IT Česko – Ondřej Filip, CZ.NIC: Ceny za doménu v .CZ příští rok ještě víc poklesnou

Naše série rozhovorů pokračuje otázkami pro Ondřeje Filipa, ředitele sdružení CZ.NIC. Díky tomuto sdružení můžeme brouzdat po webových stránkách v naší národní doméně. V rozhovoru jsme se zaměřili na připravované projekty, historii a ceny za registraci domén.

Rozhovor s Ondřejem Filipem je dalším pokračováním našeho seriálu rozhovorů IT Česko. Každý týden představujeme zástupce českých IT firem a lokálních zastoupení mezinárodních společností. Pokud máte kolegu či obchodního partnera, o kterém si myslíte, že by měl být vyzpovídán, napište nám. Nemusí se nutně jednat o zástupce vrcholného vedení firmy. Stačí nám, když půjde o člověka se zajímavými názory, který bude ochotný podělit se o své zkušenosti.

Nejsem si jist, kolik lidí dovede definovat náplň práce zaměstnanců sdružení CZ.NIC. Jak by to popsal jeho ředitel?

CZ.NIC je vlastně takový katastrální úřad v doménovém světě. Držitelé domén nebo techničtí správci registrují domény, případně mění informace o doménách prostřednictvím našich partnerů - registrátorů a my potom tato data zpracováváme a generujeme z nich výstupy pro uživatele nebo počítače.

Hlavní náplní práce zaměstnanců sdružení je držet databázi domén v co nejlepším stavu, po stránce technické i právní, starat se o technologický rozvoj registračního systému a zlepšovat mechanismy spojené s registrací a údržbou doménového jména. Komunikujeme přirozeně s registrátory a držiteli domén a snažíme se být jim nápomocni v jejich problémech spojených s doménovými jmény. Zavedli jsme proceduru pro řešení alternativních sporů o doménová jména a obvykle se účastníme i soudních sporů o domény.

Často komunikujeme se státními úřady a nadřazenými internetovými institucemi, jako ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) apod., snažíme se přispívat českému internetovému prostředí například i zrcadlením světového kořenového nameserveru F.

V neposlední řadě pracujeme na zcela nových projektech souvisejících se světem doménových jmen. Asi nejblíže je spuštění registrace domén v systému ENUM, který umožní bezplatné volání po internetu napříč sítěmi různých národních i mezinárodních operátorů.

Ondřej Filip

Klepněte pro větší obrázek

Narozen v roce 1977 v Českých Budějovicích. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, dříve působil jako technický ředitel společnosti Ipex a.s. a je členem představenstva sdružení NIX.CZ, z.s.p.o. Je svobodný, bezdětný, mezi jeho záliby patří košíková, divoká voda a programování.

Jak vznikala česká doména?

Vznikla podobně živelně jako většina dalších národních TLD (top level domén). V začátcích internetu nebyl delegacím národních domén přikládán takový význam. Ekonomika ani ostatní lidské činnosti nebyly tehdy na provozu internetu, a tedy ani domén, nijak závislé. Tehdejší správce kořenových nameserverů John Postel delegoval běžně správu domény nějaké fyzické osobě z akademického prostředí. Nejinak tomu bylo také v České republice, byť zde byl proces o maličko složitější, protože v počátcích ještě existovala doména CS.

Později přešla správa DNS pod jednoho z tehdejších komerčních poskytovatelů internetu, společnost EUnet, později přejmenovanou na kpnQwest. A teprve v roce 1998 vzniklo sdružení CZ.NIC, z.s.p.o, které se o správu domény začalo aktivně starat.

Neplánujete na svém webu vyvěsit stručnou historii dění okolo československé a později české domény? Myslím, že by to řadu lidí zajímalo.

Budete se možná divit, ale máme také pocit, že by to řadu lidí, a nejen v ČR, zajímalo, máme to tedy v plánu, jako další z vylepšení našeho webu. V nejbližší době se tam tedy takový článek objeví.

Jakým způsobem sdružení CZ.NIC vznikalo a kolik má v současné době členů?

Sdružení CZ.NIC vznikalo na platformě tehdy již existujícího sdružení NIX.CZ. V roce 1998 podepsalo 16 ISP zakládající listinu sdružení, kterou si každý může prohlédnout na našich stránkách. Při založení sdružení byly definovány tři hlavní okruhy činnosti – definice pravidel přidělování domén, zastupování domény CZ na mezinárodní úrovni a podpora obecně prospěšných projektů a činností souvisejících s internetem. V současné době je členem sdružení již 44 společností.

Co to firmě přinese, pokud se stane členem sdružení CZ.NIC?

Především bych rád podotknul, že členem sdružení se může stát libovolná společnost se sídlem na území členského státu EU, která je držitelem alespoň jedné domény CZ. Vstupní poplatek je 5000 Kč, v současné době se již neplatí žádné další (např. roční) členské poplatky. Administrativní náležitosti vstupu jsou též velmi jednoduché, takže vstoupit do sdružení může opravdu téměř každý.

Přínos vstupu je přirozeně přímo úměrný významu domény CZ. Dnes je obrovské množství informací vyměňováno přes webové stránky, e-maily a obdobné internetové nástroje, jejichž funkčnost může být narušena právě nefunkčností národní domény. Myslím si, že společnosti, které podnikají či realizují své záměry v českém internetovém prostředí, by měly mít zájem se účastnit dění okolo domény CZ a měly by mít zájem ovlivňovat procesy související s touto doménou.

Kolik je v současnosti doménových jmen v .CZ?

V současné době je domén s koncovkou CZ registrováno více než čtvrt milionu. Toto číslo se přirozeně každým okamžikem mění, aktuální počet zaregistrovaných domén CZ je vždy k dispozici na homepage sdružení.

Považujete cenu za české doménové jméno za přiměřenou? Proč před nějakou dobou došlo k poklesu ceny?

Cena za doménové jméno přibližně odpovídá cenám srovnatelně velkých registrů národních domén. To ale rozhodně neznamená, že není prostor pro zlevnění, právě naopak, usiluji o zefektivňování chodu sdružení a hledání dalších úspor, díky kterým bude možné udržovací poplatek domény CZ dále snižovat.

Velkoobchodní cena domény opět klesne od 1. 1. 2007 a další zlevnění očekávám ke konci příštího roku, kdy dojde k náběhu nového registračního systému, který umožní skutečně výrazně snížit náklady na provoz, a tedy i snížit cenu domén. Sdružení CZ.NIC je neziskové a tak výše nákladů přesně určuje, jaká bude cena domén.

Kam částka zaplacená za registraci domény v .CZ putuje?

Uživatel platí za registraci či údržbu domény svému registrátorovi domén. Tento registrátor zase zaplatí za doménu sdružení CZ.NIC dle velkoobchodní ceníkové ceny. Sdružení z této částky kryje náklady na svůj provoz. V současné době tvoří většinu nákladů sdružení poplatky technickému správci systému, kterým je společnost T-Systems Pragonet. Právě v nákladech na technické řešení registračního systému očekáváme v blízké budoucnosti významné úspory.

Začátkem června jste představili novou verzi webu www.nic.cz. Máte nějaké ohlasy na tuto změnu?

Byl jsem příjemně překvapen, kolik lidí napsalo své reakce na novou podobu stránek sdružení, je vidět, že chod sdružení není lokální komunitě lhostejný. Mimo vyloženě pozitivních reakcí jsme dostali i spoustu námětů na změny vzhledu i funkčnosti. Řadu z nich jsme už zapracovali, některé další teprve realizovat budeme. Chtěl bych opravdu poděkovat všem, kteří nějakou konstruktivní reakci napsali a přispěli tak třeba i k dalšímu vylepšení domovského webu sdružení.

Kromě klasického ověřování domén mohou návštěvníci vašeho webu zhlédnout i různé statistické informace. Zobrazovaná data jsou ta nejaktuálnější?

Přirozeně, jsou to ta poslední dostupná data vytvářená téměř on-line. Návštěvníci se na našich stránkách dozví nejenom počty domén a vývoj tohoto počtu v průběhu času, ale i mnohem podrobnější údaje, jako rozdělení domén mezi jednotlivé registrátory, počty kontaktních osob a subjektů či třeba denní přírůstky a úbytky registrovaných domén.

V současnosti se připravujete na spuštění ENUM. Jak dlouho tato příprava potrvá a co nám, uživatelům internetu, přinese?

Na registračním systému pro ENUM se skutečně intenzivně pracuje a datum jeho spuštění se velmi rychle blíží. Hrubý harmonogram jsme zveřejnili na našem novém webu http://enum.nic.cz, určeném právě pro projekt ENUM. Testovací fáze provozu začne již letos v září a velice rychle bychom chtěli přejít do plného provozu systému.

Komentovat přínos zcela nové technologie pro uživatele je vždy trochu obtížná věc. Technologie ENUM byla vyvinuta jako podpora konvergence mezi klasickou telefonií a VoIP. Jde o možnost registrovat své telefonní číslo jako doménu a provádět tedy s tímto číslem nejrůznější operace, například přesměrování na nějakou VoIP adresu a podobně. Systém ENUM má i celou řadu jiných aplikací, ale uživatelé patrně nejvíce ocení jeho přínos v podpoře VoIP, a tedy významnému zlevnění poplatků za telefonování.

Nedopadne to podobně jako s diakritikou v názvech doménových jmen, jejíž podporu jste kvůli nezájmu odložili na neurčito?

Podpora domén s diakritikou, tedy IDN, je zcela odlišná věc. Technologicky nebrání sdružení CZ.NIC téměř nic v rychlém zavedení IDN. Důvod, proč jsme k takovému kroku nepřistoupili, byl především v tom, že uživatelé o tuto službu nemají zájem. Před časem jsme provedli průzkum veřejného mínění, který tento nezájem velmi jednoznačně potvrdil. Na podzim proběhne opakování tohoto průzkumu a velmi brzy se tedy dozvíme, zda-li se názor uživatelů v tomto ohledu někam posunul.

Co dalšího momentálně CZ.NIC chystá?

Od nástupu nového vedení sdružení, a tedy i mého příchodu do sdružení CZ.NIC, se již udála celá řada postupných větších či menších kroků, které postupně mění charakter sdružení. Došlo ke změně stanov, sdružení se výrazně otevřelo novým členům i veřejnosti (na našem webu nyní najdete zápisy z valných hromad a podobně), vydáváme stále více tiskových zpráv a snažíme se zveřejňovat co nejvíce informací o sdružení a o plánovaných krocích.

Sdružení podepsalo memorandum s Ministerstvem informatiky ČR a umožnilo mimo jiné i účast státu na fungování sdružení. Takovým vnějším symbolem nové éry je svým způsobem i nedávná změna designu webových stránek a loga.

Pokračujeme v budování nového technického týmu, který v příštím roce převezme správu systému od současného technického správce a tím umožní snížit náklady na správu, a tedy i cenu domény CZ. Nicméně nejvíce pracujeme právě na spuštění projektu ENUM, který je v závěrečné fázi příprav.

Témata článku: Programování, Doména, Česko, Komerční poskytovatel, Tehdejší doba, Ondřej Filip, Národní doména, Právní zastoupení, Memorandum, Technologický rozvoj, Česká cena, Opak toho, IT, Testovací fáze, Cena, Internetový provoz, Současný systém, Reakce, Současná doba, Postel, Nová řada

Určitě si přečtěte

Tesla chce změnit nákladní dopravu. Její elektrický náklaďák má ohromující parametry

Tesla chce změnit nákladní dopravu. Její elektrický náklaďák má ohromující parametry

** Tesla představila elektrický kamion ** Má obdivuhodný výkon i dojezd ** Prodávat by se měl už za dva roky

17.  11.  2017 | Vojtěch Malý | 215

Elektronika, která nepotřebuje kabel ani baterii. Živí se rádiovým šumem

Elektronika, která nepotřebuje kabel ani baterii. Živí se rádiovým šumem

** Každá elektrická krabička má konektor pro napájení nebo baterii ** Jenže pozor, jednou by to tak nemuselo být ** Drobná elektronika se může živit rádiovými vlnami

14.  11.  2017 | Jakub Čížek | 15

Nejlepší notebooky do 10 tisíc, které si teď můžete koupit

Nejlepší notebooky do 10 tisíc, které si teď můžete koupit

** I pod hranicí desíti tisíc korun existují dobře použitelné notebooky ** Mohou plnit roli pracovního stroje i zařízení pro zábavu ** Nejlevnější použitelný notebook koupíte za pět a půl tisíce

16.  11.  2017 | Stanislav Janů | 53


Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje