IT Česko – Jan Přerovský, LCS International: Získání ISO 9001:2000 bylo jen formalitou

V dalším z řady rozhovorů s osobnostmi české informatiky jsme oslovili Jana Přerovského, generálního ředitele společnosti LCS International. Podělil se s námi o několik zajímavostí z firmy, ve které zaměstnanci mohou bez obav hodnotit své nadřízené.

Rozhovor s Janem Přerovským je dalším pokračováním našeho seriálu rozhovorů IT Česko. Každý týden představujeme zástupce českých IT firem a lokálních zastoupení mezinárodních společností. Pokud máte kolegu či obchodního partnera, o kterém si myslíte, že by měl být vyzpovídán, napište nám. Nemusí se nutně jednat o zástupce vrcholného vedení firmy. Stačí nám, když půjde o člověka se zajímavými názory, který bude ochotný podělit se o své zkušenosti.

LCS se dnes řadí ke špičce na českém IT trhu. Když jste na vysoké škole nastupoval do společnosti LCS jako její vůbec první zaměstnanec, měl jste jasnou vizi, která se podobá současné realitě?

V podstatě ano. Od počátku existence firmy jsme měli ideu, že chceme vyvíjet a prodávat ekonomický software. Samozřejmě to, jak bude vypadat realita roku 2006, jsem tehdy, před téměř šestnácti lety, nemohl tušit. Ale pokud bych tehdy mohl vidět do budoucnosti, určitě by současná podoba firmy odpovídala mým tehdejším představám.

Jan Přerovský

Narozen v roce 1970 v Praze. Zkušenosti získal v oblasti ekonomická agenda a finančnictví. Studoval obchodní a marketingové dovednosti, personalistiku (výběr, hodnocení, řízení HR oddělení), obchodní právo, tvorba smluv, BSC (Balanced Scorecard), GRID – „Power to change“, rétoriku a komunikaci či emoční inteligenci – „Enneagram“. Je ženatý a má dvě děti. Anglicky mluví velmi dobře. Mezi jeho záliby patří sebevzdělávání v oboru finančnictví a managementu, dále pak aktivní sportování – potápění, volejbal, lyže, kolo, squash a cestování.

Proč jste se pustili právě do informačních a ekonomických systémů?

Lidé, kteří naši firmu zakládali, byli už tehdy zkušenými odborníky v oboru IT. Současně už v raných devadesátých letech bylo jasné, že kvalitní software je produkt, který dříve či později budou potřebovat všechny firmy. Jinak řečeno – že o zákazníky na tomto trhu zřejmě nebude nouze a že půjde o perspektivní oblast podnikání.

Dnes je LCS velká společnost se stovkami zaměstnanců a pobočkami v zahraničí. Kolik ze zaměstnanců znáte jménem?

Přestože máme dnes téměř 200 zaměstnanců, musím říci, že u všech znám jak jména, tak obličeje. Každý zaměstnanec totiž bezprostředně po svém nástupu do naší firmy prochází takzvaným adaptačním programem, jehož součástí je i půlhodinový rozhovor se mnou. Zřejmě mám docela dobrou paměť na lidi, takže si pak opravdu každého pamatuji. Jen po čase se mi u těch, s nimiž se nepotkávám příliš často, stává, že znám obličej i jméno, ale nedokážu si je vždy dát přesně dohromady.

Na webových stránkách najdeme mimo jiné i zmínku o tom, že zaměstnanci LCS mohou hodnotit své nadřízené. Jak to probíhá v praxi? Nevrátí se jim pak kritika nadřízených v nějaké negativní podobě?

Hodnocení nadřízených v LCS skutečně probíhá – pravidelně, každý rok. Máme dva způsoby. Prvním z nich je tzv. manažerský feadback. Spočívá v tom, že každý zaměstnanec dostane dotazník s velmi sofistikovanou sestavou otázek, z nichž každá má stupnici k bodovému hodnocení. Dotazník se týká jeho bezprostředního nadřízeného a je anonymní. 

Z výstupů se pak dá velmi dobře poznat, jak je nadřízený svými podřízenými hodnocen. Například z hlediska jeho schopnosti vést tým, zda má autoritu, jestli se podřízení cítí správně oceněni a mnohé další. Přes to, že manažerský feadback může být anonymní, každoročně se pod něj více a více zaměstnanců podepisuje, což, myslím, svědčí o velké důvěře napříč naší firmou.

Samozřejmě hodnocení podřízenými probíhá na všech stupních firemní hierarchie, takže i já se z něj dozvím, jak mě moji podřízení vnímají. Musím říci, že pro moji práci je to velmi cenné. Celkové výsledky manažerského feadbacku si pak mohou všichni zaměstnanci firmy přečíst v našem elektronickém interním periodiku.

Druhá forma hodnocení je součástí vytvoření ročních individuálních plánů, které se týkají každého zaměstnance ve firmě. Při této příležitosti se pak navzájem hodnotí podřízený s nadřízeným. Součástí individuálního plánu je také třístranný rozhovor: pracovník – jeho nadřízený – nadřízený jeho nadřízeného. Kromě toho jednotlivá oddělení pořádají minimálně jednou do roka výjezdní pracovní zasedání, jehož součástí je vzájemná, velmi otevřená zpětná vazba mezi všemi přítomnými.

Domnívám se, že tato hodnocení velmi přispívají k vytváření pevných, dlouhodobých vztahů mezi lidmi v naší firmě. Mám dvě oblíbená rčení, která tuto problematiku, myslím, velmi přesně ilustrují: „Každý tým je tak dobrý jako jeho šéf a každý šéf je tak dobrý jako jeho tým.“ A druhé: „Pomozte svému nadřízenému být lepší.“

Jaký je věkový průměr týmu tvořícího LCS?

Věkový průměr v LCS je 33 let. Nicméně nepatříme k firmám, kde věk hraje hlavní roli, natož abychom kohokoli nevzali proto, že je „příliš“ mladý nebo „příliš“ starý. Proto mezi našimi zaměstnanci najdete právě tak absolventy těsně po škole, jako zkušené harcovníky IT světa, kteří začínali ještě v době sálových počítačů.

Jaký dnes máte jako manažer vliv na vývoj vašich aplikací?

Na vývoj mám pouze nepřímý vliv. V LCS zaměstnáváme početné týmy odborníků – vývojářů. Můj úkol dnes spočívá ve sledování požadavků trhu, vytváření strategií, hledání směrů dalšího vývoje firmy, vytváření její budoucnosti. A samozřejmě v řízení celkového chodu společnosti. Konkrétní řešení a kontrola spočívají v rukou mých spolupracovníků.

V současnosti používáte pro tvorbu svých produktů vývojové prostředí Microsoft Visual Studio a Visual FoxPro. Bylo tomu tak vždy?

Nebylo. Během historie LCS se pro tvorbu našich produktů používaly například Turbo Pascal nebo Power Builder. Před několika lety jsme se však rozhodli pro Microsoft . NET – ten používáme k vývoji systému LCS Noris. Pro LCS Helios využíváme Delphi. Ekonomický systém LCS SIS je vyvíjen na základě Visual Fox Pro.

V nabídce zaměstnání ve vaší společnosti jsou i pozice, kde je výhodou znalost prostředí Delphi. Co je v něm vyvíjeno? Nebojíte se toho, že Borland oznámil záměr prodat toto vývojové prostředí?

Jak už jsem uváděl v předchozí odpovědi – v prostředí Delphi je vyvíjen systém LCS Helios. Co se týče záměrů Borlandu – nebojíme se, ale situaci pochopitelně sledujeme, abychom měli možnost včas reagovat.

Koncem dubna byla reklama na informační systém LCS Helios nominována mezi pět nejlepších inzerátů v kategorii výpočetní a kancelářská technika. Jak často měníte reklamy a jak dlouho vystačíte s touto?

Každý rok vytváříme komunikační koncept, který vychází z marketingových záměrů celé společnosti i jednotlivých produktů. V posledních letech pak zpravidla jednou za rok a půl až dva roky obměňujeme vizuální styl komunikace. Inzerát, který nás tak zdařile reprezentoval v soutěži Zlatý štoček, byl součástí kampaně, která vznikla před více než rokem a v tomto pololetí tedy právě dobíhá, aby byla brzy nahrazena jinou, věřím, že také zdařilou.

Jak se díváte na zákon o registračních pokladnách? Berete jej jako významnou příležitost pro zvýšení zisku firem, dodávajících ekonomická řešení a k tomu vztažený hardware?

Pro LCS tento zákon nepředstavuje nijak významnou příležitost. Naše systémy umí zákazníkům služby tohoto typu poskytovat. Nicméně není to oblast, která by pro naši společnost měla fungovat jako „money maker“.

Jak je na případné požadavky ohledně spolupráce s registračními pokladnami připraven LCS SIS? Máte připravenu podporu pro komunikaci systému s tiskárnami osazenými fiskální pamětí?

Všechny tři naše systémy jsou na vstup tohoto zákona v platnost připraveny. Dokáží komunikovat s tiskárnami, vybavenými fiskálními moduly. Co se týče konkrétně LCS SIS: samotný informační nebo ekonomický systém není, podle zákona o registračních pokladnách, považován za zařízení, a proto nepodléhá certifikaci.

Po 1.1.2007 budou zákazníci nuceni v souladu se zákonem nahradit běžnou pokladní tiskárnu certifikovanou pokladní tiskárnou s fiskální pamětí, případně rozšířit stávající pokladní tiskárnu o tzv. fiskální modul a zobrazovací zařízení – zákaznický displej. Pro moduly Pokladní prodej v LCS SIS z toho vyplývá povinnost zajistit komunikaci s tiskárnou vybavenou fiskální pamětí.

Jak dlouhá byla cesta k získání certifikátu ISO 9001:2000 v oboru Návrh, vývoj, prodej, implementace a podpora moderních informačních a ekonomických systémů?

Vlastní příprava na certifikaci nebyla nijak zvlášť náročná. Bylo v podstatě jen třeba pečlivě popsat procesy, které ve firmě byly již zaběhlé a odzkoušené. Poměrně dlouhá však byla cesta k rozhodnutí, zda chceme ISO získat. Váhali jsme, zda skutečně potřebujeme „razítka“ na tyto procesy, o nichž jsme byli přesvědčeni, že dobře fungují.

Na kolik jsou pro vaši firmu důležité veletrhy informačních technologií, jako je CeBIT nebo Invex? Který je pro LCS významnější?

Tyto prestižní akce v oboru IT jsou rozhodně velmi důležité jak pro nás, tak i pro ostatní firmy z této oblasti. Vždyť právě zde je možné prezentovat se směrem k širokému plénu odborníků z branže, kolegů z jiných firem i potenciálních zákazníků.

Mimochodem – zákazníci se častou jdou podívat na veletrh právě proto, aby se ujistili, že firma, jejíž internetové stránky vypadají slibně, je skutečně silná a úspěšná. O čemž právě velmi výmluvně hovoří veletržní expozice. A samozřejmě je zde také příležitost se potkávat s lidmi, kteří jsou z nejrůznějších částí země, případně Evropy, a k setkání, k nimž by mimo brány veletrhu došlo jen těžko.

Co se významu týče, je to těžké hodnotit. V rámci České republiky je jednoznačně nejprestižnější akcí Invex. Pokud však firma chce být úspěšná i na zahraničních trzích, je pro ni tou správnou platformou CeBIT.

Spolupracujete s celou řadou společností, jak tvrdíte: „Nahradíme konkurenci spoluprací.“ Který z produktů jste vytvořili v takovéto spolupráci a pro koho je určen?

Naši snahu o oboustranně výhodnou spolupráci mohou ilustrovat naše partnerské sítě. První z nich – LCS Noris Open – existuje již od roku 1997. Spolupráce s našimi partnery může mít různé formy. Jednou z nich je například ta, kdy my dodáváme jádro systému a partnerská firma vyvine řešení pro konkrétní branži. Takto vznikly například moduly Výroba, Cla a mnohé další.

Partnerství však uzavíráme i s velkými nadnárodními společnostmi. Již dlouho jsme partnery společnosti Microsoft, jehož platformu .NET využíváme k vývoji našeho systému LCS Noris. S tím jsme začali v naší zemi jako vůbec první producent informačních systémů. V loňském roce jsme navíc získali certifikát Microsoft Gold Partner. Na bázi partnerství spolupracujeme také se společností IBM. Před několika týdny byl uveden na trh náš společný produkt, balíček Easy ERPack, který je hmatatelným výsledkem tohoto partnerství.

Diskuze (13) Další článek: UPC oficiálně rozjíždí telefonní služby a nabízí triple play

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,