Internet: Jak se připojit nebo naopak přepojit

Nevyhovuje vám vaši připojení k internetu? Možnosti tu jsou, ale chce to často vlastní iniciativu.

V souvislosti se zavedenou agregací ADSL a následným zpomalením internetu řada uživatelů hlásila "končím s ADSL, jdu jinam!". Jaké jsou ale alternativní možnosti, je zde vůbec možnost si vybírat?

Projdeme si nyní spolu základní přehled jednotlivých připojení a uvedeme si jednotlivé plusy a mínusy stejně jako některé doplňující informace. Bohužel je Česká republika stále natolik internetově nerozvinutou zemí, že jen ve vzácných případech máte v jednom místě na výběr z více možností připojení. Často prostě musíte vzít zavděk tím, co je v daném místě k dispozici a již si nemůžete moc vybírat. Přesto jsou i výhodná připojení, které můžete využívat na celém území republiky.

Připojení přes modem a vytáčenou linku neboli dial-up

Bohužel nejrozšířenější typ připojení k internetu. Bohužel proto, jelikož v tuzemských podmínkách značně omezuje využívání internetu. Surfování na internetu přes dial-up připomíná spíše než rozvážné prohlížení zboží v obchodě zběsilé pořizování týdenního nákupu pět minut před zavírací dobou. Platba za čas připojení znamená snahu stihnout co nejvíce a hlavní výhoda internetu – jeho pohotovost a schopnost kdykoli komunikovat a vyhledávat informace – je značně omezena. I tak nicméně může zejména pokud se omezíte pouze na večerní surfování po šesté večer znamenat cenově přijatelné řešení připojení k internetu.

Rychlost: nejvýše 56 kb/s
Cena: od 400 Kč za tarif Home Internet s 13 hodinami v ceně.
Dostupnost: po celé republice tam, kde je telefonní linka
+ může být nejlevnějším připojením k internetu, když se krotíte
+ počáteční investice je malá
- omezuje využívání internetu
- nevhodné pro mírně intenzivní využívání internetu
- malá rychlost připojení

Připojení přes ADSL

Připojení přes ADSL je dnes dostupné na řadě míst republiky, není ale tak rozšířené jako dial-up. Dostupnost se řídí vybavením telefonních ústředen a současně kvalitou koncového připojení k této ústředně. Hlavní výhodou ADSL je trvalé připojení vysokou rychlostí, byť Český Telecom v poslední době tuto definici mírně bourá. Internet tedy využíváte kdykoli jakkoli a nemusíte se nějak výrazně omezovat. Základní vlastností ADSL je odlišná rychlost pro stahování a posílání dat na internet. Vzhledem k tomu, že pro běžného člověka je nejdůležitější stahování dat, není tento rozdíl rychlostí tak dramaticky vnímán. Samozřejmě, v poslední době provází levné varianty ADSL řada problémů, rychlost mnohým nevyhovuje, ač je služba provozovaná v ostrém provozu již několik měsíců, stále se objevují problémy. To ale nic nemění na faktu, že ADSL je hlavním trendem budoucnosti, dostupnost by se měla již příští rok zlepšit, stejně tak problémy s konektivitou se postupně řeší.

Ve srovnání s ostatními typy připojení navíc ADSL vychází celkem příjemně cenově, počáteční investice, tedy zřizovací poplatek sice již pocítíte, není to ale tak dramatické.

Rychlost: od 512 kb/s výše (rychlost není garantována)
Cena: od zhruba 1500 měsíčně
+ rychlé a příjemné připojení
+ z trvalých rychlých připojení je nejvýhodnější
+ slušná dostupnost ve větších městech
- omezení dostupnosti jen na určitá místa republiky
- občas se projeví nějaká dětská nemoc, která může zkomplikovat život
Zjistěte si dostupnost ADSL na vašem telefonním čísle.

Připojení přes kabelovou televizi

Nejvýhodnější, ale jen ve vybraných lokalitách rychlé trvalé připojení k Internetu. Z poskytovatelů kabelové televize nabízí dnes připojení k internetu UPC (chello) a Karneval. Obě dvě firmy mají poměrně zakonzervovanou síť přípojek kabelové televize a v současné době se již pokrytí dramaticky nezvyšuje. Spíše se rozšiřuje dostupnost internetu na jednotlivé instalované přípojky. Pokud máte k dispozici kabelovou televizi a v daném místě je dostupný internet přes kabel, není upřímně moc co řešit, poměr cena/rychlost připojení je velmi výhodný. Bohužel právě omezenější pokrytí omezuje toto připojení jen na městské oblasti s hustou zástavbou, kam se vyplatilo zavést kabelovou televizi.

Rychlost: od 256 kbit/s výše
Cena: od 1000 Kč výše
+ rychlé a příjemné připojení
+ stabilní služba s minimem problémů
- dostupnost jen v omezených oblastech
- pokud nemáte dnes kabelovou televizi, jen těžko ji dostanete v budoucnu
Karneval: Ceník, Tarify
UPC – chello: Ceník a tarify, dostupnost

Připojení přes mobil - GPRS

Eurotel Data Nonstop je jediné skutečně všude dostupné nelimitované připojení na internet za paušál. Ač se jedná jen o jedinou službu jednoho poskytovatele je v mnoha případech lepší než ty s vysokou konkurencí. S Eurotel Data Nonstop můžete být připojeni k internetu naprosto kdekoli, i třeba na horské chatě nebo na návštěvě u babičky. Právě nezávislost na pevném vedení a jednom lokálním poskytovateli činí z tohoto tarifu velmi zajímavý způsob připojení k internetu. Samozřejmě, jsou tu i nevýhody, rychlost dosahuje nejvýše rychlostí běžného modemu, stejně tak velmi pomalé odezvy neumožňují hraní akčních her přes internet. V mnoha případech ale může slušně vyhovovat. Eurotel nově tuto službu více otevřel pro více internetových služeb, konečně lze třeba monitorovat spojení pomocí nástrojů ping a tracert.

Eurotel tarif Data Nonstop nabízí jako doplňkový, podmiňuje jej tedy pořízením s nějakým paušálem ze své nabídky, naštěstí třeba takový tarif Individual se dá pořídit za 0 Kč měsíčně.

Rychlost: do 53 kbit/s
Cena: 1050 Kč
+ dostupné kdekoli v republice
+ ideální pro notebooky
+ stačí mobil s podporou GPRS
+ cena je velmi zajímavá
- horší řešení pro stolní počítač
- rychlost odezev není ideální
- vhodné jen na základní používání internetu
Informace o tarifu

Připojení přes satelit

V zásadě existují dvě varianty připojení přes satelit. Jednosměrné a obousměrné. Jednosměrné připojení data ze satelitu pouze přijímá, požadavky od uživatele musí jít jinou cestou (vhodné jen třeba GPRS). Výhodou jsou nižší náklady na pořízení a provoz, nevýhodou je horší řešení na úrovni operačního systému a také nutnost připojení pro posílání požadavků. Obousměrné pak data posílá i směrem na satelit, je robustnější, rychlejší, současně ale značně nákladné. Proto se pro jednotlivé uživatele příliš nehodí. Více uživatelů sdílejících jedno připojení pak ale trpí pomalými odezvami.

Rychlost: přes 400 kbit/s
Cena: jednosměrné: řádově stokoruny za provoz, tisíce za zřízení; obousměrné: řádově tisíce za provoz, desetitisíce za zřízení
+ rychlé připojení zcela kdekoli
+ vysoká rychlost pro velké objemy dat
- malá rychlost pro mnoho malých souborů
- náročnější instalace
Obousměrný: Tiscali SAT, jednosměrný: T-DSL, SkyDSL

Bezdrátové připojení

Nejrozmanitější a současně velmi regionálně omezený typ připojení. Zatímco předchozí typy jsou poměrně standardizovány a stejný poskytovatel je v různých místech republiky, zde to platí jen výjimečně. Poskytování bezdrátového připojení k internetu se totiž velmi snadno realizuje v jednom místě, plošné pokrytí republiky je ale pro jeden subjekt velmi náročné.

Jednotliví poskytovatelé připojení se liší místo od místa, často signál jednoho již o pár ulic dál nahradí signál jiného poskytovatele. Stejně tak lze mít připojení malou rychlostí téměř zadarmo, nebo naopak rychlé připojení za spoustu peněz. Pokud je u ostatních nabídek zjištění dostupnosti celkem jednoduché, v případě bezdrátů to může být oříšek. Málokterá firma zveřejňuje umístění svých vysílačů, natož aby udávala i jejich využitelný dosah. Přímá viditelnost mnoho neznamená, zejména ve městech je prostředí zarušené nebo vysílač příliš vzdálený. V praxi se tedy celkem osvědčuje prohlídka okolí, zda nezahlédnete typickou drátěnou parabolu využívanou pro připojení, a následné dotázání u majitele, jakou že to službu vlastně využívá. V případě, že je v dané lokalitě více zájemců o připojení, je časté, že firmy samy iniciativně doplní pokrytí dané oblasti. Například České radiokomunikace slibují u Bluetone Internet Wireless pokrytí libovolné oblasti, pokud se tam najde alespoň 16 zájemců. Také čím je poskytovatel menší, tím je i pružnější v upravení základních tarifů dle požadavků zákazníka.

Samostatnou kapitolou je projekt CZFree.net, který se snaží pomocí bezdrátových sítí budovat cenově výhodné připojení k internetu. Vyžadována je právě vysoká aktivita jednotlivých členů, kteří signál nejen přijímají, ale pomáhají ho i šířit dál pomocí vlastního vybavení. Nevýhodou je slabší pokrytí mimo Prahu.

Bezdrátové připojení je nejvhodnější pro budování komunitních sítí, tedy například pokrytí vesnice či menšího sídliště. Vyžadována je u něj značná iniciativa zájemců, kteří si musí vyhledat nabídky pokrývající danou oblast nebo přímo zorganizovat vlastními silami pokrytí oblasti signálem. Na druhou stranu může být tato iniciativa vyvážena cenově výhodným a příjemně rychlým připojením.

Cena: značně individuální od stokorun po tisíce
Rychlost: od 32kbit/s do megabitů/s
+ může být nejvýhodnějším připojením k internetu
+ rychlé vždy dostupné připojení
+ vhodné pro komunitní sítě
- často si nemůžete moc vybírat poskytovatele
- náročnější instalace
Bluetone: dostupnost, Ceník a tarify
Tele2: Ceník
CZfree.net: hlavní server, mapa pokrytí

Pomyslný žebříček připojení

Jaké připojení lze doporučit nejvíce? Velmi to závisí na požadavcích na internet, finančních možnostech a pochopitelně dostupnosti v požadovaném místě. Zřejmě nejvýhodnějším připojením je kabel, ten ale není dostupný všude. Pro připojení kdekoli i na cestách je pak nejvhodnější GPRS paušál. Pokud je u vás dostupné ADSL, ale ne kabelová televize, jedná se také o výhodné připojení. Značný cenový a rychlostní rozptyl je u bezdrátového připojení, tam to opravdu závisí na místní nabídce připojení, nelze to paušálně doporučit či zamítnout.

Prostě nelze nabídnout univerzální recept, vždy záleží především na vás. Snad tedy tento malý přehled toto rozhodnutí trochu usnadnil.

Diskuze (50) Další článek: Šéf Oracle předvede v Praze databázi 10g

Témata článku: Internet, Připojení k internetu, Nejrozšířenější typ, Vysoká rychlost, Rychlý internet, Příjemná cena, Malá rychlost, Hlavní nevýhoda, Televize Nova ulice, Rychlé připojení, Pomalá doba, Vysoká cena, Televize a internet, Jednotlivá města, Televize s internetem, Ideální případ, Malá dostupnost, UPC televize, Jak, Vzácný případ, Jednotlivá místa, Malý satelit, Rychlost, Bezdrátový internet, Má Mapa