IT Česko – Jiří Bíba, Cleverlance: Kvalitní zaměstnance získáváme i na úkor naší konkurence

Zástupce softwarové společnosti Cleverlance, pana Jiřího Bíby jsme se zeptali na historii firmy, výhody otevřených řešení, prozradil nám, podle čeho se rozhodnout mezi platformami .NET a Java a také to, jak Cleverlance pečuje o své zaměstnance. Ti podle slov Jiřího Bíby mnohdy přicházejí i z konkurenčních firem.

Rozhovor s Jiřím Bíbou je třetí v pořadí našeho seriálu rozhovorů IT Česko. Každý týden představujeme zástupce českých IT firem a lokálních zastoupení mezinárodních společností. Pokud máte kolegu či obchodního partnera, o kterém si myslíte, že by měl být vyzpovídán, napište nám. Nemusí se nutně jednat o zástupce vrcholného vedení firmy. Stačí nám, když půjde o člověka se zajímavými názory, který bude ochotný podělit se o své zkušenosti.

Představovat vaši společnost čtenářům Živě by asi bylo nošením dříví do lesa. Přesto, můžete shrnout do jedné věty, čím se vaše společnost zabývá?

Společnost Cleverlance se zaměřuje na zakázkový vývoj softwarových aplikací, zejména pro finanční a telekomunikační sektor, a poskytuje konzultační služby pro zakázkový vývoj a řízení zdrojů a procesů IT.

Jiří Bíba

Klepněte pro větší obrázek

Narozen v roce 1965 ve Vlašimi. Obchodním ředitelem společnosti Cleverlance od roku 2004. Předtím pracoval na různých pozicích ve společnostech BEA Systems, Informix, Inter Informatics a dalších.

Kdo stál na počátku založení vaší společnosti? Co ovlivnilo její vznik?

Společnost Cleverlance založili v dubnu roku 2000 Jakub Dosoudil, Dobromil Podpěra a Jan Šeda s cílem specializovat se na zakázkový vývoj vícevrstvých, otevřených řešení, především na projektech v zahraničí, hlavně v Německu, Švýcarsku, Velké Británii a USA. Týmu Cleverlance se podařilo získat cenné zkušenosti s mezinárodními projekty a moderními technologiemi a vytvořit si tak náskok před lokálně působícími společnostmi. V roce 2002, stejně jako řadu jiných firem, ovlivnila Cleverlance tehdejší krize .com průmyslu na západoevropských trzích, jejímž důsledkem byla změna orientace na tuzemské zákazníky.

Situace na českém IT trhu umožňuje vytrvalý růst mnoha firmám. Proč myslíte, že tomu tak je?

Jedná se o souhru více faktorů. Především, Cleverlance se celkem úspěšně pohybuje na přesně vymezeném trhu, nesnažíme se „dělat všechno“. Náš trh tvoří klienti, kteří potřebují pro svůj obchodní úspěch specifické služby a produkty pro své klienty – jedná se o vysoce konkurenční trhy finančních a telekomunikačních služeb. Tyto specifické služby a produkty pak vyžadují SW řešení, která je výhodnější realizovat na zakázku v porovnání s alternativou v úpravě „balíkových“ aplikací.

Dalšími faktory ovlivňujícími zvyšující se investice do IT jsou pak, podle mého názoru, snižování nákladů společností prostřednictvím vyšší produktivity práce a snaha o zvýšení flexibility IT oddělení (optimalizací a transparentností řízení IT procesů, flexibilnější architekturou informačních systémů, snížením počtu a centralizací aplikací). A v neposlední řádě také zavádění nových mandatorních pravidel pro výkon obchodní činnosti.

Troufnul byste si odhadnout, jaké budou důsledky setrvalého růstu IT společností u nás, resp. kam to posune Cleverlance?

Podle mého názoru se bude výrazněji projevovat konsolidace našeho IT trhu. Uvedl jsem, že se naši klienti snaží zvyšovat flexibilitu svého IT. To v mnoha případech znamená, že na nově budovaných IT architekturách dochází ke snižování celkového počtu aplikací a tím i počtu firem, které pro tyto aplikace poskytují podporu a rozvoj. Cleverlance se na trhu prosazuje od počátku svojí unikátní nabídkou v daném čase, která nám pomáhá udržet si náskok před konkurencí (momentálně je to možnost generace front endu z procesního modelu).

Zároveň jsme na trhu známí tím, že nedodáváme „černé skříňky“, pomocí kterých si snažíme udržet závislost našich zákazníků. Naopak, našim zákazníkům dodáváme otevřená řešení, což není vždy jen otázka IT standardů a technologie, ale podstatně více jde o předané know-how k danému řešení zákazníkovi.

Otevřeným řešením myslíte například kompletní zdrojové kódy dodávaných aplikací?

Ano, nicméně zdrojové kódy nejsou všechno. Pokud spolu s aplikací nedodáte dokumentaci (analytickou, technickou a provozní) a tato dokumentace nebude kvalitní, bude se stále jednat o „černou skříňku“, i když dáte zákazníkovi zdrojové kódy. Naši zákazníci pak s námi zůstávají ne proto, že jim nic jiného nezbývá, ale protože je to výhodné.

Máte strach z konkurence? Jak moc sledujete její produkty a řešení?

Pokud k tomu, co jsem řekl, připojím naše reference právě v oblasti budování již zmíněných nových IT architektur pro konsolidaci a centralizaci aplikací, konkurence se nebojíme. Což neznamená, že bychom ji ignorovali, nabídky našich konkurentů samozřejmě bedlivě sledujeme.

Na který svůj produkt jste v Cleverlance nejvíce hrdi?

V loňském roce to byl určitě Cleverlance FrontEnd Server, který si vybrala Komerční banka pro realizaci Mobilní Banky – mobilního bankovnictví nové generace. Jsme také pyšní na náš vlastní nástroj pro výrobu interaktivního prototypu uživatelského rozhraní Cleverlance PETRA, který významně zrychluje a zjednodušuje fázi analýzy a přechod do implementace.

Letos máme více podobných inovativních produktů, u kterých očekáváme první referenční implementace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající projekty, nemohu uvádět podrobnosti.

Jaký je váš nejprodávanější produkt?

Nejsme společnost, která se specializuje na vývoj vlastního SW. Náš SW vzniká s cílem zvýšit efektivitu vývoje aplikací na zakázku a lépe tak konkurovat balíkovým řešením. Náš nejprodávanější „produkt“ jsou služby implementace řešení na zakázku.

Prozradíte, alespoň náznakem, případné chystané novinky?

Ano, je to řešení realizace klientské části aplikace, která kombinuje výhody dvou základních typů klientů, a to tzv. tlustého klienta (bohaté prezentační a vyjadřovací možnosti uživatelského rozhraní, malé nároky na přenosovou kapacitu sítě a rychlost odezvy) a tenkého klienta (rychlá a hlavně levná změna prezentační logiky klienta a tím malé provozní náklady), přičemž výhoda jednoho je zároveň nevýhodou druhého. Náš Sm@rtClient spojuje výhody tlustého a tenkého klienta, a to zejména pro aplikace provozované ve velké pobočkové síti. Spolu s nástroji na modelování plně realizujeme kompletní MDA vývoj.

V řadě společností jsou investice do IT často odsouvány do pozadí, přestože na nich záleží prosperita firmy. Jak se s tímto problémem u svých zákazníků potýkáte?

Vytrvale se snažíme našim zákazníkům podávat důkazy a argumenty svědčící o přínosech investic do IT. Nestačí, že máme unikátní nabídku s jasnými přínosy pro našeho klienta, to je jen polovina úspěchu. Složitější je většinou najít cestu jak tyto přínosy našemu klientovi vysvětlit a podpořit jimi jeho konkrétní obchodní cíle.

Jak probíhá spolupráce s klientem (od prvního kontaktu do vyřešení zakázky)?

Toto je velmi různorodé. Nicméně za velmi důležitou považujeme otázku naplnění očekávání našeho klienta (sponzora projektu), které je mnohdy jasné v úvodních fázích projektu, ale během implementace se dost často mění. Pak si také myslím, že úspěšná zakázka musí mít pokračování. Pokud je projekt obchodně úspěšný, klient sám jej chce dále rozvíjet.

Prozradíte nějaké skutečně netradiční řešení?

Svým způsobem je řešení mobilního bankovnictví Komerční banky Mobilní Banka netradiční řešení, první svého druhu v Evropě.

Vaše produkty jsou postaveny na technologiích .NET a Java. Která z nich převažuje a proč?

Převažuje Java, a to proto, že jsme v Javě realizovali naše zakázky již v roce 2000. Nicméně od doby, kdy jsme založili divizi vývoje v .NET, jsme získali už řadu projektů realizovaných v .NET technologii a pyšníme se certifikací Microsoft Gold Partner.

Na základě čeho se rozhodnete, zda použít .NET nebo Javu, pokud zákazník nemá v tomto směru konkrétní požadavek?

Rozhodujeme se podle toho, co je pro daného zákazníka či projekt vhodnější. Získali jsme statut Microsoft Gold Partner a zároveň máme nejsilnější J2EE tým v ČR a umíme i obě platformy integrovat, což je trend.

Jaký má podle vás smysl vývoj multiplatformních aplikací?

Nesvazují naše zákazníky do vybraných technologií.

Jaké byly důvody spojení se společností Brain Systems a co od této fúze očekáváte?

Důvodů bylo několik, předně jmenujme získání nových klientů a zvýšení podílu na trhu tím, že obě společnosti měly komplementární klientské portfolio. S Brain Systems jsme získali také perspektivní SW řešení (zmíněný Sm@rtClient, CRM, portal, publikační systém, monitoring řešení apod.) a ochránili jsme naše postavení největší J2EE vývojářské společnosti v ČR. Akvizicí jsme rovněž doplnili manažerskou strukturu společnosti. K úspěchu akvizice přispěla i podobná firemní kultura, vzájemný respekt a používání shodných technologií. Naše očekávání jsou jednoduchá – zvýšit obchodní výkonnost společnosti.

Jak konkrétně to pocítí vaši klienti?

Věříme, že jen v pozitivním dopadu, spočívajícím v širší nabídce řešení a služeb, vyšším realizátorským kapacitám a tím i větší flexibilitou.

Řadu našich čtenářů bude zajímat kariéra u softwarové společnosti. Kolik má Cleverlance v současné době zaměstnanců?

Za necelých šest let své existence se společnost rozrostla z pěti lidí na současných 310 zaměstnanců a neustále probíhají nová výběrová řízení. Neroste jenom počet zaměstnanců, ale přibývají i nové pozice, které se objevují spolu s novými oblastmi, kterým se firma věnuje. Každý zaměstnanec je seznámen s aktuálním modelem profesního růstu u naší společnosti, popisujícím jednotlivé pozice a požadavky, které se na tyto pozice vážou. Proto je každému jasné, co je nutné udělat a jaké dovednosti a znalosti je nutné získat, aby se člověk mohl propracovat na jinou pozici, o kterou má zájem.

Je těžké sehnat kvalitního programátora? Dáváte přednost mladším zájemcům?

Otázka kvality je pro nás na prvním místě. Asi nemusím mluvit o tom, jak se vyvíjí trh práce a jak jej ovlivňují veliké zahraniční firmy, které si v Čechách nebo na Slovensku zřídily pobočky nebo nová vývojová centra. Navzdory tomu se snažíme získávat kvalitní kandidáty, i když nás to stojí více úsilí a vynaložených financí.

Na druhé straně, otázka věku pro nás není rozhodující. Věkový průměr u nás ve firmě je sice 34 let, ale pracují zde i lidé, kterým je méně než 20 i přes 50.

Jaké komunikační kanály se vám při hledání nových posil vašeho týmu nejvíce osvědčily?

Náboru se věnuje náš specialista z HR, kterého zaměstnáváme, přičemž se aktivně snažíme vyhledávat kandidáty vlastními silami. Vzhledem k situaci na trhu práce se ale samozřejmě nevyhneme spolupráci s několika personálními agenturami. Jako podporu využíváme i online reklamy, inzerci na job serverech nebo v odborných tištěných mediích, které jsou zacílené na specifické skupiny IT specialistů. Účastníme se i veletrhů pracovních příležitostí, kde lovíme absolventy vysokých škol.

Velice se nám osvědčila spolupráce s našimi vlastními zaměstnanci, kteří jsou motivováni zajímavými finančními částkami za doporučení kvalitních kandidátů. Jak firma získává dobré jméno mezi odbornou veřejností, objevuje se více uchazečů, kteří nás oslovují přímo. Jsem proto přesvědčen, že kvalitní lidé k nám budou i nadále přicházet.

Kolik lidí ze zahraničí zaměstnáváte?

Pokud za zahraničí nebudeme považovat Slovensko, tak zaměstnáváme jenom dva cizince. Po pravdě, se zaměstnáváním cizinců je spojeno příliš mnoho nepříjemné administrativy, získávání víz, povolení atd., proto si zaměstnávání cizinců velice dobře promýšlíme. Je to častokrát škoda, ale byrokracie na úřadech nás zatím utvrzuje v tom, že u tohoto modelu zůstaneme i nadále. Na druhou stranu, co se týče kolegů ze Slovenska, těch máme skoro 40 %.

Jedním slovem. Jaká je nejdůležitější vlastnost uchazeče o zaměstnání ve vaší společnosti?

„Schopný“.

Myslíte si, že jste dobrým zaměstnavatelem?

Na to byste se měli zeptat především našich zaměstnanců. Ale ne, teď vážně. Pokud se podívám na nízkou fluktuaci (okolo 8 %) a na fakt, že se nám stále daří získávat kvalitní lidi do firmy, mnohdy na úkor naší přímé konkurence, tak si myslím, že se řadíme mezi dobré zaměstnavatele v České republice.

Kvalitu je ale možné stále zvyšovat, proto ve firmě pravidelně děláme průzkumy spokojenosti a i na základě jejich výsledků se snažíme upravovat naše dlouhodobé plány a rozhodnutí v oblasti personální politiky.

Jak se staráte o profesní zdokonalování svých zaměstnanců?

V rámci vzdělávání máme zaveden systém školení na několika úrovních, kde kromě interních školení zabezpečujeme i externí kurzy, na které mají jednotlivé pozice určený finanční rozpočet. Naší velikou výhodou je, že máme vlastní vzdělávací centrum, kde můžeme školit kromě klientů i naše zaměstnance. Nedílnou součástí je podpora v získávání certifikací z různých technologií, jako je BEA, Microsoft, Oracle atd. Naší snahou je, abychom měli dostatek certifikovaných specialistů pro každou oblast.

Jelikož se nároky našich klientů zvyšují, musíme to reflektovat a neustále naše lidi posouvat dále, a to nejen v technické oblasti, ale i v rozvoji „měkkých“ dovedností nebo jazykové vybavenosti. Zabezpečujeme proto výuku několika světových jazyků a intenzivně spolupracujeme s externími firmami na kurzech soft skills, které jsou šité buďto přímo na míru našim požadavkům, nebo si vybíráme z open kurzů, zaměstnancům platíme jazykové certifikace atd.

Dbáte nějakým způsobem na jejich duševní hygienu?

Duševní zdraví je v mnohých, obzvláště českých firmách dost zanedbávanou oblastí. My jsme možná také teprve na začátku rozvoje péče v této oblasti. V každém případě se snažíme naše zaměstnance zapojovat i do mimopracovních aktivit, především sportovního charakteru. Pořádáme squashové turnaje, naši zaměstnanci často reprezentují Cleverlance v různých soutěžích (fotbal, běžecké akce atd.).

Každý zaměstnanec zároveň dostává pravidelný měsíční příspěvek na sport a kulturu, který může využít podle svého uvážení. Jednou ročně pořádáme třídenní celofiremní akci, kde je kromě formální části jeden den věnovaný outdorovým aktivitám. Jednou za čtvrt roku se v rámci týmů na společných projektech potkávají zaměstnanci na různých teambuldingových akcích.

Se společností BEA Systems spolupracujete na školení a pořádáte nejrůznější kurzy určené především zájemcům z řad programátorů. O jakou oblast je největší zájem?

O kurzy BEA je obzvláště letos vysoký zájem. Klienti se na nás obracejí především s poptávkami na nové kurzy společnosti BEA jako Serviced Oriented Architecture, AquaLogic a podobně. Neupadá však ani zájem o další kurzy, například WebLogic Integration nebo WebLogic Server.

Máte vysledován věkový průměr účastníků těchto kurzů?

Těchto kurzů se účastní převážně lidé kolem 35 let, kteří pracují jako programátoři nebo softwaroví architekti.

Mimo pravidelných kurzů nabízíte i školení „na objednávku“. Je o to velký zájem?

Kurzy šité na míru pro naše klienty se dělají v průměru jednou až dvakrát měsíčně. Jedná se o časově náročnou formu školení, protože musíte přesně zjistit požadavky zákazníka, vypracovat celý kurz od úplného začátku a málokdy se už existující kurz dá prodat jinde. Zadání na tyto kurzy jsou skutečně vysoce specifická.

Diskuze (12) Další článek: Internet Explorer 7 doplněn o další jazyky

Témata článku: Microsoft, Česko, Mobilní bankovnictví, IT, Konkurence, Sportovní výkonnost, Vytrvalý růst, Netradiční řešení, Jiří, Sportovní aktivita, Nový projekt, Job, Profesní růst, Vrcholná soutěž, Doporučené pořadí, Velký počet, Finanční částka, Bank Mobil, Dobré řešení, Vysoký zájem, Úspěšný model, Nový klient, Dobrá produktivita, Kurs, Klient


Určitě si přečtěte

Nejlepší programy z roku 2000: Další várka zapomenutých legend, které jste měli v PC

Nejlepší programy z roku 2000: Další várka zapomenutých legend, které jste měli v PC

** Pokračujeme ve vzpomínání na prehistorické programy ** Pročetli jsme vaše tipy v diskuzi ** A všechny ty vykopávky spustili na Windows 2000

Jakub Čížek | 74

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 3

Zapomeňte na kometu, české nebe každý den křižují mnohem zajímavější kousky

Zapomeňte na kometu, české nebe každý den křižují mnohem zajímavější kousky

** České nebe každý den křižuje hromada exotických letounů ** Na populární mapě Flightradar24 je ale nenajdete ** Jsou to vojenské letouny USA, UK a NATO

Jakub Čížek | 37

Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

** Dnes už skoro všechno uděláte ve webovém prohlížeči a na mobilu ** Před dvaceti lety to ale bylo jiné ** Zavzpomínejte na legendy, které jste pravděpodobně také používali

Jakub Čížek | 126

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

** Honor u nás přichází s prvním telefonem bez Google Mobile Services ** Současný stav je lepší než na začátku, ideální ale není ** Zkusili jsme i hack s ručním přidáním služeb Googlu

Tomáš Holčík | 158


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11