Instalujeme Microsoft Windows SharePoint Services

V minulém díle jsme psali o základních vlastnostech technologie Microsoft Windows SharePoint Services. Nyní se podíváme na instalaci této technologie a na první krůčky při jejím objevování.

Získání instalace a jazykových balíčků

Instalaci lze provést na systému Windows Server 2003 a vyšším, jak o sobě samotná instalace tvrdí. Kompletní seznam hardwarových a softwarových požadavků naleznete na této adrese.

Instalační balíček má 41 MB a lze ho získat například zde. Současná dostupná verze je Windows SharePoint Services 2.0 se servisním balíčkem SP2. Stažený soubor se jmenuje stsv2.exe, bez ohledu na jazykovou verzi (soubor lze také při spuštění s parametrem /c rozbalit a získat tak přístup k souborům instalace).

Jakou jazykovou verzi instalovat? Asi nejčastější je instalovat stejnou verzi, jakou má samotný operační systém, není to však podmínka. V tomto případě je jazyk základní správy technologie SharePoint stejný jako jazyk správy operačního systému.

Navíc lze získat i jazykové balíčky, které ovlivní jazyk vytvářených stránek a seznamů. Administrátor tak může spravovat technologii v anglickém jazyce, přitom koncový uživatel může pracovat na svých stránkách se zcela jiným jazykem, například s češtinou či slovenštinou. Jazykových balíčků je možno instalovat i více najednou. Uživatel tak má možnost volby, v jakém jazyce se daný web vytvoří. Je třeba zdůraznit, že jazyk uživatelského rozhraní webu nelze „přepínat“ podobně jako je tomu u jazykových balíčků pro Microsoft Office či Microsoft Windows.

Možnosti instalace

Před samotnou instalací je třeba zkontrolovat, zda jsou nainstalovány požadované komponenty Windows Serveru 2003. Jedná se o ASP.NET a IIS 6.0 (zde stačí pouze základní komponenty). Nejjednodušší je nejprve přidat ASP.NET, ostatní komponenty se automaticky zvolí. Toto lze provést v ovládacím panelu Přidat či odebrat programy a je třeba počítat s tím, že bude vyžadováno instalační médium či zdrojové soubory pro Windows Server 2003.

Pokud již máme vše připraveno, stačí spustit instalaci poklepáním na instalační balíček stsv2.exe (pokud jsme již balíček extrahovali s parametrem /c, spustíme soubor setupsts.exe).

Typická instalace

Samotná instalace je posloupností kroků instalačního průvodce. Po prvním kroku, tedy odsouhlasení licenčních podmínek nás čeká rozhodnutí o typu instalace. V prvním dílu jsme se zmiňovali i o architektuře – SQL databázi (pro zájemce o hlubší studium je k dispozici popis v administrátorské příručce) – tento fakt je třeba vzít v úvahu i v tomto okamžiku. Pokud nám stačí instalace přiloženého WMSDE a automatické rozšíření výchozího webu IIS, stačí zvolit nabízenou Typickou instalaci. Během několika málo minut se nainstalují základní soubory WSS, proběhne instalace databázového stroje WMSDE a vytvoří se základní web. Tato metoda je tedy vhodná, pokud chceme technologii WSS zkoušet, nebo nemáme zvláštní požadavky na konfiguraci a vše instalujeme na jeden počítač.

(Poznámka: pokud na výchozím webu již běží stávající aplikace, je třeba cestu k této aplikaci vyloučit ze seznamu spravovaných cest technologie SharePoint. To lze učinit v Centrální správě SharePoint, kde zvolíme odkaz Konfigurovat nastavení virtuálního serveru, dále vybereme, o jaký virtuální web se jedná – v tomto případě výchozí web. Poté na stránce Nastavení virtuálního serveru zvolíme Definovat spravované cesty a příslušnou cestu doplníme do seznamu vyloučených cest.)

Vlastní instalace

Pokud chceme provést ruční konfiguraci technologie, nebo se napojit na již existující databázi MS SQL Server, či provést připojení do stávající farmy je třeba zvolit druhou variantu – Serverová farma. Ta nabízí volitelnou instalaci, avšak bez automatické instalace WMSDE. V tomto případě vznikne pouze na IIS web „Centrální správa SharePoint“, pomocí kterého se celá technologie spravuje. Poté je třeba zvolit, pod jakým fondem aplikací tento web poběží.

V dalším kroku se konfiguruje připojení na MS SQL Server a název konfigurační databáze. Tyto kroky se již dějí prostřednictvím webového prohlížeče a dobře popsaných možností. Ve finále je již možno rozšířit web vytvořený na IIS technologií SharePoint. Na takto rozšířeném webu již můžeme vyvářet weby technologie SharePoint.

Další detailní informace o instalaci jsou k dispozici v anglickém jazyce v administrátorské příručce na této adrese.

Tvorba a nastavení základního webu

Základní web je automaticky vytvořen při typické instalaci. To však neznamená, že nelze vytvořit další a vytvořit tak stromovou strukturu jednotlivých webů. Ještě se pozastavme u termínu „web“ (v původní anglické verzi „site“). Tento termín reprezentuje soubor různých seznamů, knihoven a dalších stránek, na které existuje pohled pomocí domovské stránky. Ta zobrazuje jednotlivé součásti webu pomocí takzvaných webových součástí. Pro každý web je možno definovat seznam uživatelů a jejich oprávnění, ta lze také dědit z webu nadřazeného. Přístup je řízen pomocí účtů z Active Directory.

Popis týmového webu

Týmový web je tvořen v horní části základní navigací, dále vlevo je panel snadného spuštění, který umožní přejít na konkrétní seznam. Uvnitř stránky jsou potom webové součásti, které zobrazují zvolený obsah – v tomto případě oznámení, události, obrázek a odkazy.

 

Přidání webu

Pokud již existuje web technologie SharePoint, pod kterým chceme vytvořit další, stačí na domovské stránce klepnout na odkazy Vytvořit a ve spodní části otevřeného seznamu zvolit Weby a pracovní prostory.

Chceme-li vytvořit web nejvyšší úrovně, lze tak učinit z webu Centrální správa SharePoint klepnutím na odkaz Vytvořit web nejvyšší úrovně. Je-li však seznam webů prázdný, znamená to, že je třeba nejprve provést rozšíření vybraného webu o technologii SharePoint, toto může nastat v případě druhého typu instalace – Serverová farma.

Při tvorbě nového webu máme na výběr z řady šablon dodávaných s produktem. Tyto šablony definují vzhled domovské stránky webu a zároveň druhy seznamů a jejich vlastnosti. Výběr šablony však neznamená, že strukturu a rozložení nelze upravit. Každou šablonu lze posléze dotvářet podle vlastních potřeb.

Přidání seznamu

Seznam pro daný web lze přidat obdobně odkazem Vytvořit pro většinu webů. Jeden typ seznamu může existovat na daném webu i vícekrát a může mít různá oprávnění přístupu, pohledy či sloupce. Ale o tom více až příště. Pro zajímavost si můžeme vyzkoušet vytvořit jednoduchý průzkum pomocí předdefinovaného seznamu Průzkum. Ten nás postupně provede od názvu a základního nastavení průzkumu k zadání jednotlivých otázek. Vyhodnocená průzkumu je pak možno sledovat i graficky přímo na webu.

Nastavení a správa webu

V této části se podíváme na nastavení webu z pohledu uživatele. V posledním díle se budeme více věnovat pokročilé správě z pohledu administrátora.

Změna rozložení domovské stránky

V pravé horní části stránky je nabídka pro změnu rozložení obsahu domovské stránky. Je též patrné, že lze změnit jak osobní zobrazení, tak sdílené jinými slovy takové, které je dostupné všem.

Webové součásti je možno procházet, tedy zobrazit jejich seznam a tažením myší je přesunout do vybrané zóny (v našem případě jen zóna levá a pravá). Další informace o práci s webovými částmi a odkazy do online galerie budou uvedeny v posledním, čtvrtém dílu seriálu.

Na domovské stránce je však možno změnit i další atributy jako nadpis, barevné schéma a to nejlépe klepnutím na odkaz Nastavení webu. Další možností úpravy stránky je ji otevřít pomocí aplikaci Microsoft Office FrontPage 2003.

Správa uživatelů

V závěru se podívejme na možnost nastavení přístupových práv. Nejjednodušší je klepnout na odkazy Nastavení webu a dále na odkaz Spravovat uživatele. Zobrazí se seznam uživatelů a jejich oprávnění. Jako předdefinované jsou oprávnění čtenář, přispěvatel, návrhář webu a správce. Ty lze přiřazovat uživatelům a řídit tak přístup k webu. Oprávnění lze nastavovat i na úrovni jednotlivých seznamů, nikoliv však na úrovni položek seznamů.

Toť snad vše, co je třeba pro základní seznámení s instalací a začátky práce s technologií SharePoint. Příště se blíže podíváme na dodávané šablony webů a seznamů, řekneme si, jak tyto šablony využívat, upravovat a pracovat s různými pohledy.

Máte-li ji nyní neodolatelný pocit dozvědět se více, pak Vám určitě nemůže uniknout komunitní technický web http://www.sharepoint.cz/, nebo se můžete podívat na následující odkazy na stránkách společnosti Microsoft (informace jsou v anglickém jazyce):

Diskuze (2) Další článek: Systinet prodán

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,