Internet v českých firmách: konec vlády IT oddělení

Sdružení poskytovatelů internetových řešení Asociace.BIZ zveřejnila výsledky výzkumu využití internetu ve firemním sektoru. Výsledky ukázaly mezery ve využití online reklamy i zajímavé trendy v oblasti online prodeje, tvorby webových aplikací nebo rozhodování o koncepci webových prezentací.

Prostředí českého internetu není úplně častým cílem průzkumů veřejného mínění a dalších statistických měření. Po studii Statistického úřadu přichází poněkud úžeji zaměřené zkoumání využití internetu ve firmách, které pro Asociaci poskytovatelů internetových řešení vypracovala agentura TNS Factum.

Výzkum byl prováděn v online prostředí na adrese www.evyzkum.cz, na kterou dostalo odkaz 2000 vybraných IT a marketingových manažerů ve firmách vybraných z komerční databáze BM Marketing, přičemž dvě třetiny respondentů pracují ve velkých firmách nad 250 zaměstnanců. Otázky byly rozděleny do dvou verzí, zvlášť bylo přístupných 22 otázek pro marketingové manažery, zástupci IT ve firmách odpovídali na 12 technických dotazů. Obě skupiny respondentů pak odpovídali na pět otázek o své osobě a svém pracovním zařazení. Dotazník vyplnila přibližně čtvrtina obeslaných manažerů, v oblasti marketingu tak odpovědi pocházejí od 252 dotázaných, v oblasti IT získal TNS Factum 228 vyplněných dotazníků.

Překvapení hned na začátek

Po létech živelného rozvoje webových prezentací a dalších online aktivit českých firem se ukazuje, že s postupem času se zmenšuje vliv IT oddělení na rozhodování o online aktivitách firmy a jejich funkce se zužuje na provoz a správu internetových řešení. O koncepčních změnách firemního webu tak nejčastěji rozhoduje tým vytvořený pracovníky technického odboru, marketingu, obchodu, samostatné rozhodování IT oddělení o firemním webu se již téměř nevyskytuje.

Oddělení rozhodující o koncepci webu
IT oddělení 1,6%
Obchodní oddělení 5,2%
Společný tým 45,4%
Marketingové oddělení 38,2%
Jiné 9,6%

Outsourcing vede

Trend řešit část neklíčových aktivit firem externím dodavatelem se projevuje i v oblasti navrhování, tvorby a správy webových aplikací a provozu webových serverů. Význam specializovaných firem dodávajících jak webové prezentace, tak internetové obchody a další řešení spolu s podílem hostingových společností na provozu firemních prezentací a aplikací roste. V roce 2004 tak alespoň na části internetového řešení u zkoumaných firem pracovala externí společnost v sedmdesáti procentech případů. U menších společností je obraz stále spíše tradiční, kdy interní zaměstnanec vytváří webovou prezentaci v rámci svých dalších povinností. Nicméně i ve vzorku, ve kterém převažovaly spíše velké společnosti, je podíl interního vývoje a správy webu téměř čtvrtinový. Důvodem pro interní vývoj je nejčastěji lepší komunikace v rámci firmy, než by byla při styku s agenturou a také rychlejší možnost aktualizace. Vývoj webu externí agenturou přitom nejčastěji stojí do 100 000 korun (2,8 % respondentů udalo cenu nad 1 milion korun), i když téměř polovina respondentů odmítla na tuto otázku odpovědět.

Tvorba internetových řešení
Částečně interně, částečně externí spolupráce 46,2%
Externí agentura 23,5%
Interní tým 23,5%
Externí osoba/odborník 6,8%

Obchod stále spíše na okraji

I když webový obchod pro prodej svých služeb nebo produktů používá téměř třetina firem, kterých se týkala studie společnosti TNS Factum, podíl internetového obchodu na celkovém obratu je velmi malý. Nejčastěji nepřekračuje jedno procento obratu firmy, nad deset procent obratu tvoří elektronické prodeje pouze u dvanácti procent firem. Patnáct procent respondentů na tuto otázku neodpovědělo. Firmy přitom využívají webové rozhraní pro obchodování jak s partnery ve velkoobchodním režimu tak pro nabídku zboží koncovým zákazníkům. Nejčastěji firmy provozují obchod přímo pro koncové zákazníky (40 %), dále potom obchody kombinované (30,5 %) a nejméně je obchodů vyhrazených pouze pro B2B transakce.

Online obchody a české firmy
Neprovozuje 42,5%
Provozuje 32,5%
Neprovozuje, ale chystá 18,7%
Nedalo odpověď 6,3%

PHP a Servery HP v čele

Nejčastěji používanou technologií pro tvorbu internetové aplikace je PHP (28,9 %) následované Javou (21,9 %) a ASP (16,2 %). Platforma .NET se zatím na tomto poli významně neprosadila, ve firmách, které byly součástí výzkumu, jí patří pouze sedm procent trhu.

Na otázku po značce používaného serveru odpovědělo pouze 95 IT manažerů, takže odpovědi nelze pokládat za reprezentativní, ale přesto: hardware HP používá nejvíce respondentů, celkem 28 %. Následují servery Dell (20 %) a IBM (17 %). Deset procent serverů nese logo Intel a jinou značku uvedlo 19 % respondentů.

Internetová reklama má pořád kam růst

I když webovou prezentaci pokládá za důležitý způsob komunikace drtivá většina marketingových manažerů, s přímou online reklamou to není úplně jednoznačné, spíše naopak. Internet jako reklamní médium využívá podle výzkumu necelá polovina firem, kterých se studie týkala. Objem investic do internetové reklamy neprozradilo 39 % dotázaných, druhá největší skupina pak přiznala investice do 100 000 korun (35,2 %), na druhou stranu téměř patnáct procent firem přitom nakoupí na internetu reklamu za více než půl milionu.

Diskuze (10) Další článek: AMD uvede novou rodinu procesorů s názvem Sempron

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,