém InterBase, který je dodáván i pro platformu Linux a Solaris.

Myslíte si, že panuje u linuxových vývojářů a uživatelů neochota platit za software, který pro Linux přece „musí“ být zdarma, nebo že jim Kylix neměl až tolik co nabídnout?

Linuxoví vývojáři jsou docela určitě mnohem méně ochotni platit za vývojové nástroje než jejich kolegové ze světa Windows, to je jasné. Nemyslím si, že by Kylix „neměl co nabídnout“, ale uvědomte si, že ohlašovaný masivní nástup Linuxu na desktop se prostě zatím nekonal. Linux byl a nadále zůstává především platformou pro stabilní a spolehlivé serverové aplikace, které zas až tolik uživatelského rozhraní nepotřebují a vizuální vývoj aplikací je u nich méně důležitý.

Kylix je vizuální nástroj mimo jiné i na tvorbu bohatého grafického uživatelského rozhraní a tahle potřeba typická pro desktopové či klientské aplikace tedy má malou poptávku. Takže svým způsobem může být odpověď ano, Kylix jim asi neměl co nabídnout – serverové aplikace se dají napsat i v jiných nástrojích a především v nástrojích open source, kterým „linuxí“ komunita dává přednost, jelikož jsou „zadarmo“.

Jaký je váš osobní vztah k Linuxu, respektive k otevřeným systémům a technologiím jako takovým?

Přiznám se, že mě fascinuje, kolik energie a talentu je shromážděno v komunitě kolem Linuxu a otevřených systémů obecně a jaké špičkové nástroje už v této komunitě vznikly. Myslím, že záměr DevCo zahrnout takto vzniklé nástroje do vlastních produktů, tím míním samozřejmě především JBuilder, je dobrý a pro uživatele bude atraktivní, protože představuje další podstatnou přidanou hodnotu. Sám ale Linux nepoužívám, jsem celkem spokojený uživatel Windows.

Umíte programovat? Nebo kdy jste to naposledy zkoušel?

Nevím, zda se ještě dá říci, že umím programovat. Mezi roky 1979 a 1988 jsem pracoval jako systémový programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů a doladil jsem celou řadu projektů včetně rozsáhlého systému na návrh a technologickou přípravu výroby desek tištěných spojů, ale od okamžiku, kdy jsem svůj život spojil s prací pro Borland v roce 1990, mi už na programování čas nezbývá.

Jistě bych se to ještě naučil nebo spíše to dohnal, ale bylo by to dost práce. Nicméně moje vědomosti v oblasti programování mi stále pomáhají rozumět našim produktům více, než kdybych tuto programátorskou minulost neměl.

Diskuze (24) Další článek: Toshiba předvedla 200 GB 2,5“ pevný disk

Témata článku: Open source, Česko, Unicode, Výrobní program, Lockheed Martin, Celý rok, Celé řešení, Skvělé řešení, Squash, Software ke stažení zdarma, Globální firma, Vývojář, Turbo, Technologický úspěch, Celá firma, Strategický investor, Alma, Brown, Indigo, Celá řada, Konkurence, Nový produkt, Produkt, Investor, Technologický partner


Určitě si přečtěte

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

** Vyzkoušíme Raspberry Pi 4 s iRaspbianem ** Operační systém vypadá skoro jako macOS ** Vše strčíme do vlastní stylové krabice

Jakub Čížek | 30

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

** Total Commander je fernomén mezi správci souborů ** Našli jsme 11 povedených alternativ ** Zvládnou to samé a ke všemu jsou většinou zadarmo

Karel Kilián | 85

Testy procesorů Intel Comet Lake pro desktopy jsou venku. Teď už je jasné, jakého dostaly Ryzeny soupeře

Testy procesorů Intel Comet Lake pro desktopy jsou venku. Teď už je jasné, jakého dostaly Ryzeny soupeře

** Embargo pro testy nových desktopových procesorů Comet Lake od Intelu skončilo ** Spousta recenzí a testů ukazuje výhody a nevýhody nových modelů ** Dokáží nové procesory konkurovat modelům od AMD?

Karel Javůrek | 47


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest SSD s kapacitou 1 TB

Srovnávací test robotických vysavačů

Vybíráme nejlepší telefony na trhu

Jak zlepšit zvuk televize