Infranet – zabezpečená síť budoucnosti

Kdo chtěl poznat vizi v bezpečnosti, měl být 21. září 2005 v centru Prahy, kde společnost Juniper Networks představila svou vizi funkčnosti síťových systémů a přiblížila možnosti uplatnění vlastních produktů v oblasti jejich zabezpečení. Odborných prezentací k jednotlivým tématům se ujali regionální manažeři firmy.

Seminář uspořádala společnost VUMS DataCom, která je výhradním distributorem produktů Juniper Networks pro český a slovenský trh.

Juniper a jeho IP vize

Ingrid Hagen, channel manažerka pro východní Evropu seznámila přítomné se základním předpokladem efektivního fungování sítí podle vizí Juniperu. Společnost již déle upozorňuje na poměrně riskantní prostřední tradičního používání vícekanálových internetových služeb jako je nezávislý přenos dat prostřednictvím e-mailu, VoIP, videotelefonie, prohlížení webu apod. Cílem společnosti však není jejich softwarová integrace, nýbrž existence nového prostředí, kde budou rozdílné služby přiváděny jednotnou IP strukturou.

Filosofie Juniper Networks

Oblast bezpečnosti dále upřesnil Portfolio Marketing Manager společnosti pan Paul Gainham, který problematiku uvedl do obchodních souvislostí. Základním stavebním kamenem jeho úvahy je požadavek na tvorbu nového přístupu k sítím. V návaznosti na svoji předřečnici proto představil možnosti a očekávané obchodní příležitosti v oblasti jednotné datové distribuční IP infrastruktury.

Tento požadavek nadále podpořil ujištěním, že Juniper potřebné produkty má.

Cílem Paula Gainhama i celé společnosti je tak spojení výhod, které na jedné straně nabízí internet a na druhé straně softwarové a hardwarové požadavky a potřeby uživatelů.

A důvody?

Důvody pro změnu pohledu na datovou distribuci a její bezpečnost jsou pro Juniper Networks dány podle slov Trevora Dearinga objektivními skutečnostmi. Dearing zastává ve společnosti post Enterprise Solution Managera a všímá si důležitých obecných změn, které ovlivňují chování koncových uživatelů sítí a snaží se těmto trendům přizpůsobit firemní strategii obchodu.

Jako ilustraci uvádí například trend mobilních kanceláří, které jsou díky vzrůstajícím technickým možnostem současnosti stále běžnější. Jako klad u nich hodnotí nejen časovou efektivitu, ale i výhodu rozmístění firemního potenciálu z důvodu stále častějších fyzických útoků. Záporem pak stále zůstávají větší a specifičtější požadavky na bezpečnost takové komunikace, která je z běžného pohledu vnímána stále jako nestandardní cesta komunikace.

Bezpečnost je věc veřejná

Zatímco dříve se jednalo při kackingu o poměrně neškodnou zábavu při „testování“ jednotlivých systémů, dnes se z ní vyvinul důmyslný byznys ohrožující klienta tím více, čím více požadavků klade na požadovanou funkčnost.

Podle jeho slov tak oblast bezpečnosti není třeba posilovat přidáváním ochranných prvků, ale celkovou ochranou systému proti narušení všemi možnými způsoby. V návaznosti na to také v závěru své přednášky upozornil na časté a ne příliš rozumné využívání paralelních hybridních sítí, kdy na jedné straně existují velmi levné projekty sítí virtuálních a na straně druhé poměrně nákladné bezpečnostně jištěné uzavřené sítě.

Následný blok prezentací se spolu s diskusním forem věnoval konkrétním případům zajištění bezpečnosti prostřednictvím produktového portfolia Juniper Networks. O nich blíže na http://www.juniper.net/products/index.html?from=HomePage-Header-to-ProductsServices.

Hovoříme-li o Juniper Networks…

Firma Juniper Networks, současný lídr na trhu tvorby kompaktních síťových řešení a jejich zabezpečení, dnes aktivně působí ve více než padesáti zemích světa. Přímo zaměstnává přes 3000 pracovníků, ale svůj aktivní prodej zabezpečuje prostřednictvím vybraných partnerských smluv. Proto dnes disponuje více než pěti sty distribučními kanály a obratem lehce přesahujícím 1,3 miliony dolarů (údaj za rok 2004).

Koordinace firemní činnosti se odehrává z osmi světových center (Evropské sídlo je např. v Amsterodamu) a veškeří smluvně-prodejní partneři Juniperu se dělí do čtyř kategorií.

V základní, tzv. distributorské, škále se jedná o zprostředkování služeb routingu a instalace bezpečnostních prvků, které v českém prostředí známe díky službám VUMS DataComu. Tradiční reselleři již mají na starosti malý a střední rozsah (záleží na cílové oblasti) obchodních transakcí a jim odpovídajících práv. U nás se těmto službám věnuje Actinet nebo NCS. V partnerské kategorii můžeme dobře rozlišit partnery pro vlastní podnikové zakázky (Ericsson, Siemens, atp.) a elitní partnery úrovně servis providerů zaměřené na samostatné end-to-end řešení s velkým klientským servisem, kteří nemají v Česku zatím zastoupení.

 

paní Ingrid Hagen, channel manažerka pro východní Evropu společnosti Juniper Networks * pan Paul Gainham - Portfolio Marketing Manager společnosti Juniper Networks

Váš názor Další článek: Oživeno: Firefox 1.0.7 k dispozici

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,