Internet zdarma: nechejte ho raději na pokoji

Kritika radničních internetů zdarma neustává. Jenže se stále posuzují jen z hlediska celé společnosti. Proč se stejně neprotestuje proti novém městském dětském hřišti? Až budete pár let starostovat, budete věci vidět jinak.

Možná až příliš mnoho pozornosti a povyku vyvolaly záměry „radničních internetů“. To je připojení k internetu zdarma financované z rozpočtu radnic pražských čtvrtí nebo někde i celých měst či městeček. Věc je totiž v komentářích prezentována jako jakýsi principiální problém. Tedy že by to buď vůbec nemělo být, či snad mělo pak být všude; že prostě nemůže někde fungovat trh a jinde to být zadarmo. K problematice se vyjádřili význační a seriózní analytici, které stojí za to citovat.

Patrick Zandl uvádí, že se jedná o „vyvlastnění“ provozování internetového připojení, o nepřípustný zásah do podnikatelského prostředí, a že si koleduje o žaloby komerčních subjektů o náhrady škod. Dodává, že peníze z broadbandového fóra na tento účel nelze použít (Praha 5 říká, že ano), tvrdí, že nezná konkurenčnější prostředí pro internetové připojení (než v Česku). Domnívá se, že podobný projekt je živnou půdou pro korupci a pro utrácení, které se samotnou výstavbou bezdrátového připojení nemá mnoho společné.

Jan Císař z Liberálního institutu dovozuje, že se jedná o službu diskriminační, neboť „je nabízena za prostředky všech občanů ČR, avšak všichni občané ČR k ní nemají přístup“. I on se obává poškození investic komerčních subjektů a i on uvádí, že v dotyčné lokalitě je komerčních poskytovatelů víc než dost.

Ozývá se samozřejmě Asociace lokálních poskytovatelů Internetu, která hájí svoje komerční zájmy. Tvrdí, že projekt je skrytě financován z kapes občanů, a že pomůže velkým operátorům.

Unie Svobody naopak říká, že bezplatné připojení k Internetu je občanským právem. A konečně, souvisejícím a ne nezajímavým příspěvkem do diskuse je jedno číslo: v Praze je zjištěno 461 Wi-Fi hotspotů (III/2006), což je o 60 % více než před rokem.

Koho jste si zvolili, toho máte

Zajímavé na věci je, že všichni komentátoři mají svým způsobem pravdu. Ano, zájmy komerčních subjektů se nemají (nesmějí) poškozovat. Ano, každý občan má právo na přístup k informacím. A tak dále.

Právě v tomto je slabina všech hodnocení radničních internetů zdarma. Tyto lokální projekty jsou posuzovány z pohledu celé společnosti, ba dokonce „jménem všech občanů“ (Liberální institut). Protože „budování internetové infrastruktury“ je pro běžného čtenáře cosi abstraktního, zkusme si věc ilustrovat na něčem přízemnějším a srozumitelnějším.

Představme si, že si starosta malé obce, za nímž pořád chodí několik mladých maminek s caparty v náručí, rozhodne vybudovat za peníze obce dětské hřiště a prolézačky. V tomto okamžiku zcela jistě narušil (ve výše uvedeném smyslu) hospodářskou soutěž. Neboť jiní komerční soutěžitelé o volný čas dětí (například místní cukrárny a akvapark s dětským bazénem v nedalekém městě) zcela nepochybně přijdou o něco ze svých tržeb. Dětem z oné vesnice už budou stačit houpačky za dědinou a nebudou tahat své rodiče za rukáv, aby jim koupili kindrvajíčko. Že je to přitažené za vlasy, že zveličuji a demagogicky zavádím? Nikoli: jde o naprosto stejný princip, ke kterému se všichni ostří kritici radničních připojení hlásí. Tedy nejde jim o konkrétní případ, o posuzování věci podle daného místa, kontextu, potřeb občanů a stranické příslušnosti starosti.

Jenomže právě takto se musí tyto lokální projekty, financované z rozpočtu radnice nebo jiných dotací, posuzovat. Někde je starosta-cyklista a nechá postavit za obecní peníze cyklostezku. Jiný je vášnivý motorista a vyasfaltuje park, aby měly kde parkovat plechové bestie. Třetí pak dá dotace na zatékající střechu místní hospody, protože, jak říká, je potřeba podporovat kultůru.

Tak samosprávy fungují: koho jste si na dědině zvolili, toho máte. Když se vám nelíbí, zvolte příště jiného, pokud ovšem nebude většina voličů jiného názoru. Demokracie, zvláště pak na té lokální úrovni, neznamená absolutní spravedlnost a ani o ni nijak zvlášť neusiluje. Nechci hájit svévolná rozhodnutí místních samospráv, ale spíše poukazuji na to, že v každé lokalitě je jiná situace a jiné podmínky. Pro zřízení internetu zdarma v Praze „x“ může být deset silných důvodů, které ale vůbec nebudou platit v Praze „y“. Rozprava o Internetu v pražské čtvrti toto vůbec nereflektuje.

Je mi to jedno, tohle se mě netýká

I pro samosprávu samozřejmě platí zákony a příslušná nařízení. Všimněme si ovšem toho, že kritici radničních internetů se o porušování zákonů nijak argumentačně neopírají (neboť k porušování zákonů skutečně nedochází) a hovoří o principech.

Mám na věc nějaký osobní názor? Tedy jsem pro Internet zdarma na Praze 5 nebo proti? Ani proti, ani pro: nebydlím tam totiž a netýká se mě to. Až se bude v naší vísce rozhodovat, zda se za obecní peníze má postavit parkoviště nebo dětské hřiště, budu naopak považovat za svou občanskou povinnost k věci zaujmout postoj.

Přesto je v celé této diskusi přinejmenším jedno cenné zrnko, které by nemělo propadnout sítem pryč. Je to otázka, zda má být přístup k internetu skutečně základním právem moderního občana tak, jako má občan dle Ústavy ČR například právo na vzdělání či zdravotní péči. Neznamená to, že by připojení k Internetu muselo být okamžitě zdarma. Spíše ale jde o rovné podmínky pro každého občana bez ohledu na to, kde bydlí. V praxi tedy například garantování určité minimální ceny za internetové připojení skromných parametrů; pokud chce jít někdo pod tuto cenu a dávat připojení zcela zdarma, budiž mu čest a sláva.

Diskuze (218) Další článek: Ke stažení: přenosný editor a komprimační program

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,