IT a cloud ? Otázka nezní zda, ale kdy

(Inzerce) Aktuální trend v IT. Co je to firemní cloud ? Jak ho mohou české firmy využít ?

Cloud computing je aktuálním trendem v celém IT, zatím se stále veze na vlně zájmu o nové technologie, ale zároveň už se jedná o prověřenou technologii, která si prošla prvními stádii vývoje. Ze slova “cloud” se zároveň stal klasický buzzword, který je marketingově zajímavý. Zároveň cloudové služby jako Gmail nebo Dropbox všichni dávno používají. Firemní cloud je ale něco úplně jíného.

O některých aspektech cloudových služeb jsme si povídali s Davidem Čermákem, technickým ředitelem firmy PRO-ZETA.

Čermák.jpg

Každý si představuje pod slovem cloud něco jiného. Jak na něj nahlížejí zákazníci?

Cloud rovná se outsourcing. Nevyřeší každý specifický požadavek zákazníka, ale zajistí provoz infrastruktury, aplikací či služeb za předem dané náklady. Nekupujete hardware, správu, školení a další položky, o kterých často dopředu ani nevíte, zda je budete opravdu potřebovat či naopak, zda budou stačit na pokrytí vašich potřeb. Myslím, že takto to vidí zákazníci a transparentnost nákladů je jedním z hlavních tahounů přechodu do cloudu. IT se v posledním desetiletí stalo technicky nesrozumitelným oborem s vlastním životem. Cloud vrací kontrolu zpátky managementu, který jasně chápe za jakou službu a s jakými garancemi si platí.

Na druhou stranu přesnou strategii využití cloudových služeb zákaznící většinou nemají. Nevědí, které služby provozovat na jaké platformě, jak služby propojit, zabezpečit a co takzvaně “dát z ruky”.

A co znamená cloud pro Vás?

My stavíme a provozujeme motor, který je pod většinou služeb a to IaaS – tedy infrasktrukturu jako službu. Na ní poté pomáháme zákazníkům implementovat další vrstvy a to samotné aplikace, ale i platformu nebo software jako službu (PaaS, SaaS). Další komponenty máme připravené jako hotové moduly. Zákazník pak s jejich pomocí může zjednodušit provoz a správu svých aplikací.

Proč si všichni neobjednají jen služby od globálních cloudů?

Díky globálním providerům jako Amazon, Microsoft i Google se cloud computing stává komoditou, podobně jako se komoditou staly telekomunikační služby.  Uživatel se ale stává pouze identifikačním číslem.

Menší či lokální hráči zase umějí nabídnout kvalitní cílený balíček služeb, kvalitní podporu, implementaci, SLA a pro mnoho zákazníků důležitý osobní přístup. S cloudem se totiž opravdu mění zažité představy o provozu IT a je nutné ten přechod správně uchopit a zrealizovat.

Prozeta_karate.jpg

Měly by tedy společnosti co nejdříve přejít do cloudu?

Provozovat aplikace na vlastních serverech je přežité. Opravdu už tedy není otázkou zda, ale kdy zákazník přejde. V cloudu dostane zákazník za stejné peníze daleko vyšší standard. Nelze řici, že je vhodné v cloudu provozovat vše, ale určitě je lepší  začít nyní a postupovat pozvolna, než za pár let zjistit, že jste zaspali dobu. V tom je totiž také další velká výhoda cloud služeb – můžete začít s málem a růst tak, jak potřebujete.

Jaká vidíte aktuální úskalí přechodu do cloudu?

Potřebujete, aby IT systém fungoval jako celek, a je tedy potřeba, aby všechny komponenty fungovaly bez problémů. A s tím souvisí výběr vhodných dodavatelů a jasná definice jejich zodpovědnosti.

Správným postupem při přechodu je řízená integrace a přesun současných aplikací a dat do cloudové platformy, ale také integrace cloudové platformy do aplikací. To samozřejmě přináší vstupní náklady, ale umožní posunout provoz aplikací na vyšší úroveň. A ve finále vede vždy k dosažení významných úspor měsíčních a celkových nákladů.

www.prozeta.eu

Další článek: Alza.cz zavádí Premium. Předplatné na filmy či dopravu zdarma

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,