IFPI ČR po druhé – jak chce řešit MP3?

Před nedávnem jsme na Živě uvedli článek o tom, jak razantně chce IFPI ČR bojovat proti kopírování CD. Dnes je na řadě něco o MP3.
Nedávný článek s názvem První český bojkot proti MP3 a kopírování hudebních CD se stal na Živě nejčtenějším a nejvíce diskutovaným. Proto jsem se rozhodl napsat další část věnovanou více formátu MP3, který společnost IFPI chce také dosti potlačit. Co vlastně IFPI ČR přesně je? Mezinárodní federace fonografického průmyslu České republiky (IFPI ČR) je českou národní sekcí nevládní organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko), kde je zapsána v obchodním rejstříku, přičemž její sekretariát má sídlo v Londýně (www.ifpi.org) a evropskou kancelář v Bruselu. Regionální kanceláře má IFPI v Hongkongu, Kuala Lumpuru, Singapuru, Soulu a ve Varšavě. V České republice je národní sekce této organizace samostatným právním subjektem podle § 1 odst. 3 a § 3 odst. 1 zák.č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. (§ 29), sdružuje na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v České republice. Ve zkratce by se dalo říci, že společnost IFPI ČR je obdoba podobně zaměřené organizace v USA – RIAA.

IFPI ČR v současné době sdružuje cca 30 členských firem jak českých, tak mezinárodních resp. nadnárodních. Jako příklad uvádím firmy SONY Music - BONTON, MONITOR EMI, PolyGram - UNIVERSAL, BMG ARIOLA, WARNER Music, SUPRAPHON Records, MULTISONIC a další. IFPI v celosvětovém měřítku sdružuje cca 1500 výrobců zvukových záznamů z více než 70 zemí světa. V Severní Americe funguje americká asociace hudebního průmyslu RIAA a v Jižní Americe pak FLAPP (Latinskoamerická federace výrobců fonogramů a videogramů). Výrobci sdružení v IFPI tvoří více než 95 % světové legální produkce zvukových záznamů.

IFPI ČR a MP3

Hlavním pramenem autorského práva je zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních vědeckých a uměleckých autorský zákon, ve znění pozdějších novel, úplné znění - zákon č. 175/1996 Sb. Tento právní předpis vymezuje m.j. práva autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů. Z tohoto zákona vychází většina firem, které se brání např. formátu MP3. V případě užití děl na Internetu bez zmíněných svolení dochází nesporně ke trojímu porušení autorského zákona. Na jedné straně takový nelegální uživatel – pirát provádí nedovolené šíření tak, že nad rámec užití díla pro svou vlastní osobní potřebu umístí záznam na stránku Internetu. Dále pak nastává další nedovolené šíření díla, tedy přenos tohoto či jiných snímků po internetové síti bez souhlasu oprávněných subjektů. Nakonec pak velmi často dochází k dalšímu nedovolenému užití díla k výrobě dalších pirátských rozmnoženin na základě snímků takto šířených Internetem. Všechny uvedené formy překračují zákonný rámec volného užití díla pro účely vlastní osobní potřeby uživatele a jsou tedy podstatným zásahem do práv všech oprávněných subjektů.

Může pirátství na Internetu vyústit v trestní postih pachatele? Nesporně může. Český právní řád, stejně jako jinde ve světě, zakotvuje ochranu zájmů oprávněných subjektů i prostředky trestněprávními a správními.

Trestný čin nebo přestupek? Trestného činu porušování autorského práva dle § 152 tr. zák. se dopustí ten, kdo: s dílem, které je předmětem ochrany podle práva autorského, nebo výkonem výkonného umělce, zvukovým či obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či televizním pořadem, které jsou předmětem práva příbuzného právu autorskému, neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru, výkonnému umělci, výrobci zvukového či obrazového záznamu, rozhlasové či televizní organizaci nebo jinému nositeli těchto práv, - anebo jinak tato práva porušuje.

Pachatel takového činu bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci. Pokud pachatel získá tímto činem značný prospěch nebo se dopustí takového činu ve značném rozsahu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

Na závěr velice zajímavá ukázka, jak vše Policie ČR a IFPI ČR řeší v praxi : Zpráva z ČTK (Tábor, 3. března 1999) - Pirát z Tábora odhalen - Pořízení nahrávek 471 alb písní českých i zahraničních hudebních skupin na kompaktní disky formátu MP3 nabízel na Internetu devatenáctiletý muž z okresu Tábor. Za devadesát pět zásilek s nahrávkami, které prodal zájemcům na dobírku, tak získal 33503 korun. Vyšetřovatel mladíka obvinil z porušování autorských práv. Činnost obviněného byla nelegální. Neměl totiž ani souhlas držitelů autorských práv k pořizování kopií původních zvukových záznamů, ani živnostenské oprávnění. Případem se zabývá vyšetřovatel táborského okresního úřadu vyšetřování. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest."

Na závěr lze říci, že můžeme jen čekat, jak se bude tato situace dále vyvíjet.

Diskuze (9) Další článek: Olympus C-3030Z - Konstrukce a ovládání

Témata článku: MP3, IFPI, Druh, Předmět ochrany, Český výrobce, Brusel, Nedávný článek, Nevládní organizace, Soul, Hongkong, Živnostenské oprávnění, Český boj


Určitě si přečtěte

Podívejte se, co se stane, když dron DJI Phantom narazí do křídla letadla

Podívejte se, co se stane, když dron DJI Phantom narazí do křídla letadla

** Co se může stát, když relativně maličký dron narazí do křídla letadla? ** Tuto otázku zodpověděli odborníci laboratorním pokusem ** Kvadrokoptéra způsobila významné poškození křídla

Karel Kilián | 19

Velká podzimní aktualizace: Co nového teď najdete ve Windows 10

Velká podzimní aktualizace: Co nového teď najdete ve Windows 10

** Microsoft se opět snaží spojit telefony a počítače. ** Místo velkých novinek se zaměřil spíše na drobná vylepšení. ** Vyhledávání je konečně použitelné a hledá téměř všude.

Vladislav Kluska | 78


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku